Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Μυστικές ὑπηρεσίες καί παγκόσμια κυβέρνηση (συγκλονιστική συνέντευξη ἀπο πρώην πρακτορα τῆς KGB) (VIDEO)

Βίντεο - ἀποκάλυψη!
Τά τέσσερα βήματα τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν καί τῶν ταγῶν τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, γιά τή χειραγώγηση τῶν λαῶν καί τήν ἐγκαθίδρυση Παγκόσμιας Κυβέρνησης!

  1. ὑπονόμευση τῶν ἠθῶν (γιά νά διαφθαροῦμε καί νά μήν ἀντιδροῦμε στά «κακῶς κείμενα» γύρω μας, μᾶλλον νά συμμετέχουμε σ’ αὐτά!).
  2. ἀποσταθεροποίηση σέ διεθνεῖς σχέσεις, οἰκονομία, ἀμυντικά συστήματα ( γιά νά ἔχουμε φόβο ἐπιβίωσης καί πολέμων, μέριμνες, ἄγχος κι ἑπομένως λίγο χρόνο καί κουράγιο γιά νά σκεφτόμαστε ὁ,τιδήποτε ἄλλο!).

Ἐκκλησιομάχος ὑποψήφιος δήμαρχος Ἀθηναίων.

Γιά τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Ὁ συνήγορος τοῦ πολίτη - ἤ μήπως τοῦ διαβόλου;
Ἀνεκοινώθη ὅτι τό κυβερνῶν κόμμα καθώς καί ἄλλαι πολιτικαί κινήσεις τῆς Ἀριστερᾶς προβάλλουν καί στηρίζουν ὡς ὑποψήφιον Δήμαρχον Ἀθηναίων τόν κ. Γεώργιον Καμίνην, μέχρι πρότινος Συνήγορο τοῦ Πολίτη.Ὁ κ. Καμίνης εἶναι νομομαθής, δυστυχῶς ὅμως ἐχρησιμοποίησε τάς γνώσεις του διά νά πλήξη τήν Ἐκκλησίαν καί τήν Ἑλληνορθόδοξον ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας.  Αὐτός εἶναι ὑπεύθυνος διά τήν κατάργησιν τῆς Ἐξομολογήσεως εἰς τά Σχολεῖα. Μέ τό ψευδές ἐπιχείρημα ὅτι δῆθεν καταπιέζονται οἱ μαθηταί ἀπό τήν παρουσίαν τῶν ἱερέων ἔστειλε σύστασιν-ἐντολήν πρός τό Ὑπουργεῖον Παιδείας τό 2006 καί ἐπέτυχε τήν πλήρη ἔξωσιν τῶν κληρικῶν ἀπό τά Δημόσια Σχολεῖα. Ὑπενθυμίζομεν ὅτι καί εἰς τήν Κύπρον ὑπάρχει Συνήγορος τοῦ Πολίτη (Ἐπίτροπος Διοικήσεως), ἀλλά ἐκεῖ ἡ Ἐξομολόγησις γίνεται κανονικῶς εἰς τά Σχολεῖα διά ὅσους μαθητάς τό ἐπιθυμοῦν.

Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος (τό μαρτύριό του).


ΠΩΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ 

Ελεύθερη απόδοση από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Ευσεβίου Καισαρείας Βιβλίο Β'
*****
Οι Ιουδαίοι, επειδή απελπίστηκαν για το σχέδιό που κατέστρωσαν εναντίον του Αποστόλου Παύλου, γιατί αυτός επικαλέστηκε τον Καίσαρα και στάλθηκε στη Ρώμη από τον Φήστο, στρέφονται ενάντια στον Άγιο Ιάκωβο, τον αδελφόθεο, στον οποίο είχε ανατεθεί από τους αποστόλους ο θρόνος της επισκοπής των Ιεροσολύμων. Και εναντίον του, τολμούν το εξής.
Αφού τον οδήγησαν στη μέση, του ζητούσαν να αρνηθεί την πίστη στο Χριστό μπροστά σε όλο το λαό. Επειδή όμως αυτός, αντίθετα με τη γνώμη όλων, μίλησε μπροστά στο πλήθος με ελευθερία και παρρησία, την οποία δεν περίμεναν, και ομολόγησε ότι ο Σωτήρας και Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι Υιός του Θεού, αυτοί δε μπορούσαν πλέον να ανεχτούν τη μαρτυρία του, καθώς άλλωστε πιστεύονταν από όλους τους ανθρώπους ότι ήταν πάρα πολύ δίκαιος εξ' αιτίας της ανωτερότητας της φιλοσοφίας και της θεοσέβειας που έδειχνε στη ζωή του, τον σκοτώνουν, παίρνοντας ως ευκαιρία την έλλειψη εξουσίας, καθώς λόγω του θανάτου του Φήστου αυτή την εποχή στην Ιουδαία, η τοπική διοίκηση είχε μείνει χωρίς άρχοντα και επίτροπο.

