Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://bit.ly/Kyrios-Ihsous-Hristos
Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Κυριακής 08-07-12.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Ρωμαίους κεφ. ι΄ 1 - 10

ι΄ 1 -  10


                                                        
Ευαγγέλιον: Κατά Ματθαίον Κεφ. Η΄ 28 - 34 & Θ΄ 1

Η΄ 28 - 34 & Θ΄ 1 
                                                     
Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

http://hristospanagia1.wordpress.com/

http://www.hristospanagia.gr/

Κυριακή Ε' Ματθαίου: Λόγος εἰς τόν δαιμονιζόμενον τῶν Γεργεσηνῶν (Βασίλειος Ἐπίσκοπος Σελευκείας)

 
Η Ευαγγελική Περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφ. Η. 28 – 34, θ. 1.

Τω καιρώ εκείνω, ελθόντι τω Ιησού εις το πέραν, εις την χώραν των Γεργεσηνών, υπήντησαν αυτώ δύο δαιμονιζόμενοι εκ των μνημείων εξερχόμενοι, χαλεποί λίαν, ώστε μή ισχύειν τινά παρελθείν δια της οδού εκείνης. Και ιδού έκραξαν λέγοντες΄ τί ημίν και σοί, Ιησού υιέ του Θεού; Ήλθες ώδε πρό καιρού βασανίσαι ημάς; Ήν δέ μακράν απ’ αυτών αγέλη χοίρων πολλών βοσκομένη. Οι δέ δαίμονες παρεκάλουν Αυτόν λέγοντες΄ ει εκβάλλεις ημάς, επίτρεψον ημίν απελθείν εις την αγέλην των χοίρων. Και είπεν αυτοίς΄ υπάγετε. Οι δέ εξελθόντες απήλθον εις την αγέλην των χοίρων΄ και ιδού ώρμησε πάσα η αγέλη των χοίρων κατά του κρημνού εις την θάλασσαν και απέθανον εν τοις ύδασιν. Οι δέ βόσκοντες έφυγον, και απελθόντες εις την πόλιν απήγγειλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και ιδού πάσα η πόλις εξήλθεν εις συνάντησιν τω Ιησού, και ιδόντες αυτόν παρεκάλεσαν όπως μεταβή από των ορίων αυτών. ΚΑΙ εμβάς εις πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την ιδίαν πόλιν.

Πῶς θά σωθοῦμε! δ' μέρος


 •  
  «Πατρικές Συμβουλές Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
  Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
  ἔτους 2010
   Δεῖτε ἐδῶ:γ' μέρος

   Πῶς θά σωθοῦμε!
  Ὅσοι πιστεύουν στόν Θεό καί φυλάτουν τίς ἐντολές Του, δέν ἀποθνήσκουν, δέν χάνονται, ἀλλά μεταβαίνουν ἀπό τόν θάνατο στήν ζωή, λέγει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Θάνατος εἶναι ἡ πρόσκαιρη αὐτή ζωή πού εἶναι γεμάτη πίκρες, θλίψεις, ἀσθένειες, στενοχώριες, φόβους, κινδύνους, θανάτους. Ζωή αἰώνιος, ἀληθινή καί πραγματική εἶναι ἡ μετά θάνατον ζωή, ἡ ὁποία εἶναι χωρίς φόβους, κινδύνους, πολέμους, κόπους, ἀγῶνες, φροντίδες, στενοχώριες, ἀνησυχίες καί ἀκαταστασίες. Ἡ ζωή ἐκεῖ εἶναι γεμάτη ἀπό παντοτεινή χαρά, διαρκή εἰρήνη, πραγματική εὐτυχία, δόξα, τιμή καί ἀπό ἀνεκδιήγητη καί ἀνερμήνευτη μακαριότητα.

Περί μελλούσης κρίσεως , περί Ἁγίου Πνεύματος καί περί ψυχῆς


Π. Σάββας 2011-06-11_Περί μελλούσης κρίσεως , περί Ἁγίου Πνεύματος καί περί ψυχῆς_Ἁγ. Κυρίλλου_4η Κατήχηση-3ο μέρος_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 11-06-2011 (Συνάξη ἀνδρῶν).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία

Λόγος γιά τήν σωτηρία καὶ τὴν χριστιανικὴ τελειότητα [Α´] (Ἁγ. Ἰγν. Μπριαντσιανίνωφ)

 

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ 1 (Ἁγ. Ἰγν. Μπριαντσιανίνωφ)

Λόγος γιά τήν σωτηρία καὶ τὴν χριστιανικὴ τελειότητα [Α´]
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο 

Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ Δ´
ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου,
Ὠρωπὸς Ἀττικῆς, Ἰούνιος 2012

.            Πολλοὶ μιλοῦν γιά τήν σωτηρία καί πολλοί θέλουν τήν σωτηρία. Ἀλλά ἄν ρωτήσει κανείς σέ τί συνίσταται ἡ σωτηρία, δύσκολα θά πάρει ἀπάντηση. Τό κακό, ἄν περιοριζόταν στήν δυσκολία τῆς ἀπαντήσεως, θά ἦταν μικρό. Εἶναι, ὅμως, μεγάλο, γιατί ἡ δυσκολία αὐτή φανερώνει ἄγνοια καί ἡ ἄγνοια κάτι τό πολύ σημαντικό ἀλλά καί πολύ ἐπιζήμιο: ὅτι ὁ ἀγώνας μας στό στάδιο τῶν ἀρετῶν εἶναι ἀκαθόριστος ἤ καί ἐσφαλμένος.
.            Φαινομενικά κάνουμε πολλά καλά ἔργα. Οὐσιαστικά, ὅμως, κάνουμε πολύ λίγα γιά τήν σωτηρία μας. Γιατί; Ἡ ἀπάντηση εἶναι πολύ ἁπλή: Ἐπειδή ἀκριβῶς δέν γνωρίζουμε σέ τί συνίσταται ἡ σωτηρία μας. Γιά νά τό γνωρίσουμε, πρέπει πρῶτα νά μάθουμε σέ τί συνίσταται ἡ ἀπώλειά μας.

Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος:Ἡ προσευχή διαλύει τά σύννεφα τῶν παθῶν

 
ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ό Θεός δεν ακούει αμέσως τις ικεσίες των αμελών και ανώριμων

Ή προσευχή διαλύει τα σύννεφα των παθών
Συμβαίνει συνήθως στους μοναχούς πού αγωνίζονται στην ησυχία, να ταραχθεί ή ψυχή από το σκοτάδι των παθών. Όπως δηλ. οι ηλιακές ακτίνες καλύπτονται από τα σύννεφα, έτσι μπορεί και συ να στερηθείς για λίγο την πνευματική παρηγοριά, από το νέφος των παθών πού επισκιάζει την ψυχή σου, και να φύγει για λίγο από μέσα σου ή χαροποιός δύναμη του Θεού, και να σκεπάσει το νου σου ασυνήθης ομίχλη όμως ας μην ταραχθεί ό λογισμός σου, αλλά να κάνεις υπομονή, και να διαβάζεις τα βιβλία των αγίων διδασκάλων μας, και να ζορίσεις τον εαυτό σου στην προσευχή, και να περιμένεις τη θεία βοήθεια.

Ἡ Θεία Κοινωνία καί ἡ ὥρα τοῦ θανάτου, μία διδακτική ἀληθινή ἱστορία..

Ἕνας ἱερεύς ὁ πάπα-Θεόδωρος κλήθηκε γιά νά κοινωνήσει δύο χριστιανούς ἑτοιμοθάνατους. Ἕναν πλούσιο, σκληρό καί φιλάργυρο καί μία ἐνάρετη χήρα, πού μεγάλωσε μόνη της, μέ τιμιότητα καί σωφροσύνη, σκληρό ἀγώνα καί φτώχεια πολλή, ἐκεῖνα τά χρόνια, ὀκτώ παιδιά!!!
Ὁ πάπα-Θεόδωρος πῆρε μαζί τόν διάκονό του, τόν πατέρα Λαυρέντιο. Μπροστά ὁ διάκονος καί ὁ ἱερεύς μέ τό ἅγιο Ποτήριο, ἀσκεπής καί μέ τόν Ἀέρα στούς ὤμους, (ὅπως ἐσυνηθίζετο τότε), πῆγαν πρῶτα στό σπίτι τοῦ πλούσιου, ἀλλά αὐτός οὔτε καν ἤθελε νά ἀκούσει γιά Θεία Κοινωνία! Μόνο φώναζε: νεωκόρος, στό πλάι.
-Δέν εἶμαι ἐγώ γιά θάνατο!

Ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτη Γόρτυνος Ἰερεμία πρός τόν Γερμανίας Αὐγουστῖνο

† Ὁ Μητροπολίτης
Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας
Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 28ῃ Ἰουνίου 2012
Σεβασμιώτατε,
Μητροπολῖτα Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνε,
Εὐλογεῖτε.
Λόγῳ διπλῆς ἕδρας τῆς ταπεινῆς μου Μητροπόλεως, ἔλαβα καθυστερημένα τήν ἐπιστολή σας καί διά τοῦτο λαμβάνετε καί σεῖς ἀργοπορημένα τήν ἀπάντησή μου.
1. Δέν συνέταξα, Σεβασμιώτατε, κανένα λίβελλο ἐναντίον σας, ὅπως χαρακτηρίζετε τό κείμενό μου στήν ἐπιστολή σας, ἀλλά ἔγραψα θεῖο κήρυγμα, τό ὁποῖο συγγράφω καί ἀποστέλλω καθ᾽ ἑκάστην Κυριακήν στίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μου προς κατήχηση τῶν πιστῶν. Ἐπειδή δέ τό θέμα τό ἐκάλει, στό κήρυγμά μου αὐτό ἀναφέρθηκα στήν περίπτωσή σας, τῆς χρίσεώς σας δηλαδή δι᾽ ὕδατος (ὅπως ἐξηγεῖτε στήν ἐπιστολή σας) ἀπό παπικό ἱερωμένο. Σᾶς ἐσωκλείω τό κήρυγμά μου αὐτό.

Τό θέαμα τῆς χρίσεώς σας αὐτῆς, Σεβασμιώτατε, ἐσκανδάλισε δεινῶς τούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς. Μάλιστα δέ ὁ λαός τῆς ποίμνης μου, ἐγκρατής καί μαχητής τῶν ὀρθοδόξων παραδόσεων, ἐφρικίασε βλέπων ὀρθόδοξον Ἀρχιερέα νά ἵσταται μέ ἱεροπρέπεια ἐνώπιον παπικοῦ «ἐπισκόπου», φοροῦντος καί «ἄμφιον», ὡς φαίνεται, καί νά δέχεται παρ᾽ αὐτοῦ χρίση, ἔστω δι᾽ ὕδατος.

Ὁ ναός: ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων-Τό Θεϊκό κάλλος μᾶς συγκαλεῖ

 
   
   ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΗ ΖΗΣΟΥΜΕ


Ὁ ναός: ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων

Ὁ χῶρος ὅπου ἱερουργεῖται ἡ ἁγία Ἀναφορά καί ἐντός τοῦ ὁποίου συν- οδεύουν οἱ πιστοί, γίνεται ἡ σκηνή, ὅπου σκηνώνει ὁ Θεός μέ τούς ἀνθρώπους. Μαζί μέ τούς πιστούς ὁλόκληρη ἡ Κτίση συνδοξολογεῖ τόν Κτίστη. Ὁλόκληρο τό Σύμπαν ἔμψυχο καί ἄψυχο, λογικό καί ἄλογο, συνάγεται «στό θυσιαστήριο, πού βρίσκεται ἐνώπιον τοῦ θρόνου» τοῦ Θεοῦ.


Μετάνοια - Ἁγ. Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου

Ἡ ψυχή μου Σ' ἐγνώρισε, Κύριε, καί γράφω στό λαό Σου γιά τά ἐλέη Σου.
Μή θλίβεστε, λαοί, πού εἶναι δύσκολη ἡ ζωή. Ἀγωνίζεστε μόνον ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καί ζητᾶτε βοήθεια ἀπό τόν Κύριο κι Αὐτός θά σᾶς χαρίσει ὅ,τι εἶναι ὠφέλιμο, γιατί εἶναι σπλαχνικός καί μᾶς ἀγαπᾶ.

Ὤ λαοί, ἡ ψυχή μου ἐπιθυμεῖ νά γνωρίσετε τόν Κύριο καί νά δῆτε τό ἔλεος καί τή δόξα Του. Εἶμαι ἑβδομήντα δύο ἐτῶν καί ἐπλησίασα τόν θάνατο καί γράφω γιά τό ἔλεος τοῦ Κυρίου, πού μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος νά τό γνωρίσω μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὤ καί νά μποροῦσα νά σᾶς ἀνέβαζα σ' ἕνα ψηλό βουνό, γιά νά μπορέσετε νά δῆτε ἀπό τό ὕψος τῆς κορυφῆς τό πράο καί σπλαχνικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου καί νά γεμίσουν ἀγαλλίαση οἱ καρδιές σας.

'Αλήθεια σᾶς λέω: Δέν ξέρω νά χω κανένα καλό κι ἔχω πολλές ἁμαρτίες.

Καποέϊρα: Μιά ἀφρικανική τελετουργία σέ βραζιλιάνικη ἔκδοση

ΚΑΠΟΕΪΡΑ: ΜΙΑ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΊΑ: Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ).

