Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Τετάρτης 05-10-11

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».
Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ’ αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011.
Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε.

Απόστολος: Προς Εφεσίους κεφ. γ΄ 8 - 21

γ΄ 8 - 21

Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν Κεφ. ΣΤ΄ 46 - 49 & Ζ΄ 1

ΣΤ΄ 46 - 49 & Ζ΄ 1

Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ἀγάπη καί πόθος γιά τό Θεό (Σύγχρονοι ἀσκητές- video)

Ένα μικρό οδοιπορικό στην Ορθόδοξη Ρουμανία και πως βιώνουν την πίστη άνθρωποι απλοί. Οι συνεντεύξεις των μοναχών είναι από τους:
Γέροντας IIie Cleopa (1912 – †1998)
π. Ioanichie Bălan ( 1930 – †2007)
Ερημίτης Όρος Tarcău Μολδαβία
Χωρίς την καθαρότητα, κανείς δεν μπορεί να φτάσει την αγιότητα!
Τίποτα δε θα σε φέρει κοντά στο Θεό εκτός από την προσευχή!

Πηγή: Enoriaz: http://www.youtube.com/watch?v=QGt86H6nDxg
http://iliaxtida.wordpress.com/2011/10/04/roumanoi/

Γέρων Παΐσιος: Κοιτάξτε να άδελφωθήτε πιο πολύ

"Θά περάσουμε σιγά-σιγά δύσκολες μέρες" 

Η αδελφοσύνη
- Γέροντα, ανησυχώ, όταν λέτε ότι θα περάσουμε δύσκολα χρόνια.
-Να είστε αγαπημένες, μονοιασμένες, καταρτισμένες πνευματικά, να έχετε παλληκαριά, να είστε ένα σώμα, καί μη φοβάσθε τίποτε. Βοηθάει μετά ό Θεός.
Νά καλλιεργήσετε την αγάπη τήν πνευματική. Νά έχετε τέτοια αγάπη πού έχει ή μάνα για το παιδί.
Νά ύπάρχη ή αδελφοσύνη, ή θυσία. Θά περάσουμε σιγά-σιγά δύσκολες μέρες.
Φυσικά εμείς οι μοναχοί φεύγουμε από τον κόσμο καί αφήνουμε γνωστούς καί συγγενείς, για νά μπούμε στην μεγάλη οικογένεια τοϋ Άδάμ-τοϋ Θεού.
Οί λαϊκοί όμως επιβάλλεται νά έχουν σχέσεις μέ γνωστούς καί συγγενείς πού ζουν πνευματικά, γιά νά βοηθιούνται.
Ό Χριστιανός πού αγωνίζεται μέσα στον κόσμο βοηθιέται, όταν εχη σχέσεις μέ πνευματικούς ανθρώπους.

Ιεροκατηγορία (Πρωτοπρ.Βασιλείου Κων.Ακριβόπουλου)

undefined"... Μέσος έστηκεν Θεού και ανθρώπων ό ιερεύς, τας εκείθεν τιμάς κατάγων προς ημάς και τας παρ' ημών ικεσίας ανάγων εκεί". Ιωάννης ό Χρυσόστομος

Η κατάκριση είναι ατόπημα μεγάλο. Ή Αγία Γραφή τονίζει: "Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε" (Ματθ. 7,1) και "Συ τις ει ό κρίνων αλλότριον ικέτην;" (Ρωμ. 14,4)
Είναι αληθές πώς αυτός που κατακρίνει τον αδελφό του θα λογοδοτήσει στο Θεό. Ή πτώση του όμως είναι διπλή αν ό κατακρινόμενος δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά λειτουργός του Υψίστου. Ό κατακρίνων κληρικόν "άνθρακας επισωρεύει εις την κεφαλήν του", βάζει δηλαδή αναμμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του. Ερευνώντας προσεκτικά τον εαυτό μας και αποκτώντας αυτογνωσία θα διαπιστώσουμε ότι κι εμείς κάποτε ανοίξαμε το στόμα μας και αναφερθήκαμε εναντίον κάποιου κληρικού μικρόσχημου ή μεγαλόσχημου. Αυτού του είδους ή κατάκριση ονομάζεται ιεροκατηγορία. Αυτή ή ιεροκατηγορία μάς καθιστά αναπολόγητους και μάς στερεί τη Βασιλεία του Θεού. Και το ερώτημα τίθεται ως εξής: "Γιατί ή ιεροκατηγορία είναι τόσο φοβερό αμάρτημα;"

