Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

4.3.2011 - Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας

Ἀπὸ τὴν Φιλοκαλία

Ἅγιος Ἡσύχιος – Πρὸς τὸν Θεόδουλο:

20. Πρέπει ὁ ἀγωνιζόμενος τὸν ἐσωτερικὸ ἀγώνα νὰ ἔχει κάθε στιγμὴ τοῦ χρόνου αὐτὰ τὰ τέσσερα: ταπείνωση, ἄκρα προσοχή, ἀντίρρηση κατὰ τῶν πονηρῶν λογισμῶν καὶ προσευχή.

Νὰ ἔχει ταπείνωση, γιατὶ ὁ ἀγώνας εἶναι ἐναντίον τῶν ὑπερηφάνων δαιμόνων, γιὰ νὰ ἔχει τὴν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ πρόχειρη· ἐπειδὴ ὁ Κύριος μισεῖ τούς ὑπερήφανους (Παροιμ.3,14).

Προσοχή, γιὰ νὰ μὴν ἔχει στὴν καρδιά του κανέναν λογισμό, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς φαίνεται ἀγαθός.

Ἀντίρρηση, ὥστε, μόλις μὲ ὀξύτητα ἐννοήσει ὅτι ἦρθε ὁ δαίμονας, εὐθὺς μὲ ὀργὴ νὰ φέρει ἀντιλογία στὸν πονηρό. «Θ’ ἀπαντήσω, λέει, σὲ ὅσους μὲ κατηγοροῦν: δὲν θὰ ὑποταχθεῖ ἡ ψυχή μου στὸν Θεό;» (Ψαλμ.61,1).

Προσευχή, γιὰ νὰ φωνάξει δυνατὰ πρὸς τὸν Χριστὸ μὲ στεναγμὸ ἀνέκφραστο (Ρωμ.8,26), εὐθύς μετὰ τὴν ἀντίρρηση.

Καὶ τότε ὁ ἀγωνιζόμενος ἄνθρωπος θὰ δεῖ τὸν ἐχθρὸ νὰ παραλύει ἢ νὰ ἐκδιώκεται ἀπὸ τὸ προσκυνητὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, σὰν σκόνη στὸν ἄνεμο, ἢ νὰ χάνεται σὰν καπνὸς μαζὶ μὲ τὸν πονηρὸ λογισμό του.

Ἡ ἀγάπη τοῡ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους. Ομιλία π.Σάββα Αγιορείτη. (Μέρος Ζ') . Τελευταίο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

54. Τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο τῆς ἀγάπης
             
Ἐρώτηση:...Ἡ Παναγία Παρθένος λυπήθηκε εἴπατε γιά τήν ἀναχώρηση τοῦ Κυρίου στόν οὐρανό. Ὅμως γνώριζε ὅτι πήγαινε νά βρεῖ τόν Πατέρα, ἐπίσης γνώριζε ὅτι εἶχε τήν δυνατότητα ἀνά πᾶσα στιγμή νά ἐπικοινωνεῖ μαζί Του, ὅπως ἐπικοινώνησε καί μέ τούς Ἀποστό­λους.  Γιατί ἔνοιωθε αὐτήν τήν μοναξιά ἤ δέν ἦταν μοναξιά πραγμα­τι­­κά;
Ἀπάντηση:Ἤτανε ὁ ἄνθρωπινος χωρισμός. Ἤτανε καί μάνα!  Σαρκική μάνα. Κράτησε μέσα στά σπλάχνα Της τόν Κύριο ἐννιά μῆνες, Τόν με­γάλωσε, Τόν ἔπλυνε, Τόν θήλασε. Ὅλες ἐσεῖς πού εἶστε μάνες ξέρετε τί σημαίνει ἀγάπη στό παιδί καί τί σημαίνει νά «φύγει» τό παιδί. Βεβαίως ἤτανε ἄνθρωπος ἡ Παναγία καί εἶναι ἄνθρωπος. Γι’ αὐτό καί πόνεσε. 
Βεβαίως εἶχε ὅλα αὐτά πού λέτε καί ἤξερε ὅτι ὁ Υἱός Της πηγαίνει στόν Θεό Πατέρα καί ὅτι θά μᾶς στείλει τό Πανάγιο Πνεῦμα.  Γνώριζε ὅτι ἔπρεπε νά φύγει ὁ Υἱός γιά νά μᾶς στείλει τόν ἄλλο Παράκλητο, τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό Ὁποῖο παραμένει πάντα στήν Ἐκκλησία. Παρ’ ὅλα αὐτά εἶναι καί ἄνθ­ρωπ­ος.  Καί οἱ Ἅγιοι ὅλοι εἴχανε τἠν ἀνθρώπινη φύση καί τήν φανέρωναν μ’ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις της, χωρίς ἁμαρτίες. 

