Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Δευτέρας 04-06-12.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Εφεσίους κεφ. ε΄ 8 - 19

ε΄ 8 - 19

                                                
Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον Κεφ. Ιη΄ 10 - 20

Ιη΄ 10 - 20
                                                           
Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

http://hristospanagia1.wordpress.com/

http://www.hristospanagia.gr/

Ἄς προσευχώμαστε γιά τούς ἱεραποστόλους

ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΩΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης


Ὁ μέγας Ἀπόστολος Παῦλος ἀπευθυνόμενος στά πνευματικά του παιδιά τά παρακαλεῖ (Θεσσ. Β΄ 3, 1): Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε͵ ἀδελφοὶ͵ περὶ ἡμῶν͵ ἵνα ὁ λόγος τοῦ Κυρίου τρέχῃ καὶ δοξάζηται͵ καθὼς καὶ πρὸς ὑμᾶς.
Προηγουμένως ὁ Ἅγιος Παῦλος προσευχήθηκε γιά νά στηριχθοῦν ἀπό τόν Θεό οἱ Θεσσαλονικεῖς. Τώρα ζητάει ἀπό αὐτούς νά προσευχηθοῦν καί αὐτοί γιά χάρη του. Ὄχι γιά νά μήν κινδυνεύει (ἀφοῦ ἤξερε ὅτι σ’ αὐτό εἶναι ταγμένος, δηλ. στό νά περνάει συνεχῶς κινδύνους καί θλίψεις- ὅπως ἄλλωστε καί κάθε γνήσιος ἀκόλουθος τοῦ Χριστοῦ) ἀλλά γιά νά τρέχει, νά διαδίδεται καί νά γίνεται ἀποδεκτός ἀπό τούς ἀνθρώπους ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Νά γίνεται πιστευτός ἀπό ὅσους τώρα ἀκοῦνε τό κήρυγμα, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε ἀκουστός ἀπό τούς ἀγαπητούς του Θεσσαλονικεῖς. Νά δοξάζεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, δηλ. σέ πολλές ἀνθρώπινες καρδιές νά ριζώνει καί νά καρποφορεῖ ὁπότε θά δοξάζεται ὁ Θεός ἀπό αὐτούς. Αὐτό τούς ζητάει νά προσευχηθοῦν καί νά παρακαλέσουν τόν Θεό γιά νά συμβεῖ ὅ,τι συνέβη καί στή Θεσσαλονίκη. Τούς ζητάει ἀλλά συγχρόνως τούς ἐγκωμιάζει γιά νά τούς φιλοτιμήσει.

Ὁ Ρασοφόρος Μοναχός μετέχει τῆς μοναχικῆς ἰδιότητος; (Ι.Μ. Παντοκράτορος)

ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ

Αγιορείτης Μοναχός
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΝΤΑ
Ή ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ Ο ΕΧΩΝ ΥΠΟΣΤΗ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ
ΕΙΣ ΑΡΧΑΡΙΟΝ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΝΤΑ
ΜΕΤΕΧΕΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ

Όπως όλες οι ακολουθίες και τα τυπικά δεν αποτελούν δημιουργήματα μιας συγκεκριμένης στιγμής αλλά καταστάλαγμα και κατάληξη πολλών και ποικίλων διεργασιών εντός της μακραιώνος Εκκλησιαστικής ζωής και Παραδόσεως, επιστατούσης της Θείας Χάριτος, έτσι και η «Ακολουθία εις Αρχάριον Ρασοφορούντα» αποτελεί κατάληξιν μακράς εξελίξεως αρχομένης από τον 8ο αιώνα και εξής[1].

Κατά τον 12ον αιώνα εγένετο, ως φαίνεται εκ της επιστολής του Αγιωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας Θεοδώρου Βαλσαμώνος[2], ευρεία συζήτησις περί της αξίας της εν τω ρασοφώρω υπαρχούσης Μοναχικής ιδιότητος[3]. Ο Βαλσαμών αφού εκθέσει τας διαφόρους περί του θέματος απόψεις δέχεται τας κανονικάς συνεπείας της Μοναχικής ιδιότητος διά τον ρασοφόρον, όστις «ου δυνήσεται μετασχηματισθήναι και εις γάμον ελθείν»[4].

