Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Τρίτης 17-07-12.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Γαλάτας κεφ. γ΄ 23 - 29 & δ΄ 1 - 5

γ΄ 23 - 29 & δ΄ 1 - 5Ευαγγέλιον: Κατά Μάρκον Κεφ. Ε΄ 24 - 34

Ε΄ 24 - 34
                                                      
Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

http://hristospanagia1.wordpress.com/


http://www.hristospanagia.gr/

Ἱερά Μονή Ἁγίας Μαρίνας Ἄνδρου. Ὁ πατέρας Κυπριανός στήν Ἁγία Μαρίνα στήν Ἄνδρο!


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΝΔΡΟΥ-O ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ !

 Η Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας με το αγίασμα και την θαυματουργική εικόνα της Αγίας βρίσκεται στην περιοχή των Αποικίων, βόρεια της Χώρας.

Η Μονή εορτάζει την 17 Ιουλίου στην μνήμη της Αγίας.
Το κάτασπρο σαν περιστέρι Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας απέναντι από τα Αποίκια της Άνδρου όπου βγαίνει το φημισμένο νερό Σάριζα, χρονολογείται από το 1325 μ.Χ, όταν στην περιοχή Λίτρες παρουσιάζεται θαυματουργικά η Αγία Μαρίνα σε γέροντα ασκητή και του υποδεικνύει να βρει την κεκρυμμένη εικόνα της σε μια σχισμή ενός βράχου, όπως και έγινε! Μάλιστα ο Αυτοκράτορας Εμμανουήλ Β΄ Κομνηνός βοηθά οικονομικά και έτσι ιδρύεται η Ιερά Μονή Αγίας Μαρίνας Άνδρου!

Δύο ἀκόμη προφητεῖες


----------------------

Α΄ 

 « Μεγάλη αχαριστία δείξατε και δείχνετε, και έτι μεγαλυτέρα  αχαριστία έχουν να δείξουν οι μεταγενέστεροι εις το Όρος τούτο,  Μοναχοί και Ιερομόναχοι... 
Και μάλιστα, να ειπούμε, αχαριστία εις την Κυρία Θεοτόκο. Εάν ειπείτε, πόθεν συ το γνωρίζεις ότι είμεθα αχάριστοι, σάς αποκρίνομαι.

Ότι ο Θεός το γιγνώσκει και εγώ το ηξεύρω, ότι ευρισκόμην και ευρίσκομαι και θέλω ευρίσκεστε έως τέλους εδώ, έσω εις τούτο το Άγιο Όρος, τον νοητό Παράδεισο της Θεοτόκου. 
Και σωματικώς μεν ευρισκόμην αρχήτερα και έζησα χρόνους εδώ 80 εις τούτο το Όρος...

Η ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ « Τὸ συνοδικὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας»

Ἡ ἁγία Ἐκκλησία [7]

ϛ´  Τὸ συνοδικὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας 

Ἀπὸ τὸ βιβλίο 

«Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΛΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ» 
(Σχεδίασμα Ὀρθοδόξου Κατηχήσεως)

Ἱ. Κουτλουμουσιανὸν Κελλίον Ἁγ. Ἰω. Θεολόγου,
Ἅγιον Ὄρος (Μάρτιος 2012)


ϛ´ Μέρος: 

.         Τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας ἐκφράζει τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ὀνομάζεται ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας σύνοδος1. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ πολίτευμα ποὺ διέπει τὴν ἁγία μας Ἐκκλησία, ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη χρόνους, εἶναι συνοδικό.
.           Τὸ ἔτος 48 συνῆλθε στὰ Ἱεροσόλυμα ἡ Ἀποστολικὴ Σύνοδος, ἡ ὁποία ἀπεφάσισε ὅτι δὲν χρειάζεται νὰ περιτέμνωνται οἱ ἐξ ἐθνῶν χριστιανοί (θέμα ποὺ συνετάραξε τὴν Ἐκκλησία στὰ πρῶτα της βήματα). Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου ἀρχίζει μὲ τὴν φράση Ἔδοξε τῷ ῾Αγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν (Πράξεις Ἀποστόλων 15, 28). Στὴν ἀποστολικὴ αὐτὴ φράση ἀνακεφαλαιώνεται ὁ θεσμὸς τοῦ συνοδικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πολιτεύματος.

Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος:Τί εἶναι πνευματική προσευχή; καί πῶς μπορεῖ νά ἀξιωθεῖ αὐτήν ὁ ἀγωνιζόμενος;

 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ό Θεός δεν ακούει αμέσως τις ικεσίες των αμελών και ανώριμων

Τι είναι πνευματική προσευχή; και πώς μπορεί να αξιωθεί αυτήν ό αγωνιζόμενος;
Πνευματική προσευχή είναι οί ψυχικές κινήσεις, πού ενεργούνται δια του αγίου Πνεύματος σε αυτούς πού έχουν την ακρίβεια της αγνότητας και της καθαρότητας. Ένας στους δέκα χιλιάδες αξιώνεται να λάβει αυτή την προσευχή, πού είναι μυστήριο της μέλλουσας ζωής διότι μέσω αυτής υψώνεται ό αγωνιστής, και ή φύση του μένει ανενέργητη, Αφού ούτε κινείται ούτε θυμάται τα πράγματα του κόσμου. Και τότε δεν προσεύχεται, αλλά ή ψυχή αισθάνεται, με τη δική της αίσθηση, τα πνευματικά πράγματα του μέλλοντος αιώνος, πού υπερβαίνουν την ανθρώπινη αντίληψη. Μόνο με τη δύναμη του αγίου Πνεύματος μπορούν να κατανοηθούν. Και τούτο πού ειπώ είναι ή νοητή όραση και κίνηση, πού είναι το ζητούμενο της προσευχής.

Ὁ Γέροντας Παΐσιος προλέγει τό θάνατό του 20 χρόνια πρίν συμβεῖ

O Γέροντας Παΐσιος είχε τo προορατικό χάρισμα. Αυτό αποδεικνύεται και από την επιστολή που στη συνέχεια δημοσιεύουμε, την οποία είχε στείλει σε γνωστό του πρόσωπο. Για την πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου της πρέπει να σημειώσουμε και τα έξης: Η γριούλα που αξιώθηκε ο Γέροντας να δει ζωντανή τρεις ημέρες προ του θανάτου της (Ιούλιος 1973) είναι η Ελένη Πατέρα από την Κόνιτσα, η οποία το 1956 είχε φιλοξενήσει στο σπίτι της το Γέροντα επί τρεις μήνες, όταν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έκανε εντατική θεραπεία. Το θάνατο αυτής της γριούλας προείδε ο Γέροντας και χωρίς καμιά ειδοποίηση βγήκε από το Άγιον Όρος και πήγε στο χωριό Άγιος Γεώργιος της Πρέβεζας να την δει, στο σπίτι πού την περιποιόταν η κόρη της Καίτη. Πράγματι η γριούλα ήταν στις τελευταίες της ώρες. Αλλά εκείνο που μας κάνει να θαυμάσουμε είναι η πρόρρηση του Γέροντα, ότι θα περάσουν τουλάχιστον 20 χρόνια για να ξανασυναντήσει την Ελένη Πατέρα στην άλλη ζωή... 
Και πράγματι μετά από 20 χρόνια και κάτι, πεθαίνει και ο ίδιος (Ιούλιος 1994). Όπως το προείπε, έτσι και έγινε!

