Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2012

Ὑπερηφάνεια.γ' μέρος

 

 
«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. Ε΄.)
Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»
Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα
(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)
Δεῖτε ἐδῶ:β' μέρος
Ὑπερηφάνεια
Κατάλαβέ το καλά: χριστιανική ζωή εἶναι ἕνας ἰσόβιος πνευματικός πόλεμος. πανοῦργος ἐχθρός στήνει ἐπιδέξια παγίδες καί ρίχνει ἀναρίθμητα ψυχοκτόνα βέλη.
Μπροστά σέ πολλούς κοσμικούς ἀνθρώπους ρίχνει τό δόλωμα τῆς κοσμικότητος καί τῆς ὑλοφροσύνης, μέ τήν ἐξωτερική, ὁρατή καί χονδροειδή ὑπερηφάνεια τοῦ πλούτου, τῆς ἐπιδείξεως, τῶν σωματικῶν ἐπιθυμιῶν καί ἀπολαύσεων.
Ἀλλά σέ ὅσους ἀπό μᾶς ὅλ᾿ αὐτά δέν ἀσκοῦν καμιά ἕλξη, διάβολος σπέρνει κάποιες ἄλλες λεπτότερες μορφές ὑπερηφάνειας. Γεννάει μέσα μας μιάν ἀδιόρατη αὐτοϊκανοποίηση, μιάν αὐτοδικαίωση, μιάν αὐτάρκεια, πού σχεδόν ἀδυνατοῦμε νά συνειδητοποιήσουμε.
Καί ἀφοῦ σκοτίσει τή διάνοιά μας, τυλίγοντάς την μέσα στή σκοτεινή ὁμίχλη αὐτῆς τῆς λεπτότατης ὑπερηφάνειας, μᾶς ὁδηγεῖ σάν τυφλωμένους σκλάβους του μακριά ἀπό τόν Θεό. Κι ἐμεῖς εἴμαστε ἐντελῶς ἀνυποψίαστοι γι᾿ αὐτό!
Σημείωσε καί τοῦτο: Δέν εἶναι πολύ δύσκολο γιά τόν ἁπλό ἁμαρτωλό νά μισήσει τή ρυπαρή ζωή του, νά τήν ἐγκαταλείψει καί νά προσπέσει στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὅμως πολύ δύσκολο γιά τόν αὐτάρκη ἁμαρτωλό ν᾿ ἀφήσει ἔστω καί μιάν ἀκτίνα θείας ἀγάπης νά διαπεράσεις τό δερμάτινο χιτώνα τοῦ φαρισαϊσμοῦ του...
ταπεινοφροσύνη εἶναι τό μόνο ὅπλο πού ἀποκρούει ὅλες τίς ἐπιθέσεις, ἀλλά εἶναι δύσκολο νά τό ἀποκτήσει κανείς. Ἀπό τήν ἄλλη, τρόπος χρήσεώς του συχνά παρεξηγεῖται, εἰδικά ἀπό ἐκείνους πού κάνουν μιάν ἐξωστρεφή, κοσμική ζωή.

συνεχίζεται...


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