Γιά τό ἄσεμνο ντύσιμο.α'μἐρος

«Πατρικές Συμβουλες Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ἔτους 2010


Γιά τό ἄσεμνο ντύσιμο
Μή πλανώμεθα, ἀγαπητοί, τά ἔργα μας δείχνουν τί ἔχουμε στό νοῦ μας. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι τῆς σημερινῆς γενεᾶς στό νοῦ μας κάθε μέρα ἔχουμε τί θά φᾶμε καί τί θά πιοῦμε!... Τί δέ νά πῶ καί γιά τίς γυναῖκες; Δέν ἔχουν ἄλλο στό νοῦ τους παρά πῶς νά στολισθοῦν. Συναγωνίζονται ποιά θά ξεπεράση τήν ἄλλη στόν στολισμό. Τί πάλι νά πῶ καί γιά τήν ἄσεμνη ἐνδυμασία, τήν ὁποία ὁ ἐφευρέτης τῆς κακίας Διάβολος ἐδίδαξε τίς γυναῖκες νά ντύνωνται μέ γυμνά χέρια, στήθη καί πόδια;

Ἡ «μαύρη τρύπα» τῆς ἀπληστίας…(Video)

 
Μια παράξενη «μαύρη τρύπα»… φτάνει τυχαία στα χέρια του πρωταγωνιστή μας, ο οποίος πολύ σύντομα καταλαβαίνει ότι μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να μπει παντού, χωρίς κανείς να τον πάρει είδηση: Από το μηχάνημα με τα αναψυκτικά και τις σοκολάτες, το γραφείο του διευθυντή και το κλειδωμένο συρτάρι του συναδέλφου, μέχρι το χρηματοκιβώτιο της εταιρείας. Ο φίλος μας, όμως, όπως θα δείτε και στο ακόλουθο «διδακτικό» βίντεο, ξέχασε ότι η απληστία είναι ένα από τα επτά «θανάσιμα αμαρτήματα»!!!
Δείτε παρακάτω το βίντεο…

Ἡ κίνησις "ΕΓΩ ΕΙΜΙ" (I AM)
Η ΚΙΝΗΣΙΣ «ΕΓΩ ΕΙΜΙ» (Ι ΑΜ)
Μία παραθρησκευτική κίνησις μέ διεθνῆ παρουσίαν
Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ


Ἱδρυτές τῆς παραθρησκευτικῆς κίνησης «Ἐγώ Εἰμί» ὑπῆρξαν ὁ Guy W. Balland (1878-1939) και ἡ σύζυγός του Ε. Balland (1886- 1971) [1] . Ἀμφότεροι εἶχαν θητεύσει προηγουμένως στό χῶρο τῆς Θεοσοφίας, ἀπʼ ὅπου καί παρέλαβαν τίς ἀντιλήψεις γιά τούς «Ἀναληφθέντες διδασκάλους», τήν «Μεγάλη Λευκή Ἀδελφότητα» κ.ἄ [2] .
Ὁ G. W. Balland καί ἡ σύζυγός του σʼ ἔντυπα τῆς ὀργάνωσης διαφημίζονται ὡς οἱ «ἔμπιστοι ἀγγελιοφόροι» τοῦ ναληφθέντος Κυρίου Ἁγ. Γερμανοῦ (Saint Germain). (Ὁ S. Germain πρόκειται περί Γάλλου ἀποκρυφιστῆ αί τυχοδιώκτη τοῦ 18ου αἰῶνος, πού διέδιδε ὅτι ἦταν ἡλικίας 1000 καί πλέον ἐτῶν, καί ὅτι τό παρελθόν εἶχε μετενσαρκωθεῖ πολλές φορές. Διέδιδε καί καλλιεργοῦσε γύρω ἀπό τόν ἑαυτό του ἀπίστευτα φαντασιοκοπήματα. Τούς μύθους σχετικά μέ τό πρόσωπό του θά τούς υἱοθετήσουν πολλές ἀποκρυφιστικές ὀργανώσεις καί θά τούς ἀναπαραγάγουν περαιτέρω).

