Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Πῶς ἕνας Τοῦρκος γνώρισε τόν Χριστό Μας

Πολυμερώς και Πολυτρόπως. ΠῺΣ ΕΝΑΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ. Μετάφραση Α. Α.
Πηγή: http://www.hristiyanforum.com/forum/showthread.php?t=4157
Διαβάστε τη συγκλονιστική μαρτυρία ενός Τούρκου που διηγείται πώς γνώρισε τον Χριστό.

Δεν ξέρω πως ακριβώς να αρχίσω αυτό το μήνυμα. Πριν σας καταθέσω τη μαρτυρία μου προσεύχομαι το Άγιο Πνεύμα να με φωτίσει και η μαρτυρία μου αυτή να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους να γνωρίζουν τον Κύριο.
Με λένε Rϋstϋ και είμαι γεννημένος το 1987 από μουσουλμανική οικογένεια. Παρ’ όλο που οι γονείς μου δεν επέμεναν σ’ αυτό, από 6 ετών παρακολούθησα μαθήματα μελέτης του Κορανίου και απόκτησα πολλές γνώσεις σχετικά με το Ισλάμ. Το περιβάλλον μου ήταν μουσουλμανικό και τα άτομα που με συμβούλευαν ήταν από τα πιο αφοσιωμένα στο Ισλάμ. Για το λόγο αυτό, αρχικά, προχωρούσα με ταχείς ρυθμούς προς την Ισλαμική θρησκεία και πίστευα βαθειά στο Θεό. Όσο μεγάλωνα πλήθαιναν οι αναζητήσεις μου και αποκτούσα όλο και περισσότερες γνώσεις. Αργότερα έγινα μέλος κάποιων πολύ φανατικών κοινοτήτων όμως δεν μπορούσα εκεί να βρω το Θεό που αναζητούσα. Δεν με ικανοποιούσε η λατρεία, δεν με ανέπαυε. Αντιμετώπισα δυσκολίες πνευματικές και υλικές. Είχα προβλήματα με την οικογένειά μου και το φιλικό μου περιβάλλον που μαζί με τα ψυχικά προβλήματα με οδηγούσαν στο γκρεμό.

Ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας

Ψυχὴ καὶ Νοερὰ Ἐνέργεια
Ἔχει λεχθεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία,  ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει σκοπὸ νὰ μᾶς θεραπεύσει, νὰ μᾶς κάνει πνευματικὰ ὑγιεῖς. Οἱ Πατέρες μᾶς λένε ὅτι ἡ πρώτη παρακοὴ ποὺ ἔκανε ὁ ἄνθρωπος (ὁ Ἀδὰμ) στόν Θεό εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὸ χάσιμο τῆς κοινωνίας του μὲ τὸν Θεό. Ἔγινε αὐτὸ ποὺ λέμε: ἀμαύρωση τοῦ «κατ’ εἰκόνα».
Γνωρίζουμε ὅτι στὴν ψυχὴ μᾶς εἶναι ἀποτυπωμένη ἡ εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ εἰκόνα, ὅμως, αὐτὴ τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἀμαυρωθεῖ, ἔχει «μουτζουρωθεῖ» λόγω τῆς ἁμαρτίας. Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ἀμαύρωσης εἶναι τὸ ἑξῆς: αὐτὴ ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ποὺ ἔχουμε μέσα μας νὰ μὴν γίνεται πλέον φανερὴ στὶς ἐνέργειές μας, στή ζωή μας.
 Ἔτσι, λοιπόν, ὅλος ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀσθενής, εἶναι ἄρρωστος. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι, δυστυχῶς, «μουτζουρωμένος»… ἀπ’ τὴν κορφὴ ὡς τὰ νύχια! Οἱ ἐνέργειες ποὺ κάνει, οἱ ἐνέργειες τῆς ψυχῆς, ὅπως οἱ σκέψεις ἢ τὰ συναισθήματα καὶ οἱ ἐπιθυμίες, εἶναι ὅλες ἄρρωστες.
Εἶναι ἀπαραίτητο κατ’ ἀρχήν νὰ σημειώσουμε ὅτι ὁ Θεός ἔχει οὐσία καί ἐνέργειες. Ἡ ἀνθρώπινη ψυχὴ «ἡ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ κτισθεῖσα» ἔχει ἐπίσης οὐσία (διαφορετική ἀπό τήν τοῦ Θεοῦ), ἔχει καὶ ἐνέργειες. Ὁ Θεὸς ἔχει: α)οὐσία, ποὺ δὲν ξέρουμε τί εἶναι (καθόλου δὲν ξέρουμε τί εἶναι ὁ Θεὸς στὴ οὐσία Του), καί β) ἐνέργειες(οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ εἶναι μεθεκτές ἀπό ἐμᾶς, δηλαδή μποροῦμε νά μετέχουμε σ’ αὐτές, νά τίς ζοῦμε).

