Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Το αγιογραφικό ανάγνωσμα της Παρασκευής 01-05-2015

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2015. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Θεσσαλονικείς κεφ. β΄ 14 - 20  

β΄ 14 - 20Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν κεφ. ΙΣτ΄ 15 - 18 & Ιζ΄ 1 - 4

ΙΣτ΄ 15 - 18 & Ιζ΄ 1 - 4
 


Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ὁ πνευματικός πατέρας καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κακοῦ. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ. ΑΡΧ.ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτου στίς 01-10-2011

http://hristospanagia3.blogspot.gr/ 

Ἀνίχνευση τῆς ρίζας τοῦ προβλήματος - ‘Υπόβαθρο τῶν ἁμαρτιῶν: ὁ ἐγωισμός

Β. Ο ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

Ὁ θεοδίδακτος Ὅσιος Γέροντας Πορφύριος φρόντιζε νά ἐξιχνιάζει τήν ρίζα τῶν προβλημάτων τῶν ἐξομολογουμένων. Διεκήρυττε ὅτι ὑπόβαθρο ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν εἶναι ὁ ἐγωισμός, ἡ ὑπερηφάνεια. Γι’ αὐτό στόχευε πάντα στήν καταπολέμησή τους καί σ’ αὐτήν καθοδηγοῦσε τά πνευματικά του παιδιά.
«Προσηύχετο νύκτα καί μέρα», διηγεῖται πνευματικό του παιδί, «ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων καί ὑπέρ ἐπιλύσεως τῶν προβλημάτων τους. Κι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἠξιώθησαν νά ἐπικοινωνήσουν μαζί του καί νά γίνουν πνευματικά τέκνα του, ἔχουν νά ὁμολογήσουν γιά τούς καρπούς αὐτῆς τῆς προσευχῆς του, μέ τήν ὁποία πραγματικά ἐδίδετο λύση στά προβλήματά τους.

Πλαστογραφία Ρωμηοσύνης καί οἱ Νεογραικοί

Κωστής Παλαμᾶς καί Ρωμηοσύνη 

Επειδή είναι αδύνατον να πιστεύση κανείς ότι τέσσαρα Ρωμαϊκά Πατριαρχεία απεσχίσθησαν από φραγκικόν Πατριαρχείον, που μόλις ενεφανίσθη το 1009, ηναγκάσθησαν οι Φράγκοι να πλαστογραφήσουν τον κάπως πιστευτότερον μύθον ότι τέσσαρα “γραικικά” Πατριαρχεία απεσχίσθησαν από λεγόμενον “ρωμαϊκόν”, αλλά εις την πραγματικότητα φραγκικόν Πατριαρχείον.  Τον μύθον τούτον διδάσκουν και υποστηρίζουν οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ιστορικοί μέχρι σήμερον.
Εγκαταλήψαντες οι Γραικύλοι του Κοραή τα ρωμαίϊκα ονόματα τού έθνους απεδέχθησαν τουλάχιστον το σπουδαιότερον μέρος του φραγκικού τούτου μύθου.  Δια τούτο επικρατεί εν Ελλάδι σήμερον μεταξύ των “μορφωμένων” να λέγεται η φραγκική ή λατινική Παπωσύνη ρωμαϊκή και τα τέσσερα πραγματικά ρωμαϊκά Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης, Αλεξανδρίας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων να λέγωνται γραικικά και ελληνικά, ακριβώς όπως ήθελαν πάντοτε οι Φράγκοι.

«Αὐτοί πού ἐπιθυμοῦν τήν τελειότητα θεωροῦν ὅτι εἶναι ἁμαρτία ἀκόμη καί τό νά ταραχθοῦν ἁπλῶς μέσα τους ἐναντίον ἐκείνου πού τούς ἀδικεῖ ἤ τούς προσβάλλει»


μέρος α΄
ΥΠΟΘΕΣΗ ΛΣΤ΄ (36)


