Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

15.3.2011 - Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας

Ἀπὸ τὸν Μικρὸ Εὐργετινό

Τοῦ ἁγίου Μαξίμου:

Ἐκεῖνος ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἀμαρτίες τῶν ἄλλων ἢ καὶ ἀπὸ ὑπόνοιες (μόνο) κατακρίνει τὸν ἀδελφό του, ἀκόμα δὲν ἔκανε ἀρχὴ στὴν μετάνοια οὔτε ἐξετάζει νὰ βρεῖ τὶς δικές του ἁμαρτίες, ποὺ εἶναι πράγματι ποιὸ βαριὲς κι ἀπὸ τ’ ἀσήκωτο μολύβι. Οὔτε κατάλαβε ἀκόμα ἀπὸ ποιὰν αἰτία ὁι ἄνθρωπος γίνεται ἀναίσθητος, «ἀγαπᾷ ματαιότητα καὶ ζητεῖ ψεῦδος»(πρβλ.Ψαλμ.4:3). Γι’ αὐτό, σὰν ἄνθρωπος χωρὶς μυαλὸ ποὺ βαδίζει στὸ σκοτάδι, παραβλέπει τὶς ἁμαρτίες του καὶ ἀφήνει τὴν φαντασία του ν’ ἀσχολεῖται μὲ τὶς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων, εἴτε αὐτὲς εἶναι πραγματικὲς εἴτε ὑποθετικές, ἀπὸ ὑπόνοια.

Ἡ τεκνοποιΐα (κατά τόν Γέροντα Παΐσιο) (mp3)

ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ LORD JESUS CHRIST 3: Ἡ τεκνοποιΐα (κατά τόν Γέροντα Παΐσιο) (mp3)

Ὁ ἀποπροσανατολισμός τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου (ψυχίατρος ἤ Πνευματικός;) (Γέροντος Παϊσίου καί Γέροντος Πορφυρίου).

«ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ (ΔΥΣΤΥΧΩΣ) ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ  ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ» (ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ)
Tά πάθη,  εἶναι «ἀρρωστία τῆς ψυχῆς», ἀλλά καί τοῦ σώματος. Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Συμεών τό Νέο Θεολόγο: «Όπως είναι η αρρώστια στο κορμί, έτσι είναι και η αμαρτία στην ψυχή. Γι΄ αυτό η ιατρική των ψυχών δεν καταγίνεται με τίποτ΄ άλλο, παρά μόνο με την καταπολέμηση της αμαρτίας και των αιτίων της, των παθών»[1].
Δυστυχῶς ὑπάρχει ἀποπροσανατολισμός τοῦ σύγχρονου κόσμου ἀπό τόν ψευτοδιαφωτισμό τῆς Δύσης, ἡ ὁποία δέν βλέπει πρός τόν Θεό γι’ αὐτό καί ἡ ἄθεη γνώση της δέν μπορεῖ νά θεραπεύσει τούς ψυχικά πάσχοντας.Τά πάθη δέν θεραπεύονται παρά μόνο μέ τήν Θεία Χάρη. Μ’ αὐτήν καί μόνο μ’ αὐτήν ὁ ἄνθρωπος γίνεται πνευματικά καί ψυχικά ὑγιής.    «Ο άνθρωπος, που δεν πιστεύει στο Θεό και στη μέλλουσα αιώνια ζωή» ἔγραφε ὁ μακαριστός Γέροντας Παΐσιος,« καταδικάζει αιώνια τη ψυχή του, και μένει απαρηγόρητος και σ’ αυτή τη ζωή.

14.3.2011 - Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας

Ἀπὸ τὴν Φιλοκαλία

Ἅγιος Διάδοχος Φωτικῆς – Τὰ 100 πρακτικὰ κεφάλαια:

96. Ἐκεῖνοι ποὺ ἀγαποῦν τὶς ἡδονὲς τοῦ βίου, φτάνουν στὴν ἁμαρτία ἀπὸ τοὺς λογισμούς. Καθὼς τοὺς ὁδηγεῖ μιὰ γνώμη χωρὶς διάκριση, ἐπιθυμοῦν ὅλες τὶς ἐμπαθεῖς σκέψεις τους νὰ τὶς κάνουν ἄνομα λόγια καὶ ἀσεβή ἔργα. Ὅσοι, ἀντίθετα, προσπαθοῦν νὰ κατορθώσουν τὸν ἀσκητικὸ βίο, ἀπὸ τὰ σφάλματα ἔρχονται στοὺς πονηροὺς λογισμούς ἢ σὲ πονηρά κι ἐπιβλαβὴ λόγια. Γιατὶ, ὅταν οἱ δαίμονες δοῦνε τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς νὰ ἀκοῦν μὲ εὐχαρίστηση κατηγορίες γιὰ ἄλλους ἢ νὰ ἀργολογοῦν καὶ νὰ λένε λόγια ποὺ δὲν ἀρμόζουν ἢ νὰ γελοῦν ἀπρεπῶς ἢ νὰ θυμώνουν ὑπερβολικὰ ἢ νὰ ἐπιθυμοῦν τὴν κούφια καὶ μάταιη δόξα, τότε ὅλοι μαζὶ ὁπλίζονται ἐναντίον τους. Καὶ μεταχειρίζονται κυρίως τὴν φιλοδοξία γιὰ πρόφαση τῆς κακίας τους καὶ μέσω αὐτὴς –σὰν ἀπὸ σκοτεινὴ θυρίδα– πηδοῦν καὶ ἀρπάζουν τὶς ψυχές.

