Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 21 Μαΐου 2012

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μία θρησκευτική ὀργάνωση,...ἀλλά πνευματικό νοσοκομεῖο, θεραπευτήριο, πού θεραπεύει τίς πνευματικές ὑπαρξιακές ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων2) Ὁ θεραπευτικός χαρακτήρας καί ο θεραπευτικές ἀρχές τῆς Ἐκκλησίας .


Ἡ θεραπεία ἔγκειται στό νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό «ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς καί καρδίας καί διανοίας»205. Μόνο τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐκκλησία θεραπεύει τόν ἄνθρωπο206, ἔλεγε ὁ Γέροντας. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι παραμένουν ἄρρωστοι ψυχικά (μέ πλῆθος ψυχολογικά καί σωματικά προβλήματα), ἐφ’ ὅσον συνεχίζουν νά ζοῦν σ’ αὐτήν τήν κατάσταση τῆς ἀκηδίας, δηλαδή τῆς ἀφροντισιᾶς γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Σ’ αὐτήν τήν κατάσταση τῆς ἀκηδίας ζεῖ σήμερα τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητας207. Ὁ Γέροντας ἔβλεπε τήν Ἐκκλησία σάν ἕνα μεγάλο ψυχικό θεραπευτήριο. Διά τοῦτο καί ἔλεγε: «Στήν πραγματικότητα, ἡ χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τόν ἄνθρωπο καί τόν θεραπεύει»208.


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος σημειώνει τά ἑξῆς: «Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι μία θρησκευτική ὀργάνωση, οὔτε ἕνα σωματεῖο εὐσεβῶν ἀνθρώπων, οὔτε ἀκόμη ἕνα φιλανθρωπικό κατάστημα, ἀλλά πνευματικό νοσοκομεῖο, θεραπευτήριο, πού θεραπεύει τίς πνευματικές ὑπαρξιακές ἀσθένειες τῶν ἀνθρώπων. Οἱ Κληρικοί εἶναι οἱ πνευματικοί ἰατροί· ἰδιαιτέρως ὁ Ἐπίσκοπος σέ μία περιοχή εἶναι ὁ Διευθυντής τῆς ἰατρικῆς αὐτῆς κλινικῆς καί ἔχει κάτω ἀπό τήν ἐπίβλεψή του τούς ἄλλους Κληρικούς, πού ἐργάζονται ὡς ἰατροί καί νοσοκόμοι γιά τήν θεραπεία τῶν πνευματικῶς ἀσθενούντων μελῶν. Οἱ Κληρικοί πρέπει νά γνωρίζουν τόν τρόπο θεραπείας τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι νά βρίσκουν τρόπο νά τούς ἐκμεταλλεύονται. Γι’ αὐτό καί ὡς Κληρικοί, Πρεσβύτεροι καί Διάκονοι πρέπει νά χειροτονοῦνται ἄνθρωποι, πού ἔχουν τά προσόντα, πού προβλέπουν οἱ ἱεροί Κανόνες καί ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Καί ὅταν ὁ Ἐπίσκοπος διαπιστώνει ὅτι οἱ Κληρικοί δέν θεραπεύουν τούς ἀνθρώπους, ἀλλά τούς ἀρρωσταίνουν ἀκόμη περισσότερο, τότε πρέπει νά λαμβάνη τά κατάλληλα μέτρα.

Μέ τήν προοπτική αὐτή (ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματικό θεραπευτήριο) ἀποφεύγεται ἡ ἰδεολογοποίηση τῆς πίστεως, ὁ φανατισμός- φονταμελισμός, ἡ ἐκκοσμίκευση...Σύμφωνα μέ τήν ἀρχή ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματικό θεραπευτήριο συνεπάγεται ὅτι καί κάθε Ἐνορία, ἰδιαιτέρως ἐκεῖ πού ὑπάρχουν οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις, πρέπει νά λειτουργῆ ὡς θεραπευτική κοινότητα... Ἐάν ἡ Ἐκκλησία εἶναι πνευματικό θεραπευτήριο, οἱ Ἱερές Μονές εἶναι οἱ πνευματικές ἰατρικές σχολές τῆς Ἐκκλησίας, πού ἑτοιμάζουν τούς καλούς πνευματικούς ἰατρούς»209. Ὅλες οἱ δομές μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν σκοπό ποιμαντικό καί θεραπευτικό.

Μέσα στήν Ἐκκλησία ἀλλάζουμε ὀντολογικά, δέν γινόμαστε ἁπλῶς «καλοί» ἤ «καλλίτεροι ἄνθρωποι» βελτιούμενοι ἠθικά· ἀντίθετα γινόμεθα «καινή κτίσις»210.

205 Πρβλ. Μαρκ. 12, 30.
206 Πρβλ. τά λόγια τοῦ Γέροντα γιά τήν θεραπεία τῆς κατάθλιψης καί τῶν συναφῶν ψυχολογικῶν νοσημάτων: «Ἔπειτα ἕνα ἄλλο πράγμα πού ἤθελα νά σᾶς πῶ (σάν θεραπευτικό μέσο γιά νά βγεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν κατάθλιψη) εἶναι ἡ ἐργασία, εἶναι τό ἐνδιαφέρον γιά τήν ζωή. Ἡ τέχνη, ὁ κῆπος, τά λουλούδια, πολύ σπουδαῖα πράγματα. Ἡ μελέτη στήν Ἁγία γραφή, τά ἐνδιαφέροντα στή Θρησκεία, στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ» ( Στό: Γέροντος Πορφυρίου ἱερομονάχου, Συνομιλία γιά τήν κατάθλιψη, Ἐκδόσεις Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι, ἐμπεριεχόμενο φυλλάδιο, σελ. 23.) Ἡ ἐργασία, τό ἐνδιαφέρον γιά τήν ζωή ἀλλά κυρίως τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐκκλησία, θεραπεύουν τήν ἄρρωστη ψυχή.
207 Πρβλ. π. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Περί Πνεύματος καί ζωῆς, Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - Ἔσσεξ Ἀγγλίας, 1995. σελ. 21: «“ΑΚΗΔΙΑ”, ἐτυμολογικά σημαίνει ἀπουσία φροντίδας γιά τήν σωτηρία. Ἐκτός ἀπό σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα ζεῖ σέ κατάσταση ΑΚΗΔΙΑΣ. Οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν ἀδιάφοροι γιά τήν σωτηρία τους. Δέν ἀναζητοῦν τήν Θεία ζωή. Περιορίζονται στά σχήματα τῆς σαρκικῆς ζωῆς στίς καθημερινές ἀνάγκες, στά πάθη τοῦ κόσμου καί τίς συμβατικές πράξεις. Ὡστόσο ὁ Θεός μᾶς ἔπλασε ἀπό τό μηδέν “κατ’ εἰκόνα” τοῦ Ἀπολύτου καί “καθ’ ὁμοίωσίν” Του. Ἄν ἡ ἀποκάλυψη αὐτή ἀληθεύει, ἡ ἀπουσία τῆς μέριμνας γιά τήν σωτηρία δέν εἶναι ἄλλο παρά ὁ θάνατος τοῦ προσώπου».
208 Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 207.
209 Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου, Δεκαετία στήν Μητρόπολη Ναυπάκτου, http://www.parembasis.gr/2005/05_03_13.htm.
210 Β΄ Κορινθ. 5, 17.


 Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

 
  Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 192, Τιμή: 5€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible