Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Σημεῖα τῆς χάριτος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
δ. Σημεῖα τῆς χάριτος στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
Μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς ἄφησε ἀμέτρητα σημεῖα θαυμάτων, γιά νά ἐνισχύσει τήν πίστη μας καί νά μᾶς βεβαιώνει κάθε στιγμή καί ὥρα ὅτι εἶναι ἀοράτως δίπλα μας καί ὅτι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη εἶναι ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία.
Αὐτά τά θαύματα ἔβλεπαν οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί μέσα στούς αἰῶνες καί στηρίζονταν στήν πίστη τους σέ περιόδους διωγμῶν, σκλαβιᾶς, προπαγάνδας, δυστυχίας. Κι ἔμειναν σταθεροί καί ἀταλάντευτοι. Διότι τά θαύματα αὐτά τούς βεβαίωναν ὅτι μόνο μέσα στήν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ὑπάρχει ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού ἐνεργεῖ καί ἁγιάζει.

Μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχουμε:
·        ἀμέτρητους ζωντανούς ἁγίους μέ χαρίσματα προορατικά, διορατικά, θαυματουργικά, ἰαματικά, ποιμαντικά·
·        λείψανα ἁγίων πού εὐωδιάζουν, πού μυροβλύζουν, πού παραμένουν ἄφθαρτα·
·        ἅγιες εἰκόνες πού μυροβλύζουν καί θαυματρουγοῦν,
Μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχουμε:
·        τό Ἅγιο Φῶς, πού βγάινει θαυματουργικά κάθε Μέγα Σάββατο μέσα ἀπό τόν τάφο τῆς Ἀναστάσεως μόνο στόν Ὀρθόδοξο Πατριάρχη·
·        λουλούδια τοῦ ἐπιταφίου πού ξανανθίζουν·
·        θαύματα ἰαματικά τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου·
·        ἁγιασμό πού ποτέ δέν χαλᾶ,
·        πρόσφορα πού ζυμώνονται θαυματουργικά χωρίς προζύμι, μέ τόν βασιλικό τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Γιά τήν Ὀρθοδοξία μᾶς μιλοῦν σιωπηλά:
·        οἱ ἀρχαῖοι βυζαντινοί ναοί καί τά ξωκλήσια·
·        οἱ εἰκόνες καί τά καντήλια·
·        τά θυμιάματα καί οἱ ὕμνοι·
·        ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάσταση·
·        οἱ ἁγιασμένοι καί λευκασμένοι ἱερεῖς·
·        οἱ ἀκτινοβόλοι μοναχοί καί μοναχές·
·        τά μοναστήρια καί τά προσκυνήματα·
·        τά ἀσκητήρια καί τά σπήλαια ἀσκητῶν·
·        τά ἱερά κειμήλια καί τά ἀρχαῖα χειρόγραφα.
Μόνο στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχουμε:
·        ἕναν ἀμύθητο λειτουργικό πλοῦτο·
·        τά χειρόγραφα μέ τίς ἀποφάσεις τῶν ἱερῶν Συνόδων·
·        τόν ἀνεκτίμητο θησαυρό τῆς Πατερικῆς σοφίας·
·        τά πολύτιμα κείμενα μέ τίς διδασκαλίες καί τίς ἐμπειρίες τῶν ἀσκητῶν καί ἁγίων.
Μέσα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία:

·        ζοῦμε ττήν Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως·
·        ζοῦμε ἀνάμεσα σέ ἁγίους καί μάρτυρες·
·        περιβαλλόμαστε ἀπό τίς ἱερές εἰκόνες τους·
·        καί καλούμαστεε νά γίνουμε καί μεῖς ἅγιοι.

Συμπερασματικά:
Οἱ Ὀρθόδοξοι δέν εἴμαστε ὀπαδοί κάποιας θρησκείας ἀλλά ζοῦμε μέσα στό θαῦμα τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι ἱδρυτής μιᾶς θρηκείας, ἀλλά ὁ δημιουργός τῆς ζωῆς μας.
Δέν εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού μᾶς μιλᾶ γιά τόν Θεό, ἀλλά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός πού κατέβηκε ἀπό τούς οὐρανούς καί ἔγινε ἄνθρωπος καί ἔζησε ἀνάμεσά μας:
·        γιά νά μᾶς ἀποκαλύψει τόν ἀληθινό Θεό στό θεανθρώπινο πρόσωπό Του·
·        γιά νά μᾶς δείξει πόση εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο·
·        γιά νά μᾶς κάνει ἁγίους καί ἀθανάτους, προορισμένους νά ζήσουμε αἰώνια εὐτυχισμένοι στή βασιλεία Του ὡς «κατά χάριν»  θεοί.
Αὐτός στέκεται πάντοτε δίπλα μας. Κάνει τά πάντα γιά μᾶς. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά Τοῦ ἐμπιστευτοῦμε τή ζωή μας. 
Μάριος Ν. Δομουχτσῆς
Σέ ποιόν Θεό νά πιστέψω;
  (147-149)
Ἔκδοση Πέμπτη
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»
ΑΘΗΝΑ 2013

http://makkavaios.blogspot.gr/2016/04/blog-post_77.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