Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας (17-2-11).

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».
Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.
Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2011.
Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.


Εὐχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει ἐκπονήσει ὁ μακαριστός Θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ὁ Θεός εἶναι φῶς πού φωτίζει ἀλλά καί πῦρ πού κατακαίει (συγκλονιστική φωτογραφία).

ΠΥΡ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΝ!

undefined
Ὁ Ἀρχιερέας καὶ οἱ Ἱερείς το αγνοούν.
Κι αυτός που φωτογραφίζει επίσης...
http://proskynitis.blogspot.com/2011/01/blog-post_5862.html

1)Ἡ Καινή Διαθήκη μέ μετάφραση στή δημοτική τοῦ μακ. θεολόγου κ. Ν. Σωτηρόπουλου 2)Ἡ Ἁγία Γραφή (Καινή καί Παλαιά Διαθήκη) σέ κείμενο καί μετάφραση (ὑπό Ι. Κολιτσάρα).

1)Ἡ Καινή Διαθήκη μέ μετάφραση στή δημοτική τοῦ μακαριστοῦ θεολόγου κ. Νικολάου Σωτηρόπουλου

2) ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ).

Σέ συνέχεια προηγούμενης ἀνάρτησής μας:
Ἡ Καινή καί ἡ Παλαιά Διαθήκη (κείμενο γιά download στόν προσωπικό ὑπολογιστή).
προχωροῦμε στήν ἀνάρτηση τῆς
ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ).
ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ - ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το αρχαίο ελληνικό κείμενο της Αγίας Γραφής μαζί με ερμηνευτική απόδοση, καθώς και έργα των Πατέρων της Εκκλησίας (πρωτότυπο κείμενο και νεοελληνική μετάφραση) παρατίθεται σε πολυτονική γραφή συμβατή με το διεθνές πρότυπο UNICODE.

Ἡ Καινή καί ἡ Παλαιά Διαθήκη (κείμενο γιά download στόν προσωπικό ὑπολογιστή).

Η Καινή Διαθήκη.
 Παραλάβετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με το πλήρες κείμενο της Καινής Διαθήκης, δωρεάν.
Αυτό το "ηλεκτρονικό" βιβλίο  περιέχει το πρωτότυπο κείμενο της Καινής Διαθήκης σε μονοτονικό ή πολυτονικό σύστημα και είναι ένα αρχείο υπολογιστή σε MS Word.  Έχει γραφεί από τον π. Νεκτάριο Γκίνο Επανωσηφίτη, ο οποίος το έχει δωρίσει στο Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.  Μέσω αυτής της σελίδας το αρχείο μπορεί να αποθηκευτεί (download) στο δικό σας υπολογιστή και, αφού ανοιχτεί με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου MS Word, παρέχει πλήρεις δυνατότητες ταχείας ανεύρεσης ενός χωρίου τόσο με τον - και παραδοσιακό - συνδυασμό βιβλίου, κεφαλαίου και στίχου με απλό ξεφύλλισμα, όσο και με εξελιγμένους τρόπους.

Γέρων Παΐσιος: «Πάντα συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση».

Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ Μέρος Τρίτο . Κεφάλαιο 1ον. 1) «Ό εξαγνισμός της καρδιάς» 2)«Απαλλαγή από τό σκοτάδι τής αμαρτίας»

Λόγοι Γ΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" 
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
«Μετάνοια πραγματική είναι πρώτα να συναισθανθή ό άνθρωπος το σφάλμα του, να πόνεση, να ζήτηση συγχώρεση από τον Θεό, και μετά νά έξομολογηθη. Έτσι θα έρθη ή θεία παρηγοριά.
Γι' αύτό πάντα συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση. Μόνον εξομολόγηση ποτέ δεν συνιστώ

Ή αμαρτία βασανίζει τον άνθρωπο
«Ό εξαγνισμός της καρδιάς»


- Γέροντα, ό Χριστός χωράει σέ όλες τις καρδιές;
-Ό Χριστός χωράει, οί άνθρωποι δέν Τον χωράνε, γιατί δέν προσπαθούν νά διορθωθούν. Γιά νά χωρέση ό Χριστός μέσα μας, πρέπει νά καθαρίση ή καρδιά. «­Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ό Θεός...»[1].
- Γέροντα, γιατί τά άγρια ζώα δέν πειράζουν τους Αγίους;
- Αφού ημερεύουν οί άνθρωποι, ημερεύουν και τά άγρια ζώα και αναγνωρίζουν ότι ό άνθρωπος είναι αφεντικό τους.
Στον Παράδεισο, πριν από την πτώση, τά άγρια θηρία έγλειφαν τους Πρωτοπλάστους μέ ευλάβεια, αλλά μετά την πτώση πήγαιναν νά τους ξεσκίσουν.

16.2.2011 - Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας

«Κλίμαξ»
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου – Λόγος Δ΄ Περί ΥΠΑΚΟΗΣ´:
116. Ὁ καλὸς ἔμπορος μετρᾶ κάθε βράδυ τὸ κέρδος ἢ τὴν ζημία τῆς ἡμέρας. Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἀκριβή γνώση τοῦ πράγματος, ἐὰν δὲν κρατᾶ κάθε τόσο σημειώσεις. Ἡ ἐξέταση τῆς κάθε ὥρας παρουσιάζει ἔτοιμο τὸν λογαριασμὸ τῆς ἡμέρας.
117. Ὁ ἀνόητος μοναχὸς δαγκώνεται, ὅταν τὸν περιφρονοῦν ἢ τὸν ἐπιπλήττουν· καὶ προσπαθεῖ νὰ φέρει ἀντίρρηση καὶ νὰ δικαιολογηθεῖ ἢ ἀντίθετα βάζει γρήγορα μετάνοια σ’ αὐτὸν ποὺ τὸν ἐπιπλήττει, ὄχι ἀπὸ ταπείνωση, ἀλλὰ διότι θέλει νὰ σταματήσουν οἱ ὀνειδισμοί.
Γι’ αὐτό, ὅταν σὲ περιγελοῦν, νὰ σιωπᾶς καὶ νὰ δέχεσαι μὲ εὐχαρίστηση τούς καυτῆρες αὐτούς ποὺ προξενοῦν στὴν ψυχὴ ὁλόλαμπρη ἁγνότητα. Δεῖξε τὴν μετάνοιά σου στὸν ἰατρό, ὅταν σταματήσει νὰ σὲ ἐλέγχει, διότι, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ θυμοῦ, ἴσως νὰ μὴν δέχεται την μετάνοιά σου.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...