Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Πνευματική μελέτη καί προσπάθεια γιά βαθειά κατανόηση τῶν ἀναγνωσμάτων.

ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ

(ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ἀπό  ὁμιλία τοῦ Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτη)

Δεῖτε ἐδῶ:Τί ἐνεργεῖ ἡ Θεία Χάρη στόν ἄνθρωπο


Τρόποι ἐπανενεργοποίησης (ἐπανανακάλυψης) τῆς Βαπτισματικῆς Θείας Χάρης

γ) Πνευματική μελέτη καί προσπάθεια γιά βαθειά κατανόηση τῶν ἀναγνωσμάτων.


Γιά νά φθάσει ὁ ἄνθρωπος στόν Θεῖο Ἔρωτα μαζί μέ τήν μετάνοια καί τήν ἔμπονη, ἀδιάλειπτη, πρόθυμη, χαρούμενη προσευχή χρειάζεται ἡ πνευματική μελέτη. Εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό ἡ καθημερινή μελέτη τῶν Ἁγίων Γραφῶν, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τῶν λειτουργικῶν κειμένων. Αὐτά θερμαίνουν τήν καρδιά, ἀνάβουν τόν ζῆλο γιά τό Θεό, φέρνουν τήν Θεία Χάρη στήν ψυχή. Βεβαίως ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἀνθρώπινη μικρή κοπιαστική προσπάθεια τοῦ νά κατανοεῖ ὁ πιστός αὐτά πού διαβάζει ἤ/καί ψάλλει.

«Χρειάζεται προσοχὴ καὶ προσπάθεια», παρατηρεῖ ὁ Γέροντας Πορφύριος, «γιὰ νὰ κατανοεῖ κανεὶς αὐτὰ ποὺ μελετάει καὶ νὰ τὰ ἐνστερνίζεται. Αὐτὸς εἶναι ὁ κόπος ποὺ θὰ κάνει ὁ ἄνθρωπος. Στὴν κατάνυξη, στὴ ζέση, στὰ δάκρυα θὰ μπεῖ μετὰ χωρὶς νὰ κοπιάσει. Αὐτὰ ἀκολουθοῦν, εἶναι δῶρα Θεοῦ. Ὁ ἔρωτας θέλει προσπάθεια;

«Ἀπό τήν προσβολή ἑνός κακοῦ λογισμοῦ μέχρι τήν αἰχμαλωσία τῆς καρδιᾶς»

Συντροφιά λοιπόν τῆς Εὐχῆς, προφορικῆς καί νοερᾶς, ἡ αὐτοκριτική, ὁ αὐτοέλεγχος, ἡ ἐγκράτεια, ἡ νηστεία, ἡ προσοχή, ἡ αὐτομεμψία. Ἔτσι θά ἔλθη ἡ πρόοδος ἡ πνευματική. Διαφορετικά, νά μήν περιμένουμε πνευματική προκοπή, ἄν δέν καταστήσουμε τίς καρδιές μας ἀσφαλῆ μυροδοχεῖα, πού θά κρατοῦν μέσα τους τό πανάγιον Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ.
Μᾶς λέγουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ὁ νοῦς εὔκολα μολύνεται καί εὔκολα καθαρίζεται, διότι ἕνας λογισμός μᾶς πάει στόν παράδεισο καί ὁ ἀμέσως ἑπόμενος στήν κόλασι. Μόλις πάη τό κακό στόν νοῦ, ἀμέσως αὐτός θολώνει ἀπό τό νέφος τῆς ἁμαρτίας. Γιά νά μολυνθῆ ὅμως ἡ καρδιά, πρέπει νά ἀκολουθήση ἡ συγκατάθεσις, ἡ πρᾶξις καί τό ἔργο, μέ ἀποτέλεσμα νά βρωμίζη ὅλος ὁ ἄνθρωπος καί ὕστερα ἔρχεται ὡς ἀποτέλεσμα τό μίασμα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Μνήμη: 7η Μαρτίου

Ἀντίγραφο θαυματουργῆς Εἰκόνας,
ἡ ὁποία φυλάσσεται στὴν Ἱ. Μητρόπολη Ν. Ἰωνίας.

