Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Τρίτης 18-10-11

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».
Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ’ αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011.
Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε.

Απόστολος: Προς Κολασσαείς κεφ. δ΄ 5 - 10 & 14 - 18

δ΄ 5 - 10 & 14 - 18

Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν Κεφ. Ι΄ 16 - 21

Ι΄ 16 - 21

Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Πῶς ὁ ἄνθρωπος γίνεται ναός καί βασίλειο τοῦ Θεοῦ;

«ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;»(Α΄ Κορ. 3, 16)΄
μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, τό «στόμα» τοῦ Χριστοῦ...
«Παιδί μου δός μου τήν καρδιά σου» (Παροιμ. κγ´ 26) μᾶς λέγει καί ὁ Κύριος,  μέσα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη...
-Τί σημαίνουν αὐτά; Πῶς εἴμαστε ναός τοῦ Θεοῦ; Καί γιατί, ἄραγε, ζητᾶ τήν καρδιά μας ὁ Κύριος;
-Διότι θέλει νά μᾶς κάνει ναό του, θέλει τήν καρδιά μας νά τήν κάνει ἱερό βῆμα,  καί διότι θέλει σ᾿ αὐτή νά ἐγκαθιδρύσει τήν Βασιλεία Του
Θέλει νά μᾶς δώσει νά ζήσουμε κι ἐμεῖς τή χαρά Του, θέλει νά μετέχουμε στήν ἄπειρη μακαριότητά Του. Θέλει νά εἶναι Ἐκεῖνος βασιλέας μέσα μας κι ἐμεῖς ἱερεῖς Του.
Ἀπό τήν στιγμή τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, ὁ χριστιανός εἶναι δυνάμει ναός τοῦ Θεοῦ.

Ἡ σωτηρία τῶν «κοσμικῶν»

ΟΛΙΓΩΤΕΡΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΩΝ «ΚΟΣΜΙΚΩΝ»;
Ἀπαιτοῦνται περισσότερα ἀπό τούς λαϊκούς-ἐγγάμους σέ σχέση μέ τούς μοναχούς.

 Άπό τόν Χριστιανό πού ἐπέλεξε τόν ἔγγαμο βίο ἀπαιτοῦνται γιά τή σωτηρία του -ἀντίθετα μέ τήν ἐπικρατούσα ἀντίληψη- μεγαλύτεροι πνευματικοί ἀγῶνες σέ σχέση μέ τόν Μοναχό. Αὐτό εἶναι ἀληθές, διότι, μέσα στόν κόσμο, ὑπάρχουν μεγαλύτεροι πειρασμοί καί κίνδυνοι ἀπ’ ὅ,τι στήν ἔρημο, ὅπου ζοῦν οἱ μοναχοί.

«Μή λοιπόν ἀναπέσεις (ξαπλώσεις, ἐφυσηχάσεις)» λέγει ὁ Μ. Βασίλειος ἀπευθυνόμενος στούς ἐγγάμους, «ἐσύ πού διάλεξες νά ἔχεις κοινωνία μέ γυναίκα,  (καί νομίσεις) ὅτι τάχα μπορεῖς  (ἔχεις τήν ἐξουσία, σοῦ ἐπιτρέπεται) νά ντυθεῖς τόν κόσμο (νά ζήσεις κοσμικά).

Ὁ τυφλὸς Ἀναστάσιος (+2004)


undefined
Μετὰ τὰ 70 χρόνια εἶσαι λαθραῖος σ’ αὐτὴ τὴ γῆ… Γιὰ τὶς ἀρρώστιες του ἔλεγε: ἂν δὲν ἔλθει ὁ ἄνθρωπος σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, σ’ αὐτὴν τὴν παρακμή, μὲ τὴν ἀρρώστια, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ στὸ νόημα.
    Μετὰ τὶς ἀπανωτὲς εἰσαγωγὲς σὲ νοσοκομεῖα, λίγο καιρὸ πρὶν πεθάνει, ἔλεγε, ἡ ἀρρώστια καλὸ πράγμα εἶναι. Σὲ βοηθᾶ νὰ μὴν ἀγανακτᾶς, νὰ εἴμαστε ὑπέρ-εὐχαριστημένοι πού βρεθήκαμε σ’ αὐτὸ τὸ ἔργο, νὰ δοξάζουμε τὸν Θεό, δόξα σοι ὁ Θεός! δισεκατομμύρια φορὲς δόξα σοι, κι ἔκλαιγε… λέγοντας· Ἅγιος ὁ Θεός! Ὁ ἀναμάρτητος Χριστός, τί θέλει ἀπό μας; Χριστιανὰ τὰ τέλη.
Ἦλθε στὸν κόσμο νὰ σώσει ἁμαρτωλούς. Νὰ παρακαλᾶμε τὸν φύλακα ἄγγελο, ποὺ θὰ ἔλθει ἐκείνη τὴν ὥρα, νὰ μᾶς προφυλάξει ἀπὸ τὰ πονηρὰ πνεύματα μήν μᾶς πάρουν… Ἄχ, Θεέ μου, σῶσε με! Ἄχ, Θεέ μου, σῶσε με! Ἐλεήμων, ἐλέησον με ὁ Θεός!
 Ἡ Παναγία, ποὺ εἶναι σὰ μιὰ μάνα νὰ μᾶς δεχτεῖ στὴν αὐλὴ τῶν προβάτων…