Πρέπει, λοιπόν, ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ ζοῦν μὲ ὅλες τὶς ἀρετές, νὰ μὴν ἐπιθυμοῦν τὴν δόξα οὔτε μὲ πολλούς νὰ ἀναστρέφονται οὔτε νὰ βγαίνουν συχνὰ ἔξω ἢ νὰ κατηγοροῦν τοὺς ἄλλους, καὶ ἂν ἀκόμη οἱ κατηγορούμενοι εἶναι ἄξιοι τῆς κατηγορίας, οὔτε πολὺ νὰ μιλοῦν, καὶ ἂν ακόμη μποροῦν νὰ λένε πάντοτε καλά. Γιατὶ ἡ πολυλογία διασκορπίζει ὑπερβολικὰ τὸν νοῦ καὶ ὅχι μόνο τὸν κάνει ἀδρανὴ στὴν πνευματικὴ ἐργασία ἀλλὰ καὶ τὸν παραδίνει στὸν δαίμονα τῆς ἀκηδείας· αὐτὸς πάλι, ἀφοῦ τὸν ἐξασθενήσει ὑπέρμετρα, τὸν παραδίνει στοὺς δαίμονες τῆς λύπης καὶ τῆς ὀργῆς.

Πρέπει λοιπὸν πάντοτε νὰ ἀπασχολοῦμε τὸν νοῦ στὴν τήρηση τῶν ἁγίων ἐντολῶν καὶ στὴν βαθιὰ μνήμη τοῦ ἔνδοξου Κυρίου. Γιατὶ λέει ἡ Γραφή: «Ὅποιος ἐφαρμόζει ἐντολή, δὲν θὰ γνωρίσει πονηρὸ λόγο»(Ἐκκλ.8,5), δηλαδὴ δὲν θὰ ξεστρατίσει σὲ πονηρούς λογισμούς ἢ λόγους.

«Κύριε των δυνάμεων μεθ’ ημών γενού». Αγίου Ανθίμου του Χίου

undefined
«Κύριε των δυνάμεων μεθ’ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη.
«Κύριε των δυνάμεων μεθ’ ημών γενού…». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως θα είναι και ευχάριστο, για να το παρουσιάσουν οι άγιοι Πατέρες να λέγεται τώρα, αυτές τις ημέρες της άγιας Τεσσαρακοστής. Ποιός βασιλιάς, ποιός εξουσιαστής, ποιός άρχοντας, ποιός ηγεμόνας είναι σε αυτόν τον κόσμο, που δεν έχει εξουσία; Τόση δύναμη έχει ο λόγος του, ώστε εκείνο που θα προστάξει να γίνει αμέσως. Όμως δύναμη πνευματική δεν μπορεί να τους δώσει.
«Κύριε των δυνάμεων μεθ’ ημών γενού». Παρακαλούμε τον βασιλέα των ουρανών να μας δώσει κάποια δύναμη πνευματική. Τώρα, αυτές τις ημέρες πολύ σωστά όρισαν οι άγιοι Πατέρες να το λέμε αυτό και να τον παρακαλούμε να έλθει μαζί μας. Έλα εσύ, που είσαι ο εξουσιαστής όλων των δυνάμεων, εσύ που είσαι Κύριος των πάντων, έλα μαζί  μας. Τί να κάνεις; να γίνεις παρήγορός μας, έλα να γίνεις συνήγορός μας, δάσκαλος και ιατρός μας· εσύ που εξουσιάζεις τα πάντα «μεθ’ ημών γενού». Τον παρακαλούμε να μας δώσει κάποια δύναμη.

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τὴν αὐθεντικὴν καὶ ἀπλανῆ ὁδὸν τῆς Θεολογίας καὶ τῆς Σωτηρίας. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου (και σχετικό βίντεο)

Εὐθεῖα ἀπάντησις τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ εἰς τὴν μεταπατερικὴν θεολογίαν τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος

Εἰς ἐκδήλωσιν, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη τὴν 28ην Ἰανουαρίου, εἰς τὰς Ἀθήνας, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, ὡμίλησαν διὰ τὸν Ἅγιον ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἄρτης, οἱ ὁμότιμοι καθηγηταὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς κ.κ. Δημ. Γόνης, Σπυρίδων Κοντογιάννης, ἐνῶ ἔγινε καὶ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Δι- κηγόρου κ. Κων. Τσιλιγιάννη ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἡ δίκη τοῦ Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ».

Εἰς τὴν ἐκδήλωσιν συμμετεῖχε, ἐπίσης, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐφραίμ, ὁ ὁποῖος ὡμίλησεν διὰ τὸν Ἅγιον, ἀλλὰ ἐστράφη καὶ ἐναντίον ὅλων ἐκείνων τῶν Δυνάμεων, αἱ ὁποῖαι ἀνεκάλυψαν τὴν μεταπατερικὴν θεολογίαν καὶ ζητοῦν τὴν περιθωριοποίησιν καὶ τὴν κατάργησιν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...