Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Ἅγιος Λουκᾶς Κριμαίας: "Ὅπως οἱ ἀναθυμιάσεις, μᾶς προκαλοῦν ἀσθένειες, ἔτσι οἱ ἀναθυμιάσεις τῆς κακῆς πνευματικῆς ἐνέργειας φαρμακώνουν τήν καρδιά, τό μυαλό καί τήν πνευματική μας ζωή".


Και η υλική ευημερία του λαού συνδέεται πάντα στενά με την υγιή και καθαρή κατάσταση της ψυχής και της καρδιάς του λαού.
"Είναι η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζετε. Πρέπει να ξέρετε ότι η δύναμη του ανθρώπινου λόγου είναι τεράστια.

Ούτε ένας λόγος που βγαίνει από τα ανθρώπινα στόματα δεν χάνεται στον χώρο χωρίς ίχνη.
Πάντα αφήνει βαθύ, ανεξίτηλο ίχνος, ζει ανάμεσά μας, ενεργεί στην καρδιά μας, γιατί στον λόγο βρίσκεται μεγάλη πνευματική ενέργεια που είναι η ενέργεια της αγάπης και του καλού ή απεναντίας η ασεβής ενέργεια του κακού.
Και η ενέργεια ποτέ δεν χάνεται. Αυτό το ξέρουν όλοι οι φυσικοί, όσον αφορά στην υλική ενέργεια που σε όλες τις μορφές της ποτέ δεν χάνεται.
Η πνευματική ενέργεια επίσης ποτέ δεν χάνεται χωρίς ίχνη, αλλά εξαπλώνεται παντού, ενεργεί σε όλα.
Με τα στόματα των ασεβών κατεδαφίζεται η πόλη, επειδή η κακή ενέργεια της ορμητικής γλώσσας τους, της ακάθαρτης και βλάσφημης, διεισδύει στην καρδιά των γύρω ανθρώπων, μολύνει τον πνευματικό αέρα έτσι όπως ο υλικός αέρας μολύνεται από τις αναθυμιάσεις.
Εάν οι αναθυμιάσεις προκαλούν σε μας σωματικές ασθένειες, τότε οι αναθυμιάσεις της κακής πνευματικής ενέργειας φαρμακώνουν την καρδιά μας, το μυαλό μας και όλη την πνευματική μας ζωή.
Η ζωή ολόκληρου του λαού γίνεται δηλητηριασμένη από αυτή την κακή πνευματική ενέργεια και εάν έχουν δηλητηριαστεί οι καρδιές και το μυαλό των ανθρώπων με αυτές τις πνευματικές αναθυμιάσεις, εάν γεννήθηκαν μέσα τους οι ακάθαρτοι και βλάσφημοι λογισμοί, η συκοφαντία, η κατάκριση και όλα αυτά που είναι αρεστά στον διάβολο και τους υπηρέτες του, τότε με αυτή την ακάθαρτη πνευματικότητα γεμίζει όλη η πνευματική ζωή του λαού.
Και η υλική ευημερία του λαού συνδέεται πάντα στενά με την υγιή και καθαρή κατάσταση της ψυχής και της καρδιάς του λαού
Εάν η ευλογία των δικαίων εξαπλωθεί πάνω στον λαό, εάν στην καρδιά των ανθρώπων διεισδύσουν τα άγια λόγια τους, τότε η πνευματική κατάσταση του λαού θα προοδεύει και επομένως και η υλική θα βαθαίνει και θα προοδεύει.
Εάν βασιλεύει στην ψυχή του λαού η πνευματική μόλυνση που βγαίνει από τα στόματα των αδίκων, τότε η κακή ενέργεια των κενών και διεφθαρμένων λόγων θα καταστρέψει τον λαό, όχι μόνο στην πνευματική, αλλά και στην φυσική κατάσταση. Αυτό το ξέρετε.
Βλέπετε πόσο φοβερή, πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη μας για κάθε σαπρό, κακό και ακάθαρτο λόγο ; Γιατί με αυτούς τους ακάθαρτους λόγους δηλητηριάζουμε την καρδιά και το μυαλό των οικείων μας.
Να γιατί τόσο έντονα μιλάει για την γλώσσα μας ο άγιος απόστολος Ιάκωβος συγκρίνοντάς την με την φωτιά που φλογίζει και φαρμακώνει όλη την ζωή μας... ".

--------------------------------------------------------------
Από το βιβλίο : 
Ρήματα ζωής αιωνίου, 
Αγίου Λουκά, επισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας

https://www.facebook.com/ioanna.kap1?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...