χουμε πιά πλημμυρίσει πό γυμναστικές ποπτες πού ποκρίπτουν θρησκεες νατολικές πως γιόγκα μέ τίς διάφορες κδόσεις της: πιλάτες κ.λ.π. Μία κόμη «γυμναστική» μέ σαφές θρησκευτικό πόβαθρο φο βασίζεται σέ φρικάνικο τελετουργικό χορό εναι τό πολύ πικίνδυνο συνοθύλευμα χορο, πολεμικς τέχνης, φιλοσοφίας, προσευχς, γυμναστικς, κροβασίας, μουσικς κούει στό νομα Καποέιρα. πάρχουν κόμη καί τμήματα γιά μικρά παιδιά που νυποψίαστοι γονες τά δηγον χωρίς νά γνωρίζουν τι να λάκτισμα μία κεφαλιά Καποέιρα μπορε νά «τα φήσει καί στόν τόπο».


Διαβάζουμε στήν στοσελίδα τς καδημίας Καποέιρα θηνν:

Ἡ πολυδιάσπαση στήν αἵρεση

Η ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ
Αρχιμ. Αυγουστίνου Γ. Μύρου,
Δρος Θ., Ιεροκήρυκος Ι. Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης

    Εαν η ενοτητα αποτελεί κύριο γνώ­ρισμα της Εκκλησίας του Χριστού, η διάσπαση και η διαίρεση είναι τα πρώτα και σημαντικότερα στοιχεία που μας κάνουν να διερωτώμαστε, εάν και κατά πόσον μία λεγομένη εκκλησία έχει πραγματική σχέση με την αληθινή Εκκλησία, το Σώμα του Θεανθρώπου Χρι­στού.
Εμείς γνωρίζουμε από την αποκάλυ­ψη του Θεού, που με ακρίβεια φυλάγε­ται στις Αγίες Γραφές και ερμηνεύεται από τους αγίους πατέρες της Εκκλη­σίας, ότι η μεν ενότητα είναι έργο του Χριστού, η δε διαίρεση έργο του διαβό­λου. Ο Ιησούς Χριστός στην αρχιερατι­κή του προσευχή, πριν από το πάθος, αναφέρεται επίμονα στην ενότητα της Εκκλησίας, της οποίας πρότυπο είναι η ενότητα των Προσώπων της Αγίας Τριάδος. «Και εγώ την δόξαν ην δέδωκάς μοι δέδωκα αυτοίς, ίνα ώσιν εν, κα­θώς ημείς εν εσμέν» (Ιω. 17,22). Ο ίδιος πάλι είχε προειδοποιήσει νωρίτερα τους μαθητές του ότι η διαίρεση στο σώμα της Εκκλησίας αποτελεί προτε­ραιότητα στο πρόγραμμα του Αντιχρίστου.

Μαρτυρίες γιά τόν γέροντα Πορφύριο ἀπό τόν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανάσιο. (Βίντεο)


Σεβ. Γόρτυνος Ἰερεμίας: Προδοσία τῆς πίστεως, τά συλλείτουργα καί ἡ θεία Κοινωνία μετά τῶν αἱρετικῶν Παπικῶν


Προδοτική ἡ ἐνέργεια τοῦ Σεβ. Γερμανίας νά χρισθῆ εἰς τό μέτωπον ὑπό παπικοῦ «ἱερέως»
Καλεῖ τόν πιστόν λαόν εἰς δυναμικάς ἀντιδράσεις
ΠΡΟΔΟΣΙΑ τῆς πίστεως καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελοῦν τά συλλείτουργα μετά τῶν Παπικῶν καί ἡ μετάληψις τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων μετά αὐτῶν, ἐτόνισεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης καλεῖ τόν λαόν τοῦ Θεοῦ νά διαμαρτύρεται ἐντόνως, ὅταν ἀντιλαμβάνεται τοιαύτας παρεκτροπάς ὑπό Ὀρθοδόξων κληρικῶν καί Ἐπισκόπων. Διότι ὁ πιστός λαός εἶναι φρουρός καί φύλαξ τῆς πίστεώς μας, συμφώνως πρός τά ἱερά κείμενα. Θεωρεῖ προδοτικήν τήν συμπεριφοράν τοῦ Ἐπισκόπου Γερμανίας, ὁ ὁποῖος ἐχρίσθη εἰς τό μέτωπόν του ὑπό παπικοῦ «ἱερέως». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας περιέλαβε ὅλα τά ἀνωτέρω εἰς γραπτόν μήνυμά του, ὑπό ἡμερομηνίαν 3ην Ἰουνίου, τό ὁποῖον ἀφεώρα τό Μυστήριον τῶν Μυστηρίων, τήν θείαν Λειτουργίαν.

Τό μήνυμα
Τό γραπτόν μήνυμα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρός τόν ἱερόν κλῆρον καί τόν πιστόν λαόν ἔχει ὡς ἀκολούθως:
«Καί πάλι στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί χριστιανοί, θέλω να σᾶς μιλήσω γιά τήν θεία Λειτουργία. Ὅσα καί νά πεῖ κανείς γι᾽ αὐτό το παμμέγιστο Μυστήριο, δέν θά μπορέσει νά ἐκφράσει ποτέ τό μεγαλεῖο Του. Ἄς πῶ λοιπόν καί στό κήρυγμά μου αὐτό μερικά ἐπεξηγηματικά τῶν ὅσων εἶπα στά προηγούμενα δύο κηρύγματα γιά τήν θεία Λειτουργία.

Ὁσιομάρτυς Κύριλλος ὁ Θεσσαλονικεύς († 6.7.1566)Μοναδική πηγή που διασώζει το Μαρτύριο και την ακολουθία του Οσιομάρτυρος Κυρίλλου είναι το αθωνικό χειρόγραφο 347 της μονής Διονυσίου. Πρόκειται για ένα κείμενο γραμμένο σε λόγια γλώσσα και κατά πάσα πιθανότητα αυτόγραφο έργο του ανωνύμου συντάκτη του Μαρτυρίου, χρονολογούμενο μεταξύ του τέλους του 17ου και των αρχών του 18ου αιώνος.
 
Σύμφωνα με το Μαρτύριό του ο Κύριλλος , το κοσμικό όνομα του οποίου ήταν Κυριακός, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1544, κατά την περίοδο της βασιλείας του σουλτάνου Σουλεϊμάν. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πέιος, καταγόταν από την επαρχία Πελαγονίας και διέμενε με την οικογένεια του στην περιοχή της ακροπόλεως της Θεσσαλονίκης. 

7 Ιουλίου Συναξαριστής. Θωμά του εν Μαλεώ, Κυριακής Μεγαλομάρτυρος, Ευσταθίου Ιερομάρτυρα, Πολυκάρπου του Νέου, Ευαγγέλου, Των Αγίων Περεγρίνου, Πομπηίου, Ησυχίου, Παππία, Σατορνίνου, Γερμανού, Απολλωνίου.

Ἡ Ἁγία Κυριακὴ ἡ Μεγαλομάρτυς


Ἦταν κόρη τοῦ Δωροθέου καὶ τῆς Εὐσεβίας. Αὐτοὶ ἦταν ἄτεκνοι καὶ παρακαλοῦσαν τὸν Θεὸ νὰ τοὺς δώσει παιδί. Πράγματι, ὁ Θεὸς εὐδόκησε, καὶ τὸ χριστιανικὸ αὐτὸ ζευγάρι, ἀπέκτησε παιδί. Γεννήθηκε ἡμέρα Κυριακή, γι’ αὐτὸ καὶ τῆς ἔδωσαν τὸ ὄνομα Κυριακή.

Κατὰ τὸν διωγμὸ τοῦ Διοκλητιανοῦ, οἱ γονεῖς της συνελήφθησαν καὶ μετὰ ἀπὸ ἀνάκριση βασανίστηκαν καὶ ἀποκεφαλίστηκαν ἀπὸ τὸ δοῦκα Ἰοῦστο. Ἡ δὲ Κυριακὴ παραπέμφθηκε στὸν Καίσαρα Μαξιμιανό, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὸν ἄρχοντα Βιθυνίας Ἰλαριανό, ὁ ὁποῖος τῆς ὑπενθύμισε ὅτι ἡ ὀμορφιά της εἶναι γιὰ ἀπολαύσεις καὶ ὄχι γιὰ βασανιστήρια.
Τότε ἡ παρθένος κόρη τοῦ ἀπάντησε: «Οὔτε στὴ νεότητά μου, οὔτε στὴν ὀμορφιά μου δίνω τὴν παραμικρὴ προσοχή. Καὶ τὰ λαμπρότερα ἀπὸ τὰ ἐπίγεια πράγματα εἶναι προσωρινά ὅπως τὰ ἄνθη καὶ κούφια ὅπως οἱ σκιές. Σήμερα, ἔπαρχε, εἶμαι ὄμορφη, αὔριο μιὰ ἄσχημη γριά.
Νὰ κάνω, λοιπόν, κέντρο τῆς ζωῆς μου τὴν ὀμορφιά μου; Τὴν ἀξία της, ὅμως, τὴ γνώρισα στὶς ρυτίδες, ποὺ τὴν περιμένουν καὶ στὸν τάφο ποὺ τὴν καλεῖ.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