Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας (16-2-11).

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».
Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011.
Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.


Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Θαύμα του Αγίου Νεκταρίου στην ΑθήναΈνα πρόσφατο θαύμα του Αγίου Νεκταρίου στην Αθήνα
Την 7.11.2006 εισήχθη για θεραπεία στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο ή ασθενής Μ.Φ., ετών 68, από τον Θεολόγο Σπάρτης.
Ή ασθενής παρουσίαζε παροδικά κρίσεις με απώλεια της οράσεως (έχανε το φως) του δεξιού οφθαλμού λόγω μεγάλης στένωσης της καρωτίδας αρτηρίας, διότι ό οφθαλμός της δεν αίματωνόταν αρκετά.
Αφού έγινε όλος ό προεγχειρητικός της έλεγχος καί εξετάσθηκε και από νευρολόγο (Γ.Σ.) χωρίς να διαπιστωθούν παθολο­γικά ευρήματα, με γενική αναισθησία χειρουργήθηκε στις 8.11.2006, ή καρωτίδα ανοίχθηκε, καθάρισε καί κλείσθηκε πά­λι. Έγινε, όπως επιστημονικά λέγεται, ένδαρτηριεκτομή της καρωτίδας καί ή ασθενής οδηγήθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Ή ασθενής ξύπνησε από τη νάρκωση, ήταν όμως συγχυτική καί διε­γερτική καί ή επικοινωνία μαζί της ήταν πρακτικά αδύνατη.

Eπιστολή Επισκ. Αρτεμίου προς Μητ. Πειραιώς ΣεραφείμΕπιστολή Επισκόπου Αρτεμίου προς Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ
Τῷ Σεβασμιωτάτῳ
Μητροπολίτῃ Πειραιῶς
Kυρίῳ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΕΛΛΑΣ
Σεβασμιώτατε,
ἀγαπητέ μοι ἐν Χριστῷ ἀδελφέ
Εἴμεθα βαθέως εὐγνώμονες διά τήν ἀπό 31.01.2011 ἐπιστολήν Ὑμῶν, τήν πλήρη ἀγάπης καί συμπαραστάσεως, μέ τά θεόπνευστα λόγια τῆς ὁποίας ἐπαρηγορήσατε τήν ψυχήν ἡμῶν. Τῷ ὄντι, ἐδῶ καί ἕν ἔτος, κατά παραχώρησιν Θεοῦ, εὑρισκόμεθα ὑπό διωγμόν, ὑφιστάμεθα δυσχερείας καί δοκιμασίας πολλάς.
Περιποιεῖ εἰς ἡμᾶς ἰδιαιτέραν χαράν τό γεγονός ὅτι ἐξελάβατε ὀρθῶς τό νόημα τῆς ἡμετέρας ἐπιστολῆς. Διά τῆς ὀρθῆς ὑφ᾿ Ὑμῶν ἑρμηνείας τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐνεθαρρύνατε καί ἐστηρίξατε, τόσον ἡμᾶς προσωπικῶς, ὅσον καί τούς μοναχούς ἡμῶν καί τόν πιστόν λαόν ὅστις εἶναι μέ τό μέρος ἡμῶν, ὥστε νά ἀνθέξουμε εἰς τόν δρόμον τοῦ ἀγῶνος καί τοῦ μαρτυρίου ὑπέρ ἀληθείας καί ὀρθῆς Πίστεως. Ὑπέρ τῆς Πίστεως, ἥν παρέδωκαν ἡμῖν οἱ ἅγιοι καί θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, ὥστε νά ζῶμεν ἐν αὐτῇ καί νά σωζόμεθα δι' αὐτῆς, διαφυλάσσοντας τό ἡμέτερον ποίμνιον καί ἡμᾶς αὐτούς ἐκ τῶν πολυαρίθμων πειρασμῶν τοῦ νῦν καιροῦ, ἰδιαιτέρως δέ ἐκ τῆς κακοήθους παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἥτις –φεῦ– ἐρρίζωσε μέ βαθείας ρίζας εἰς πάσας τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Ἀληθῶς ἡ παναίρεσις ταύτη ὑποκινεῖται –ὡς πολύ ὀρθῶς Ὑμεῖς διεπιστώσατε καί εὐθαρσῶς ὁμολογήσατε– ὑπό τοῦ δαιμονιώδους Ἀμερικανοσιωνιστικοῦ παράγοντος καί τῶν παραρτημάτων του, τῶν μασονικῶν σέ κάθε χώρα στοῶν...