Λάθη κατά τήν ἐξομολόγηση καί ποιά εἶναι ἡ σωστή προετοιμασία (Στ΄)


Ἴσως, ἡ πιό δύσκολη περίπτωση γιά τόν Πνευματικό,  εἶναι ὅταν, ὁ τάχα ὑποτακτικός-πνευματικό παιδί, ἔχει «κλειδωθεῖ» στίς ἀντιλήψεις του καί βλέπει διαμετρικά ἀντίθετα τά πράγματα ἀπ’ ὅτι εἶναι στήν πραγματικότητα. Τότε παρεξηγεῖ κάθε ἐνέργεια τοῦ Πνευματικοῦ του καί τόν κατακρίνει γιά ὅλα.

«Εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐννοήση τις τοὺς ἀνθρώπους» παρατηρεῖ ὁ π. Σωφρόνιος, καὶ συνεχίζει:«Οὗτοι εἴτε εἶναι τυφλοὶ καὶ «οὐκ οἴδασι τί ποιοῦσι», εἴτε πάσχουν ὑπὸ πνευματικοῦ καὶ νοεροῦ δαλτωνισμοῦ (πάθησις ὀφθαλμῶν μὴ ἐπιτρέπουσα τὴν διάκρισιν τῶν χρωμάτων). Συχνάκις βλέπουν τὰ πράγματα εἰς διαμετρικῶς ἀντίθετον φωτισμόν, ὁμοίως πρὸς τὸ ἀρνητικὸν φωτογραφίας … Νὰ γνωρίση τις τότε τὴν πραγματικὴν ἀλήθειαν τῆς ζωῆς ἀποβαίνει πλέον ἀδύνατον.

Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Λόγοι Δ΄. Μὲ τὴν ἄσκηση ἐξαϋλώνεται ὁ ἄνθρωπος


Λόγοι Δ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
 "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
   
 ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Κεφάλαιο 3ο
 Ἡ ἐγκράτεια στὴν καθημερινὴ ζωὴ
Μὲ τὴν ἄσκηση ἐξαϋλώνεται ὁ ἄνθρωπος

Γέροντα, κάποια φορὰ μᾶς εἴχατε πεῖ: «χρειάζεται ἀποκλεισμὸς στὸν πνευματικὸ ἀγώνα». Τί ἐννοούσατε;
-Στὸν πόλεμο προσπαθοῦν τὸν ἐχθρὸ νὰ τὸν ἀποκλείσουν.  Τὸν περικυκλώνουν, τὸν κλείνουν μέσα στὰ τείχη, τὸν ἀφήνουν νηστικό.  Μετὰ τοῦ κόβουν καὶ τὸ νερὸ.  Γιατὶ ὁ ἐχθρός, ἄν δὲν ἔχη βασικὰ ἐφόδια καὶ πυρομαχικά, θὰ ἀναγκασθῆ νὰ παραδοθῇ.  Ἔτσι, θέλω νὰ πῶ, καὶ μὲ τὴν νηστεία καὶ τὴν ἀγρυπνία ἀφοπλιζεται ὁ διάβολος καὶ ὑποχωρεῖ. «Νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ, οὐράνια χαρίσματα λαβών....»[10], λέει ὁ ὑμνωδός.
Μὲ τὴν ἄσκηση ἐξαϋλώνεται ὁ ἄνθρωπος.  Φυσικὰ πρέπει νὰ ἐγκρατεύεται κανεὶς ἀποβλέποντας σὲ ἕναν ἀνώτερο πνευματικὸ σκοπό. Ἄν κάνη ἐγκράτεια, γιὰ νὰ ἀποτοξινωθῆ ἀπὸ τὰ λίπη, πάλι γιὰ τὸ καλὸ τοῦ σαρκίου του φροντίζει.
 Τότε ἡ ἄσκηση του μοιάζει μὲ τὴν γιόγκα.  Δυστυχῶς τὸ θέμα τῆς ἀσκήσεως ἀκόμη καὶ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἔχουν κάνει στὴν ἄκρη.  «Πρέπει νὰ φάω, λένε, τὸ φαγάκι μου, νὰ ἀπολαύσω καὶ ἐκεῖνο καὶ τὸ ἄλλο, γιατὶ ὁ Θεὸς ὅλα τὰ ἔφτιαξε γιὰ μᾶς».  Ξέρετε τί μοῦ εἶπε μιὰ φορὰ ἕνας ἀρχιμανδρίτης σὲ ἕνα τραπέζι ποὺ μᾶς εἶχαν κάνει; Ἐγὼ δὲν μποροῦσα νὰ βιάσω τὸν ἑαυτό μου νὰ φάω περισσότερο ἀπὸ ὅσο ἔτρωγα καὶ ἐκεῖνος τὸ πρόσεξε καὶ μοῦ εἶπε: «Ὅποιος φθείρει τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ, ‘‘φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός’’»[11]!  «Μήπως τὸ πῆρες ἀνάποδα; τοῦ λέω. Στὴν ἄσκηση ἀναφέρεται αὐτὸ ἤ στὴν ἀσωτία; Τὸ χωρίο ἐννοεῖ αὐτοὺς ποὺ φθείρουν, ποὺ καταστρέφουν τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀσωτία, μὲ τὶς καταχρήσεις·  δὲν ἐννοεῖ αὐτοὺς ποὺ κάνουν ἄσκηση ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ».

Στάρετς Λεωνίδας - Ἔγινα χειρότερος...

Μαθητής: Γιατί, πάτερ, ἐνῶ πέρασαν πέντε ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τότε ποῦ ἦρθα στό μοναστήρι, πέντε χρόνια γεμάτα σκληρούς ἀγῶνες νά διορθώσω τόν ἑαυτό μου, τώρα ἀντιλαμβάνομαι ὅτι συμβαίνει τό ἄκρως ἀντίθετο; Ὅτι δηλαδή, ἔγινα χειρότερος• πράγμα πού τό μαρτυροῦν οἱ ἀπερίσκεπτες ἐνέργειές μου, ἡ παγωμένη καρδιά μου καί ἡ δειλία μου;
Γέρων: Πολύ λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού, μέσα σέ λίγο χρονικό διάστημα, πέταξαν ψηλά στούς πνευματικούς αἰθέρες μέ τά φτερά τῆς πίστεως καί τῶν ἀρετῶν, ἤ πού αἰσθάνθηκαν μέσα τούς τήν αἰώνια ἐπαγγελία τῆς μακαρίας ἐλπίδος καί τόν ἀρραβώνα τῆς μελλούσης δόξης. Λίγοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού, μετά ἀπό ἀδιάκοπους ἀγῶνες, γεύθηκαν μυστικά, μέσα τους, τήν μελλοντική παρηγοριά καί ἀνταμοιβή- ἤ πού ὀσφράνθηκαν τά ἄνθη τῶν ἀγαθῶν ἐν Χριστῷ ἔργων τους, τά ὁποία παρέχουν τήν ἐλπίδα μίας πλούσιας ἐσοδείας στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου, στό οὐρανό.
Μά ὑπάρχουν καί ἄλλοι, πού δέν θά ἀξιωθοῦν ποτέ νά γευθοῦν κάτι ἀπό αὐτά. Σέ ὅλη τους τήν ἐπίγεια Ζωή. Ἐπειδή ἔτσι τό θέλει ὁ ἐπουράνιος Πατέρας μας.

