Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Ὅτι οἱ ἱερεῖς καὶ λαϊκοὶ δὲν πρέπει νὰ βιάζωνται πότε νὰ ἔβγουν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν,

Γράφει σχετικὰ ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης:
«Β' δὲ παρακαλῶ τόσον τοὺς ἁγίους ἱερεῖς ὅσον καὶ τοὺς λαϊκοὺς Χριστιανοὺς νὰ μὴ βιάζεσθε πότε νὰ ἐβγῆτε ἀπὸ τὴν ἁγίαν ἐκκλησίαν.
Ἀλλὰ οἱ μὲν ἅγιοι ἱερεῖς νὰ ἀναγινώσκετε καὶ νὰ ψάλλετε τὰς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἱερὰς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Ἑσπερινοῦ, μὲ ἀργοπορίαν καὶ μετὰ εὐταξίας καὶ εὐλαβείας· οἱ δὲ λαϊκοὶ Χριστιανοὶ νὰ ἀκούετε μὲ ἐπιμέλειαν καὶ προσοχὴν τὰ ἀναγινωσκόμενα καὶ ψαλλόμενα, διὰ νὰ τὰ ἐντυπώνετε εἰς τὴν καρδίαν σας καὶ νὰ τὰ ἐνθυμᾶσθε μετὰ ταῦτα, καὶ ἐκ τῆς ἐνθυμήσεως αὐτῆς νὰ φυλάττεσθε ἀπὸ τὸ νὰ μὴ ἁμαρτάνετε· καθὼς καὶ ὁ Προφήτης Δαβίδ, μὲ τὸ νὰ κρύπτῃ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου εἰς τὴν καρδίαν του, ἐβοηθεῖτο ἀπὸ αὐτὰ καὶ δὲν ἁμάρτανεν· ὅθεν ἔλεγεν· "ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τὰ λόγια Σου, ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω Σοι" (Ψαλμ. ριη').

Ὁ φύλακας ἄγγελο τῆς Ἁγίας Τραπέζης

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΔιάβασα ένα συγκλονιστικό γεγονός και θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας...

Κάποιο βράδυ ένας ιερέας, πήγε κάπως αργά στην εκκλησία, γιατί είχε ξεχάσει κάτι που έπρεπε οπωσδήποτε να το πάρει. Ξεκλείδωσε την πόρτα και μπήκε μέσα. Ήταν σκοτεινά. Από την Ωραία Πύλη, την οποία είχε ξεχάσει ανοιχτή (δεν είχε τραβήξει την κουρτίνα), βλέπει έναν αστραφτερό Άγγελο με ξίφος πύρινο στο χέρι, να στέκεται δίπλα στην Αγία Τράπεζα! Τρόμαξε τόσο πολύ, που τράπηκε σε φυγή! Φοβήθηκε! Φτάνοντας στον Νάρθηκα (ο Ναός ήταν μεγάλος), ακούστηκε μία φωνή: "Στάσου!" Στάθηκε, λοιπόν, κοκκάλωσε, μαρμάρωσε!

Γέροντας Θαδδαῖος: Περί παιδικῆς ἁπλότητας καί Θείας ἐνέργειας. ῾Ο καρκίνος μπορεῖ νά θεραπευτεῖ μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ! (video).


http://klision.blogspot.com/2010/10/video_23.html
Ο Πνευματικός των Σέρβων π.Θαδδαίος.
O πατήρ Θαδδαίος γεννήθηκε το 1914. Όταν έκλεισε τα 18 πήγε σε μοναστήρι. Η επιθυμία του ήταν να υποβάλλει τον εαυτό του σε πολύ σκληρούς κανόνες της μοναχικής ζωής. Γι αυτό το λόγο πήγε στο μοναδικό Ρώσικο μοναστήρι στη Σερβία, στο μοναστήρι Μιλίκοβο δίπλα στο Σβιλαΐνατς. Από το 1928 οι περισσότεροι από την αδελφότητα του μοναστηριού ήταν Ρώσοι μοναχοί από την έρημο της Όπτινα, οι οποίοι ξέφυγαν από την κομμουνιστική εξορία στη Ρωσία.

Ἡ ξαφνική ἀγάπη τῆς Πολιτείας γιά τά τζαμιά!


Τόν τελευταῖο καιρό, προκαλεῖ τήν καχυποψία στό κοινό αἴσθημα, τό ὑπερβάλλον ἐνδιαφέρον τῆς πολιτείας, γιά τούς μουσουλμάνους καί τά τζαμιά.
·               Πρῶτα ἡ ἀνακοίνωση ἀνέργεσης τζαμιοῦ στό Βοτανικό.
·               Τώρα ἐπιπροσθέτως, ἡ ἀπόδοση πρώην τζαμιοῦ στό Μοναστηράκι, γιά λατρεία.
Ἐπίσης προβληματίζει καί προκαλεῖ ἔντονη δυσαρέσκεια:
α)τό κυνηγητό ἐναντίον τῆς ἐπίσημης καί συνταγματικά κατοχυρωμένης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας,  τῆς ἐπίσημης θρησκείας τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους! :
·               β)Ὁ ἐξοστρακισμός τῆς Ἱεράς Ἐξομολογήσεως ἀπό τά ἐλληνικά σχολεῖα!
·               γ) Ἡ μετατροπή τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, σέ προαιρετικό μάθημα!