Πνευματική ζωή.δ'


 «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. Ε΄. 7)
Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»
Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα
(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)

 Δεῖτε ἐδῶ:Πνευματική ζωή γ'

 Πνευματική ζωή
Πραγματοποίησες ἕνα ἀληθινά ἱερό ἔργο: Μέ ἀξιοθαύμαστο ζῆλο, ὄχι μόνο πῆγες καί προσκύνησες τά χαριτόβρυτα λείψανα ἁγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν, ἀλλά ὑπομονετικά καί ἀκούραστα ἀκολούθησες τά ἴχνη τοῦ Κυρίου μας, περιοδεύοντας στούς Ἁγίους Τόπους.
Μέ χαρά διαπιστώνω ὅτι ἡ ἱεραποδημία σου δέν ἦταν μιά πρόφαση γιά τήν πραγματοποίηση ἑνός ἀνώφελου καί χασομέρικου «θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ», πού εἶναι πολύ τῆς μόδας σήμερα. Πῆγες στήν Ἁγία Γῆ σάν συνειδητός πιστός, ταπεινός καί εὐλαβής προσκυνητής, γιά νά πάρεις τήν εὐλογία καί νά οἰκειωθεῖς τή μυστική χάρη, πού ἀναβλύζει πλούσια μέσ᾿ ἀπό τά πανίερα προσκυνήματά της. Καί μετά ἀπό πολλούς κόπους, πράγματι ἀμείφθηκες μέ πολύτιμους πνευματικούς θησαυρούς.

Θαύμα τοῦ Ἁγ. Σάββα τοῦ ἐν Καλύμνω"

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ


ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΟΥ


Η παραπάνω εικόνα είναι ένα θαύμα του αγίου Σάββα του εν Καλύμνω.
Μία ασθενής έπασχε από καρκίνο στην περιοχή του εγκεφάλου. Μη βρίσκοντας πουθενά θεραπεία, πήγε στην Κάλυμνο και ζήτησε βοήθεια από τον άγιο Σάββα.

Λόγοι εἰς Εὐτρόπιον (Ἅγ. Ἰωάννης Χρυσόστομος)

 
Πρόλογος

Οι δύο λόγοι «Εις Ευτρόπιον» του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (354-407) είναι αναμφισβήτητα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα τόσο της ρητορικής δεινότητος όσο και της ποιμαντικής δεξιοτεχνίας τού μεγάλου ιεράρχη.
Αλλά ποιός ήταν ο Ευτρόπιος; Ένας ευφυής και πανούργος αυλικός, που είχε κατορθώσει με τέχνασμα να δώσει ως σύζυγο στον τότε αυτοκράτορα Αρκάδιο (395-408) την Ευδοξία, πανέμορφη κόρη στρατιωτικού. Κερδίζοντας έτσι την εύνοια της νεαρής αυτοκράτειρας, αναρριχήθηκε στην εξουσία και σύντομα έγινε πρωθυπουργός. Πανίσχυρος και ασύδοτος καθώς ήταν, χρησιμοποιούσε αδίσταχτα κάθε μέσο για να ικανοποιεί την αχαλίνωτη φιλοδοξία και την ακόρεστη πλεονεξία του. Ο λαός τον μισούσε και ο ιερός Χρυσόστομος ασκούσε δριμύτατο έλεγχο των παρανομιών και των εγκλημάτων του.
Ένα από τα μέτρα που είχε πάρει ο Ευτρόπιος για την εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων ήταν και η κατάργηση του ασύλου των ναών. Οι οδυνηρές συνέπειες όμως αυτού του μέτρου τι τραγική ειρωνεία!-έπληξαν πρώτα τον ίδιο. Γιατί σύ­ντομα τα πράγματα πήραν άλλη τροπή.

