Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Συγγνωστή καί καλόγνωμη ἀφέλεια ἤ ἀπαράδεκτη καί ἐπικίνδυνη ἄγνοια; (Ἐν ὄψει τῆς ἡμερίδος τῆς 6ης Ὀκτωβρίου μέ θέμα «Νέα Ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή»).Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου


Ἐν ὄψει τῆς ἡμερίδος τῆς 6ης Ὀκτωβρίου μέ θέμα «Νέα Ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή»
Συγγνωστή καί καλόγνωμη ἀφέλεια ἤ ἀπαράδεκτη καί ἐπικίνδυνη ἄγνοια; 

Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Φωτοπούλου

Ἐπανειλημένα διαβάζουμε σέ περιοδικά, σέ βιβλία καί στό διαδίκτυο ἀρνητικές θἐσεις καί ἀπόψεις γιά τήν ἐπικινδυνότητα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἤ ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος ἤ νέας ταυτότητος κλπ. Καί εἶναι στενόχωρο ὅταν αὐτά ἐκπορεύονται καί διακινοῦνται μέσα στό ἐκκλησιαστικό μας σπίτι.

Τελευταία τέτοια ἀρνητική τοποθέτηση ἐξέφρασε ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱ. Μητρ. Σισανίου καί Σιατίστης ἀρχιμ. Ἐφραίμ Τριανταφυλλόπουλος στήν ἱστοσελίδα «Ἅγιος Δημήτριος Σιατίστης».

Κάνει λόγο γιά «ἐσχατολογικά παραληρήματα» γιά «ὕποπτους κύκλους» γιά σχισματικές καταστάσεις» γιά «πνευματικούς» ἀνθρώπους καί μιλάει εἰρωνικά γιά τή «δαιμονική κάρτα τοῦ πολίτη» γιά τόν ἀντίχριστο, τό 666 καί τήν παρακολούθηση τῶν πολιτῶν.Ἐπειδή τά πράγματα ἔχουν γίνει πολύ σοβαρά καί ἐπειδή γιά τόν λόγο αὐτό τό
Σάββατο 6 Ὀκτωβρίου στίς 4.30 μ.μ. θά πραγματοποιηθεῖ στό Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας ἡμερίδα μέ πρωτοβουλία τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ καί ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ι. ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέ θέμα :  «Νέα ταυτότητα. Εἰσιτήριο χωρίς ἐπιστροφή» θά ἤθελα νά κάνω κάποιες τοποθετήσεις χάριν τοῦ ἀδελφοῦ π. Ἐφραίμ καί ὅλων τῶν ἀρνουμένων τήν ἐπικινδυνότητα τῆς ἀπό ἐτῶν κυοφορουμένης ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος.


α)
Πρέπει ὡς ποιμένες, ἐμεῖς οἱ ἱερεῖς νά διακατεχόμαστε ἀπό σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα ὅταν νουθετοῦμε καί διδάσκουμε τούς χριστιανούς καί νά ἔχουμε ὅσο εἶναι δυνατό πληρέστερη καί ὀρθότερη γνώση ὅσων διακηρύττουμε καί διαπραγματευόμαστε.

β)
Πρέπει νά ἀποβάλουμε τήν μονοφυσιτική νοοτροπία περί σωτηρίας πού ἀρνεῖται τήν πληρότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου δῆθεν χάριν τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς. Βασικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου εἶναι τό αὐτεξούσιό του, ἡ ἐλευθερία πού δώρησε ὁ Θεός στόν κάθε ἄνθρωπο ὡς πλασθέντα κατ΄εἰκόνα καί καθ'ὁμοίωσή Του.

γ)
Ἡ ἀνωτέρω τοποθέτησή μας καί στάση μας μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ θέση μάχης. Μάχης πνευματικῆς χάριν τῆς ζωῆς καί σωτηρίας μας γιατί ὀφείλουμε τό θεόσδοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας μας νά ὑπερασπιζόμαστε καί χἀριν ὑμῶν καί χάριν τῶν ἀδελφῶν μας πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός.

δ)
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι πρέπει νά ἔχουμε ὅσο τό δυνατόν περισσότερη εἰλικρίνεια γιά νά γνωρίσουμε τήν πραγματικότητα πού μᾶς περιβάλλει. Ἐν προκειμένω ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν γιά τήν Κάρτα πολίτη, ἡ σύνδεση της μέ τόν Ἀντίχριστο καί τήν τυρρανία του καί τα ἐρωτήματά τους δέν πρέπει νά ἐμβάλουν σέ μιά, κατά τόν π. Παΐσιο, «καλή ἀνησυχία» τούς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας; Γιατί ἀνησυχοῦν οἱ χριστιανοί; Μιά υπεραπλούστευση τοῦ τύπου «τούς παρασύρουν οἱ παλαιοημερολογίτες, οἱ φανατικοί καί οἱ ὕποπτοι κύκλοι τῶν φονταμενταλιστῶν» δέν πείθει σήμερα παρά ἐλαχίστους πού στρουθοκαμηλίζουν καί θέλουν νά συνεχίσουν τή χαρούμενη ἀνεμελιά καί τό american dream τῆς δεκαετίας τοῦ '60.