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ Μέρος Τρίτο . Κεφάλαιο 3ον. 1)«Ή μελέτη του εαυτού μας» 2)«Ή πείρα από τις πτώσεις μας»

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Ή παρακολούθηση και ή γνώση του εαυτού μας 

«Ή μελέτη του εαυτού μας»

Στον τόν στρατό, στις Διαβιβάσεις, είχαμε δίκτυο παρακολουθήσεως και πίνακα αναγνωρίσεως. Παρακολουθούσαμε και καταλαβαίναμε ποιος σταθμός ήταν ξένος και ποιος δικός μας, γιατί μερικές φορές έμπαιναν ενδιάμεσα και ξένοι σταθμοί.
Έτσι και ό άνθρωπος πρέπει νά παρακολουθή τους λογισμούς του και τις ενέργειες του, για νά βλέπη αν συμφωνούν μέ τίς εντολές τού Ευαγγελίου, νά πιάνη τά σφάλματα του και νά αγωνίζεται νά τά διορθώνη. Γιατί, αν αφήνη ένα σφάλμα του νά περνά απαρατήρητο ή, όταν τού λέη ό άλλος κάποιο ελάττωμα του, δέν κάθεται νά τό σκεφθή, δεν μπορεί νά προκόψη πνευματικά.
Ή μελέτη του εαυτού μας είναι ή πιο ωφέλιμη από όλες τίς μελέτες. Μπορεί κανείς νά μελετάη πολλά βιβλία, αλλά, αν δέν παρακολουθη τόν εαυτό του, όλα όσα διαβάζει πάνε χαμένα. Ενώ, αν παρακολουθη τόν εαυτό του, και λίγο νά μελετάη, πολύ ωφελείται.

Σέκτες ή Καταστροφικές Λατρείες.


    *Τι είναι οι Σέκτες ή Καταστροφικές Λατρείες;
    *Σκοποί.
    *Μέθοδοι προσηλυτισμού.
    *"Προγραμματισμός" των μελών.
    *Συνέπειες στην ψυχοσωματική υγεία.
    *Συνέπειες στο οικογενειακό-κοινωνικό  περιβάλλον.
    *Ποιος μπορεί να παγιδευτεί;
    *Πού γίνεται ο προσηλυτισμός;
    *Πότε και από ποιόν υπάρχει κίνδυνος;
    *Το σκηνικό της New Age.
    *Βοήθεια - Αυτοπροστασία.


Τι είναι οι Σέκτες ή Καταστροφικές Λατρείες;

Καταστροφική λατρεία είναι οργάνωση της οποίας τα μέλη έχουν στρατολογηθεί με ανήθικα και παραπλανητικά μέσα. Οι οπαδοί μιας τέτοιας ομάδας αποβάλλουν σταδιακά την ελεύθερη λειτουργία της προσωπικής σκέψης και κρίσης, μέσα από διαδικασίες πλύσεως εγκεφάλου, καταλήγοντας σε απόλυτη εξάρτηση από τον άνθρωπο που βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας μέσα στην ομάδα, το γκουρού ή τον διδάσκαλο.

Έφτασαν μέχρι εκεί!! Άφεση στους Εβραίους δίνει ο Πάπας για τη θανάτωση του Χριστού!

Σε νέο βιβλίο του ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ' προσωπικώς απαλλάσσει τους Εβραίους από τους ισχυρισμούς, ότι ευθύνονται για τη θανάτωση του Ιησού Χριστού, αποσείοντας συγχρόνως την έννοια "συλλογικής ενοχής των Εβραίων", η οποία στοιχειώνει αιώνες τις σχέσεις των Χριστιανών μαζί τους.
Αυτή η νέα, βιβλική και θεολογική συνάμα, εκτίμηση διατυπώνεται από τον Πάπα σε κεφάλαιο στο δεύτερο τόμο του βιβλίου του "ο Ιησούς της Ναζαρέτ"--κυκλοφορεί μέσα στην προσεχή βδομάδα.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επίσημα απέσεισε, πάντως, τη "συλλογική ενοχή των Εβραίων" για τη θανάτωση του Ιησού Χριστού, με σημαντική απόφασή της κατά τη Δεύτερη Σύνοδό της εν Βατικανώ στη διάρκεια του 1965.