Για πάθη και αρετές Μέρος (Β)- Πατερικές διδαχές.Για πάθη και αρετές
Μέρος (Β)

Για την χαιρεκακία
Η μεν κακία, μας λέγει ο ιερός Χρυσόστομος, και αν έχη μαζί της την οικουμένη, είναι ασθενεστέρα όλων. η δε αρετή και αν βρεθή μόνη, είναι δυνατωτέρα όλων. Τίποτε δεν είναι ίσον ή ανώτερο της αρετής.
Και ο Μέγας Βασίλειος μας διασαλπίζει. όσοι κάμνουν μόνον τα φαύλα (τα αμαρτωλά), και όσοι εγκωμιάζουν αυτούς, της ίδιας ή και πιο βαρειάς θα κοινωνήσουν τιμωρίας από εκείνους.

Η συναίσθηση των αδυναμιών μας – Οι τρείς κατηγορίες των ανθρώπων (Αγ. Ανθίμου της Χίου)Καλότυχος είναι εκείνος που γνωρίζει την κατάσταση του και ταπεινώνεται· και πάλι, κακότυχος είναι εκείνος που δεν γνωρίζει την κατάστασή του, αλλά υπερηφανεύεται· καλότυχος είναι ο άνθρωπος εκείνος που γνώρισε την ασθένειά του· διότι η ανθρώπινη φύσις υπόκειται εις πάθη: εις τον φθόνο, εις το μίσος, εις τον θυμό, εις την μνησικακία, εις την καταλαλιά, εις την ζηλοτυπία και εις πολλά κακά πάθη· και καλότυχος είναι εκείνος που το κατάλαβε. Αυτός ο άνθρωπος θα έχει ημέρες καλές· διότι εμείς δεν πιστεύουμε στην τύχη και στο ριζικό, που λέγουν καλότυχος, δηλ. θα περάσει ημέρες καλές, ειρηνικές, χρυσές ημέρες. Πώς; Διότι πάντοτε ταπεινώνεται και όπως και αν του έλθει το πράγμα, εις τον Θεόν το ρίχνει· και ό,τι και αν δει και ό,τι και αν ακούσει, πάντοτε εις το αγαθόν το στρέφει και αναπαύεται.
Αντιθέτως εκείνος που δεν γνώρισε την κατάστασή του, είναι κακότυχος• διότι είναι υπερήφανος και ό,τι και αν του συμβεί, όλο στο πονηρό το παίρνει• ο άνθρωπος αυτός θα έχει κακές ημέρες, διότι ποτέ του δεν αναπαύεται. Εξετάζει των άλλων τα σφάλματα, είναι έτοιμος εις τήν κατάκριση, είναι πρόθυμος εις την κατηγορία… και όλα αυτά, επειδή δεν αισθάνεται την ασθένειά του, αλλά νομίζει ότι εκείνος δεν σφάλλει και υπερηφανεύεται.

Ο Άγιος Άνθιμος ο Χίος (1869-1960)

1. Τα πρώτα του χρόνια
Ο Άγιος Άνθιμος (κατά κόσμον Αργύριος Βαγιάνoς) γεννήθηκε στα Λειβάδια της Χίου, την 1 Ιουλίου του 1869. Ο μεγαλύτερος αδελφός του έβλεπε συχνά πάνω από το μέρος που είχαν τοποθέτησει τον Αργύριο όταν ήταν βρέφος, την Υπεραγία Θεοτόκο να τον σκεπάζει τρυφερά με μια βασιλική πορφυρα, ενώ ταυτόχρονα πετάγονταν ολόγυρα λάμψεις Θείου Φωτός!
Η εποχή που έζησε ο Άγιος ήταν εξαιρετικά δύσκολη, αφού οι σφαγές τον Τούρκων μόλις είχαν κοπάσει και οι μνήμες ήταν ακόμα νωπές. Οι συνθήκες εμπόδιζαν τα φτωχά παιδιά να σπουδάσουν. Ο Άγιος έμαθε την τέχνη του υποδηματοποιού από μικρός.