Ἀπό τό βίο τοῦ ἁγίου Παχωμίου


Ὅταν Ἰωάννης,ὁ ἀδελφός τοῦ Παχωμίου, ἄκουσε τά σχετικά μέ αὐτόν, ἦρθε νά τόν βρεῖ, καί μόλις τόν εἶδε, τόν ἀσπάστηκε καί χάρηκε πολύἐπειδή Παχώμιος, ἀφότου βαπτίστηκε καί συντάχθηκε μέ τόν Χριστό καί ἀκολούθησε τή μοναχική ζωή, ποτέ δέν ἐπισκέφτηκε τούς δικούς του. Καθώς λοιπόν καί Ἰωάννης εἶχε τόν ἴδιο σκοπό μέ τόν Παχώμιο, ἔμειναν καί οἱ δύο μαζί, μελετώντας συνεχῶς τόν νόμο τοῦ Θεοῦ1 καί ἀδιαφορώντας ἐντελῶς γιά ὅλα τά ἐπίγεια. Ἔπειτα Παχώμιος, ἐπειδή θυμόταν τήν ὑπόσχεση πού τοῦ δόθηκε μέσω τοῦ ἀγγέλου2, ὅτι ἐξαιτίας του πρόκειται νά σωθοῦν ἀναρίθμητες ψυχές, ἄρχισε μαζί μέ τόν ἀδελφό του νά οἰκοδομεῖ πιό εὐρύχωρη τή μονή, γιά νά δέχεται ὅσους θά ἤθελαν νά ἀπαρνηθοῦν τόν κόσμο καί νά προσέλθουν στόν Θεό.

ΠΕΜΠΤΗ 30-4-2015 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ-

 
ΠΕΜΠΤΗ 30-4-2015 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ-

7:45 ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ (03:51΄)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ (01:06΄)
ΣΕ ΥΜΝΟΥΜΕΝ (2΄)
7:52 ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ_ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ_ΜΕΡΟΣ Ι΄ (1:06΄)
8:58 ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΑΡΧΟ ΛΟΓΟΝ-ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ (02΄)
9:00 ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ_ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΣΚΗΤΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ- ΑΓ. ΟΡΟΣ (11΄)
9:11 ΥΜΝΟΣ-Η ΟΝΤΩΣ ΕΙΡΗΝΗ… (3:44)
9:15 ΗΧΗΤΙΚΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (16΄)
9:31 ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ  (8΄)
9:39 ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ_Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΗΤΑΣ.2 (50΄) 
10:29 ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ_Π. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ (7΄)
10:36 ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣ. ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ_ (40΄) 
11:16 ΥΜΝΟΣ_ΜΕΘ΄ΗΜΕΡΑΣ ΟΚΤΩ_ΑΓΓ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (4΄)
11:20 ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ_ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (40΄)
12:00 ΥΜΝΟΣ_ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ (15΄)
12:15 ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΜΟΝΑΧΙΚΗΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ _ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΟΥ_ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ (30)
12:45 Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΒΟΑ (3΄)
12:48 ΕΠΙΣΚ. ΑΥΓ. ΚΑΝΤΙΩΤΗ _ΜΗΝ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ (16΄)

Γέροντα, ἐκεῖνος ὁ μοναχός πού ἀναφέρει ὁ Εὐεργετινός ὅτι δέκα χρόνια ἔπεφτε σέ κάποια ἁμαρτία κάθε μέρα, ἀλλά καί κάθε μέρα μετανοοῦσε, πῶς σώθηκε;

Άγιος Παίσιος ο Αγιορείτης
Γέροντα, εκείνος ό μοναχός πού αναφέρει ό Εύεργετινός ότι δέκα χρόνια έπεφτε σε κάποια αμαρτία κάθε μέρα, άλλα και κάθε μέρα μετανοούσε,πώς σώθηκε;

-Εκείνος ήταν κατά κάποιον τρόπο κυριευμένος, αιχμαλωτισμένος άπό την αμαρτία. Δεν είχε κακή διάθεση, άλλα δέν είχε βοηθηθή, σπρώχτηκε στό κακό, γι' αυτό δικαιούτο τήν θεία βοήθεια. 
Πάλευε, πονούσε, είχε μετάνοια ειλικρινή, και ό Θεός τελικά τόν έσωσε. Βλέπεις, ένας μπορεί νά έχη καλή διάθεση¾ αν όμως δέν βοηθηθή άπό μικρός και παρασυρθη στό κακό, είναι δύσκολο μετά νά σηκωθή. Κάνει μιά προσπάθεια, πάλι πέφτει, πάλι σηκώνεται¾ παλεύει δηλαδή. 
Ό Θεός αυτόν τόν άνθρωπο δέν θά τόν άφήση, γιατί ό καημένος κάνει τήν μικρή του προσπάθεια, ζητάει καί τήν θεία βοήθεια και δέν άμαρτάνει έν ψυχρώ.
 Κάποιος λ.χ. ξεκινάει νά πάη κάπου, χωρίς νά έχη σκοπό νά άμαρτήση, άλλα πηγαίνοντας του συμβαίνει ένας πειρασμός καί πέφτει σέ κάποια αμαρτία. Μετανοεί, κάνει μιά προσπάθεια, του στήνουν πάλι μιά παγίδα καί, ενώ δέν έχει διάθεση νά κάνη κάτι κακό, ό καημένος ξαναπέφτει καί πάλι μετανοεί. 

Ἡ καταστροφή τῆς Σμύρνης τό 1922, ἦταν ἁπλά ἡ κατακλείδα μιᾶς ἀλλόκοτης "συνύπαρξης''

(Αναφορά σε Νεομάρτυρες, μαρτυρήσαντες στη Σμύρνη)

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
__________________
Στη Σμύρνη μαρτύρησε, ο Νεομάρτυς Νικόλαος  (Καραμάνος) στις 19 Μαρτίου 1657, ομολογώντας της αληθινή Πίστη του Χριστού, μετά από μαρτύρια στον δι’ απαγχονισμού θάνατο.
Στη Σμύρνη μαρτύρησε, ο Νεομάρτυς Αθανάσιος από την Αττάλεια, στις 7 Ιαννουαρίου 1700, ομολογώντας της αληθινή Πίστη του Χριστού, με τον δι’ αποκεφαλισμού θάνατο.
Στη Σμύρνη σε παιδική ηλικία μαρτύρησε, ο Νεομάρτυς Μιχαήλ, από τη Μονεμβασία,  κατά το έτος 1771, ομολογώντας της αληθινή Πίστη του Χριστού και αποκηρύσσοντας το ισλαμικό ψεύδος, εις το οποίο είχε αναγκασθεί να περιπέσει.

«Δόξα τῇ φιλανθρωπίᾳ Σου, Κύριε»


ΟΜΙΛΙΑ ΚΖ ΄
Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου

Εὐλογημένα μου παιδιά,

Θεός μας εἶναι ἀγάπη καί «ὁ μένωνν τῇ ἀγάπη ἐν τῷ Θεῷ μένει καί Θεός ἐν αὐτῷ»1.Ὅποιος Χριστιανός δεν ἔχει τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μέσα στήν καρδιά του, δέν ἔχει ζωή Χριστοῦ στήν ψυχή του. Αὐτό τό μεγάλο ἔργο τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ, τό νά κατεβῆ Θεός, Λόγος τοῦ Θεοῦ, νά γίνη ἄνθρωπος , νά λάβη σάρκα, νά κατοικήση ἀνάμεσά μας, νά ,μᾶς πλησιάση, δέν ἦταν τίποτε ἄλλο, παρά ἀπέραντη φιλανθρωπία τῆς θείας ἀγάπης. ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτή, πού μᾶς προστατεύει καί μᾶς φροντίζει γιά ὅλα.
Ἐμείς
οἱ ἄνθρωποι ἁμαρτάνουμε καί λυποῦμε τόν Θεόν. Ἀσεβοῦμε πολλάκις, ἀλλά φιλανθρωπία Του εἶναι ἀπέραντη καί ὅλα τά συγχωρεῖ. Ὅλοι μας, καί πρῶτος ἐγώ, ἔχουμε λυπήσει αὐτήν τήν μεγάλη καρδιά τοῦ Θεοῦ πού λέγεται ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο. Γι᾿ αὐτό θά πρέπει νά προσέξουμε τήν ζωή μας στήν συνέχεια , νά μή Τοῦ δώσουμε ξανά τήν πίκρα τῆς ἁμαρτίας.
παραβολή τοῦ ἀσώτου υἱοῦ στό Ἰερόν Εὐαγγέλιον , εἶναι μία, ὅσον γίνεται, ἀκριβής ἔκφρασις τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ Πατέρα πρός τόν ἁμαρτωλόν ἄνθρωπο.

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...