Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας (27.1.2011)

Ἀπὸ τὸν Μικρὸ Εὐργετινό

Τοῦ ἀββᾶ Ἡσαΐα:

Ὅπως ὑποτάσσεται τὸ ζῶο στὸν ἄνθρωπο, ἔτσι πρέπει καὶ κάθε ἄνθρωπος νὰ ὑποτάσσεται στὸν πλησίον του γιὰ χάρη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅπως τὸ ζῶο δὲν ἔχει δικό του θέλημα οὔτε γνώση, ἔτσι πρέπει νὰ κάνω κι ἐγώ ὄχι μόνο μ’ ἐκεῖνον ποὺ συμφωνεῖ ἀλλὰ καὶ μ’ ἐκεῖνον ποὺ διαφωνεῖ μαζί μου, καὶ νὰ ὑποτάξω τὴν γνώση μου στὸν ἀνίδεο καὶ τὸ θέλημά μου στὸν ἀσύνετο. Καὶ τότε εἶναι ποὺ θὰ γνωρίσω πραγματικὰ τὸν ἑαυτό μου καὶ θὰ καταλάβω τι μὲ βλάπτει. Γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει πεποίθηση στὴν ἀρετή του καὶ ἐπιμένει στὸ θέλημά του, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγει τὴν ἔχθρα οὔτε ν’ ἀναπαυθεῖ (ψυχικά) οὔτε νὰ δεῖ σὲ ποιὰ σημεῖα ὑστερεῖ. Καὶ ὅταν (ἡ ψυχή του) βγεῖ ἀπὸ τὸ σῶμα, εἶναι δύσκολο νὰ βρεῖ ἔλεος (ἀπὸ τὸν Θεό).[...]

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας (27-1-11).

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».
Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011.
Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Σκέφτομαι, ἄρα... παρακολουθοῦμαι!

Η Ευθύνη της επιλογής μας. «4. Σκέφτομαι, ἄρα... παρακολουθοῦμαι! »

ΙΕΡΟΝ ΚΕΛΛΙΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΗ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ 
Κεφάλαιο Β΄ 
Οι Έσχατολογικοί καιροί μας

« 4. Σκέφτομαι, ἄρα... παρακολουθοῦμαι! »   (σελ. 164- 168)

           ____________________________________
                                  Βιομετρικά διαβατήρια
                                  Ἡλεκτρονικές ταυτότητες
                                   666
                                   Bar code
                                   RFID
                                   Smart cards
                                   Ἐμφυτευόμενα μικροτσιπς


Ὄντως οὐδέποτε στό παρελθόν εἶχε συζητηθῇ ἤ εἶχε ἀναφερθῆ κάτι περί τοῦ 666  143 .
(143 Γιά πρώτη φορά γίνεται μνεία τοῦ ἀριθμοῦ αὐτοῦ στήν Ἁγία Γραφή.
Στό Γ΄Βασ. 10,14 καθορίζεται ὅτι τό βάρος τοῦ χρυσοῦ πού ἔφθανε κάθε χρόνο στό Σολομῶντα, βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, ἦταν ἑξακόσια ἑξῆντα ἕξι (666) τάλαντα χρυσοῦ.   
«Καί ἦν ὁ σταθμός τοῦ χρυσίου τοῦ ἐληλυθότος τῷ Σολωμών ἐν ἐνιαυτῷ ἑνί ἑξακόσια καί ἑξήκοντα ἕξ τάλαντα χρυσίου».
Ἐπίσης πρβλ. Β. Παραλειπ. 9,13).  Οἱ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου δέν ἐκαναν ποτέ μνεία ἤ χρῆσι τοῦ ἀριθμοῦ 666 ἐμφανῶς, ἀλλ’ εἶχαν ἄλλα σύμβολα.  Δικαιολογημένες λοιπόν οἱ ἀνησυχίες, οἱ ἀντιδράσεις καί οἱ διαμαρτυρίες. Τό ἀντίχριστο  σύμβολο φρόντιζαν πάντοτε οἱ μυημένοι χρῆστες του νά τό διακινοῦν ἀφανῶς μόνο σέ ἀπόκρυφα κείμενα.
Ὅμως στούς ἐσχάτους καιρούς μας κυριαρχεῖ στή ζωή ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς.

Τό βλέπουμε πολλές φορές νά εἶναι προκλητικά φανερά καί βλάσφημο, ἐνισχυμένο μέ μορφές αἱμοσταγῶν δαιμόνων δαιμόνων, θηρίων καί τεράτων, νεκροκεφαλές, βυκόλακες, μαγικά σύμβολα, πεντάλφες καί ἑξάλφες, κεραυνούς, σπαθιά, ἁλυσιδες, λόγχες, πελέκεις, φωτιές κολάσεως, αἷμα κ.ἄ., ἀποτυπωμένο πάνω σέ ἐξώφυλλα δίσκων, CD, τηλεοπτικές διαφημίσεις τραγουδιῶν (video, clips), ἠλεκτρονικά παιχνίδια (video games), τατουάζ, μακιγιάζ, συνθήματα, ροῦχα, βιβλία παιδικά (comics) κἄ. 

Γέροντος Παϊσίου: Γιά μιά ἁρμονική οἰκογένεια (α΄ μέρος)

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.