Ὁμοφυλοφιλία. Ἡ προβληματική γύρω ἀπό τήν ὁμοφυλοφιλία (π. Σαράντη Σαράντου).

π. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου ᾿Αμαρουσίου

προβληματικ γρω π τν μοφυλοφιλα.
Ἡ παιδαγωγική τῶν γονέων πρός ἀποφυγή τῆς ὁμοφυλοφιλίας. 

Μέ διάφορες τηλεοπτικές ἐκπομπές ἐπιχειρεῖται τά τελευταῖα πέντε- δέκα χρόνια νά ἰσοπεδωθεῖ κάθε ἠθικό κριτήριο κυρίως στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί γενικά στήν παγκοσμιοποιούμενη παγκόσμια κοινότητα. Ἔντονα προβάλλονται τύποι ὁμοφυλοφίλων ὡς δυναμικές κοινωνικές προσωπικότητες, πού μποροῦν νά ἀποτελέσουν πρότυπα πρός μίμηση ἀπελευθερωμένων ἀνθρώπων καί καταξιωμένων σ' ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς.
Οἱ τηλεοπτικές δημοσιογραφικές κάμερες ἔχουν στραφεῖ ἄπειρες φορές τόσο στόν πρόεδρο τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὅσο καί στά διαφη-μιζόμενα μέλη τοῦ νεοσύστατου συλλόγου καί φυσικά στίς δραστη-ριότητές τους. Ὑπενθυμίζουμε πολύ συνοπτικά ὅτι πασχίζουν νά μᾶς περάσουν τό μήνυμα ὅτι αὐτοί εἶναι οἱ ὑγιέστεροι τῶν ἀνθρώπων, ἐνῷ ὅσοι δέν ἀνήκουν στό κλάμπ τό δικό τους εἶναι οἱ ἀσθενεῖς.

Πρό τετραετίας περίπου παρακολούθησα μία τηλεοπτική συζήτηση. Βασικός προσκεκλημένος ἦταν ἕνας ταλαίπωρος ὁμοφυλόφιλος, ὁ ὁποῖος, ὅπως εὔκολα καταλάβαινε ὁ μέσος τηλεθεατής, εἶχε δελεασθεῖ ἀπό τή διοργανώτρια τῆς τηλεσυζήτησης μέ τήν ὑπόσχεση χρηματικῆς ὑποστήριξης.