Ἄν λοιπόν δέν περιφρονοῦμε τούς «ἀκατήχητους» χριστιανούς καί ἀποφασίσουμε νά ἐνωτισθοῦμε τόν προβληματισμό τους, θά ἀφήσουμε τόν ἐφησυχασμό μας καί θά ρίξουμε μιά εἰλικρινῆ ματιά γύρω μας, στήν πατρίδα μας, στήν Εὐρώπη καί τόν κόσμο. Ποιός δέν βλέπει τήν ὑπερσυγκέντρωση τοῦ κεφαλαίου σέ λίγα χέρια, τίς διακηρύξεις τῶν μεγάλων γιά παγκοσμιοποίηση, τήν ἐξουθένωση τῶν φτωχῶν καί ἀνέργων καί τήν ὑπόσχεση γιά παγκόσμια διακυβέρνηση (global govermence ) ἤ καί παγκόσμια κυβέρνηση (Global government);

Ποιός δέν βλέπει σέ παγκόσμια κλίμακα τήν ἐπιβολή τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως πού σημαίνει φακέλωμα ὅλης τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν καί φυσική τους παρακολούθηση μέσω δορυφόρων; Ποιός δέν νιώθει τήν ἐπικείμενη τυρρανία καθώς μέσω τῆς καταγραφῆς καί ἐπεξεργασίας ἀπό τά φανερά καί ἄδηλα κέντρα ἐξουσίας τῶν προσωπικῶν μας δεδομένων κάθε κίνηση μας, κάθε δράση καί ὄνειρό μας, πρό πάντων τῶν παιδιῶν μας, θά παρακολουθεῖται καί ἀνάλογα θά ἐμποδίζεται, θά περιορίζεται καί θά στρεβλώνεται;

ε)
Ἔχοντας λοιπόν στοιχειώδη εἰλικρινῆ γνώση τῶν ὅσων συμβαίνουν ὀφείλουμε νά μάθουμε καλλίτερα τούς κινδύνους πού προκύπτουν ἀπό τήν ἔκδοση καί πρό πάντων τήν παραλαβή τῆς «νέας ταυτότητος». Ἀπαραἰτητο εἶναι νἀ μαθητεύσουμε α) μέ εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ στήν Ἁγία Γραφή καί τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί β) μέ σοβαρότητα καί προσοχή σέ εἰδικά βιβλία καί φυλλάδια, σέ ἀναλύσεις εἰδικευμένων ἑλλήνων καί ξένων ἐπιστημόνων καί ἐπιπλέον νά μάθουμε μέσω τοῦ διαδικτύου γιά τίς ἀντιδράσεις κρατῶν καί ἐπί μέρους ὁμάδων στήν παραλαβή τῶν ἔξυπνων καρτῶν ἀπό τούς πολίτες.
Δέν θά εἶναι εἶναι ἄσχημο νά μελετήσουμε τά κείμενα τοῦ ἀρχιμ . Σαράντη Σαράντου πού μέ ἁπλότητα καί βάθος εἰσέρχεται στό θέμα τῶν ταυτοτήτων καί χωρίς νά πανικοβάλλει κανέναν προειδοποιεῖ γιά τίς συνέπειες παραλαβῆς τους. Καί τέλος θά εἶναι πολύ καλό νά παρακολουθήσουμε ὅλοι τήν προαναγγελθεῖσα Ἡμερίδα.

στ) Ἀπό κάποιους καλούς καί σοβαρούς κληρικούς χλευάζεται ὁ ἀποτροπιασμός ἐκ μέρους τῶν χριστιανῶν γιά τόν Ἀντίχριστο καί τό 666. Ἀπορῶ. Δέν ἔχουν διαβάσει τήν Ἱερά Ἀποκάλυψη; Ἤ μήπως τήν ἔχουν διαβάσει ὡς ...οἰκολογικό βιβλίο(!) ὅπως τήν θεωροῦσε καί κάποιος Μητροπολίτης; Δέν ἀναγνωρίζουν ὅτι τό χάραγμα τοῦ ἀντιχρίστου, ἡ σφραγίδα του, μέ τήν ὁποία δηλώνει τήν ἰδιοκτησία του πάνω στόν ἄνθρωπο εἶναι τό ὄνομά του ἤ ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματός του, δηλ. ὁ δυσώνυμος ἀριθμός 666;