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Κεφάλαιο 5ον.1)«Ή καλή διάθεση είναι τό πάν.» 2)«Ή ελεημοσύνη πολύ βοηθάει τους κεκοιμημένους.» 3)«Ελεημοσύνη «εν τω κρύπτω.»

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το δόσιμο έχει θείο οξυγόνο

«Ή καλή διάθεση είναι τό πάν.»

- Γέροντα, όταν μου ζητάη κάποιος βοήθεια, αλλά δεν έχω νά του δώσω;
- Οταν θέλω νά κάνω ελεημοσύνη καί δεν έχω νά δώσω, τότε κάνω ελεημοσύνη με αΐμα. Ό άλλος πού έχει καί δίνει υλική βοήθεια, νιώθει καί χαρά, ενώ αυτός πού δεν έχει νά δώση, συνέχεια υποφέρει καί ταπεινωμένος λέει: «Δεν έκανα ελεημοσύνη».
Ή καλή διάθεση είναι τό πάν. Ένας πλούσιος έχει νά δώση, άλλα δεν δίνει. Ένας φτωχός θέλει νά δώση, άλλα δεν δίνει, γιατί δεν έχει νά δώση. Διαφέρει τό ένα άπό τό άλλο.
Ό πλούσιος, αν δώση, νιώθει καί μιά ευχαρίστηση.
Ό φτωχός πονάει, θέλει νά κάνη μιά καλωσύνη, άλλα δεν έχει νά δώση, καί υποφέρει ψυχικά· ενώ, άμα είχε, θά έδινε καί δεν θά υπέφερε.
Ή καλή διάθεση φαίνεται άπό τά έργα. Αν κάποιος ζητήση άπό έναν φτωχό ελεημοσύνη καί ό φτωχός, άν καί στερήται, τοϋ δώση, άσχετα αν ό άλλος πάη νά τά πιή ούζο, τότε ό φτωχός πού έδωσε θά εχη πνευματική χαρά, καί ό Θεός θά φωτίση κάποιον νά στείλη καί σ' αυτόν υλική βοήθεια.

Ο Άγιος Σενώχ της Τουρώνης ο Ιαματικός

 Άγιοι της Γαλατίας

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΝΩΧ ΤΗΣ ΤΟΥΡΩΝΗΣ Ο ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ*

Ματαιότης ματαιοτήτων, λέγει ο Εκκλησιαστής, τα πάντα ματαιότης1. Είναι αλήθεια λοιπόν πως όλα όσα γίνονται στον κόσμο είναι ματαιότης. Γι’ αυτό συμβαίνει καμμιά φορά ώστε και άγιοι του Θεού, που δεν τους φλογίζει κανένα πάθος και καμμία σαρκική επιθυμία και δεν τους προσβάλλει κανένας μολυσμός φιληδονίας, αλλά αποκρούουν τα τεχνάσματα του πονηρού ακόμη και από τον νου τους, να θεωρήσουν πως είναι απόλυτα δίκαιοι και να πέσουν γεμάτοι από την υπερηφάνεια της αλαζονικής αυτής πεποιθήσεως. Αυτούς που δεν κατάφερε να τους πλήξη η μάχαιρα των μεγάλων αμαρτημάτων, τους έπνιξε εύκολα ο λίγος καπνός της κενοδοξίας! Κάτι τέτοιο συνέβη και σ’ εκείνον, στον οποίο θα αναφερθούμε. Αυτός, μολονότι είχε λαμπρυνθή με πολλές αρετές, θα είχε πέσει οπωσδήποτε στο βάραθρο της επάρσεως, αν δεν είχαν σπεύσει να τον νουθετήσουν πιστοί αδελφοί.

Ο όσιος Σενώχ (†24 Οκτωβρίου 576) ήταν Θεϊφαλός στην καταγωγή. Γεννήθηκε στην περιοχή του Πικταβίου που λεγόταν Θεϊφαλία. Πίστεψε στον Χριστό, έγινε κληρικός και ίδρυσε ένα μοναστήρι.

Ψήφισμα Θεολόγων Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδος για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Λύκειο

ΨΗΦΙΣΜΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΡΤΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σήμερα ημέρα Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2010 στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσκλήσεως του Σχολικού Συμβούλου Θεολόγων κ. Σιούλη Τριαντάφυλλου Επιμορφωτική Ημερίδα για τους Θεολόγους Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας με την παρουσία σχεδόν όλων. Μεταξύ των πολύ σπουδαίων θεμάτων που απασχόλησαν τους παρισταμένους στην Ημερίδα, συζητήθηκε και το σχέδιο προγράμματος που πρότεινε επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για την αναμόρφωση των σπουδών στο Λύκειο.
Οι θεολόγοι καθηγητές της περιφέρειας Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας, ομόφωνα δηλώνουμε τα εξής:

1. Κοινή διαπίστωση είναι πως το Λύκειο με τον τρόπο που λειτουργεί, με τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και την σύνδεσή του με την προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έχει χάσει στην ουσία τη μορφωτική αυτοτέλειά του......

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...