Ὁ Χριστός ἀναπαύεται στούς εὐαίσθητους ἀνθρώπους

  Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 

3) Θεραπευτικά μέσα. 

«Ὅποιος θέλει νά γίνει χριστιανός», παρατηροῦσε χαριτωμένα ὁ π. Πορφύριος, «πρέπει πρῶτα νά γίνει ποιητής»277. Ἡ ὑγιής καλλιέργεια τοῦ συναισθηματικοῦ κόσμου, βοηθεῖ στήν θεραπεία τῆς ψυχῆς τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου. Ὁ Χριστός ἀναπαύεται στούς εὐαίσθητους ἀνθρώπους. Οἱ ἅγιοι εἶναι ποιητές. Διηγεῖται πνευματικό παιδί τοῦ Γέροντα: «Ὁ Χριστός (ἔλεγε ὁ Γέροντας) δέν θέλει κοντά Του χοντροκομμένους ἀνθρώπους, ἀλλά λεπτούς»278. Ὁ π. Πορφύριος ἀγαποῦσε πολύ τήν φύση279 καί χαιρόταν νά βρίσκεται σ’ αὐτήν. «Ἀγαπῆστε τήν φύση. Ξυπνῆστε τό πρωΐ», προέτρεπε πνευματικά του παιδιά, «νά δῆτε τόν βασιλιά ἥλιο νά βγαίνει ὁλοπόρφυρος ἀπό τό πέλαγος»280

277 Ὅ.π. σελ. 234.
278 Γεωργίου Κρουσταλλάκη, Ὁ Γέρων Πορφύριος,Ἰχνηλασία, Γ΄ ἔκδοση, σελ. 157.
279 Πρβλ. τό Κεφάλαιο Περί Κτίσεως στό: Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 459-470.
280 Γεωργίου Κρουσταλλάκη, Ὁ Γέρων Πορφύριος,Ἰχνηλασία, Γ΄ ἔκδοση, σελ. 157.

 Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 192, Τιμή: 5€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr 
 

Θαυμαστά γεγονότα.ιγ' μέρος

Βίος καί πολιτεία
τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη
(8ο Μέρος)
Ἀπό τό βιβλίο «Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης»


 Δεῖτε ἐδῶ:ιβ' μέρος


Θαυμαστά γεγονότα
Ἦρθε κάποτε στόν ὅσιο ἕνας μοναχός Ματθαῖος, ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, μέ συνοδεία κοσμικῶν. ἅγιος δέν τούς ἤξερε οὔτε τούς εἶχε δεῖ ποτέ. Καί ὅμως, τούς ὑποδέχθηκε καί εἶπε πρόσχαρα:
  • Ἄ, νάτοι καί οἱ πολίτες, οἱ ἁγιορρωμανίτες*...
Τούς χαιρέτησε ὅλους μέ τά ὀνόματά τους. Σ᾿ ἕναν μάλιστα εἶπε:
  • Ἐσύ, ἀδελφέ Μοδινέ, ἀπό καιρό ἤθελες νά μέ συναντήσεις. Νά λοιπόν πού ἡ ἐπιθυμία σου ἐκπληρώθηκε.
  • Ἀλήθεια, πάτερ, βεβαίωσε ἔκπληκτος ὁ ἐπισκέπτης. Ὅπως τά λέει ἡ ὁσιότης σου εἶναι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-3 Πρόδρομοι ἈντιχρίστουΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-3

τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»
ἀρ. τ. 2046, 01.06.2012
Στοιχειοθεσία «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ» 