Ἡ σύγχυση πού ἐπέφεραν στούς χριστιανούς σχετικά δημοσιεύματα ἀπό γνωστούς κληρικούς εἶναι πρωτοφανής καί οἱ συγγράψαντες αὐτά φέρουν ἀκέραιη τήν εὐθύνη γιά τήν σύγχυση αὐτή. Δικαιούμαστε ὡς ἱερεῖς νά διαστρέφουμε τά ἁγιογραφικά λόγια καί νά εἰρωνευόμαστε τή διδασκαλία τῶν ἁγίων; Καί τί σημαίνει αὐτό πού λέγεται διαρκῶς ὅτι πρέπει νά μιλᾶμε γιά τόν Χριστό καί ὄχι γιά τόν Ἀντίχριστο;
οἘννοεῖται ὅτι τό κέντρο τῆς διδασκαλίας μας εἶναι ὁ Χριστός καί διαρκῶς γι΄Αὐτόν καί γιά τίς ἐντολές Του γίνεται λόγος στά κηρύγματά μας καί στό μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. Ἀλλά...ἀλλά ὑπάρχει καί ὁ ἀντίχριστος! Ὁμιλεῖ καί ὁ Κύριος γιά τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά τόν «ἄνθρωπο τῆς ἀνομίας» καί ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στίς ἐπιστολές του καί τήν Ἀποκάλυψη. Αὐτά δέν πρέπει νά διδαχθοῦν; Οἱ Ἅγιοι τά δίδαξαν καί ἐμεῖς «ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι» ὀφείλουμε νά τά διδάσκουμε.

ζ) Εὑρισκόμενοι ἐνώπιον τοῦ κινδύνου τῶν ταυτοτήτων ζητοῦμε ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο νά τοποθετηθεῖ πάνω στό ζήτημα αὐτό. Ὄντως ἡ Ἱ. Σύνοδος ἔχει συστήσει δύο ἐπιτροπές γιά τήν ἐξέτασή του. Κληρικοί καί λαϊκοί ζητοῦμε νά ἐπιβεβαιώσει καί ἐνδεχομένως νά ἐπεκτείνει τήν παλαιότερη ἀπόφασή της γιά τή μή παραλαβή ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν καί ἡ ἐπίμονη ἔκκλησή τους πρός τούς κατ΄ἐξοχήν ποιμένες τους νά λάβουν ἀπόφαση εἶναι καί νόμιμη καί δικαιολογημένη. Ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν εἶναι σάν τό κολλέγιο τῶν καρδιναλίων τοῦ πάπα, ἀνεξάρτητη ἀπό τόν λαό «πού μᾶς λέει κάθε φορά τί πρέπει νά κάνουμε», ἀλλά ἀποφασίζει στή συγκεκριμένη περίπτωση ἔχοντας ἀκούσει τά αἰτήματα καί ἔχοντας ἐγκολπωθεῖ τό ὀρθό φρόνημα τοῦ λαοῦ. Ἡ Σύνοδος ἐκφράζει καί ὀφείλει νά ἐκφράζει τήν πίστη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος. Ἔτσι ἔγινε καί τό 1993 καί τό 1997 μέ τήν ἀπόπειρα ἐκδόσεως ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Ἡ ἐνεργοποίηση τῶν κληρικῶν μοναχῶν καί πιστῶν μέ φυλλάδια, δημοσιεύματα συγκεντρώσεις ὑπογραφῶν καί λαοσυνάξεις βοήθησαν καί βεβαίωσαν τήν Ἱ. Σύνοδο στίς ἀρνητικές γιά τή λήψη ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἀποφάσεις της.


Ἀλλά ἄς δοῦμε τί ἔγινε καί τήν περίοδο τῆς Είκονομαχίας. Τό 717μ.Χ. ξεκίνησε ἡ Εἰκονομαχία καί ἡ Ζ' Οἰκουμενική Σύνοδος συνεκλήθη το 787! Μήπως ὅλα αὐτά τά χρόνια οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί κληρικοί καί λαϊκοί ἦσαν ἀδρανεῖς περιμένοντας νά τούς πεῖ ἡ τότε Σύνοδος «τί πρέπει νά κάνουν καί πῶς νά πορευτοῦν»; Ὅταν ἔγινε ἡ εἰκονομαχική Σύνοδος τῆς Ἱερείας, πού θεωροῦσε τίς εἰκόνες εἴδωλα θά ἔπρεπε «νά πορευτοῦν» ὑπακούοντας τή Σύνοδο; Ὄχι, βέβαια καί γι'αὐτό ἔχοντας ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική συνείδηση, ἀγωνίσθηκαν ἕως θανάτου καί ἦλθε ἡ Ζ΄ Οἰκουμ. Σύνοδος νά ἐπβεβαιώσει τό ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ λαοῦ, νά διακηρύξει τήν τιμητική προσκύνηση τῶν εἰκόνων καί νά μακαρίσει τούς ἀγωνισθέντας.