Πνευματικὸς Ἀγώνας Πειρασμοί Διδαχές Ἁγίου Νεκταρίου

Πνευματικὸς Ἀγώνας
Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι νὰ γίνουμε τέλειοι καὶ ἅγιοι. Νὰ ἀναδειχθοῦμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ κληρονόμοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἂς προσέξουμε μήπως, γιὰ χάρη τῆς παρούσας ζωῆς, στερηθοῦμε τὴ μέλλουσα, μήπως, ἀπὸ τὶς βιοτικὲς φροντίδες καὶ μέριμνες, ἀμελήσουμε τὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς μας.
Ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ προσευχὴ ἀπὸ μόνες τους δὲν φέρνουν τοὺς ἐπιθυμητοὺς καρπούς, γιατὶ αὐτὲς δὲν εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας, ἀποτελοῦν τὰ μέσα γιὰ νὰ πετύχουμε τὸ σκοπό.
Στολίστε τὶς λαμπάδες σας μὲ ἀρετές. Ἀγωνιστεῖτε ν᾿ ἀποβάλετε τὰ πάθη τῆς ψυχῆς. Καθαρίστε τὴν καρδιά σας ἀπὸ κάθε ρύπο καὶ διατηρῆστε την ἁγνή, γιὰ νὰ ἔρθει καὶ νὰ κατοικήσει μέσα σας ὁ Κύριος, γιὰ νὰ σᾶς πλημμυρίσει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ τὶς θεῖες δωρεές.
Παιδιά μου ἀγαπητά, ὅλη σας ἡ ἀσχολία καὶ ἡ φροντίδα σ᾿ αὐτὰ νὰ εἶναι. Αὐτὰ ν᾿ ἀποτελοῦν σκοπὸ καὶ πόθο σας ἀσταμάτητο. Γι᾿ αὐτὰ νὰ προσεύχεστε στὸ Θεό.
Νὰ ζητᾶτε καθημερινὰ τὸν Κύριο, ἀλλὰ μέσα στὴν καρδιά σας καὶ ὄχι ἔξω ἀπὸ αὐτήν. Καὶ ὅταν Τὸν βρεῖτε, σταθεῖτε μὲ φόβο καὶ τρόμο, ὅπως τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφείμ, γιατὶ ἡ καρδιά σας ἔγινε θρόνος τοῦ Θεοῦ. Ἀλλὰ γιὰ νὰ βρεῖτε τὸν Κύριο, ταπεινωθεῖτε μέχρι τὸ χῶμα, γιατὶ ὁ Κύριος βδελύσσεται τοὺς ὑπερήφανους, ἐνῶ ἀγαπάει καὶ ἐπισκέπτεται τοὺς ταπεινοὺς στὴν καρδιά.

6 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής Θαύμα Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις Χωναίς, των Αγίων Ευδοξίου, Ρωμύλου, Ζήνωνος, Μακαρίου και των συν αυτών 11000 μαρτύρων και 1104 Στρατιωτών, Καλοδότης, Φαύστου Πρεσβυτέρου, Μακαρίου και Ανδρέα, Βίβου Οσιομάρτυρα, των Αγίων Κυριάκου, Διονυσίου και Ανδρέα, Ανδροπελαγίας και Θέκλας, Θεοκτίστου Ναυκλήρου, Κυριάκου Δημότη, Σαραπάβωνος Βουλευτού, Εγκαίνια Ναού Υπεραγίας Θεοτόκου.

Θαῦμα Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ στὶς ΧωναὶςΣὲ κάποιο μέρος τῆς Φρυγίας χτίσθηκε ἕνας ναὸς στὸ ὄνομα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, ἀπὸ ἕναν χριστιανὸ ποὺ εἶχε γιατρευτεῖ ἡ κόρη του ἀπὸ τὸν Ἀρχάγγελο.
Στὸ ναὸ ζοῦσε ἕνας εὐσεβὴς ἀσκητὴς ὁ Ἄρχιππος, ἐναντίον τοῦ ὁποίου στράφηκαν οἱ εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι ἤθελαν νὰ ἐκδικηθοῦν γιὰ τὰ θαύματα ποὺ γίνονταν. Ὅρμησαν τότε νὰ καταστρέψουν τὸ ναὸ καὶ νὰ δολοφονήσουν τὸν Ἄρχιππο.
Ἐπενέβη ὅμως ὁ Ἀρχάγγελος, ὁ ὁποῖος ἐξουδετέρωσε τοὺς εἰδωλολάτρες. Αὐτοὶ ὅμως δὲ σταμάτησαν θέλησαν νὰ ἐκτρέψουν ἕνα ποταμὸ νὰ πνίξουν τὸν Ἄρχιππο, καὶ νὰ καταστρέψουν τὸ ναό. Τότε ὁ Ἀρχάγγελος μὲ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ σταματᾷ τὰ νερὰ καὶ προστάζει νὰ χωνευθοῦν, κατὰ παράδοξο τρόπο ἕως καὶ σήμερα στὸ σημεῖο ἐκεῖνο τὰ νερὰ χωνεύονται καὶ γι’ αὐτὸ τὸ μέρος ὀνομάστηκε Χώναις.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ὡς νεφέλη ὡράθης ἐπισκιάζουσα, Μιχαὴλ Ταξιάρχα τῷ σῷ ἁγίῳ ναῷ, ὑετίζων δαψιλῶς ὕδωρ ἀθάνατον· ὅθεν ὡς ἄλλην κιβωτόν, διεφύλαξας αὐτόν, καὶ ῥείθρων τῶν ποταμίων, τὸν ῥοῦν ἠκόντισας πόρρω, πρὸς εὐφροσύνην τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...