Μικρά περιστατικά Κεφ. 8 : (μέρος α΄)


Ὁσίου Ἀμβροσίου
jubpls
Χρήσιμο εἶναι νά ἐξετάζη κανείς στήν ζωή τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς Ἐκκλησίας μας καί τά μικροεπεισόδια. Ἔχουν καί αὐτά κάτι τό ἰδιαίτερο νά προσφέρουν· νά ἀποκαλύψουν ὡρισμένες πτυχές τῆς προσωπικότητός τους· νά παρουσιάσουν κάποια ἁπλά χρώματα ἀπό τόν ζωγραφικό πίνακα τῆς ψυχῆς τους. Γι᾿ αὐτό πρίν προχωρήσουμε τήν διήγησι, θά ἐπιστρέψουμε λίγο πίσω γιά νά ἀναφερθοῦμε στά σχετικά περιστατικά. Τό πρῶτο ἀπ᾿ αὐτά συνδέεται μέ τόν γνωστό μας διδάσκαλο Παῦλο Ποκρόφκι.
Ἄς τό παρακολουθήσουμε.
Ὁ π. Ἀμβρόσιος θυμόταν διαρκῶς ἀπό τό Μοναστήρι τόν ἀγαπητό του Παῦλο καί εἴτε μέ τίς προσευχές εἴτε μέ τήν ἀλληλογραφία φρόντιζε νά τοῦ συμπαρίσταται. Γνώριζε πόση ὑποστήριξη χρειάζεται ἐκεῖνος πού θέλγεται γιά τήν μοναχική ζωή καί συγχρόνως δεσμεύεται γιά τήν μοναχική ζωή καί συγχρόνως δεσμεύεται ἀπό τίς δελεαστικές φωνές τοῦ κόσμου. Εἶχε δοκιμάσει καί ὁ ἴδιος τήν θλῖψι αὐτῶν τῶν ἀμφιταλαντεύσεων. Σέ μία ἐπιστολή τοῦ ἔγραφε καί τά ἑπόμενα:

Ἀπό τίς προσωπικές σημειώσεις τοῦ γέροντα Γαβριήλ...

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ....

*           Η θυσία των χειλιών, δηλαδή η αίνεση, είναι η λατρεία της καρδιάς. Ο καρπός των χειλιών είναι η πλέον ευάρεστος θυσία στο Θεό.
*           Κεφαλή κάθε αρετής και κορυφή των κατορθωμάτων είναι η προσκαρτέρηση της προσευχής, με την οποία και τις λοιπές αρετές, με την αίτηση από τον Θεό, μπορούμε καθημερινά να αποκτήσουμε.
Η συνεχής προσευχή καθαρίζει την ψυχή από τους πονηρούς λογισμούς και τις ενθυμήσεις.
*          Η προσευχή χαρακτηρίζεται από συντριβή, αυτομεμψία, ευγνωμοσύνη και δοξολογία του Θεού, από αφοσίωση και υποταγή στο θέλημά Του κ.ά. Όλος ό προσευχητικός μας αγώνας στοχεύει στην καλλιέργεια τέτοιων αισθημάτων μέσα στην καρδιά μας. Θα επιτύχουμε αυτά τα αισθήματα με την αδιάλειπτη καλλιέργεια της ευχής.

Ἡ κοιλιά εἶναι ὁ πιό ἄπιστος μεσίτης

Δεχθείτε την νηστεία, οι φτωχοί, την συγκάτοικό σας και ομοτράπεζο. Οι
δούλοι, την ανάπαυση από τους συνεχείς καμάτους της υπηρεσίας. Οι
πλούσιοι, αυτήν που σας γιατρεύει από την βλάβη του χορτασμού και με
την μεταβολή κάνει πιο τερπνά αυτά που από την συνήθεια
περιφρονούνται. Οι άρρωστοι, την μητέρα της υγείας. Οι υγιείς, το
φυλακτήριο της υγείας.
Ρώτησε τους ιατρούς και θα σου απαντήσουν, ότι το περισσότερο σφαλερό
από όλα είναι η άκρα παχυσαρκία. Για τούτο οι πιο έμπειροι με τη
νηστεία αφαιρούν το πλεονάζον πάχος, ώστε να μην συντριβεί η δύναμη με
το βάρος της παχυσαρκίας. Διότι εξεπίτηδες αφού με την στέρηση
εξαφανίσουν την αμετρία του πάχους, προετοιμάζουν στην θρεπτική δύναμη
κάποια άνεση και ανατροφή και αρχή για δεύτερη αύξηση. Έτσι σε κάθε
έργο και σε κάθε σωματική ιδιοσυγκρασία βρίσκεται η ωφέλεια της
νηστείας και σε όλα ομοίως αρμόζει, στα σπίτια, στις αγορές, στις
νύκτες, στις ημέρες, στις πόλεις, στις ερημιές.