Α´ Μέρος: 1. Ὁ ἠλεκτρονικὸς ἔλεγχος

Β´ Μέρος: Ἡ ἅλωση τῆς Ἑλλάδoς

3. Πρόδρομοι Ἀντιχρίστου

.          Τί κινδύνους κρύβει αὐτὴ ἡ ἐνέργεια; Μερικοὶ τοὺς ὑποτιµοῦν, λέγοντας µάλιστα ὅτι ἕνας τίµιος καὶ πιστὸς πολίτης δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτε. Κάνουν τροµερὸ λάθος. Γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:
.          1. Εἶναι κάποια στοιχεῖα τῆς οἰκονοµικῆς δραστηριότητας µιᾶς οἰκογενείας, ποὺ γιὰ πολὺ σοβαροὺς λόγους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνουν γνωστὰ σὲ ἄλλα ἐκτὸς αὐτῆς πρόσωπα. Πρόκειται κυρίως γιὰ θέµατα ὑγείας τῶν µελῶν της ἢ καὶ εἰδικῆς ἀποστολῆς κάποιου ἀπ᾽ αὐτά.
.             2. Ὑπάρχει σοβαρὸς κίνδυνος ἐκµεταλλεύσεως αὐτῶν τῶν στοιχείων ἀπὸ ὀργανωµένα συµφέροντα καὶ µάλιστα ἀσκήσεως ἐκβιασµοῦ στὰ µέλη µιᾶς οἰκογενείας.

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Από τις μεγαλύτερες ημέρες της Εκκλησίας μας, είναι και η Κυριακή της Πεντηκοστής.
Και τούτο διότι είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας μας, αφού κατά την ημέρα αυτή έχουμε την επίσημη ίδρυσή της. Κατά την ευλογημένη ημέρα της Πεντηκοστής, εγκαινιάζεται μια όντως νέα εποχή και γίνεται το ξεκίνημα μια νέας ζωής για τους ανθρώπους. Έχουμε πλέον εισέλθει και ζούμε στην εποχή της χάριτος και της σωτηρίας. (Εννοείται, για όσους θέλουν να ζήσουν τη ζωή του Χριστού μέσα στο σώμα Του, δηλ. την Εκκλησία μας).
Αυτό που ο Κύριος Ιησούς, πριν από τα άχραντα πάθη του, είχε υποσχεθεί, πραγματοποιείται τώρα πενήντα ημέρες μετά την ένδοξη Ανάστασή Του. Πραγματοποιείται η έλευσις του Παναγίου Πνεύματος. Η κάθοδος και η επιφοίτησίς του επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους.

Η Ἁγία Γραφὴ εἶναι φῶς καὶ δύναμη (Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης)Ἁγία Γραφὴ
Εἶναι φῶς καὶ δύναμη
        Ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι φωστήρας ποὺ λάμπει μέσα στὸ σκοτάδι αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Πόσους ἀνθρώπους ἔχει φωτίσει! Πόσοι ἄνθρωποι ἄντλησαν ἀπ’ αὐτὴ τὴ δύναμη τοῦ λόγου τους! Ὅλοι οἱ μεγάλοι ἐκκλησιαστικοὶ ρήτορες, ὅλοι οἱ ἐκκλησιαστικοὶ συγγραφεῖς, τὰ ἔργα τῶν ὁποίων τόσο πολύ μᾶς εὐφραίνουν, καὶ ὁ λόγος τῶν ὁποίων εἶναι τόσο γλαφυρὸς καὶ ὡραῖος, πῆραν τὴ δύναμή τους ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή.
* * *
        Ὅταν ἀρχίζει νὰ σὲ καταλαμβάνει ἡ ταραχὴ ἢ ὁ φόβος, διάβασε μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ κάποιο περισσότερο παρηγορητικὸ κεφάλαιο ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο ἢ κάποια ἐπιστολὴ τῶν Ἀποστόλων, γιὰ παράδειγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρὸς Κορινθίους (τελευταῖο ἢ προτελευταῖο κεφάλαιο ἢ κάποιο ἄλλο), πᾶρε θάρρος καὶ ἡ ταραχὴ θὰ σὲ ἀφήσει. Ἡ χαρὰ τῆς πίστης θὰ εἰσέλθει στὴν καρδιά σου.

