Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://bit.ly/Kyrios-Ihsous-Hristos
Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2012

«Ἡ εἴσοδος στήν τάξη τῶν ἐκλεκτῶν»


Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ
«ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ»
Οι διάφορες ομάδες προσφέρουν στους οπαδούς τους τη συναίσθηση ότι ανήκουν σε ανώτερη τάξη, στην τάξη των εκλεκτών. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στις λεγόμενες ψυχολατρείες.

   Σε έντυπο της Σαηεντόλοτζυ αναφέρεται: «Το επί­πεδο των σαηεντολόγων και διανοητικών στον κόσμο βρίσκεται στο ανώτερο δέκατο του ανώτερου δεκάτου των πλέον διανοητικών ομάδων τού πληθυσμού της γης... είμαστε οπωσδήποτε το ανώτατο δέκατο και αυ­τό είναι γεγονός» (The Auditor, Europa/Afrika, σ. 127 F.W. Haack, Jugendreligionen, σ. 43).
Ο L.R. Hubbard ισχυρίζεται πως δεν υπάρχει κρι­τικός της σαηεντόλοτζυ χωρίς εγκληματικό παρελ­θόν. Με τον τρόπο αυτό οι οπαδοί αισθάνονται τους εαυτούς τους σε κατάσταση υπεροχής έναντι εκείνων που ασκούν κριτική. Στον «Κώδικα Τιμής» της οργά­νωσης αναφέρεται:
«Ποτέ μη φοβάσαι να προξενή­σεις πόνο σε κάποιον για μία δίκαιη υπόθεση». Στο άρθρο 4 και 6 τού Κώδικα ενός Σαηεντολόγου αναφέ­ρεται:
«Ως σαηεντολόγος υπόσχομαι να τηρήσω τον Κώδικα τού Σαηεντολόγου. Υποχρεούμαι για το κα­λό της ανθρωπότητας... να τιμωρώ με όλες τις δυνά­μεις που διαθέτω οποιονδήποτε κακομεταχειρίζεται ή εξευτελίζει την σαηεντόλοτζυ με επιζήμιο τρόπο... να εξουδετερώνω συκοφαντίες, προσβολές και λοιδορίες εναντίον της σαηεντόλοτζυ εις τον τύπο» (Scientolo­gy, Die Grundlagen des Denkens, σ. 65-66).
Το συναίσθημα υπεροχής καλλιεργείται σε όλες τις αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες. Στο έντυ­πο «Βουνίσιοι άνθρωποι» τού ψευδομεσσία των «Παι­διών τού Θεού» David Berg αναφέρεται:
«Ο κίνδυνος υφίσταται όταν συνθηκολογείς με την πεδιάδα, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η σιγουριά και η ασφάλεια, γιατί τότε χάνεις την ελευθερία και την ανεξαρτησία τού βουνού - την άγρια ελευθερία της αγριότητας τού βουνού. Οι πεδινές εκτάσεις είναι η γη τού ανθρώπου - οι ορεινές εκτάσεις είναι η γη του Θεού» (Βουνίσιοι άνθρωποι Β-Γκ/1969, σ. 3).
Η οργάνωση δεν υπόσχεται απλώς στους οπαδούς της «επιβίωση» μέσα από ολοκληρωτική καταστρο­φή, αλλά ηγετικό ρόλο στη μεταβολή της γης σε πα­ράδεισο.
«Εμείς οδηγήσαμε τα μικρά Του παιδιά σε μια Γη της Επαγγελίας να κυβερνήσουν τον κόσμο! Αμήν!», αναφέρει ο David Berg στο έντυπο με τον χαρακτηρι­στικό τίτλο «Τι είναι στο χέρι σου;» (ΓΚ 315/1974, Νέα Νέου Έθνους 2/1, σ. 10).
Η αυτοσυνειδησία των «Παιδιών τού Θεού» εκ­φράζεται στο έντυπο «Η σταυροφορία των παιδιών» (ΓΚ 400/1971, 29, σ. 6): «Εμπρός, Χριστιανοί στρα­τιώτες, βαδίζοντας σε πόλεμο. Με τον σταυρό του Ιη­σού προπορευόμενο μπροστά. Αλληλούια».
Πολλές ομάδες υπόσχονται την κατασκευή της «νέας φυλής» που θα διοικήσει τον «Νέο Κόσμο». Η «Ανάντα Μάργκα», η «Νέα Ακρόπολη» και πολλές άλλες. «Τι πρέπει να κάνει κανείς σε περίπτωση σει­σμού;», ρωτάει ο Πώλ Σόλομον και δίνει την απάντη­ση:
«Κατά τη διάρκεια ενός σεισμού ένας συνειδητός άνθρωπος θα έπρεπε να έχει την "Πηγή" του, να της μιλήσει και να ρωτήσει πως θα μπορούσε καλύτερα να βοηθήσει την κατάσταση. Βλέπετε το Σύμπαν θα χρη­σιμοποιήσει τους συνειδητούς ανθρώπους για να βοη­θήσουν αυτούς που έχουν καταστραφεί τελείως, γιατί έχουν συνείδηση μόνο του υλικού επιπέδου και γιατί το μόνο που θα δουν είναι την καταστροφή της ύλης. Ένα άτομο που βρίσκεται σ' επαφή με την Πηγή του θα κοιτάξει την καταστροφή και θα καταλάβει ότι δεν είναι αναγκαστικά και πλήρης αφανισμός. Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη και εμείς μπορούμε να βοηθήσου­με, ώστε οι άλλοι να μη την δουν σαν καταστροφή, ώστε να την ξεπεράσουν και να εφαρμόσουν αυτή την εμπειρία στη ζωή τους» (Πώλ Σόλομον, Το μέλλον του άνθρωπου, σ. 16).
Κατά την άποψη της νεο-γνωστικής ομάδας που εκπροσωπεί ο Πώλ Σόλομον, το «κλειδί» είναι η «γνώση», την οποία εγγυάται η ομάδα. Έτσι ο «τοκε­τός» της «Νέας Εποχής» θα είναι πιο ανώδυνος για ολόκληρο τον πλανήτη.
«Ό,τι ισχύει για το άτομο, ισχύει και για τον πλα­νήτη. Η Μητέρα Γη θα έχει εύκολο τοκετό αν είμα­στε ήρεμοι, άφοβοι κι έχουμε εμπιστοσύνη. Αν γνω­ρίζουμε ότι οι οδυνηρές αλλαγές δεν μας οδηγούν πα­ρά σε καλύτερες σχέσεις μεταξύ μας και με τη φύση. Τότε αντί να μας αναστατώσουν αυτές οι αλλαγές ή ο πόνος, θα περιμένουμε με χαρά και ανυπομονησία να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές αυτές. Θα είμαστε χα­ρούμενοι ξέροντας ότι, αφού υπάρχει πόνος, δεν θα αργήσει και η γέννα» (Πώλ Σόλομον, σ. 17).