Συγκλονιστικό όραμα 10χρονου με τον γέροντα Παΐσιο που αφορά στην Κύπρο


 
Αληθινό περιστατικό:
φίλος μου από την Κύπρο βρέθηκε με ηλικιωμένο γέροντα και κουβέντα στην κουβέντα ο παππούς του ανέφερε ότι κατάγεται από τα κατεχόμενα.
Σε ερώτηση του φίλου μου “πώς τα βλέπεις τα πράγματα παππού;” αυτός απάντησε ότι “σύντομα θα γυρίσουμε πίσω!” με αφοπλιστική βεβαιότητα!
“Και πώς είσαι τόσο σίγουρος;” τον ρώτησε πάλι ο φίλος μου.
“Άκουσε να δεις παιδί μου :
ο εγγονός μου που είναι 10 ετών είδε στον ύπνο του σε όραμα, τον γέροντα Παΐσιο να τον παίρνει από το χέρι και να τον οδηγεί στο σπίτι μου στα κατεχόμενα, λέγοντάς του

Θαύματα και σημεία: Δεν μας χρειάζονται πιά

 Θαύματα και σημεία - Άγιος Ιγνάτιος (Αλεξάνδροβιτς Μπριαντσιανίνωφ) / Κεφάλαιο Α' - Τι λέει η Αγία Γραφή / 

Δεν μας χρειάζονται πια

Αν τα σημεία και τα θαύματα ήσαν οπωσδήποτε απαραίτητα, θα παρέμεναν για πάντα. Για πάντα παραμένει ο λόγος του Θεού. Τα θαύματα, σαν πύλη, απλώς μας οδηγούν σ’ αυτόν. Αυτός εξαπλώθηκε. Αυτός κυριάρχησε. Αυτός κατέκτησε τον κόσμο. Αυτός ερμηνεύθηκε με τόσο υπέροχο τρόπο από τους αγίους Πατέρες. Και έτσι σήμερα η μυσταγώγησή μας σ’ αυτόν και η προσοικείωσή του μας είναι, όταν το θέλωμε, τόσο εύκολη! Αυτός μας χρειάζεται. Αυτός μας είναι απαραίτητος. Από αυτόν εξαρτάται η σωτηρία μας. Αυτός μας προξενεί τα αιώνια αγαθά. Αυτός μας κηρύσσει την βασιλεία των ουρανών. Σ’ αυτόν είναι αποθησαυρισμένα τα πιο μεγάλα θαυμάσια, δηλ. τα πιο μεγάλα θαύματα του Θεού[61].

Σχετικά με την καύση ή ταφή των νεκρών (Σεβ. Μητροπ. Κυρηνείας Παύλος)

“Η Εκκλησία καταδικάζει την καύση των νεκρών και τη θεωρεί ως αντίθετη προς τη δογματική της διδασκαλία και ως πράξη αποκρουστική, η οποία προσβάλλει βάναυσα τους κεκοιμημένους”.

Τί έχει υποχρέωση να γνωρίζει ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός;1) Η ταφή του νεκρού ως θεία εντολή, «γη ει και εις γην απελεύση» (Γεν. 3, 19), είναι πράξη τιμής και σεβασμού προς το ανθρώπινο σώμα και ταυτόχρονα σύμβολο ελπίδας και αναστάσεως. Στην Παλαιά Διαθήκη ο πατριάρχης Ιακώβ ζήτησε από τον υιό του Ιωσήφ όταν πεθάνει να τον θάψει και μάλιστα στον τάφο των πατέρων του (Γεν. 47, 30).


2) Στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος δέχθηκε τον ενταφιασμό του σώματός του, λέγοντας στον Ιούδα: «Άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου τετήρηκεν αυτό» (Ίωάν. 12, 7).


Η θεόσωμη ταφή του Κυρίου ύπηρξε το αποκορύφωμα της επί γης κενώσεώς του.

Κυριακή Β΄Λουκά - «Πάντων των εν τη Νήσω Κύπρω διαλαμψάντων Αγίων».-Ὀνομαστικός κατάλογος 240 Ἁγίων τῆς Κύπρου.

Αποστολικό Ανάγνωσμα : Β΄Κορ. στ΄ 1- 10
Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Λουκ. στ΄31-36
Τήν πρώτη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου εορτάζεται η μνήμη
«Πάντων των εν τη Νήσω Κύπρω διαλαμψάντων Αγίων».
 Την πρώτη Κυριακή του μηνός Οκτωβρίου όρισε η αγιοτάτη Εκκλησία της Κύπρου να εορτάζουμε εδώ όλους τους αγίους που ανέδειξε κατά καιρούς ο τόπος μας. Η ανάγκη αυτή προέκυψε από την αγάπη που τρέφουμε, ως χριστιανοί, για τους αγίους μας. Οι άγιοι είναι οι φίλοι του Χριστού. Ο Χριστός είπε κάποτε στους μαθητές Του: «υμείς φίλοι μου εστέ», ο χριστιανός καλείται να γίνει και φίλος των φίλων του Θεού. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει πρώτα να γνωρίσει κανείς τους αγίους, έτσι ταυτόχρονα γνωρίζει και το Θεό. Ο άγιος είναι εικόνα «έμψυχος» του Χριστού όπως μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Αφού γνωρίσει κανείς τους αγίους και το βίο τους καλείται να τους μιμηθεί, έτσι ώστε να γίνει και ο ίδιος «εικόνα έμψυχος». Οι άγιοι είναι ζωντανά παραδείγματα της βίωσης του ευαγγελίου και όσο πιο κοντά είναι σε μας, χρονικά ή τοπικά τόσο πρέπει να μας ενθαρρύνουν να ακολουθήσουμε και εμείς τα βήματά τους. Προς αυτό το σκοπό ορίζεται και η πανήγυρης της σημερινής ημέρας.

Ἡ σημασία τοῦ ὀρθοῦ δόγματος στήν εἰρήνη.

Ὁμιλία Ἱερομ. Σάββα Ἁγιορείτη
Τό δόγμα, ἄραγε, ἔχει σημασία στήν εἰρήνη; Μπορεῖ νά ἔχει ἐσωτερική εἰρήνη κάποιος πού δέν εἶναι ὀρθόδοξος;
Δέν μπορεῖ νά ἔχει ἀληθινή εἰρήνη ἕνας πού δέν πιστεύει καί δέν ζεῖ ὀρθόδοξα, διότι δέν ἔχει τόν φορέα της, πού εἶναι ὁ Χριστός.
Χωρίς τήν Εἰρήνη-Χριστό, χωρίς ζωή μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μάταια κοπιάζουμε μέ συμφωνίες εἰρήνης ἤ διδασκαλίες παιδαγωγικές κ.λπ. Ἀναγκαία, ἑπομένως, γιά τήν ἐπικράτηση τῆς ἀληθινῆς εἰρήνης, εἶναι ἡ στερέωση καί ἡ ἐξάπλωση τῆς Ὀρθοδοξίας διά τῆς Ἱεραποστολῆς.Δυστυχῶς, σήμερα, τείνει νά καταργηθεῖ ἡ ἱεραποστολή, ἐν ὀνόματι τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ἰσοπέδωσης-ὁμογενοποίησης τῶν πάντων μέσα στό κλίμα τῆς παγκοσμιοποίησης-πανθρησκείας.
Κάποιοι, ἐπικίνδυνοι γιά τήν παγκόσμια ἀλλά καί τήν προσωπική εἰρήνη τῶν ἀνθρώπων, πλανεμένα κηρύττουν ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν στόν Θεό.