Π. Ἀθανάσιος Μηνᾶς, Τό «σωματίδιο» τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη»

Τό  «σωματίδιο»   τῆς   «Κάρτας  τοῦ  Πολίτη»
           
 (τοῦ π. Ἀθανασίου Μηνᾶ)
«Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός.» (Ψαλμὸς Δαυίδ,13:1)
«... καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν...» (Πρὸς Ρωμ., α΄, 21-22)
Αὐτὰ καταγγέλλει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.
Ἐντούτοις, μὲ ἔκπληξη καὶ ὀδύνη, ἀκούσαμε στὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἀνθρώπους, πού ἐν ἀγνοίᾳ τους, θέλουμε νά πιστεύουμε, διετύπωσαν γιά ἄλλη μιά φορά κατάπτυστες θεωρίες περί τῆς ἐξελίξεως τοῦ σύμπαντος.
Μέ ἐμφανῆ ἀπουσία στοιχειωδῶν θεολογικῶν γνώσεων καί μέ ἀσέβεια πρὸς τὰ θεῖα, ἐπεχείρησαν νὰ ἀποδείξουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι πλάσμα καὶ κατ᾿ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ἀνθρωποειδές κτῆνος, ἀποτέλεσμα κάποιας δῆθεν ἐκρήξεως καὶ ἐξελίξεως (μποζόνιο τοῦ Χίγκς ἢ «σωματίδιο τοῦ θεοῦ»), τῆς ὁποίας ἀποτέλεσμα εἶναι καί ὅλο τό σύμπαν. Ὑποστηρίζουν, μάλιστα, ὅτι ἡ νοητική τους αὐτὴ σχιζοφρένεια εἶναι ἀποτέλεσμα πειράματος, παρατηρήσεως καὶ ἀποδείξεως· καί, ἐπειδὴ ὁ πατέρας τους Σατανᾶς εἶναι ψεύτης καὶ ἀνθρωποκτόνος, ἄφησαν καὶ ἕνα μικρὸ περιθώριο λάθους, γιά νά μή  γελοιοποιηθοῦν στό μέλλον, ὅπως σίγουρα καί θά συμβεῖ.

Κρατικὸ μάλιστα κανάλι φιλοξένησε τὸ παραλήρημα συγκεκριμένου «ἐπιστήμονα», ποὺ ἔφθασε στό σημεῖο νὰ ὑβρίζει τὸν Δημιουργὸν Τριαδικὸν Θεὸν καὶ τὸν Σωτήρα Χριστὸ καὶ νὰ ἐπιχειρεῖ ὁ ἴδιος νὰ ἀναγνωρισθεῖ σὰν θεός.

Καρποί τῆς Θείας Λειτουργίας:Συγκροτεῖται ἡ Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ

 
        ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ ΖΗΣΟΥΜΕ

Καρποί τῆς Θείας Λειτουργίας


2)Συγκροτεῖται ἡ Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ.[19]

Ὁ Κύριος στήν Ἀρχιερατική Του Προσευχή ζητάει γιά ὅλους, ὅσους πιστεύουν σ' Αὐτόν νά εἶναι ἕνα. Νά ζοῦν τή χαρά τῆς ἑνότητας, τῆς ἀγάπης. Ἡ τέλεια αὐτή ἑνότητα ἐπιτυγχάνεται μόνο  ὅταν ζοῦμε μέσα στήν Ἐκκλησία. «Αὐτό εἶναι τό μεγαλύτερο βάθος, ἡ μεγαλύτερη ἔννοια πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία. Ἐκεῖ βρίσκεται τό μυστήριο. Νά ἑνωθοῦν ὅλοι σάν ἕνας ἄνθρωπος ἐν Θεῷ» λέει ὁ γέροντας Πορφύριος[20].
«Ἡ Ἐκκλησία συγκροτεῖται στόν κόσμο μέ τή Θεία   Εὐχαριστία. Κάθε πιστός πού μετέχει στή Θεία   Εὐχαριστία ἑνώνεται μέ τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στό Ὁποῖο ἀνήκουν καί οἱ ἄλλοι πιστοί· ὄχι μόνο ὅσοι ζοῦν, ἀλλά καί ὅσοι ἔζησαν στό παρελθόν ἤ θά ζήσουν στό μέλλον»[21].

