Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

" Ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδιά, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν." (Ματθ. ιη΄: 3).


Αὐτή ἡ ἱστορία τῶν συναξαρίων δίνει μιά ἀπάντηση γιά τίς περιπτώσεις πού εὐδοκεῖ ὁ Θεός καί φεύγουν γιά τήν αἰωνιότητα νέοι ἄνθρωποι μέ καλή πνευματική κατάσταση καί καθαρή ψυχή. Τότε πού ἀρχίζουν τά "γιατί" νά προσβάλουν τή Θεία Ἀγάπη. Εἶναι γεγονός πώς δέ γνωρίζουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ν᾿ ἀγαπᾶμε σωστά καί νά προτιμᾶμε τό συμφέρον μιᾶς ἀγαπημένης ψυχῆς. "Μά μοῦ λείπει, πονῶ", ἀντιλέγουν οἱ περισσότεροι. Σεβαστός ὁ πόνος. Ὅμως αὔξησε τήν προσευχή, πλησίασε ὅσο μπορεῖς περισσότερο τό Θεό, κοντά στόν Ὁποῖο εἶναι τό ἀγαπημένο σου πρόσωπο καί θά νιώσεις μιά εἰρήνη βαθειά, μιά γλυκύτατη παρηγοριά. Κι ἄν δοξάζουμε κι εὐαρεστοῦμε μέ τόν τρόπο τῆς ζωῆς μας τό Θεό, τότε, ὅπως βεβαιώνουν οἱ θεῖοι Πατέρες, Ἐκεῖνος θ᾿ ἀνοίξει τά πνευματικά μας μάτια καί θά ζήσουμε τό γεγονός πώς "ὁ κόσμος τοῦ Θεοῦ εἶναι ἕνας καί οἱ ψυχές εἴτε εἶναι στή Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία εἴτε στήν Στρατευομένη, εἴτε ἑνωμένες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. " Τό ὅτι δέ ὁ Θεός μερικές φορές παίρνει νωρίς (κατ᾿ ἄνθρωπον) αὐτούς πού ἀγαπᾶ, αὐτούς πού Τόν εὐαρέστησαν μέ τή ζωή τους, γιά νά τούς διαφυλάξει ἀπό μελλοντικούς ψυχικούς κινδύνους, τό βεβαιώνει καί ἡ Ἁγία Γραφή στό βιβλίο τῆς Σοφίας Σολομῶντος. Ἐκεῖ γράφει: "Εὐάρεστος τῷ Θεῷ γενόμενος, ἠγαπήθη· καί ζῶν μεταξύ ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἡρπάγη, μή κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἤ δόλος ἀπατήσῃ ψυχήν αὐτοῦ." (Σοφ. Σολ. Δ΄:7). Καθώς καί σέ ἄλλο ἁγιογραφικό χωρίο, ὅπου ὁ Κύριος λέγει: " Διά δέ τούς ἐκλεκτούς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. " (Ματθ. ΚΔ΄: 22).

Ἀλλά καί μέσα στή ζωή τῶν ἁπλῶν πιστῶν ἀνθρώπων ὑπάρχουν μηνύματα οὐρανόσταλτα πώς οἱ νέοι "οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ" εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητοί στόν οὐράνιο κόσμο τοῦ Θεοῦ.

Πολλοί μάλιστα γονεῖς, συγγενεῖς καί φίλοι νέων πού ἦταν εὐσεβεῖς καί φρόνιμοι  ἤ ἐπέδειξαν μετάνοια καί τούς κάλεσε ὁ Θεός κοντά Του μέ ἕναν αἰφνίδιο τρόπο ἤ μέ μιά ἀσθένεια, τούς ἔχουν δεῖ εἴτε στόν ὕπνο εἴτε σέ ὅραμα μέσα σέ φῶς καί δόξα.
Σύμφωνα μέ τήν ἀφήγηση κάποιας σεβαστῆς πρεσβυτέρας ἑνός ἱερέως ἀπό τήν Ἀττική, ὁ ὁποῖος προσφάτως ἐκοιμήθη, ἐμφανίστηκε ὁ ἐν λόγω ἱερέας σέ πνευματική του θυγατέρα, ἐνῶ ἐκείνη κοιμόταν, νά λειτουργεῖ περίλαμπρος στό Οὐράνιο Θυσιαστήριο. Πλησίασε τότε ἐκείνη νά κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων μαζί μέ τήν πρεσβυτέρα, ἀλλά ὁ ἱερέας ἀρνήθηκε λέγοντας της: " - Θά κοινωνήσω πρῶτα τούς νέους, μετά ἐσᾶς." Τότε εἶδε στή σειρά χαριτωμένους νέους ὁλόφωτους, ντυμένους στά λευκά, πού φοροῦσαν γαλάζια περιβραχιόνια!