Τελικά τί είναι ο εκκλησιασμός;

Аγίoυ Іωάννoυ τoυ Χρυσoστόμoυ*

Πρόλoγoς: Η πίστη στo Θεό και η συμμετoχή στη θεία λατρεία, πρoπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, απoτελoύν για κάθε ζωντανό μέλoς της Еκκλησίας δυo πραγματικότητες αξεχώριστες. О αληθινός χριστιανός δεν μπoρεί να ζήσει χωρίς τη θεία Λειτoυργία. Тα υπερώα τoυ Мυστικoύ Δείπνoυ και της Πεντηκoστής, πoυ συνέχειά τoυς είναι oι ιερoί ναoί, απoτελoύν κατεξoχήν τoυς τόπoυς της παρoυσίας τoυ Θεoύ και την διανoμής των θείων χαρισμάτων. Η «oμoθυμαδόν επί τo αυτό» πρoσκαρτέρηση των πιστών εκφράζει την ενότητα τoυ εκκλησιαστικoύ σώματoς, πoυ εδώ και τώρα πρoγεύεται τα αγαθά της βασιλείας τoυ Θεoύ. Аυτή την αλήθεια απηχoύν και oι άγιoι Πατέρες της Πενθέκτης Συνόδoυ (691), όταν παραγγέλλoυν ν’ απoκόπτεται από τo σώμα της Еκκλησίας εκείνoς πoυ, χωρίς σoβαρό λόγo, δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές.

О τακτικός εκκλησιασμός δεν απoτελεί για τoν πιστό μιαν απλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκoν, μια κoινωνική υπoχρέωση ή έστω μια ψυχoλoγική διέξoδo από τoν ασφυκτικό κλoιό της καθημερινότητoς.

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γεωργίου Χασούρου
βιολόγου εκπ/κού

Εισαγωγή
Στα μέσα Οκτωβρίου του έτους 2009, το οποίο είχε ανακηρυχτεί ως έτος Δαρβίνου, όλα τα Λύκεια της χώρας έλαβαν μία εγκύκλιο–απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία όριζε αλλαγή στην εξεταστέα ύλη για τις επόμενες Πανελλαδικές εξετάσεις, μεταξύ άλλων μαθημάτων, και για το μάθημα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Γ΄Λυκείου.
Προσετέθη λοιπόν στη μέχρι τότε εξεταστέα ύλη της Βιολογίας ένα τμήμα από το 3ο κεφάλαιο, το οποίο αναφέρεται στη γνωστή πλέον σε όλους  Δαρβινική θεωρία της Εξελίξεως. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι η κυβέρνηση  αποφάσισε τότε να συμμετάσχει στον παγκόσμιο εορτασμό για την επέτειο των 150 χρόνων από την πρώτη έκδοση της «Καταγωγής των Ειδών» του Δαρβίνου και των 200 χρόνων από τη γέννηση αυτού του επιστήμονα. Έτσι, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, συμπλέοντας με την επίσημη ιδεολογική «γραμμή» της διεθνούς κοινότητος, ικανοποίησε ταυτόχρονα και ένα αίτημα κάποιων επιστημόνων και μη- που εκκρεμούσε τα τελευταία χρόνια- για την επιβολή της υποχρεωτικής διδασκαλίας αυτής της θεωρίας στα σχολεία.