Η καλή αρχή της οικογενειακής ζωής.
... Αν ό νέος σκέφτεται κάποια κοπέλα σοβαρά για σύζυγο, νομίζω, καλύτερα είναι πρώτα να το κάνη γνωστό με κάποιο συγγενικό του πρόσωπο στους γονείς της και κατόπιν να το συζητήσει και ό ίδιος μαζί τους και με την κοπέλα. Στην συνέχεια, αν δώσουν λόγο και κάνουν αρραβώνες - καλό είναι ό αρραβώνας να μη διαρκή πολύ -, να προσπαθήσει, στο διάστημα που θα μεσολάβηση μέχρι τον γάμο, να βλέπει την κοπέλα σαν αδελφή του και να την σέβεται. Αν αγωνισθούν και οι δύο φιλότιμα να διατηρήσουν την παρθενία τους, τότε στο Μυστήριο του γάμου, όταν τους στεφάνωση ό Ιερέας, θα λάβουν πλούσια την Χάρη του Θεού. Γιατί, όπως λέει ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος, τα στέφανα είναι σύμβολα της νίκης κατά της ηδονής.. (ο. 37-38).

Στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται ή αρμονία του θεού.
... Μου λένε μερικοί άνδρες: «Δεν συμφωνώ με την γυναίκα μου -είμαστε αντίθετοι χαρακτήρες. Άλλος χαρακτήρας εκείνη, άλλος εγώ! Πώς κάνει τέτοια παράξενα πράγματα ό Θεός; Δεν θα μπορούσε να οικονομήσει μερικές καταστάσεις έτσι, ώστε να ταιριάζουν τα ανδρόγυνα, για να μπορούν να ζουν πνευματικά;». «Δεν καταλαβαίνετε, τους λέω, ότι μέσα στην διαφορά των χαρακτήρων κρύβεται ή αρμονία του Θεού; Οι διαφορετικοί χαρακτήρες δημιουργούν αρμονία. Αλίμονο, αν ήσασταν ίδιοι χαρακτήρες! Σκεφθείτε τι θα γινόταν, αν λ.χ. και οι
δύο θυμώνατε εύκολα• θα γκρεμίζατε το σπίτι. Η, αν και οι δύο ήσασταν ήπιοι χαρακτήρες, θα κοιμόσασταν όρθιοι!...»...
Σε ένα ανδρόγυνο ξέρετε τι είπα; «Επειδή ταιριάζετε, γι' αυτό δεν ταιριάζετε!». Είναι και οι δύο ευαίσθητοι. Αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και οι δύο τα χάνουν και αρχίζουν: «Ωχ, τι πάθαμε!» ό ένας, «ωχ, τι πάθαμε!» ό άλλος. Ο ένας δηλαδή βοηθάει τον άλλον να απελπισθεί πιο πολύ. Δεν μπορεί να τον τόνωση λίγο «για στάσου, να του πει, δεν είναι και τόσο σοβαρό αυτό που μας συμβαίνει». Το έχω δει αυτό σε πολλά ανδρόγυνα.

Σύντομες ὁμιλίες γιά τό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος (mp3): 1)Ἡ πνευματική περιτομή τῆς Καινῆς Διαθήκης, 2)Τό Βάπτισμα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

1) Π. Σάββας 2011-01-01_Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

μιλία το π. Σάββα στίς 1-1-11 (Συνάξεις στό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱ. Μ. Ἀναστάσεως Χριστοῦ- Ἐμμαούς)
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ποθηκεύσετε τήν μιλία πατστε δ (δεξί κλίκ, 'ποθήκευση προορισμο ς, ν χετε Interntet Explorer ποθήκευση δεσμο ς, ν χετε Mozilla. Στή συνέχεια δστε τό νομα πού θέλετε καί πατστε ΟΚ γιά νά ποθηκευθε μιλία).
Πηγή εἰκόνας: Ἱ. Ἡσ. Ἀνάστασις Χριστοῦ-Ἐμμαούς, Ἅγ. Βασίλειος Λαγκαδᾶ.

2)Π. Σάββας 2011-01-02_ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

μιλία το π. Σάββα στίς 2-1-11 (Συνάξεις στό Ἀρχονταρίκι τῆς Ἱ. Μ. Ἀναστάσεως Χριστοῦ- Ἐμμαούς)
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ποθηκεύσετε τήν μιλία πατστε δ (δεξί κλίκ, 'ποθήκευση προορισμο ς, ν χετε Interntet Explorer ποθήκευση δεσμο ς, ν χετε Mozilla. Στή συνέχεια δστε τό νομα πού θέλετε καί πατστε ΟΚ γιά νά ποθηκευθε μιλία).

Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας

«Κλίμαξ»
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου – Λόγος Θ΄ Περί ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑΣ:6. Εἶδα μῖσος νὰ διασπᾶ πολυχρόνιο πορνικὸ δεσμό· καὶ εἶδα –πράγμα παράδοξο!- μνησικακία νὰ τὸν διατηρεῖ πλέον ὁριστικὰ διαλελυμένο. Θαυμαστὸ πράγματι θέαμα! Ἕνας δαίμων νὰ θεραπεύει ἄλλον δαίμονα! Πρόκειται μᾶλλον γιὰ ἔργο τῆς πρόνοιας καὶ ἐπεμβάσεως τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι τῆς θελήσεως τῶν δαιμόνων.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...