3 Ιουνίου Συναξαριστής. Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, Λουκιλλιανού, Παύλης & των συν αυτώ νηπίων, Αθανασίου Θαυματουργού, Ιερίας Οσίας, Πάππου Οσίου, Ιωσήφ Ιερομ., Δωροθέου Μητροπ., Γρηγορίου Επισκ., Kevin, Καικίλιος, Ἀχιλλᾶς, Ἱλάριος, Γλοτίλδη ἐκ Γαλλίας, Λιφάρδος ὁ ἐν Ὀρλεάνῃ, Οὐρβίκιος, Κρονανός, Γενέσιος, Ἰσαὰκ ὁ Ὁσιομάρτυρας ἐξ Ἰσπανίας, Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Θαυματουργοῦ τοῦ πρίγκιπος, Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου «τῶν Ἀδελφῶν τοῦ Κιέβου»,Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γλυκοφιλούσης ἐν Γιαροσλάβλ

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς

Ὅταν συμπληρωνόταν ἡ πεντηκοστὴ ἡμέρα μετὰ τὴν ἀνάσταση, τῆς ὁποίας ἔφθασε τώρα ἡ μνήμη, ἐνῶ ὅλοι οἱ μαθητὲς ἦσαν συγκεντρωμένοι μαζὶ καὶ εὑρίσκονταν ὁμόψυχοι στὸ ὑπερῶο (οἶκος) ἐκείνου τοῦ ἱεροῦ, ἀλλὰ καὶ στὸ προσωπικό του ὑπερῶο, στὸ νοῦ του, συναγμένος ὁ καθένας τους (διότι ἦσαν σὲ ἡσυχία καὶ ἀφιερωμένοι στὴ δέηση καὶ στοὺς ὕμνους πρὸς τὸ Θεό), ξαφνικά, λέγει ὁ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς, «ἀκούσθηκε ἦχος ἀπὸ τὸν οὐρανό, σὰν ἀπὸ ὁρμὴ βιαίου ἀνέμου καὶ γέμισε τὸν οἶκο ὅπου κάθονταν» (Πράξ. β’, 1 – 11). Εἶναι βίαιος γιατί νικᾶ τὰ πάντα καὶ ξεπερνᾶ τὰ τείχη τοῦ πονηροῦ, γκρεμίζει κάθε ὀχύρωμα τοῦ ἐχθροῦ, ταπεινώνει τοὺς ὑπερήφανους, ἀνυψώνει τοὺς ταπεινοὺς στὴ καρδιὰ καὶ διασπᾶ τοὺς συνδέσμους τῶν ἁμαρτημάτων.
Γέμισε δὲ ὁ οἶκος ἐκεῖνος στὸν ὁποῖο κάθονταν, καθιστώντας τον, κολυμβήθρα πνευματικὴ καὶ ἐκπληρώνοντας τὴν ἐπαγγελία τοῦ Σωτῆρα, ποὺ τοὺς ἔλεγε, πρὶν ἀναληφθεῖ: «Ὁ μὲν Ἰωάννης βάπτισε μὲ νερό, ἐσεῖς δὲ, θὰ βαπτιστεῖτε μὲ Ἅγιο Πνεῦμα, ὄχι ἔπειτα ἀπὸ πολλὲς μέρες».
Ἀλλὰ καὶ τὸ ὄνομα ποὺ ἔδωσε σ’ αὐτοὺς τὸ ἔδειξε νὰ ἀληθεύει. Διότι διὰ τοῦ ἤχου αὐτοῦ ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς οἱ Ἀπόστολοι ἔγιναν πραγματικὰ υἱοὶ βροντῆς.

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Κυριακής 03-06-12.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Πραξεις Των Αποστόλων κεφ. β΄ 1 - 11

β΄ 1 - 11


                                                   
Ευαγγέλιον: Κατά Ιωάννην Κεφ. Ζ΄ 37 - 52 & Η΄ 12

Ζ΄ 37 - 52 & Η΄ 12
                                                      


                                                  

Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

http://hristospanagia1.wordpress.com/

http://www.hristospanagia.gr/

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