η) Ὑπάρχει καί κάποιο ὄχι μικρό, μεγάλο θά ἔλεγα, δικιο γιά ὅσα γράφει ὁ π. Ἐφραίμ καί ἄλλοι ἀδελφοί κληρικοί. Εἶναι γεγονός ὅτι ὑπάρχουν ἀκραῖα φαινόμενα στή ἀντιμετώπιση τῶν ἐσχατολογικῶν ζητημάτων. Ψευδοπροφῆτες μέ ἡμερομηνίες γιά τήν ἔλευση τοῦ ἀντιχρίστου, γιά πόλεμο καί πεῖνα, μέ ἀγωνιώδεις ἐκκλήσεις γιά συγκέντρωση τροφίμων κλπ. Δέν μπορεῖς νά κλείσεις τό στόμα κανενός.


Αὐτό τό γεγονός ὅμως δέν μπορεῖ νά «θολώνει τά νερά» καί νά ἀποτελεῖ ἄλλοθι γιά τήν ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας τῶν σημερινῶν γεγονότων καί τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐλευθερίας μας. Δέν πρέπει νά τά βάζουμε ὅλα σέ ἕνα τσουβάλι. Τίς ἀληθινές προφητεῖες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Ἁγίων μαζί μέ τούς ψευδοπροφῆτες τούς ψευδοοραματιστές καί ψευδοφωτισμένους. Τήν ἀληθινή διδασκαλία μέ τίς πλανημένες ψευδοδιδασκαλίες καί τήν ἐπιστημονική πληροφόρηση μέ τήν φαντασιακή παραπληροφόρηση.


Δέν πρέπει, ὅσο καί ἄν στενοχωρούμεθα-καί κανείς βέβαια δέν χαίρεται μέ αὐτό τό ἀπαίσιο στρίμωγμα -νά κρύβουμε ὅτι ὁ ἀντίχριστος θἀ ἀπαιτήσει προδρομικά πάνω στίς ταυτότητές μας καί στή συνέχεια πάνω στό σῶμα μας τό χάραγμά του γιά κάθε συναλλαγή μας. Ἐξ ἄλλου βλέπουμε ὅτι τά πάντα σήμερα εἶναι ἐλεγχόμενες συναλλαγές. Δέν πρέπει νά καλλιεργοῦμε τόν ἐφησυχασμό στά πνευματικά μας παιδιά. Δέν πρέπει, ὅπως γράφει ὁ γέρων Παΐσιος, «νά φασκιώνουμε τά πνευματικά μας τέκνα» καί νά τούς λέμε δέν πειράζει νά πάρεις καί τήν ταυτότητα καί ὅτι ἀρκεῖ νά πιστεύεις.


θ) Καί κάτι τελευταῖο. Μερικοί ζώντας σέ ἕνα σέ ἕνα «ὄμορφο κόσμο ἠθικό ἀγγελικά πλασμένο»-ἀσφαλῶς στή φαντασία τους- δέν ἀντιλαμβάνονται τί σημαίνει γιά τή σωτηρία τους ἡ μέσω ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων παράδοση τῆς ἒλευθερίας τους. «Πάρε τήν ἐλευθερία μου καί δῶσε μου ψωμί», εἶναι σάν νά λένε στούς ποικίλους ἐξουσιαστές. Ἔ λοιπόν. Ἀφοῦ μέ τή θέλησή μας παραδώσουμε, μιά καί μᾶς παίρνουν μέ τή βία σιγά-σιγά τά πάντα, τό θεῖο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, ἀργά ἤ γρήγορα πρῶτα στίς ταυτότητές μας καί ὕστερα στό σῶμα μας θά δεχθοῦμε ἀνήμποροι καί φοβισμένοι τό ἀντίχριστό χάραγμα. Ἀντίθετα ἄν σταθοῦμε ὄρθιοι καί γενναῖοι στήν πίστη μας στό Χριστό μέ φρόνημα ἀδούλωτο ἐνισχυόμενοι πλούσια ἀπό τήν ἄκτιστη Χάρη τοῦ Θεοῦ θά κρατήσουμε ἀκέραιη τήν ἐσωτερική μας φυσική καί τήν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μας.

Πηγή Ὄρθρος 

http://anavaseis.blogspot.gr/2012/09/6_27.html?utm_source=BP_recent 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...