Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Ἡ Θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ τό κορύφωμα τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας.

Ἡ Θεία Λειτουργία ἀποτελεῖ  τήν κορυφαία πράξη τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας. Εἶναι πάρα πολύ δύσκολο νά δώσουμε ἕνα συγκεκριμένο ὁρισμό, γιά τή Θεία Λειτουργία καί τοῦτο διότι εἶναι «μυστήριον μέγα». Εἶναι ἡ προσφορά τῆς ἀναιμάκτου θυσίας τοῦ Κυρίου ἀπό ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. Εἶναι ἡ ἀνάμνηση τῆς Σταυρικῆς θυσίας τοῦ Γολγοθᾶ, πού δέν ἀναπαριστάνει ἁπλῶς τήν θυσία τοῦ Σταυροῦ, ἀλλά κατά ἕνα τρόπο ὑπερφυσικό κάνει παρόντα ὅλα τά μεγάλα καί θαυμαστά γεγονότα, πού πραγματοποίησε ὁ Κύριος γιά τήν σωτηρία τοῦ κόσμου.
Κέντρο τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. «Τά Σά κ τν Σν Σοί προσφέρομεν ...» Αὐτή εἶναι ἡ Εὐχαριστία τῆς Ἐκκλησίας ἄλλα καί ἡ δική μας προσωπική Εὐχαριστία στόν Θεό.
Ὅταν ὁ ἄνθρωπος φθάσει στό σημεῖο νά ζεῖ ἔτσι, νά προσφέρει δηλαδή τά πάντα ὡς μία Εὐχαριστία στόν Θεό, τότε ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔχει φθάσει στήν κατάσταση τοῦ τέλειου ἀνθρώπου, γιατί ἡ Εὐχαριστία εἶναι ἡ μόνη ὀρθή ἀνταπόκριση τοῦ ἄνθρωπου στίς μεγάλες δωρεές τοῦ Θεοῦ.

Καλή μετάνοια σέ ὅλους μας! Ἀπομάκρυνση Δραγώνα: Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους γιά τούς παγκοσμιοποιητές στήν πατρίδα μας;

Ἔχε γειά! Στό καλό!...
Ὁ λαός ἔχει  δύναμη.
Κι ὅταν  τήν χρησιμοποιεῖ ἐν Θεῶ, ὡς λαός τοῦ Θεοῦ, τότε εἶναι κι εὐλογημένη κι ἔχει γοργά ἀποτελέσματα!

Νά, ἕνα μικρό δεῖγμα ὡς ἀπόδειξη: Μετά ἀπό δίκαιες ἀντιδράσεις τῶν τελευταίων ὀλίγων ἡμερῶν!...ἦλθε ἡ ἀπό καιρό ἐπιθυμητή ἀποχώρηση...

Δεκτή ἔκανε ἡ ὑπουργός Παιδείας τήν παραίτηση τῆς Θάλειας Δραγώνα

Τέλος στο ζήτημα της Θάλειας Δραγώνα έβαλε η υπουργός Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου, κάνοντας δεκτή την παραίτησή από τη θέση της Ειδικής Γραμματέως Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Θεμάτων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Εκπαίδευσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Αποκέντρωσης.

H Aννα Διαμαντοπούλου συναντήθηκε την Τρίτη με την ειδική γραμματέα και αμέσως μετά ανακοίνωσε ότι κάνει δεκτή την παραίτηση της.

«Η κυρία Θάλεια Δραγώνα, μου εξέθεσε τους προσωπικούς λόγους για τους οποίους αποφάσισε να υποβάλλει την παραίτηση της και οφείλω να πω ότι, παρότι χάνω μία πολύτιμη συνεργάτιδα, οι λόγοι είναι απολύτως σεβαστοί.

Ὁ ἅγιος Δημητριος ὑπόδειγμα γιά τή σύγχρονη διωκόμενη ὀρθοδοξία.

Υπόδειγμα ηρωϊκής πίστης. (Περί διωγμών -ταυτοτήτων-666). Ομιλία π. Αυγουστίνου Καντιώτη

Σήμερα 26 Ὀκτωβρίου εἶνε ἑορτὴ μεγάλη. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ὄχι μόνο στὴν Ἑλ­λάδα ἀλλὰ παντοῦ, τὴν τιμᾷ. Διότι παντοῦ ὑπάρ­χουν Δημήτριοι, ἀκόμη καὶ γυναῖκες Δήμητρες, καὶ ἑορτάζουν τὸν μεγαλομάρτυρα ἅγιο Δημήτριο.