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης και οι Μοναχοί


Η πτώση της Κωνσταντινούπολης και οι Μοναχοί
Υπήρξαν ποτέ οι 200.000 έως και 500.000 μοναχοί που δήθεν εγκατέλειψαν στην τύχη της την Κωνσταντινούπολη, κατά την Άλωση του 1453;
Papyrus 52
Αν και στο παρελθόν ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό εν συντομία σε παλαιότερο άρθρο μας, επανερχόμαστε με αυτό το εκτενέστερο άρθρο, που με περισσότερες πηγές διαψεύδει το γνωστό Νεοπαγανιστικό παραμύθι.
****
Μια πρόσφατη αφορμή
Στην πρόσφατη αρθρογραφία της ΟΟΔΕ, ασχοληθήκαμε σε δύο συνέχειες (και θα ακολουθήσει και μία τρίτη) με μια υποτιθέμενη «συνέντευξη», που είχε θέμα τη «σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Βυζάντιο» και έχει αναρτηθεί σε ιστοσελίδα αθεο-νέο-παγανιστών[1]. Το παρόν άρθρο, στην πραγματικότητα απαντά σε ένα ακόμα παραμύθι της «συνέντευξης» εκείνης, επειδή όμως είναι αρκετά διαδεδομένο και το συναντάμε σε πολλά φόρουμ και blog της νέο-ειδωλολατρίας, αποφασίσαμε να του αφιερώσουμε ένα ξεχωριστό άρθρο.
Ας δούμε ποιο είναι το απίστευτο αυτό σενάριο και πώς το διατυπώνουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στα πλαίσια της υποτιθέμενης συνέντευξης:

O Γέροντας Παΐσιος για τον Αντίχριστο, τις Κάρτες τις Νέες Ταυτότητες και το Χάραγμα

 Κάνετε κλίκ στό fullscreen γιά ἀνετώτερη ἀνάγνωση
ΠΑΙΣΙΟΣ  666                                                                 
Το φυλλάδιο, εκτύπωσαν οι εκδόσεις "ΑΓΙΟΤΟΚΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ" και ο .κ. Ζουρνατζόγλου με θέμα"ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ - 666 - ΚΑΡΤΕΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ - ΧΑΡΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΣΑ : ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (αν έχουν το 666)" εκφράζοντας τις θέσεις του γέροντα Παΐσιου επί του θέματος.
περιέχει:
- συνομιλίες με τον Γέροντα Παϊσιο για τις ταυτότητες.
- την χειρόγραφη επιστολή του γέροντα Παϊσιου για την Κάρτα Εξυπηρετήσεως και τις ταυτότητες
- επιστολή απάντηση Αγιορειτών πατέρων σε όσα ισχυρίζεται ο π.Βασίλειος Βολουδάκης.
- τις παλαιότερες ανακοινώσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις ταυτότητες.
1453-2009
http://aktines.blogspot.com/2011/02/o.html

Ὁ Χριστός σημεῖο ἀντιλεγόμενο_mp3


Π. Σάββας 2011-02-04_Ὁ Χριστός σημεῖο ἀντιλεγόμενο_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 04-02-2011 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

15.2.2011 - Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας

Ἀπὸ τὸν Μικρὸ Εὐργετινό

Τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ:


δελφέ, νὰ ἀγαπᾶς πάντα τὴν ἐγκράτεια, καὶ θὰ ὠφεληθεῖς πάρα πολύ. Ἂν ὅμως ἀρχίσεις νὰ τὴν παραμελεῖς, θὰ πάθεις μεγάλο κακό.

Καὶ πρῶτα-πρῶτα θὰ στερηθεῖς τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ· ἔπειτα θὰ γίνεις ἀντικείμενο χλεύης τῶν ἀνθρώπων, ποὺ θὰ σὲ βλέπουν· καὶ τέλος, θὰ καταντήσεις νὰ μὴ σοῦ φτάνουν τὰ ἔσοδα ἀπὸ τὴν ἐργασία σου γιὰ τὶς μεγάλες δαπάνες (ποὺ συνεπάγεται ἡ περιφρόνηση τῆς ἐγκράτειας).

Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ πέσεις ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα σὲ περισπασμούς (γιὰ τὴν ἀνεύρεση χρημάτων καὶ σὲ μέριμνες) δοσοληψιῶν καὶ σὲ ὅσα ἄλλα (κακά) ὁδηγοῦν αὐτὲς οἱ ἀσχολίες – ψέματα, ἀδικίες, ἀλλεπάλληλα ταξίδια, κολακεῖες τῶν ἰσχυρῶν. Ἔτσι ὅλη σου ἡ ζωὴ θὰ εἶναι γεμάτη φροντίδες καὶ ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ θὰ χαθεῖ ἀπὸ μέσα σου.

Ἐξαιτίας ὅλων αὐτῶν, θὰ παραδοθεῖς ὁλοκληρωτικὰ στὰ χέρια τῶν ἐχθρῶν σου, ποὺ θὰ σὲ παρασύρουν στὸν βυθὸ τοῦ ἅδη καὶ θὰ σὲ πάρουν μαζί τους στὴν αἰώνια κόλαση.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...