Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Ἡ ἀγάπη, ἡ ἑνότητα καί ἡ συμπεριφορά μεταξύ τῶν συζύγων

Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό ἀναγκαία προϋπόθεση γιά τήν ἑνότητα-ἀγάπη μεταξύ τῶν συζύγων καί τῶν παιδιῶν.

Ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος, δίνει μία ὡραία εἰκόνα. Λέει: «Ὑποθέστε ὅτι ὁ Θεός εἶναι στό κέντρο καί ἐμεῖς εἴμαστε γύρω-γύρω σ’ ἕναν κύκλο. Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι βρισκόμαστε στήν περιφέρεια τοῦ κύκλου. Ὅσο οἱ ἄνθρωποι πλησιάζουμε πρός τό κέντρο, ὅσο ἀγαπᾶμε τόν Θεό (δηλαδή τηροῦμε τίς ἐντολές Του) τόσο μικραίνει ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου, τόσο πλησιάζουμε καί μεταξύ μας. Ὅσο ἀπομακρυνόμαστε ἀπό τό κέντρο, δηλαδή ἀπό τόν Θεό, τόσο ἀπομακρυνόμαστε καί μεταξύ μας. Δηλαδή μεγαλώνει ὁ κύκλος, μεγαλώνει καί ἡ μεταξύ μας ἀπόσταση, μεγαλώνει ἡ μοναξιά μας. Αὐτό εἶναι πολύ ἀναγκαῖο νά τό καταλάβουν οἱ γονεῖς καθώς καί ὅλα τά ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειας.

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Κυριακής 17-09-11

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».
Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ’ αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011.
Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε.

Απόστολος: Προς Κορινθίους Α΄ κεφ. α΄ 26 - 31 & β΄ 1 - 5

α΄ 26 - 31 & β΄ 1 - 5

Ευαγγέλιον: Κατά Ιωάννην Κεφ. Η΄ 21 - 31

Η΄ 21 - 30

Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ἡ ματαιοδοξία στήν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν (Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος)

          Στο πρῶτο τμῆμα τῆς πραγματείας του «Περί κενοδοξίας και ανατροφής των τέκνων», ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, δείχνει ὅτι ἡ ἀγωγὴ τῶν νέων ἐπηρεάζεται ἀποφασιστικὰ ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσα πράξη ζωῆς, ἀπὸ τὸν τρόπο ζωῆς καὶ σκέψεως τῶν μελῶν τῆς ὁμάδος, μέσα στήν ὁποίαν ἀναπτύσσεται ὁ νέος. Στό κλῖμα τῆς ζωῆς αὐτῆς τῆς ὁμάδος ἀναπνέει καὶ ἀναπτύσσεται ὁ νέος, καὶ ἀναποτρέπτως ἡ ἠθικὴ του ποιότητα, ἡ πνευματικὴ του ὀντότητα, προσδιορίζονται ἀπ' αὐτὸ τὸ κλῖμα. Τὴν νοσηρότητα τοῦ κλίματος αὐτοῦ ἐντοπίζει ὁ Χρυσόστομος στήν κενοδοξία, στή ματαιοδοξία δηλαδή, στήν ἐσφαλμένη ἀντιλήψη περὶ ἀξιοπρέπειας καὶ στή συνδεδεμένη μὲ αὐτὴ τάση γιά ἐπίδειξη πλούτου, ἐνδυμάτων, σπιτιῶν, ἐπιπλώσεων.

Ο δρόμος της ευτυχίας (Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως)

Η Καθαρή καρδιά

Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά, γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού; Ασφαλώς τίποτα. Λέει ο Θεός γι’ αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά: «Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους, κι αυτοί θα είναι λαός μου». (Β’ Κορ. 6, 16).
Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι απ’ αυτούς τους ανθρώπους; Και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι; Δεν βρίσκονται όλα τ’ αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους; Τι περισσότερο χρειάζονται; Τίποτα, στ’ αλήθεια, τίποτα! Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό: τον ίδιο το Θεό!

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΟΙ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Εφαρμοσμενη Εκπαιδευση, Applied Scholastics 


     Πρόσφατα, μας έγινε γνωστό από υπο­ψιασμένους γονείς, αναγνώστες του πε­ριοδικού «Διάλογος», ότι κάποια κυρία μοίραζε, έξω από την είσοδο Δημοτικού Σχολείου, φυλλάδια όπου διαφημίζοντας την ιδιότητά της ως «εκπαιδεύτρια» του οργανισμού «Εφαρμοσμένη Εκπαίδευση, Applied Scholastics», δήλωνε ότι «εκπαιδεύ­ει μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυ­κείου», αλλά και τους γονείς τους, σε «μέ­θοδο μελέτης», που την χαρακτήριζε σαν «πολύ αποτελεσματική για γρήγορη κι εύκολη μελέτη και σίγουρη κατανόηση κι επιτυχία στις εξετάσεις», παραθέτο­ντας στο τέλος και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου της.
Δείγμα των εν λόγω φυλλαδίων, που οι αναστατωμένοι γονείς μας προσκόμισαν, ήταν το γνώριμο σε μας κι από άλλες πε­ριπτώσεις, μονόφυλλο διαφημιστικό, μι­κρού σχήματος, που εξαπολύει προς πάσα κατεύθυνση η αυτοπροσδιοριζόμενη ως «Εκκλησία της Σαηεντολογίας», του Λαφαγιέτ Ρον Χάμπαρντ.

ΖΕΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ;ΖΕΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ; 

Αθλητικός σύλλογος πολεμικών τεχνών, σε προάστιο των Αθηνών, προτείνει στους γονείς ως ιδανική μέθοδο για «απόκτη­ση αυτοπειθαρχίας, αυτοσεβασμού και εμπιστοσύνης» των μικρών παιδιών τους, την άσκηση στην Ασιατικής προελεύσεως αυτοάμυνα Κούνγκ Φού, με βάση την πρα­κτική Ζεν.
Ο εν λόγω σύλλογος, στα διαφημιστι­κά έντυπα του, προβάλλει την «πολυετή ενασχόληση με παιδιά νεαρής ηλικίας των άρτια εκπαιδευμένων δασκάλων του», το­νίζοντας μάλιστα την «συνεχή ενημέρωσή τους» επάνω στο θέμα αυτό.
Αλλά, ας αναφερθούμε συνοπτικά στο Ζεν για ενημέρωση των αναγνωστών μας.

Η κακή συνήθεια της κλοπής

Κλεόπα Ήλιε

Κάποιος χριστιανός είχε αιχμαλωτισθεί πολύ από την κακή συνήθεια της κλοπής. Κάποτε, την περίοδο του θερισμού, βλέποντας το αγρόκτημα ενός πλουσίου να είναι γεμάτο θημωνιές από σιτάρι, αποφάσισε να το κλέψει. Ετοίμασε και έζευξε τις αγελάδες στην καρότσα και την νύκτα ετοιμάστηκε για τον σκοπό του. Τότε η κορούλα του 5-6 ετών άρχισε να κλαίει θέλοντας να ανεβεί και εκείνη στην καρότσα, επειδή της άρεσε ο περίπατος με τα ζώα.

Ἡ σημασία τῆς ἄσκησης στήν οἰκογένεια

Η ΑΣΚΗΣΗ, Η ΕΚΚΟΠΗ ΤΟΥ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

«Ὁ ὀρθόδοξος ἀσκητισμός δέν εἶναι μόνο γιά τά Μοναστήρια, ἀλλά καί γιά τόν κόσμο» δίδασκε ὁ Γέροντας Πορφύριος.
-Ἡ ἄσκηση τί χρειάζεται, τί κάνει; Εἶναι ἄραγε ἀπαραίτητη στήν ζωή τοῦ Χριστιανοῦ;
­- Χωρίς τήν ἄσκηση εἶναι ἀδύνατη ἡ θεραπεία, ὁ ἁγιασμός τοῦ πιστοῦ. Ὁ Κύριος μᾶς δίδαξε ὅτι: «Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καί βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν». Ἡ ἄσκηση εἶναι ἡ ἅγια βία πού ἀσκεῖ ὁ Χριστιανός στόν ἑαυτό του, γιά νά νικήσει τούς τρεῖς μεγάλους γίγαντες: Τήν ραθυμία (τεμπελιά), τήν λήθη (λησμοσύνη) καί τήν ἄγνοια.
Ἡ Θεία Χάρη μαζί μέ τήν εὐλογημένη καί διακριτική - κάτω ἀπό τήν καθοδήγηση Πνευματικοῦ ὁδηγοῦ- ἄσκηση δίνει στόν ἄνθρωπο τίς ἀπελευθερωτικές δυνάμεις πού ἀπαιτοῦνται, ὥστε νά νίκήσει τά πάθη του. Κατ’ ἐξοχήν, μάλιστα, ἡ ἄσκηση βοηθεῖ τόν πιστό, ὥστε νά ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τήν φιλαυτία του.

16 Σεπτεμβρίου Συναξαριστής. Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος, Μελιτίνης, Λουντμίλας, Δωροθέου ο εν Αιγύπτω, Κυπριανού Οσίου, Νινιάν, Editha.

Ἡ Ἁγία Εὐφημία ἡ ΜεγαλομάρτυςἜζησε καὶ μαρτύρησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ.
Γεννήθηκε στὴν Χαλκηδόνα ἀπὸ οἰκογένεια θεοσεβῆ καὶ εὐγενική. Οἱ γονεῖς της Ψιλόφρων καὶ Θεοδωριανὴ φρόντισαν ὥστε ἡ θυγατέρα τους νὰ ἀναπτύξει κάθε χριστιανικὴ ἀρετή.
Ἡ Εὐφημία ἐξελίχθηκε σὲ ἄνθρωπο μὲ σπάνια χαρίσματα καὶ δυνατὸ χριστιανικὸ φρόνημα, τὸ ὁποῖο ἐπέδειξε ὅταν ὁ εἰδωλολάτρης ἀνθύπατος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Πρίσκος διέταξε νὰ παρευρεθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Χαλκηδόνας σὲ γιορτή, τὴν ὁποία ὀργάνωνε πρὸς τιμὴ τοῦ θεοῦ τῶν εἰδωλολατρῶν Ἄρη.
Τότε ἡ Εὐφημία ἀποφάσισε μαζὶ μὲ ἄλλους χριστιανοὺς νὰ ἀπέχει ἀπὸ τὴ γιορτὴ τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ συνελήφθη καὶ φυλακίσθηκε. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς αἰχμαλωσίας της οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ προσπαθοῦσαν μὲ κάθε τρόπο νὰ πείσουν τὴν Ἁγία νὰ ἀρνηθεῖ τὴν πίστη της καὶ νὰ ἀσπασθεῖ τὰ εἴδωλα. Ὅταν συνειδητοποίησαν πὼς ἡ Εὐφημία δὲν ἐπρόκειτο νὰ ἀλλάξει τὴν πίστη της μὲ τοὺς λόγους, τὴν βασάνισαν φριχτά. Ὅμως μὲ τὴ θεία χάρη, ἡ Ἁγία δὲν ἔπαθε τίποτα ἀπὸ τὰ βασανιστήρια.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...