Ὁ Ἅγιος Προκόπιος καί τό Μυστήριο τοῦ Γάμου

Στην εποχή του ειδωλολάτρη Ρωμαίου Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, μάς μεταφέρει, αδελφοί μου, η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, την οποία εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα. Ο πατέρας του Χριστόφορος ήταν ευλαβής και πιστός άνθρωπος, αλλά η μητέρα του Θεοδοσία ήταν ειδωλολάτρισσα. Αυτή, μετά τον θάνατο του συζύγου της, ανέλαβε πλήρως την ανατροφή του Νεανία – έτσι λεγόταν πριν ονομαστεί Προκόπιος. Εκείνη τον οδήγησε στον Διοκλητιανό, ο οποίος τον έχρισε Δούκα της Αλεξάνδρειας και τον απέστειλε στην περιώνυμη πόλη για ν’ αναλάβει τα καθήκοντά του.
Η πορεία εκείνη προς την Αλεξάνδρεια, όπου πήγαινε για να φονεύσει κάθε Χριστιανό, έμελλε να καταστεί σταθμός στη ζωή του. Φοβερός καύσωνας, αλλά και σεισμός και αστραπές σημειώθηκαν καθ’ οδόν. Εν μέσω αυτών των σημείων, σαν άλλος Παύλος, άκουσε φωνή να τού λέει:

Ὑφίσταται σύγκρουση ἐπιστήμης καί Ἐκκλησίας;

Ισχυρίζονται μερικοί ότι η επιστήμη κατάργησε τη θρησκευτική πίστη και έλυσε τα προβλήματα που ανάγκαζαν τον άνθρωπο να καταφεύγει στο Θεό. Δε θα συμφωνήσουμε. Αυτό που αληθινά επιζητά ο άνθρωπος κοντά στο Θεό είναι η αφθαρτοποίησή του, η θέωσή του, η πραγμάτωση της αποστολής του, που είναι το “καθ’ ομοίωσιν”. Και φυσικά αυτό δεν έχει σχέση με τον υλικό κόσμο, αλλά με τον πνευματικό, τον οποίο δεν μπορείς να τον εξετάσεις στο μικροσκόπιο του ματιού, αλλά της καρδιάς.
Δυστυχώς, υπάρχει η παρεξήγηση ότι διάφορες επιστημονικές ανακαλύψεις ή θεωρίες μπορούν να καταρρίψουν στοιχεία της πίστης μας. Λησμονείται η αλήθεια ότι πολλά στοιχεία εκφράζονται με γλώσσα συμβολική και φυσικά επικεντρώνονται στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, μέσα από την αγαπητική σχέση μαζί Του. Μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά έχει παίξει και ο μεσσιανισμός της επιστήμης, που έχει χρησιμοποιηθεί ακριβώς για να πληγεί η χριστιανική πίστη. Πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι η επιστήμη έχει το δικό της πεδίο έρευνας και δράσης και δεν αναμιγνύεται στα θρησκευτικά ζητήματα. Πολύ περισσότερο δεν αντιστρατεύεται την πίστη.

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας: Οἱ ἱερεῖς

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ
1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί μου χριστιανοί, θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά τόν ἱερέα τοῦ Θεοῦ, τόν παπᾶ, πού λέμε. Ἀγαπητοί μου, δέν ὑπάρχει τίποτε ἀνώτερο ἀπό τήν ἱερωσύνη. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἱερέας εἶναι ἀνώτερος ἀπ᾽ ὅλους. Εἶναι ἄρχοντας καί εἶναι βασιλιᾶς. «Νά χαίρεσαι, παπᾶ μου, τήν βασιλεία σου», ἔλεγαν σάν εὐχή παλαιότερα οἱ χριστιανοί. Ἤ, γιά νά τό πῶ καλύτερα, ὁ ἱερέας εἶναι παραπάνω ἀπό βασιλιᾶς. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἔλεγε: «Ἄν εἶναι ἕνας παπᾶς καί ἕνας βασιλιᾶς καί ἔχω μόνο μία πολυθρόνα, θά βάλω τόν παπᾶ νά καθίσει στήν πολυθρόνα καί ἄς μείνει ὄρθιος ὁ βασιλιᾶς». Καί ὄχι μόνο ἀπό τόν βασιλιᾶ εἶναι ἀνώτερος ὁ παπᾶς, ἀλλά ἀκόμη εἶναι ἀνώτερος καί ἀπό τόν ἄγγελο.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἴδιος πάλι, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἔλεγε: «Ἄν συναντήσω στό δρόμο ἕναν ἄγγελο καί ἕναν ἱερέα, θά φιλήσω πρῶτα τό χέρι τοῦ ἱερέα και ἔπειτα τό χέρι τοῦ ἀγγέλου».
2. Τί εἶναι, τέλος πάντων, ὁ ἱερέας καί ἔχει τόσο μεγάλη ἀξία;

Γιά τήν κατάνυξη.η' μέρος

 
 Δεῖτε ἐδῶ: ζ' μέρος
 Κάποιος Γέροντας ζοῦσε μόνος στὴ μονὴ τῶν Μονιδίων καὶ ἡ παντοτινή του προσευχὴ ἦταν ἡ ἑξῆς:
«Κύριε, δὲν ἔχω τὸν φόβο σου μέσα μου, γι᾿ αὐτὸ στεῖλε μου κάποιον κεραυνὸ ἢ κάποια ἄλλη δύσκολη περίσταση, ἢ ἀρρώστια ἢ δαίμονα, μήπως ἔστω καὶ μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο φοβηθεῖ ἡ πωρωμένη μου ψυχή».
Αὐτὰ ἔλεγε καὶ συνέχιζε νὰ παρακαλεῖ τὸν Θεό.
«Ξέρω ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ μὲ συγχωρήσεις. Γιατὶ ἁμάρτησα πολὺ σὲ σένα, Δέσποτα, ἀλλ᾿ ἂν εἶναι δυνατὸν λόγῳ τῆς εὐσπλαχνίας σου, συγχώρεσέ με. Ἂν ὅμως αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει, τιμώρησέ με ἐδῶ στὴ γῆ, Δέσποτα, καὶ ἐκεῖ μὴ μὲ παιδεύσεις, ἀλλ᾿ ἐὰν καὶ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο, τιμώρησέ με ἐδῶ κατὰ ἕνα μέρος καὶ ἐκεῖ ἀνακούφισέ με, ἔστω καὶ λίγο, ἀπὸ τὴν τιμωρία τῆς κόλασης. Ἄρχισε ἀπὸ τώρα νὰ μὲ παιδεύεις, ἀλλὰ ἂς μὴν περιπέσω στὴν ὀργή σου, Δέσποτα».

Eckankar. Μία ἀκόμα παραθρησκευτικὴ ὀργάνωση


ECKANKAR
Μία ἀκόμη παραθρησκευτικὴ ὀργάνωσις
Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Τό Eckankar ἀποτελεῖ χαρακτηριστική περίπτωση παραθρησκευτικῆς ὀργάνωσης, πού συγκροτεῖται ἀπό διάφορα στοιxεῖα, ἀποκρυφιστικά, γκουρουϊστικά, ἰνδουϊστικά,πανθεϊστικά κ.ἄ. Ἱδρυτής τῆς ὀργάνωσης ἦταν ὁ Ἀμερικανός Paul Twitchel (1908–1971), ὁ ὁποῖος ἀπό μικρό παιδί εἶχε μυηθεῖ ἀπό τόν πατέρα του σε ἀποκρυφιστικές πρακτικές, ὅπως τά λεγόμενα ἐξωσωματικά ταξίδια.
Ἡ ὀνομασία τῆς ὀργάνωσης προέρχεται ἀπό τή σανσκριτική λέξη (EkΟMkar), πού ἐμπεριέχει τό μάντρας ΟΜ. Ἡ ὀργάνωση δημιουργήθηκε το 1964 στό Σάν Φραντζίσκο ἀπό τόν P. Twitchel, ὅταν αὐτός ἔ φυγε ἀπό τήν κίνηση τοῦ γκουροῦ Sant Kirpal Singh. Ὁ ἴδιος ὁ P. Twitchel χαρακτήριζε τό Eckankar ὡς «Ἐπιστήμη τοῦ ταξιδιοῦ τῆς ψυχῆς» καί ἰσχυριζόταν ὅτι εἶναι ἡ ἀρχαιότερη μορφή θρησκείας ἀπ᾽ ὅσες ὑπάρχουν πάνω στή γῆ. Κατά τούς ἰσχυρισμούς, ἐπίσης, τῆς ὀργάνωσης τό Eckankar χαρακτηρίζεται ὡς «φυσικός δρόμος ἐπιστροφῆς στό Θεό», «ἡ παλαιότερη ὅλων τῶν διδασκαλιῶν» καί «ἡ πρωταρχική πηγή ἀπό τήν ὁποία ἐπήγασαν ὅλες οἱ ἄλλες πίστεις».