Αυτοί οι υπεράνθρωποι ή «συνειδητοί άνθρωποι» χαρακτηρίζονται στην οργάνωση «Γνωστική Ανθρω­πολογία» τού Σάμαελ Αουν Βεόρ ως «ηλιακοί άνθρω­ποι». Ο ψευδομεσσίας αυτός γράφει:
«Η δημιουργία ηλιακών ανθρώπων είναι δυνατή όταν υπάρχει πραγματική συνεργασία σε καθένα από εμάς. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία τού ηλιακού άν­θρωπου, αν δεν εγκαθιδρυθεί πρώτα ένα Κέντρο Συνε­χούς Βαρύτητας μέσα μας. Πως θα μπορούσαμε να έ­χουμε συνέχιση σκοπών, αν δεν εγκαθιδρύσουμε στον ψυχισμό μας ένα Κέντρο Βαρύτητας;
Οποιαδήποτε φυλή, δημιουργηθείσα από τον Ήλιο, σίγουρα δεν έχει άλλο αντικείμενο στη φύση από το να υπηρετεί τα συμφέροντα αυτής της πλάσης και τού ηλιακού συστήματος. Αν αποτύχει ο Ήλιος στο πείραμά του, χάνει όλο το ενδιαφέρον για μια τέτοια φυλή και αύτη εκ του πράγματος μένει καταδικασμένη στην καταστροφή και στην εξελικτική πτώση. Κάθε μία από τις φυλές που υπήρξαν στο πρόσωπο της γης υπηρέτησαν το ηλιακό πείραμα. Από κάθε φυλή ο Ήλιος πέτυχε μερικούς θριάμβους, μαζεύον­τας μικρές ομάδες από ηλιακούς ανθρώπους» (Σάμαελ Αουν Βεόρ, Επαναστατική ψυχολογία, σ. 61-62). Νέα ανθρώπινη φυλή υπόσχεται και ο Μαχαρίσι Μά­χες Γιόγκι, γκουρού και «μεσσίας» του λεγόμενου «Υπερβατικού Διαλογισμού». Στα εγκαίνια του «Πα­νεπιστημίου Meru τον Απρίλιο του 1975 ανέφερε: 
«Κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει ο υπεράνθρωπος του παρελθόντος... Όλες οι υπέρ-ικανότητες θα καθο­ρίζουν αυτομάτως την καθημερινή του ζωή, διότι θα διαδραματίζεται στο επίπεδο όλων των δυνατοτήτων. Θέλω να τονίσω ότι με αυτό δεν κινούμαι στην περιο­χή του μυστικισμού ή των μυστηρίων. Εδώ δεν πρό­κειται για τίποτε άλλο, παρά για καθαρή επιστήμη· και εάν λέγω καθαρή επιστήμη, τότε εννοώ την καθα­ρή επιστήμη του 1975. Δεν είναι δική μου ευθύνη, εάν μερικοί διάσημοι ή γνωστοί επιστήμονες κλείνουν τα αυτιά τους. Ήδη πάντοτε η μοίρα όλων των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων ήταν να σοκάρουν την επιστήμη του καιρού τους. Εάν λέγω πως είναι επι­στήμη, τότε εννοώ επιστήμη και είμαι πολύ ευτυχής, μ' αυτή την έννοια μπορώ σήμερα να πραγματοποιή­σω την εορταστική έναρξη της λειτουργίας του Meru» (F.W. Haack, Transzendentale Meditation, Miinchen 19772, σ. 7-8).
Στην οργάνωση του Μαχαρίσι η αίσθηση «υπερο­χής» ενισχύεται και από υποσχέσεις για υπέρβαση του χώρου και του χρόνου. Στο κείμενο «Ένα γράμμα για διαλογιζομένους» αναφέρεται:
«Το πρόγραμμα ΥΔ-Σίντι για όσους ασκούν την τεχνική του Υπερβατικού Διαλογισμού συνίσταται σε μια σειρά εσωτερικών μαθημάτων, που ονομάζον­ται "προχωρημένα μαθήματα για πολίτες της Εποχής του Φωτισμού". Τα μαθήματα αυτά καλλιεργούν συ­στηματικά την ικανότητα του διαλογιζομένου να σκέπτεται και να δρα από βαθύτερα επίπεδα του νου, απ' το πεδίο όλων των δυνατοτήτων.
Με την καλλιέργεια αυτή επιτυγχάνονται ικανότη­τες που μέχρι σήμερα εθεωρούντο "υπεράνθρωπες" ή "ανεξήγητες". Σε αυτές περιλαμβάνονται η ικανότης να δούμε αντικείμενα που είναι κρυμμένα, η γνώση παρελθόντος και μέλλοντος, η πλήρης ανάπτυξη αι­σθημάτων φιλικότητας, η βελτίωση των ικανοτήτων των αισθήσεων, η αορατότητα και η αιώρηση ή "πέ­ταγμα"».
Σε διαφημιστικό έντυπο του ΚΕΦΕ (Σαηεντόλοτζυ) με τίτλο «Η Γέφυρα» αναφέρεται:
«Σε έναν κυνικό κόσμο, μερικές φορές σκληρό, με­ρικές φορές βίαιο και, πολύ συχνά, που δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για το άτομο, μπορεί να φανεί α­δύνατο ότι οποιοσδήποτε θα μπορούσε ποτέ να έχει την πιθανότητα να φτάσει την Ολική Ελευθερία. Αλλά υπάρχει μια πιθανότητα, ένας καλά χαρτογρα­φημένος δρόμος προς τα έξω. Και βρίσκεται στο τοπι­κό σου Κέντρο Σαηεντολογίας.
Το τοπικό σου Κέντρο σου προμηθεύει το μόνο πε­ριβάλλον σε αυτόν τον πλανήτη, στο οποίο ένα πρό­σωπο μπορεί να αρχίζει πραγματικά να πετυχαίνει υ­ψηλότερα επίπεδα ύπαρξης. Εδώ είναι που ένα πρό­σωπο μπορεί να κερδίσει την κατανόηση ότι η Ολική Ελευθερία είναι ένας επιτεύξιμος στόχος, εδώ είναι που μπορεί να αποκτήσει την εμπιστοσύνη να φτάσει αυτόν τον στόχο, και εδώ είναι που θα κάνει τα πρώτα του μεγάλα άλματα προς αυτόν. Τα επίπεδα ύπαρξης που επιτυγχάνονται είναι οι Βαθμίδες της Απελευθέ­ρωσης της Σαηντεολογίας και, σε μερικές περιπτώ­σεις, η ίδια η Κατάσταση τού Καθαρού στο ώντιτινγκ Διανοητικής Νέας Εποχής. Η παραφροσύνη και οι κίνδυνοι της εποχής που ζούμε επηρεάζουν πολλές ζωές. Υπάρχουν πολλά σχετικά με αυτό που χρειάζε­ται να αλλάξουν. Η τοπική σου οργάνωση είναι ένα ασφαλές και φιλικό μέρος, όπου η ικανότητα να αλλάζεις κατα­στάσεις δημιουργείται και αυξάνεται καθημερινά, και όπου οι Σκοποί της Σαηεντολογίας επιτυγχάνονται ο­ρατά: «Ένας πολιτισμός χωρίς παραφροσύνη, χωρίς εγκληματίες και χωρίς πόλεμο, όπου οι ικανοί μπορούν να προκόβουν και τα ειλικρινή όντα μπορούν να έχουν δικαιώματα, και όπου ο Άνθρωπος είναι ελεύ­θερος να υψωθεί σε μεγαλύτερα ύψη...» ΛΧΡ(3). Εδώ είναι όπου εσύ αρχίζεις τον δρόμο σου προς την Ολι­κή Ελευθερία με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και ώντι­τινγκ που περιγράφονται παρακάτω.
«Είσαι εσύ που επιλέγεις το μέλλον σου, είσαι εσύ που κρατιέσαι πιστός στους στόχους σου ή τους αφή­νεις να σου ξεφεύγουν. Είσαι εσύ που επιμένεις να λάβεις τεχνολογία ή ανέχεσαι φτηνά υποκατάστατα. Όταν όλα έχουν λεχθεί, είσαι εσύ που θα είσαι με τον εαυτό σου στο τέλος. Και είσαι εσύ που θα ρωτήσεις τον εαυτό σου, έκανα σωστά ή έκανα λάθος; Και η κα­τάσταση στην οποία θα βρεις τον εαυτό σου θα είναι η απάντηση ΛΧΡ(62)».