* * *
Τί ἦταν ὁ ἅγιος Δημήτριος; Ἄνθρωπος ἦ­ταν καὶ αὐτὸς ὅπως ἐμεῖς, δὲν διέφερε. Κάθε ἄνθρωπος ὅμως ἔχει θέλησι. Καὶ ἂν κάνῃ κα­λὴ χρῆσι τῆς θελήσεώς του, μπορεῖ νὰ φτάσῃ μέ­χρι τὰ οὐράνια· ἂν κάνῃ κα­κὴ χρῆσι, μπορεῖ νὰ κατρακυλίσῃ μέχρι τὸν ᾅδη. Ἂν θέλῃ γίνεται ἄγγελος, ἂν θέλῃ γίνεται σατανᾶς. Κ’ εἶ­νε στι­γμὲς ποὺ φτάνει πολὺ ψηλά, εἶνε στιγμὲς ποὺ πέφτει πολὺ χαμηλά, ἀηδιάζει τὸν ἑαυτό του, γίνεται χειρότερος ἀπὸ τὸ δαίμονα. Γι’ αὐτὸ γέ­μισε ὁ κόσμος τώρα ἀπὸ δαιμονιζομένους.

«The Role of the Mother in the Upbringing of Children».


Ἐπειδή κάποιοι ἐν Χριστῷ ἀδελφοί μας ἀπό τήν Ἀμερική μᾶς ζήτησαν τήν ὁμιλία: Ὁ ρόλος τῆς μητέρας στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν στά Ἀγγλικά προχωροῦμε σύν Θεῷ στήν μετάφρασή της. Ἐδῶ δημοσιεύεται τό Α΄ μέρος.

«The Role of the Mother in the Upbringing of Children»

(PART ONE)

                                                         
Fr. Savvas: Let us pray

Blessed is our God, always, now and ever, and unto the ages of ages

O Heavenly King, Comforter, Spirit of Truth, Who art everywhere present and fillest all things, Treasury of good things and Giver of life: Come and dwell in us, and cleanse us of all impurity, and save our souls, O Good One.

Blessed be You, O Christ our God, Who showed the fishermen to be most wise, You sent the Holy Spirit upon them, You vaught the inhabited world in Your net, O Lover of mankind, Glory to You.

O Christ, the True Light, Who illuminest and sanctifiest every human being coming into the world: let the light of Thy countenance be turned upon us, that in it we may behold the unapproachable Light. Guide our footsteps toward working according to Thy commandments, through the intercessions of Thy most pure Mother, and of all the saints. Amen.

1.     THE MOST IMPORTANT RESPONSINILITY OF A MOTHER IS TO BRING HER CHILDREN UP AS CHRISTIANS.

Today, with God’s Grace and the blessings of our Elder (Elder Maximos), we will talk about the responsibilities of a mother when bringing up her children

Saint John Chrysostom said that the most important activity of a Christian mother in her family is bringing up her children properly. Her main task is their upbringing.

The aforementioned stance of our holy Church Father stems, of course, from the fact that he was illuminated by the Holy Spirit. It is not a point made by a man who was just reflecting, but by one who thought and spoke illuminated by the Holy Spirit. Hence, this is how God thinks (if we could say so), this is the opinion expressed by the Church and by the Holy Spirit.

Ὁ Θεός ἀναζητιέται καί βρίσκεται μέ τήν μετάνοια, τίς εὐχές και τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του.


Ὁ Θεός ἀναζητιέται καί βρίσκεται: α) μέ τήν μετάνοια καί β) τίς εὐχές και γ) τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Ὁ Θεός μόνο δίνει τήν μακάρια αἰωνιότητα!

Πολλοί ἀναζητοῦν και μετροῦν χρήματα στά πορτοφόλια καί στούς λογαριασμούς τους·
ἄλλοι ἀναζητοῦν και ἀποθηκεύουν ροῦχα καί παπούτσια στίς ντουλάπες τους·
ἄλλοι μετρᾶνε πτυχία·
ἄλλοι ἀναζητοῦν ἐναγώνια τρόπους καί χρόνο διασκέδασης·
ἄλλοι ποθοῦν ἀκίνητα, κότερα, ἀμάξια·
ἄλλοι ἀναζητοῦν φίλους·
ἄλλοι ἀναζητοῦν σχέσεις·
Ἀναζητοῦν, ποθοῦν, μετρᾶνε,  κάθε λογῆς κοσμικές «ἐπιτυχίες»!