Τό προσκυνητάρι τῆς Παναγίας τῆς Τριχερούσας. ΦωτογραφίεςΠαναγία Τριχερούσα 

Η εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας, που μέχρι το 12ο αιώνα φυλαγόταν στη Λαύρα του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη, δωρήθηκε στον Άγιο Σάββα, Αρχιεπίσκοπο Σερβίας και κτίτορα της μονής Χιλανδαρίου, κατά την επίσκεψή του στους Αγίους Τόπους.
Αυτός τη μετέφερε στη Σερβία, από όπου αργότερα μετακομίστηκε με θαυμαστό τρόπο στο Άγιο Όρος, όταν κατά τις εσωτερικές ταραχές που συνέβησαν στη Σερβία επί του βασιλέα Ουρώς του Ε΄ (1355-1365), ο ημίονος που τη μετέφερε πάντοτε προ του στρατεύματος στις διάφορες μάχες, χάθηκε και προχωρώντας μόνος του έφθασε μέχρι το Χιλιανδάρι.

Στο σημείο που στάθμευσε ο ημίονος, εκατό περίπου μέτρα έξω από το μοναστήρι, ανηγέρθη προσκυνητάρι.

Πιστεύω εἰς Ἕναν Θεόν_Ἁγ. Κυρίλλου_mp3


Π. Σάββας 2011-08-06_Πιστεύω εἰς Ἕναν Θεόν_Ἁγ. Κυρίλλου_6η Κατήχηση-1ο μέρος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 06-08-2011 (Συνάξη ἀνδρῶν).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία

16 Ιουλίου Συναξαριστής. Αθηνογένη Επισκόπου και οι συν αυτώ, Φαύστου, Αντιόχου και Κυριάκου, 15.000 μαρτύρων εν Πισιδία, των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών, Αθηνογένους, Αναστασίου και Ευξιθίου.

Ὁ Ἅγιος Ἀθηνογένης ἐπίσκοπος Πηδαχθόης καὶ οἱ Δέκα Μαθητές του 

Πατρίδα του ἦταν ἡ Σεβάστεια τῆς Καππαδοκίας. Ἡ μόρφωσή του, ἡ θερμὴ πίστη του, καθὼς καὶ ἡ γενναία φιλανθρωπική του δράση, τὸν ἀνέδειξαν ἐπίσκοπο Πηδαχθόης.
Σὰν ἐπίσκοπος, ἦταν φωτεινὸ πνευματικὸ λυχνάρι γιὰ τὸ ποίμνιό του. Μάλιστα τόσο πολὺ ἤθελε νὰ συνεχιστεῖ τὸ ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε μὲ ἰδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ἰκανότατους βοηθούς του.
Ἄλλα ὅταν ἔγινε ὁ διωγμὸς ἐπὶ Διοκλητιανού, ὁ Ἀθηνογένης μὲ δέκα μαθητὲς του συνελήφθη ἀπὸ τὸν ἡγεμόνα Φηλίμαρχο, καὶ ἀφοῦ ὅλοι ὁμολόγησαν τὸ Χριστὸ ἀποκεφαλίσθηκαν.
Ἀξίζει δὲ νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι στὸν Ἀθηνογένη ὀφείλουμε τὸ γνωστὸ κατανυκτικὸ ἑσπερινὸ ὕμνο, «Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιον σὲ ἐν πάσι καιροὶς ὑμνεῖσθαι φωναὶς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδοὺς διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει».

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