Στο ίδιο έντυπο, κάτω από τον τίτλο «Πάρε τον δρόμο προς την ολική ελευθερία», υπογραμμίζεται:
«Ο δρόμος είναι καθαρός. Η πορεία είναι ορθά­νοιχτη. Από εσένα εξαρτάται να βάλεις τα πόδια στα­θερά σε αυτόν, να εστιάσεις το βλέμμα σου στην ελευ­θερία και στην ικανότητα πέρα από τα όνειρά σου και να μπεις και να μείνεις στην πορεία προς την ολική ε­λευθερία. Οι οργανώσεις της Σαηεντολογίας είναι ε­κεί για να σε προωθήσουν βήμα με το βήμα προς την Ολική Ελευθερία και τις πλήρεις ικανότητες της Κατάστασης τού ΟΤ. Αρχίζει ή συνεχίζεται ή επιτα­χύνεται με την ενεργή σου συμμετοχή. Εάν δεν είσαι τώρα σε κώρς ή δεν λαμβάνεις ώντιτινγκ, δές τον εγ­γραφέα στην κοντινότερη σου οργάνωση και ξεκίνησε! Εάν προχωράς στην πορεία τώρα, συνέχισε και κινήσου ακόμα πιο γρήγορα. Κάνε το 1991 την δική σου χρονιά για γιγαντιαία βήματα μπροστά».
Η ένταξη λοιπόν σε μια από τις ομάδες αυτές, πραγματώνει σύμφωνα με τις δοξασίες της τη «νέα ε­ποχή» της ανθρωπότητας και ολόκληρης της δη­μιουργίας, και ταυτίζεται με την είσοδο σε μία τάξη εκλεκτών. Αυτή η νέα τάξη αποτελεί ήδη τον πυρήνα τού «νέου κόσμου» και έχει σαν αποστολή, όχι μόνο τη σωτηρία του πλανήτη μας, αλλά και τη διοίκηση των πραγμάτων της γης. Μερικές ομάδες υποστηρίζουν πως οι οπαδοί τους θα είναι οι μόνοι που θα διασωθούν μέσα από μια ολική καταστροφή. Όμως άλλες ομάδες κηρύττουν πως η λοιπή ανθρωπότητα, που αποτελεί­ται από κατώτερα εξελιγμένα όντα, θα διατηρηθεί στη ζωή για να υπηρετεί τη «νέα φυλή» των εκλεκτών.
Η αίσθηση πως ανήκει κανείς στην τάξη των «εκλεκτών» κορυφώνεται στο νεοσατανισμό, όπου δεν υπάρχει κατανόηση για τους αδυνάτους και ενδεείς.
Ο Aleister Crowley, πατέρας τού νεοσατανισμού, διακηρύττει στο «νόμο» του:
«Δεν έχουμε τίποτε το κοινό με εκείνους που απο­διώκονται και με τους ανίκανους. Αφήστε τους να πε­θάνουν στη μιζέρια τους. Μη ταυτίζεστε με αυτούς, συμπόνια είναι το πάθος των βασιλέων. Πατήστε τους δυστυχείς και τους αδύνατους στο λαιμό· αυτός είναι ο νόμος των ισχυρών. Αυτός είναι ο δικός μας νόμος και η χαρά του κόσμου... ο ήλιος, δύναμη και δόξα, φως· αυτό αρμόζει στον υπηρέτη του άστρου και του ό­ψεως» (J. Symonds, The Great Beast - The Life and the Magic of Aleister Crowley. Frogmore St. Albans 1973, σ. 83. Α. Αλεβιζοπούλου, Αποκρυφισμός, Γκουρουϊσμός, Νέα Εποχή, σ. 212). Σύμφωνα με τον «Νόμο» του νεοσατανισμού, «ο άνθρωπος έχει το δι­καίωμα να αγαπά όπως θέλει: επίσης γεμίστε με αγάπη ανάλογη με τη θέλησή σας, όπως θέλετε, όποτε, όπου και με όποιον θέλετε!... Ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα να φονεύσει όλους εκείνους που ζητούν να του αφαι­ρέσουν αυτό το δικαίωμα. "Οι σκλάβοι πρέπει να υπη­ρετούν". Αγάπη είναι ο νόμος, αγάπη κάτω από τη θέληση» (ΑΙ Vel Legis, 1, II, 58,1, 57. Genossenschaft Psychosophia, Ex Occidente Lux - Ein Ketzer - Brev­ier in Freien Folgen, τεύχος 3, Zurich 1955, σ. 25).


ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:
Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΙΑΛΟΓΟΣ»
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ Π. Ε. Γ τηλ. 210 6396665

 Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον    www.egolpion.com
12  ΙΟΥΝΙΟΥ   2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