Τό Ὑπουργεῖο ὀνομάζεται ἀκόμη Παιδείας καί Θρησκευμάτων!!! Ἔτσι δέν εἶναι κυρία Διαμαντοπούλου; συνέχεια….


Σύν Θεῷ χθές,  ἀναρτήσαμε τό παραπάνω θέμα μέ ἕνα βίντεο ( http://hristospanagia3.blogspot.com/2010/10/blog-post_528.html#more )
καί σχολιάσαμε τήν δήλωση πού ἔκανε ἡ Ὑπουργός Παιδείας κ. Ἄννα Διαμαντοπούλου σέ αὐτό. Μέ ἀφορμή τίς «μεταλλάξεις» στίς ὁποῖες ὑπόκεινται τά διάφορα βιβλία μαθημάτων ὅπως τῶν Θρησκευτικῶν, τῆς Ἱστορίας, και τῶν Νέων Ἑλληνικῶν κυρίως, μέσῳ τῶν ὁποίων ἀποχρωματίζονται ἐθνικά, θρησκευτικά, ἱστορικά καί ἠθικά οἱ νέες «φουρνιές» τῶν Ἑλλήνων, ἐγείρονται καθημερινά ἔντονες ἀντιδράσεις καί ἐρωτηματικά! Τόσο ἀπ’ τούς πολίτες, ὅσο κι ἀπ’ τήν Ἐκκλησία! Ἡ κ. Διαμαντοπούλου, δήλωσε λοιπόν ἐπιτακτικά, ὅτι μόνο τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο, μπορεῖ νά ἀποφασίσει γιά τό περιεχόμενο τῶν βιβλίων!

Ἀναρωτηθήκαμε α) γιατί ὁ ἀντιδημοκρατικός ἀποκλεισμός τῆς γνώμης τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ;;; καί κυρίως β) γιατί ἄραγε νά συμβαίνει αὐτός ὁ σταδιακός ἀφελληνισμός καί ἡ ἀποχριστιανοποίηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, πού παραπέμπει στίς γνωστές ἀνθελληνικές δηλώσεις τοῦ Σιωνιστῆ πρώην Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν  τῆς Ἀμερικῆς, Χένρυ Κίσσινγκερ;;;

Καί βρήκαμε τήν ἀπάντηση:

26 Οκτωβρίου Συναξαριστής. Δημητρίου Μεγαλομάρτυρος, Αρτεμιδώρου και Βασιλείου, Λεπτίνας, Γλύκωνος, Μνήμη του Μεγάλου Σεισμού, Ιωάσαφ του Νέου Οσιομάρτυρα, Λεωντίνης Μάρτυρος, των Οσίων Λεοντίων, Ανακομιδή Λειψάνων Νεομάρτυρος Γεωργίου.

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Μυροβλύτης

Ὑψηλόβαθμος ἀξιωματικός του ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, ἔζησε καὶ μαρτύρησε ἐπὶ τῶν αὐτοκρατόρων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, περίοδος φοβερῶν διωγμῶν ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.
Ὁ Δημήτριος, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ εὐσεβῇ οἰκογένεια τῆς Θεσσαλονίκης δὲν φοβήθηκε τὶς διαταγὲς τῶν αὐτοκρατόρων καὶ συνέχιζε νὰ κηρύττει τὸ Εὐαγγέλιο. Αὐτή του ἡ δράση τὸν ὁδήγησε μπροστὰ στὸν Δοκλητιανό, ὁ ὁποῖος διέταξε τὴν φυλάκισή του.
Στὴν φυλακὴ ἦταν ἕνας νεαρὸς χριστιανὸς, ὁ Νέστορας, ὁ ὁποῖος θὰ ἀντιμετώπιζε σὲ μονομαχία τὸν φοβερὸ μονομάχο τῆς ἐποχῆς Λυαῖο. Ὁ νεαρὸς χριστιανὸς πρὶν τὴ μονομαχία ἐπισκέφθηκε τὸν Δημήτριο καὶ ζήτησε τὴν βοήθειά του. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ὁ Νέστορας νὰ νικήσει τὸν Λυαῖο καὶ νὰ προκαλέσει τὴν ὀργὴ τοῦ αὐτοκράτορα. Διατάχθηκε νὰ θανατωθοῦν καὶ οἱ δυὸ, Νέστορας καὶ Δημήτριος.
Σήμερα ὁ Ἅγιος Δημήτριος τιμᾶται ὡς πολιοῦχος Ἅγιος τῆς Θεσσαλονίκης.
Ἡ μεταφορὰ τῆς εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στὴν Κωνσταντινούπολη ἔγινε τὸ ἔτος 1149 ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Μανουὴλ Κομνηνό. Καὶ ἡ εἰκόνα μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παντοκράτορος τῆς Κωνσταντινούπολης, ἐπὶ ἡγουμενίας Ἰωσήφ.