Αν μου μιλήσουν για άλλους θα σηκωθώ να φύγω24.jpg
Το να γνωρίζουμε την πονηρία των ανθρώπων, δηλαδή το κακό που κάνουν οι άλλοι, μικρό ή μεγάλο, μας αλλοιώνει την λογική, μας εξασθενίζει τις δυνάμεις μας, διότι δεν συμμαρτυρεί με τον Θεό. Τελικά έχουμε αδιαλείπτως έναν πειρασμό μπροστά μας.
Γι’ αυτό δεν πρέπει να θέλουμε να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε τί κάνει ο άλλος. Αν έρθουν αν μου μιλήσουν για άλλους, θα τους κλείσω το στόμα ή θα σηκωθώ να φύγω. Και αν κάποιος έρθει να μου πει τον πόνο του, θα του πω, δεν έχεις Γέροντα; στον Γέροντά σου να μιλήσεις. (Δειτε τό σχόλιο στό τέλος) Και αν μου απαντήσει ότι δεν έχει, θα του πω: Να βρεις! Εγώ δεν είμαι Πνευματικός … πήγαινε να βρεις έναν Πνευματικό που θα μπορεί να σε παρακολουθεί. Ξέφυγε δηλαδή εσύ την αμαρτία του άλλου. Όσο μένεις άτρωτος από τα κακά του άλλου, τον βοηθάς.
Διότι, μόλις ο άλλος σου πει κάτι κακό, αμέσως ξεπέφτει στα μάτια σου και μειώνεται η αγάπη σου, όσο και αν νομίζεις ότι τον βοηθάς.

Ἡ θεραπευτική δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ (mp3)

Π. Σάββας 2011-10-08_Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΓΕΡ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 8-10-11 (Σύναξη νέων).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).
Πηγή εἰκόνας: Ἱ. Ἡσ. Ἀνάστασις Χριστοῦ-Ἐμμαούς, Ἅγ. Βασίλειος Λαγκαδᾶ.

17 Οκτωβρίου Συναξαριστής. Ωσηέ Προφήτου, Ανδρέα Οσιομάρτυρα, Ανακομιδή και κατάθεση Λειψάνου Δικαίου Λαζάρου, Των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων Αντιγόνου, Λουκιανού, Τερεντίου, Νικομήδους και Θεοφάνους, Ισιδώρας και Νεοφύτης, Κοσμά εν Γεωργίας, Μνήμη πάντων Πολιούχων Ύδρας.

 

Ὁ Προφήτης Ὠσηέ

Ἦταν γιὸς τοῦ Βεηρεῖ ἀπὸ τὴν Βελεμῶθ τῆς φυλῆς Ἰσάχαρ καὶ ἔζησε τὸν ὄγδοο αἰώνα π.Χ., ἐπὶ βασιλέων τοῦ Ἰούδα, Ὀζίου, Ἰωάθαμ, Ἄχαζ, Ἐζεκία καὶ τοῦ Ἰσραὴλ Ἱεροβοὰμ Β’. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, εἶναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς δώδεκα μικροὺς λεγόμενους προφῆτες.
Ὁ Ὠσηὲ ἦταν ψυχὴ γεμάτη ἀπὸ ζῆλο γιὰ τὸ θεῖο Νόμο, γι’ αὐτὸ καὶ στὸ προφητικό του βιβλίο καταγγέλλει εὐθέως τὸν λαὸ τοῦ Ἰσραήλ, ποὺ εἶχε μολυνθεῖ ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρία. Οἱ συμβολισμοὶ του θεωροῦνται δυσεξήγητοι, ἀλλὰ σαφέστατα ἐκδηλώνει τὴν πίστη του στὸν Σωτήρα Χριστό.
Μάλιστα, ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας χρησιμοποίησε μία σπουδαία φράση τοῦ Ὠσηέ, πρὸς τοὺς Φαρισαίους (Ματθ. θ’ 3), ἡ ὁποία λέει: «Ἔλεος θέλω καὶ οὐ θυσίαν καὶ ἐπίγνωσιν Θεοῦ ἢ ὁλοκαυτώματα». Δηλαδή, λέει ὁ Θεὸς μέσω τοῦ Ὠσηέ: «Προτιμῶ τὴν εἰρηνικὴ ἀγάπη σας πρὸς ἐμένα καὶ ὄχι τὶς τυπικὲς θυσίες, καὶ θέλω νὰ ἔχετε ἐπίγνωση τοῦ θείου θελήματος περισσότερο, παρὰ τὰ χωρὶς νόημα καὶ οὐσία ὁλοκαυτώματα ποὺ προσφέρετε».
Ἐπίσης, φράσεις τοῦ Ὠσηὲ χρησιμοποίησαν καὶ οἱ Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος στὶς ἐπιστολές τους. Ὁ Ὠσηὲ λέγεται ὅτι ἔζησε 75 χρόνια, καὶ μετὰ παρέδωσε στὸ Θεὸ τὴν δίκαια ψυχή του.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...