Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

«Πλανεμένος» καί «Καυσοκαλύβης»

Βίος καί πολιτεία
τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη
(5ο Μέρος)
Ἀπό τό βιβλίο «Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης»

«Πλανεμένος» καί «Καυσοκαλύβης»
Ἔπειτα ἀπό λίγο καιρό κατέβηκε πιό κάτω, σέ μιά χαμηλότερη κορυφή, τό Καρμήλιο, ὅπου ὑπάρχει ναός τοῦ προφήτη Ἠλία. Ἐκεῖ βρῆκε ἕνα γέροντα ἐρημίτη καί θεώρησε καλό νά τοῦ ἐμπιστευθεῖ ὅσα συνέβησαν στήν κορυφή τοῦ Ἄθωνα.
Ἐκεῖνος ὅμως δέν ἦταν διακριτικός. Παραξενεύθηκε καί παρεξήγησε ὅσα ἄκουσε. Τά θεώρησε φαντασία δαιμονική καί πίστεψε ὅτι ὁ ὅσιος εἶχε πέσει σέ διαβολική πλάνη. Αὐτό τό διέδωσε καί στούς ἄλλους ἐρημίτες, πού ἀσκήτευαν στήν περιοχή ἐκείνη.
Ἄρχισαν τότε νά τόν θεωροῦν πλανεμένο καί νά τόν ἀποστρέφονται. Πόσο πλανήθηκαν ὅμως οἱ ἴδιοι, ἀλλά καί πόσο θά μετάνοιωσαν, ὅταν ἄνοιξαν τά μάτια τῆς ψυχῆς τους καί ἀντίκρυσαν τήν ὑπερκόσμια δόξα, μέ τήν ὁποία περιέβαλε ὁ Θεός τόν ἐκλεκτό Του!
Ὁ ὅσιος μέ χαρά δέχτηκε τήν παρεξήγηση, τόν ἐξευτελισμό καί τή γενική περιφρόνηση. Βρῆκε μάλιστα εὐκαιρία νά πλουτίσει σέ ταπείνωση καί νά συντρίψει τήν ὑπερηφάνεια καί τήν κενοδοξία, κάνοντάς τόν ἀληθινά πλανεμένο καί μωρό. Πῶς θά μποροῦσε νά ἐμφανισθεῖ ἴχνος ἀνθρωπαρέσκειας μέ τέτοια συμπεριφορά;
Ἔκανε ὅμως καί ἕνα ἄλλο παράδοξο: Δέν κατοικοῦσε σ᾿ ἕνα μέρος, ὅπως ὅλοι, ἀλλά διαρκῶς ἄλλαζε τόπο διαμονῆς. Κατασκεύαζε μέ κλαδιά δέντρων μιά μικρή καλύβα, ὅσο νά χωράει τό πολύαθλο σῶμα του. Ἔμενε λίγο χρόνο σ᾿ αὐτή, καί μετά τήν ἔκαιγε. Πήγαινε σ᾿ ἄλλο τόπο καί κατασκεύαζε ἄλλη! Ἔτσι ὀνομάστηκε «Καυσοκαλύβης».
Ἡ ἀκτημοσύνη του ἦταν ἀπόλυτη. Δέν ἀπέκτησε ποτέ οὔτε ἀλεύρι οὔτε λάδι οὔτε κρασί οὔτε ντορβά οὔτε σκαμνί οὔτε τραπέζι οὔτε μαγειρικό σκεῦος οὔτε κανένα ἄλλο ἀναγκαῖο γιά τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Μά οὔτε καί γεωργικό ἐργαλεῖο, σκαλιστῆρι ἤ τσαπί, πού θά τοῦ ἐξασφάλιζαν μερικά κηπουρικά, λαχανικά ἤ ὄσπρια. Βρισκόταν κυριολεκτικά στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί ζοῦσε σάν ἀσώματος ἄγγελος.
Ποιός μπορεῖ νά διηγηθεῖ τήν πείνα καί τή δίψα πού κάθε τόσο ὑπέμενε; Ποιός μπορεῖ νά περιγράψει τίς ἀφάνταστες ταλαιπωρίες του στούς παγετούς τοῦ χειμώνα καί στούς καύσωνες τοῦ καλοκαιριοῦ, χωρίς σκέπη κατοικίας, χωρίς δεύτερο ροῦχο, χωρίς καμιά συμπαράσταση;
Μόνο ὅταν ἡ ἀνάγκη τῆς φύσεως τόν πίεζε ὑπερβολικά, ἀναγκαζόταν νά καταφύγει σέ κανένα ἀδελφό, γιά νά παρηγορήσει τό σῶμα του μέ λίγο φαγητό, καί λίγο κρασί, ἄν ἔβρισκε. Θά ἔλεγε γι᾿ αὐτόν κανείς ὅ,τι εἶπε ὁ Χριστός στά Εὐαγγέλια:
«Ἐμβλέψατε εἰς τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσι, οὐδέ θερίζουσιν, οὐδέ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καί ὁ Πατήρ ἡμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά».
Ποιός δέν θά θαυμάσει τήν ἀγγελική διαγωγή του; Ποιός δέν θά ἐκπλαγεῖ μέ τήν ἰώβεια ὑπομονή του, τήν ὁλονύκτια ἀγρυπνία, τά ἀέναα δάκρυα, τήν ἀδιάκοπη προσευχή, τή μετάνοια, τήν ἐσωτερική εἰρήνη καί ἡσυχία καί πραότητα καί ταπείνωση; Καλλιεργώντας ἀκατάπαυστα ὅλ᾿ αὐτά ἔγινε κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀναδείχθηκε σέ νέο ὅσιο Πέτρο καί νέο ὅσιο Ἀθανάσιο, τούς βίους τῶν ὁποίων προσπάθησε νά μιμηθεῖ. Ἤ μᾶλλον, ἔφτασε στά πνευματικά ὕψη τῶν ἀρχηγῶν τῶν μοναστῶν, τοῦ ὁσίου Παύλου τοῦ Θηβαίου καί τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου.
Ὁ νοῦς του, ὅπως κι ἐκείνων, ἁρπαζόταν σέ θεῖες θεωρίες καί γνώριζε ἀποκαλύψεις ἀποκρύφων μυστηρίων. Ἔγιναν γνωστά ὅλ᾿ αὐτά, ὅταν ἅγιοι καί διακριτικοί γέροντες διέκριναν, κάτω ἀπό τήν ἐπίπλαστη σαλότητα, τήν ὑπερφυσική ζωή τοῦ ὁσίου.

συνεχίζεται…

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...