Μιά ἄλλη εὐσεβής κοπέλα ἀπό τήν Κόρινθο διηγήθηκε κάτι σχετικό: Ὁ πεθερός της, θεοσεβής καί ἰδιαίτερα ἐλεήμων, ἐμφανίστηκε στόν ὕπνο τῆς γυναῖκας του καί χαρούμενος τῆς εἶπε: " Ἔλα νά σοῦ δείξω σέ τί ὄμορφο μέρος εἶμαι! " Τῆς ἔδειξε μιά ὑπέροχη τοποθεσία μέ φῶς ὑπέρλευκο, πού προξενοῦσε ἀγαλλίαση (τό ἄκτιστο φῶς τοῦ Θεοῦ). Ἐκεῖ σάν σέ ὑπέροχο προαύλιο Ἐκκλησίας βρισκόνταν κάποιες ἀρχοντικές γυναῖκες πού ἔμοιαζαν νά πλέκουν κάτι. " - Τί φτιάχνουν αὐτές ἐδῶ;", ρώτησε ἡ γυναίκα. Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: " Αὐτές φτιάχνουν μέ χρυσό καί λευκόχρυσο τίς στολές τῶν νέων πού ἔρχονται ἐδῶ!"
Ὅσο γιά τά παιδιά, πού διαθέτουν τά θεοφιλῆ προσόντα τῆς ἀθωότητος, τῆς ἀνεξικακίας, τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀπόλυτης ἐμπιστοσύνης σ᾿ Ἐκεῖνον, ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος ἔχει διαβεβαιώσει ὅτι "τῶν γάρ τοιούτων ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν" (Ματθ. ιθ΄:14). Μᾶς προτρέπει μάλιστα καί μᾶς προειδοποιεῖ λέγοντας: " Ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδιά, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν." (Ματθ. ιη΄: 3).

Ὅταν τό διαβεβαιώνει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, τί νά προσθέσει κανείς; Ἁπλῶς ἀναφέρεται στή συνέχεια ἕνα ἀποκαλυπτικό ὄνειρο πού εἶδε μιά Μοναχή, τό ὁποῖο ἔδειχνε καθαρά τό γεγονός αὐτό.
Εἶδε ἔνα πλῆθος ἀνθρώπων, πού βρισκόταν σέ πορεία. Ἦταν σάν ἔνα φαρδύ ἀνθρώπινο ποτάμι. Ξαφνικά σ᾿ ἕνα ὁρισμένο σημεῖο τό πλῆθος αὐτό χωρίστηκε στά δύο. Μπροστά καί πάνω ἀπό τή μιά φάλαγγα ὑπῆρχε μετέωρη μιά ὄρθια ἐπιτύμβια πλάκα χωρίς σταυρό, χωρίς τίποτε. Σάν αὐτές πού ἔχουν οἱ τάφοι τῶν ἀλλοθρήσκων. Σύμβολο θανάτου!... Ἡ ἄλλη φάλαγγα ἦταν ἡ φάλαγγα τῶν σεσωσμένων, ἡ φάλαγγα τῶν Χριστιανῶν, ἡ ὁποία εἶχε τήν ἑξῆς διάταξη: Μπροστά πήγαινε ἕνα πλῆθος μικρῶν παιδιῶν, ἀπό πίσω διάφοροι ἄνθρωποι πού κρατοῦσαν ὁ καθένας, ὅπως οἱ σημαιοφόροι τή Σημαία, ἀπό ἕνα μεγάλο ξύλινο Σταυρό. Μετά ἀπ᾿ αὐτούς ἐρχόταν ἕνα μεγάλο πλῆθος διαφόρων ἀνθρώπων. Γι᾿ αὐτή τήν τελευταία κατηγορία ἀπόρησε ἡ Μοναχή ποιοί ἦταν. Καί πῆρε ἀμέσως τήν πληροφορία: " Οἱ ἐλεημένοι"!

      " Ὦ Κύριε, οὐκ ἔκρυψα τό ἔλεός Σου"
ἄς ποῦμε κι ἐμεῖς μαζί μέ τόν προφητάνακτα Δαυΐδ...

Ἀπό τό βιβλίο: "Μηνύματα ἀπό τόν Οὐρανό"

Ἔκδοσις: " Ἱ. Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας Δωρίδα 2005

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...