Ἀκρίβεια καί οἰκονομία εἰς τήν ὀρθόδοξον ἐκκλησίαν

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝΠολύς λόγος γίνεται τόν τελευταῖον καιρόν εἰς τόν ἐκκλησιαστικόν χῶρον περί τῆς «Οἰκονομίας». Τῆς ἐκκλησιαστικῆς βεβαίως «Οἰκονομίας», ἡ ὁποία «Οἰκονομία» θά πρέπῃ, ὅπως ἀρκετοί ἰσχυρίζονται, κατά κανόνα νά ἐφαρμόζεται ἀπό τούς ποιμένας εἰς τήν σημερινήν ἐποχήν. Προβάλλουν δέ αὐτήν τήν πρόφασιν, διότι εἰς τήν ἐποχήν μας, εἰς τήν ὁποίαν τό κακό παρουσιάζει τόσην ἔξαρσιν, λέγουν ὅτι εἶναι δῆθεν ἀδύνατον νά ἐφαρμοσθῇ ἡ ἐκκλησιαστική «Ἀκρίβεια». Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις...

Ἐπειδή λοιπόν ἡ ἄποψις αὐτή τείνει νά κυριαρχήσῃ ὡς ἡ μόνη ποιμαντικῶς σωστή, καλόν εἶναι, εἰς τήν συνέχειαν, ἁπλᾶ καί σύντομα, νά σκιαγραφήσωμε τί εἶναι ἡ «Ἀκρίβεια» καί τί εἶναι ἡ «Οἰκονομία». Ἐννοεῖται, ὅτι τό θέμα αὐτό ἀνήκει εἰς τήν ἁρμοδιότητα τῶν εἰδημόνων τῆς εἰδικότητος τοῦ «Κανονικοῦ Δικαίου», ἀπό ἐπιστημονικῆς καί θεολογικῆς ἀπόψεως, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει πώς δέν ἠμποροῦν νά ἀσχοληθοῦν μέ αὐτό καί νά ἔχουν λόγον καί οἱ ἁπλοί πιστοί.

UNICEF: Ἀνθρωπιστική ὀργάνωση ἀγάπης; Κάθε ἄλλο!

 
¨Ένας καθημερινός άνθρωπος, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο background και με μια συνηθισμένη ανατροφή, καταφέρνει να κερδίσει μια θέση σε ένα τραπέζι μαζί με τις πιο καλοσυνάτες μορφές που πέρασαν ποτέ από τον κόσμο, τόν Χριστό , τόν Γκάντι καί τήν ἀδελφή Τερέζα.
Εκεί, διηγείται ο καθένας την συνεισφορά που έχει κάνει στην ανθρωπότητα. O τυχαίος άντρας, φαίνεται να έχει κάνει τόσο καλό όσο και οι συνομιλητές του, και γρήγορα κερδίζει τον θαυμασμό τους. Όλα αυτά ο Σουηδός τα έχει καταφέρει απλά κάνοντας κλικ σε ένα διαφημιστικό banner της UNICEF. Στόχος της καμπάνιας είναι να δείξει ότι, σε αντίθεση με παλιότερες εποχές, το να σώσεις ζωές είναι μόνο μερικά κλικ μακριά¨.
             Πρόκειται γιά μιά ἀπαράδεκτη διαφήμιση πού δημιούργησε Frosman & Bodenfors γιά τή UNICEF στή Σουηδία, χρησιμοποιώντας τόν Χριστό χωρίς καμμία συστολή καί στοιχειώδη ντροπή οὔτε ἀπό τήν προκλήτρια ἑταιρεία οὔτε καί ἀπό τή UNICEF.
            Κάποιoι προβληματισμοί νομίζω δέν θά ἦσαν ἄσκοποι :