Ἁγίου Νικοδήμου, Ἀόρατος Πόλεμος: Ἡ περιέργεια τῶν αἰσθήσεων καί πῶς διορθώνεται.

Η περιέργεια των αισθήσεων καί
πως διορθώνεται
(Ἀπό τόν «Ἀόρατο πόλεμο» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, α΄μέρος, κεφ. 24)
Γιά νά συνηθίσεις νά σιωπᾶς, σκέψου πολλές φορές τίς ζημιές καί τούς κινδύνους τῆς πολυλογίας καί τά μεγάλα καλά της σιωπῆς καί αὐτούς τούς τρεῖς τρόπους, πού εἶπα στά προηγούμενα τρία κεφάλαια, δηλαδή τό νά ἀνεβαίνει κάποιος ἀπό τά αἰσθητά στή θεωρία τοῦ Θεοῦ, στή θεωρία τοῦ σαρκωθέντος Λόγου· καί στό στολισμό τῶν ἠθῶν, μποροῦν νά μεταχειρίζονται ἐκεῖνοι, πού ἔχουν γνώση, διάκριση καί δύναμη στό λογισμό, γιά νά διορθώνουν τίς αἰσθήσεις τους μέ αὐτούς. Ὅσοι ὅμως δέν ἔχουν αὐτή τήν γνώση καί τήν δύναμη, αὐτοί μέ ἄλλον τρόπο μποροῦν νά διορθώνουν τίς αἰσθήσεις τους· δηλαδή, μέ ὅλη τους τήν δύναμη νά ἀπέχουν ἀπό ὅλα ἐκεῖνα τά αἰσθητά, πού μποροῦν νά βλάπτουν τήν ψυχή τους.
Καί λοιπόν, ἐσύ ἀδελφέ μου,
α) μέν, πρέπει νά φυλάττεις μέ μεγάλη προσοχή τούς κακούς καί γρήγορους κλέφτες πού ἔχεις, δηλαδή, τά μάτια σου, καί νά μήν τά ἀφήνεις νά τεντώνονται καί νά βλέπουν μέ περιέργεια τά πρόσωπα τῶν γυναικῶν, τόσο τά ὄμορφα, ὅσο καί τά ἄσχημα ἤ τά πρόσωπα τῶν ἀνδρῶν καί μάλιστα τῶν νέων καί ἀγένειων ἤ νά βλέπουν τήν ξεγύμνωση ὄχι μόνο τῶν ξένων σωμάτων, ἀλλά καί αὐτοῦ τοῦ ἰδίου σου σώματος.
Ιακώβου Αδελφοθέου, Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου, Νικηφόρου Οσίου, Μακαρίου Ρωμαίου, Πετρωνίου Οσίου, Ανακομιδή Λειψάνων Ιακώβου Βοροβίας.Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀπόστολος καὶ Ἀδελφόθεος

Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς γιοὺς τοῦ Ἰωσὴφ ἀπὸ ἄλλη γυναίκα, γι’ αὐτὸ ὀνομαζόταν ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου. Ἡ συγγενική του ὅμως σχέση μὲ τὸν Κύριο δὲν εἶναι ὁμόφωνα καθορισμένη. Ἀλλὰ τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος ἔγινε πρῶτος ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων καὶ εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔγραψε τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Ἰάκωβος, λοιπόν, ποίμανε τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων μὲ δικαιοσύνη, μὲ γενναία στοργὴ καὶ στερεότητα στὴν πίστη. Αὐτὸ ὅμως, ἐξήγειρε τὴ μοχθηρία καὶ τὴν κακουργία τῶν Ἰουδαίων. Ἀφοῦ τὸν ἔπιασαν, τὸν ἔριξαν πάνω ἀπὸ τὸ πτερύγιο τοῦ Ναοῦ, καὶ ἐνῷ ἀκόμα ἦταν ζωντανός, τὸν ἀποτελείωσαν μὲ ἄγριο κτύπημα ροπάλου στὸ κεφάλι.
Ἔργο τοῦ Ἰακώβου εἶναι καὶ ἡ Καθολικὴ Ἐπιστολή του στὴν Καινὴ Διαθήκη, στὴν ὁποία νὰ τί μας συμβουλεύει, σχετικὰ μὲ τὸ πὼς πρέπει νὰ χειριζόμαστε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ: «Γίνεσθε ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ μόνον ἀκροαταί, παραλογιζόμενοι ἑαυτούς». Δηλαδὴ νὰ γίνεσθε ἐκτελεστὲς καὶ τηρητὲς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι μόνο ἀκροατές. Καὶ νὰ μὴ ξεγελᾶτε τὸν ἑαυτό σας, μὲ τὴν ἰδέα ὅτι εἶναι ἀρκετὸ καὶ μόνον νὰ ἀκούει κανεὶς τὸ λόγο.
(Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, φέρεται καὶ τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, μαζὶ μὲ τὴν μνήμη τοῦ Δαβὶδ τοῦ Προφήτου καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος, συνοδευόμενη μὲ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...