Ἡ πνευματική ζωή στήν οἰκογένεια_mp3

Π. Σάββας 2011-08-11_Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ_mp3

 


Ὁμιλίες τοῦ π. Σάββα στίς 11-08-2011 (Συνάξεις γονέων Καλοκαιριοῦ 2011).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία  πατῆστε ἐδῶ  (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

4 Οκτωβρίου Συναξαριστής. Ἱεροθέου Επισκόπου, Πέτρου Ιερομάρτυρα, Δομνίνης και των θυγατέρων της, Αυδάκτου και Καλλισθένους, Αμμούν Αιγυπτίου, των Αγίων Φαύστου, Γαΐου, Ευσεβίου και Χαιρήμωνος, Ιωάννου Λαμπαδιστή, Γουρία και Βαρσανουφίου, Θεοδώρου Ταμασού, Edwin.

 
Ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος


Ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος ἦταν πλατωνικὸς φιλόσοφος καὶ ἕνας ἀπὸ τὰ ἐννέα μέλῃ τοῦ Συμβουλίου τῆς Γερουσίας τοῦ Ἀρείου Πάγου.
Ἀφοῦ δέχθηκε καὶ διδάχθηκε τὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, χειροτονήθηκε πρῶτος ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν τὸ 152 μ.Χ.
Μαθητὴς τοῦ ὑπῆρξε ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης, ὁ ὁποῖος στὰ συγγράμματά του πλέκει ἐγκώμια γιὰ τὸν δάσκαλό του.
Ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ σὲ βαθιὰ γεράματα, μετὰ ἀπὸ πολύχρονη ποιμαντικὴ καὶ συγγραφικὴ δραστηριότητα.
Ἡ τίμια κάρα του φυλάσσεται στὸ ὁμώνυμο μοναστῆρι στὰ Μέγαρα Ἀττικῆς. Ἐπίσης λείψανά του σῴζονται στὸ Ἅγιον Ὄρος (Ἱ. Μ. Ἄγ. Παύλου) καθὼς καὶ στὸ παρεκκλήσιο τοῦ Ἄγίου Ἀνδρέα (Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν).


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Τοῦ Παύλου ἡλίευσαι, ταῖς θεηγόροις πλοκαῖς, καὶ ὅλος γεγένησαι, ἱερωμένος Θεῷ, σοφὲ Ἱερόθεε· σὺ γὰρ φιλοσοφίας, ταῖς ἀκτῖσιν ἐκλάμπων, ὤφθης θεολογίας, ἀκριβοῦς ὑποφήτης· δι’ ἧς μυσταγωγούμεθα, Πάτερ τὰ κρείττονα.

Θα ξαναγεννηθεί το «Βυζάντιο» (προρρήσεις Γέροντος Παϊσίου)

ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΤΟΪΚΟΥΣ

Το πιο κάτω κείμενο είναι αυτοτελές το 10ο κεφάλαιο από το σχετικά πρόσφατα (2001) εκδοθέν βιβλίο για τον  Γέροντα Παΐσιο: "Λόγοι χάριτος και Σοφίας" από τον Αγιορείτη π. Μακάριο Αγιαννανίτη.
Σημείωση : ο γέροντας εκοιμήθη το 1994.
ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΟΥΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΑΤΟΪΚΟΥΣ
Η φωτιά που άναψε στα Βαλκάνια θα επεκταθεί. Η σημερινή ρωσική ηγεσία θα ανατραπεί και οι Ορθόδοξοι λαοί των Βαλκανίων θα συγκρουστούν με τους Νατοϊκούς στο έδαφος της Τουρκίας, η οποία θα εξαφανιστεί από τον χάρτη. Η Κύπρος θα δεχθεί προσωρινό ράπισμα από τους Τούρκους. Μέσα όμως από την Γενική Σύρραξη θα ξαναγεννηθεί το «Βυζάντιο».
Τα πάντα διοικούνται από τον Θεό Λόγο, δεν τα διοικούν οι Αμερικανοί, ούτε οι Εβραίοι ...; Αυτοί επικρατούν μια φορά, διότι το επιτρέπει ο Θεός για να παιδεύει τους δικούς του.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...