Κάρτα του Πολίτη - ΑΜΚΑ :Ο π. Σαράντης Σαράντος στον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας (91,2 στα FM)

 Οι θέσεις  και οι συστάσεις  του π. Σαράντη Σαράντου  για την  "Κάρτα του Πολίτη"  και  την "Κάρτα  συναλλαγών" ("Φοροκάρτα")
(Video)

 Ο π. Σαράντης πρίν απο λίγο καιρό, μιλώντας σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής  Εκκλησίας , ειχε αναπτύξει τις θέσεις του γύρω απο  το μείζον  και  επείγουσας σημασίας  ζήτημα  της "Κάρτας του Πολίτη". 
Αφορμή για αυτήν την παρουσίαση ήταν η γνωστή επιστολή που είχε στείλει τον περασμένο Ιούλιο ο π. Σαράντης στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.
Θυμίζουμε ότι το κείμενο αυτής της επιστολής αποτελεί την βάση της "Πρωτοβουλίας Αντιρρησιών Ορθόδοξης Συνείδησης", μέρος  των δραστηριοτήτων της οποίας είναι και η γνωστή πλέον συλλογή υπογραφών εναντίον της "Κάρτας του Πολίτη" και της "Κάρτας Συναλλαγών" ("φοροκάρτας").
Μεταξύ των άλλων που είπε ο  π. Σαράντης στην  ραδιοφωνική  του συνένετευξη τόνισε και τα εξής: 

Τί μᾶς περιμένει στούς ἔσχατους καιρούς! ( ἀπό τίς διδαχές τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τῆς Ὄπτινα-δικός μας Ἅγιος Κατακομβίτης )

 
Ἡ κιβωτός τῆς Ὀρθοδοξίας, θά μᾶς σώσει ἀπό τήν τρικυμία τῶν ἐσχάτων καιρῶν!
Ἄς ἐπιβιβαστοῦμε σ’ αὐτήν κι ἄς ἀφεθοῦμε μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στόν Κυβερνήτη της Κύριο Ἰησοῦ Χριστό! Μονάχα Αὐτός θά μᾶς ὀδηγήσει μέ ἀσφάλεια, στό ἀπάνεμο λιμάνι τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν!

ΤΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Β΄ Μέρος Τρίτο Κεφάλαιο 1ον.1)«Ό Αντίχριστος», 2)«Ό επίγειος βασιλιάς των Εβραίων»

Λόγοι Β΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τά σημεία των καιρών[1]
«Ό Αντίχριστος»

- Γέροντα, πέστε μας κάτι για τον Αντίχριστο.
- Ας ποϋμε μια φορά γιά τον Χριστό... Όσο μπορούμε νά είμαστε κοντά στον Χριστό. Αν είμαστε με τον Χριστό, τον Αντίχριστο θά φοβηθούμε; Μήπως το αντίχριστο πνεϋμα δεν υπάρχει τώρα;
Το κακό ούτως ή άλλως το κάνει το αντίχριστο πνεϋμα. Και αν γεννηθή και ένα αντίχριστο τέρας και κάνη μερικά μπανταλά, θά γελοιοποιηθή στο τέλος.
Θά συμβούν όμως γεγονότα πολλά. Ίσως προλάβετε νά ζήσετε και εσείς πολλά άπό τά σημεία πού γράφει ή Αποκάλυψη. Σιγά-σιγά αρκετά αρχίζουν νά βγαίνουν.
Φωνάζω ό ταλαίπωρος πριν άπό πόσα χρόνια! Είναι φοβερή, εξωφρενική ή κατάσταση!
Ή παλαβομάρα έχει ξεπεράσει τά όρια. Ήρθε ή αποστασία και μένει τώρα νά ερθη «ό υιός της απώλειας»[2] Θά γίνη τρελλοκομεϊο. Μέσα στην άναμπουμπούλα πού θά έπικρατη, θά ξεσηκωθη κάθε κράτος νά κάνη ό,τι τοϋ λέει ό λογισμός.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...