Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

«Ἡ προσευχή μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ»


Πρωτ. Στεφάνου Ἀναγνωστόπουλου

Στόν Υἱόν καί Λόγον ὁ Θεός Πατήρ «ἐχαρίσατο ὄνομα τό «ὑπέρ πᾶν ὄνομα»1.
  • Ὄνομα φοβερόν,
  • Ὄνομα παντοδύναμον,
  • Ὄνομα ἡγιασμένον,
  • Ὄνομα εὐλογημένον,
  • Ὄνομα δεδοξασμένον καί αἰνετόν εἰς τούς αἰῶνας.

Γι᾿ αὐτό κι ἐμεῖς νά κάνουμε σεμνή ὑπακοή στήν προτροπή τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, πού μᾶς παραγγέλλει:

«Βοᾶτε τό ὄνομα αὐτοῦ»2, βοᾶτε ἀδιαλείπτως τό γλυκύτατο καί ὑπερ πᾶν ἄλλο ἀγαπητό Ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Στήν δέ Κυριακή προσευχή, στό «Πάτερ ἡμῶν...», λέμε:


«ἁγιασθήτω τό ὄνομά σου», πού σημαίνει “δοξασθήτω”. Καί δοξάζεται ὄντως τό πανάγιον Ὄνομα τοῦ Κυρίου διά τῆς Εὐχῆς, ἀλλά καί αὐτό στήν συνέχεια μέ τήν σειρά του ἁγιάζει ἐμᾶς καί τή ζωή μας.

Ὁ ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητής μᾶς συμβουλεύει:

«Ἀεί μνημονεύειν τοῦ Θεοῦ καί οὐρανός ἡ διάνοιά σου γίνεται»3.

Ὁ δέ Μέγας Βασίλειος λέγει κάτι πολύ βασικό:

«Μή ταῖς βιωτικαῖς μερίμναις διακόπτηται τό διηνεκές τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ»4.

Κι αὐτός ὁ λόγος εἶναι μιά ἀναφορά στήν ἀδιάλειπτη Νοερά προσευχή, τήν Εὐχούλα, πού πρέπει νά τήν λέμε μέ πολλή ταπείνωσι, σάν νά εἶναι παρών ὁ Θεός..., γιατί πράγματι ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος βρίσκεται μπροστά μας!


«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με»


συνεχίζεται......


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἀπό τό βιβλίο: Η ΕΥΧΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Ἐκδόσεις:Γ. Γκέλμπεσης
Πρωτ. Στεφάνου Ἀναγνωστόπουλου

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Πρωτ. Στέφανο Ἀναγνωστόπουλο γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

1Φιλ. Β΄: 9.
2Ἡσ. 12 : 4.
3Ἁγίου Νείλου τοῦ Ἀσκητοῦ, Περί προσευχῆς, Φιλοκαλία..., τ. Ἀ΄, σελ. 231.
4Ἱερομονάχου Ἰω., Νήψη καί προσευχή, Θεσσαλονίκη 1977, σελ. 67-68.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...