«Χαῖρε Μαρία»

«ΧΑΙΡΕ ΜΑΡΙΑ»
Περὶ τοῦ μὴ δυνηθέντος μαθεῖν γράμματα
εἰμὴ μόνον τὸ Χαῖρε Μαρία
(καὶ ἔχοντος ἱστορισμένην ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ
τὴν Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου)

...Εἰς τὴν αὐτὴν πόλιν ἦτον εἷς ἄνθρωπος ὀνόματι Ἰωάννης,
κατὰ πολλὰ εὐλαβὴς καὶ πλούσιος· ἀμὴ εἶχε τὸν νοῦν δύσκολον τόσον,
ὁποῦ δὲν ἐδύνετο νὰ μάθῃ γράμματα, οὔτε κἂν μίαν Προσευχήν...

...Διὰ τοῦτο ἀπῆλθεν εἰς Μοναστήριον, καὶ ἀφιερώσας
εἰς αὐτὸ
ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα ἐκουρεύθη,
διὰ νὰ τὸν μανθάνουν
οἱ Ἀδελφοὶ γράμματα...
...Τότε εἷς Ἀδελφὸς ἔμπειρος καὶ ἐνάρετος, ἀναγνώσας αὐτῷ πάσας
τὰς Εὐχὰς μίαν πρὸς μίαν, τὸν ἠρώτησε
ποία ἀπὸ ὅλαις
τοῦ ἐφαίνετο ὡραιότερη, νὰ μάθῃ;
Ὁ δὲ εἶπεν ὅτι
τὸ Χαῖρε Μαρία, τοῦ ἤρεσε περισσότερον..
.

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ για τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.Πειραιεύς 4 Μαρτίου 2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἀπέστειλε τήν κάτωθι Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο πρός τόν εὐαγῆ κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς γιά νά ἀναγνωσθῆ τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.


ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΕΠΙ ΤΗι ΚΥΡΙΑΚΗι ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2014
Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἑορτάζουμε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τήν ταυτότητά μας, τό εἶναι μας, τήν ὀντολογία μας, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Χαίρετε καί ἀγαλλιάσθε, διότι ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός ἐπεδαψίλευσε τήν Χάριν Του πρός ἐμᾶς καί μᾶς χάρισε τήν μεγίστη εὐλογία καί τιμή, μᾶς κατοχύρωσε μέ τό μέγιστο ἐχέγγυο, προνόμιο καί πλεονέκτημα νά εἴμαστε Ὀρθόδοξοι, νά πιστεύουμε Ὀρθόδοξα καί νά ἀνήκουμε στήν μοναδική κιβωτό σωτηρίας, τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Γι’αὐτό καί χρεωστικῶς ὀφείλουμε νά προσφέρουμε νυχθημερόν ἀδιάλειπτες εὐχαριστίες πρός τόν ἐν Τριάδι δοξαζόμενον Θεόν γι΄αὐτή τή μεγίστη δωρεά Του πρός ἐμᾶς τούς ἀναξίους καί ἀχρείους δούλους Του.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, πού εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, εἶναι ἡ μοναδική, ἀνεπανάληπτη καί ἱστορική Ἐκκλησία, εἶναι καθαρή, ἁγνή και ἄμωμος, καί προσεύχεται γιά τήν ἑνότητα τοῦ σύμπαντος κόσμου, θέλοντας νά καταλήξει ἡ σύμπασα κτίση καί δημιουργία μέσα στήν Ἁγία Τριάδα.
Βέβαια, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι κατά κύριο λόγο θρησκεία, ἀλλά ἀποκάλυψη.

Προσέχετε τούς λογισμούς - Ἀββᾶς Ἡλίας

Είδα εγώ κάποιον να βάζει κάτω από τη μασχάλη ένα δοχείο κρασί και για να καταισχύνω τους δαίμονες ότι ήταν εντύπωση πλανερή (και όχι πραγματική), λέω στον αδελφό: «Κάνε αγάπη και σήκωσέ το μου αυτό.

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...