 Κρίνεται ήδη ότι, για πρώτη φορά, ένας Πάπας τόσο λεπτομερειακά και εξαντλητικά συγκρίνει και τεκμηριώνει με βάση τις υπάρχουσες αφηγήσεις στην Καινή Διαθήκη για τη θανάτωση του Ιησού Χριστού, μετά την απόφαση που έλαβε σχετικά ο Ρωμαίος Πόντιος Πιλάτος.

"Πρέπει να διερωτηθούμε τώρα: ποίοι ακριβώς ήταν οι κατήγοροι του Ιησού Χριστού;", γράφει ο Πάπας, σε αντίστιξη με τους ισχυρισμούς στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πως "ήταν οι Εβραίοι".

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ: «Ὑπάρχει καί ἄλλος σεξουαλικός προσανατολισμός στό ἀνθρώπινο γένος πού πρέπει νά τόν περιβάλει μέ νομικό κῦρος ἡ Κυβέρνηση τοῦ ΠΑΣΟΚ καί διερωτώμεθα ἔχει τέτοια ἐξουσιοδότηση ἀπό τό ἐκλογικό σῶμα;»

  Ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης κ. Χάρης Καστανίδης ἔχει ἀναρτήσει στό Διαδύκτιο πρός δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου «Γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσῳ τοῦ Ποινικοῦ Δικαίου» στό ἄρθρο 3 τοῦ ὁποίου ἐπεκτείνει τήν προστασία τοῦ Νόμου καί σέ ὁμάδες ἤ πρόσωπα πού δέν προσδιορίζονται μόνο μέ βάση τήν φυλή, τό χρῶμα, τή θρησκεία, τήν ἐθνική ἤ ἐθνοτική καταγωγή τους ἀλλά καί τόν γενετήσιο σεξουαλικό τους προσανατολισμό.

Τίθεται λοιπόν τό μέγιστο ἐρώτημα ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν γενετήσιοι σεξουαλικοί προσανατολισμοί ὥστε μία συγκροτημένη πολιτεία νά παρίσταται ἀνάγκη θεσμικά νά προστατεύσει αὐτούς τούς ποικίλους γενετήσιους σεξουαλικούς προσανατολισμούς;
Σέ ἕναν ἄνθρωπο ὑπάρχουν πολλοί ἐγκέφαλοι, πολλοί στόμαχοι, πολλοί καρδιακοί μῦες;
Ἡ γενετήσια λειτουργία στό ἀνθρώπινο εἶδος δέν εἶναι προσδιορισμένη σαφέστατα ἀπό τήν ὀντολογία τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους καί δέν ἐκδιπλώνεται συγκεκριμένα στό ἄρρεν καί τό θῆλυ; Ὑπάρχει κατά τήν γνώμη τῶν συντακτῶν τοῦ νομοσχεδίου καί ἕτερο φῦλο στό ἀνθρώπινο γένος;

Ὅπως καλῶς γνωρίζομε ἀπό τήν ἐπιστήμη τῆς ἐγκληματολογίας ἐν σχέσει πρός τό γενετήσιο ἔνστικτο ὑφίστανται δυστυχῶς στήν πεσμένη ἀνθρώπινη φύση ἐκτρωματικές ψυχοσωματικές ἐκπτώσεις, ὅπως ἡ παιδοφιλία, ἡ ὁμοφυλοφιλία, ἡ νεκρολαγνεία καί ἄλλες ἀποκρουστικές ἐκδηλώσεις ἰδιαζόντως εἰδεχθεῖς, πού εὐτελίζουν τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί χωματοποιοῦν τήν ἀθάνατον ψυχήν του.

Προετοιμασία γιά τή Θεία Λειτουργία: Ἡ ἐνδυμασία τοῦ λειτουργοῦ_α΄ καί β΄ μέρος_mp3Π. Σάββας 2011-02-24_Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ_1ο & 2ο ΜΕΡΟΣ.mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 24-02-11 (Συνάξεις Κυκλαρχισσῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).


Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...