Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Θαυμαστά γεγονότα.ε' μέρος

 
  ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΊΟΥ
  Δεῖτε ἐδῶ:δ' μέρος

Πρέπει νά ἀγαποῦμε ὅλους ὅσους ἀγαπᾶ ὁ Χριστός, δηλ. ὅλους.
«Ἡ ἀγάπη στό Χριστό σημαίνει ὅτι ἀγαπᾶς καί ὅλους ὅσους Αὐτός ἀγαπᾶ. Εἶναι ἀδιανόητο νά λές ὅτι ἀγαπᾶς τό Χριστό καί νά διώχνεις ἀπό τήν καρδιά σου αὐτούς πού αὐτός ἀγαπᾶ. Μπορεῖ ἡ ἀδυναμία σου καί οἱ συνθῆκες νά μή ἐπιτρέπουν νά θυσιασθεῖς γι’ αὐτούς ὅπως ὁ Χριστός, ὅμως καμμιά συνθήκη δέν σοῦ ἐπιβάλλει καί καμμιά ἀδυναμία σου δέν σοῦ συγχωρεῖ νά τούς βγάλεις ἀπό τήν ἀγάπη σου καί ἀπό τήν προσευχή σου, ἀπό τό νά τούς θέλεις μετανοημένους κοντά στό Χριστό. Κάποτε κάποιοι εἶπαν στό γέροντα Πορφύριο νά προσευχηθεῖ νά πεθάνει ὁ Στάλιν γιά νά γλυτώσει ὁ κόσμος ἀπό τά ἐγκλήματά του. Τούς ἀπάντησε ὅτι αὐτό δέν ἐπιτρέπεται καί πρέπει νά εὐχόμεθα νά μετανοήσει»16.
Θά ἔπρεπε νά ἀγαπούσαμε τόσο ὥστε νά θέλουμε νά πεθάνουμε γιά ὅλους ὅπως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Στήν Ἐκκλησία ἀγαπᾶμε τόν καθένα μέ ἰδιαίτερο – μοναδικό τρόπο διότι ὁ καθένας εἶναι μοναδικός. Στήν Ἐκκλησία διασώζεται τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου· ὁ ἄνθρωπος δέν γίνεται μᾶζα – πολτός.
«Ὁ γέρων Πορφύριος ἀγαποῦσε ὅλους μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι μοναδική γιά τόν καθένα. Ἡ παραβολή τοῦ ἀπολωλότος προβάτου, πού δείχνει τόν τσοπάνη νά ἀφήνει τά 99 πρόβατα καί νά ψάχνει γιά τό χαμένο ἕνα καί νά χαίρεται, ὅταν τό βρεῖ, περισσότερο ἀπό ὅσο τόν χαροποιοῦν τά 99 μή χαμένα, φανερώνει τή χαρά τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Γέροντος κάθε φορά πού συναντοῦσε ἕνα συνάνθρωπο, ἕνα χαμένο πρόβατο τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό κάθε ἐπισκέπτης διαβεβαίωνε τούς ἄλλους ὅτι αὐτόν εἰδικά ὁ Γέροντας τόν ἀγαποῦσε περισσότερο ἀπό ὅλους. Ἡ μοναδικότητα τοῦ ἀνεπανάληπτου ἀνθρωπίνου προσώπου συνεπάγεται γι’ αὐτόν πού τόν ἀγαπᾶ τή μοναδικότητα τῆς ἀγάπης. Ἀλλά ἡ πλούσια καρδιά τοῦ Χριστοῦ καί ὅσων ὁμοιώθηκαν μ’ Αὐτόν, μπορεῖ ν’ ἀγαπᾶ μέ μοναδικό τρόπο τόν κάθε ἄνθρωπο, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ ἀγαπημένου Χριστοῦ»17.

Ὅποιος ἀγαπάει μέσα στήν Ἐκκλησία σωστά, δηλ. μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, χαίρεται τήν ἀληθινή χαρά.
«Ἡ πλούσια καρδιά τοῦ Χριστοῦ καί ὅσων ὁμοιώθηκαν μ’ Αὐτόν, μπορεῖ ν’ ἀγαπᾶ μέ μοναδικό τρόπο τόν κάθε ἄνθρωπο, πού εἶναι εἰκόνα τοῦ ἀγαπημένου Χριστοῦ. Καί ἡ ἀγάπη αὐτή ἑλκύει τή Θεία Χάρη, πού ἐπιπίπτει στόν ἀγαπῶντα σάν χαρά μεγάλη καί ἀνεξάντλητος. Αὐτός πού ἀγαπᾶ εἶναι χαρούμενος γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι δόσιμο καί τό δόσιμο συνεπάγεται τή μακαριότητα, ὅπως εἶπεν ὁ Κύριος («μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἤ λαμβάνειν», Πράξ. 20,35). Αὐτός πού μισεῖ εἶναι δυστυχισμένος καί βασανίζεται ἀπό τή φωτιά τοῦ μίσους πού κατακαίει τήν καρδιά του. Ἔτσι ζοῦσε ὁ Γέροντας στή χαρά πού κανείς, οὔτε οἱ πόνοι οὔτε οἱ θλίψεις, δέν ἀφαιρεῖ ἀπό ἐκεῖνον πού εἶναι δοσμένος στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ»18.
Αὐτός πού ἀγαπᾶ δίνει καί αὐτός πού δίνει χαίρεται.
Ἡ ἐν Χριστῶ ἀγάπη δέν παύει ποτέ. Ὅποιος «ἀγαπάει» ἐκτός Ἐκκλησίας μισεῖ ὅλο καί περισσότερο.
«Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ζώντας στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ λέγει μέ πολλή δύναμη ὅτι τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς χωρίσει ἀπ’ αὐτήν (Ρωμ. 8, 35-39). Καί ἀσφαλῶς οὔτε κάποιος φόβος οὔτε κάποια ἄλλη ἀγάπη. Γι’ αὐτό οἱ ἀνθρώπινες προσκολλήσεις σέ πρόσωπα πού όνομάζονται ἀγάπες, ὅταν ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ εἶναι ψεύτικες καί αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τό ὅτι γρήγορα καί εὔκολα μετατρέπονται σέ ἀβυσσαλέο μῖσος»19.
συνεχίζεται...

16 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 32-33.
17 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 33-34.
18 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 34.
19 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 34.

 Πηγή: Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible