Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Ἡ συγκλονιστικὴ εὐθύνη τῶν γονιῶν – γιατί κάποιοι γονεῖς δὲν ἀντιδροῦν;

Γράφει ἡ Κανάκη Εὐαγγελία,  ἐκπαιδευτικὸς
 
Ἡ σημερινὴ γενιὰ εἶναι πραγματικὰ ἀδικημένη γενιά. Ὄχι γιατί κληρονόμησε ἕνα τεράστιο δημοσιονομικὸ χρέος, ἀλλὰ γιατί δὲν ἔζησε ζωὴ ἀνθρώπινη. Τὸ μητρικὸ καὶ πατρικὸ ἔνστικτο τν γονιῶν ἔχει ἀδρανήσει σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν οἰκογένεια μοιάζει τοξική. Ἀπουσιάζουν παντελῶς τὰ αἰσθήματα ἀσφάλειας, σιγουριᾶς, γνήσιας ἀγάπης. Γιὰ παράδειγμα πολλοὶ γονεῖς φοβοῦνται μήπως τὸ παιδὶ τους πάρει χαμηλὴ βαθμολογία σὲ κάποιο μάθημα, ἀλλὰ δὲν ἔχουν κανένα φόβο καὶ ἐνδοιασμὸ νὰ τὸ  ἀφήσουν ἀπροστάτευτο σὲ κάθε λογὴς διαστροφικὲς παιδαγωγίες.  Δὲν συνειδητοποιοῦν ὅμως ὅτι στὰ χέρια τους κρατοῦν ταυτόχρονα εὐαίσθητες ψυχὲς καὶ ἀτομικὲς βόμβες: ἡ νέα γενιὰ ἢ θὰ φτιάξει ἕναν καλύτερο κόσμο ἂν γαλουχηθεῖ σωστὰ ἢ θὰ τὸν τινάξει στὸν ἀέρα!
Ἡ ἀδράνεια αὐτή, ποὺ ἀγγίζει τὰ ὅρια τῆς πνευματικῆς ὑστέρησης, καθὼς καὶ  ἡ ψυχαναγκαστικὴ ὑποτέλεια σὲ σχήματα καὶ πολιτικὲς μεθοδεύσεις, δίνουν στοὺς γονεῖς τὴν ψευδαίσθηση τῆς νομιμότητας. Ζαλισμένοι μέσα σὲ οἰκογένειες κατεστραμμένες, δὲν ἔχουν πλέον τά νοητικὰ καὶ συναισθηματικὰ αἰσθητήρια ποὺ θὰ τοὺς εἰδοποιήσουν σὲ ἐνδεχόμενο κίνδυνο. Ἔχουν καταστρέψει καὶ τὰ ἐρωτικά τους αἰσθητήρια», ἀφοῦ  γι’ αὐτοὺς ὁ γάμος ἦταν μόνο οἰκονομικὴ ἀποκατάσταση καὶ καλοπέραση, τὸ ψυχρὸ σέξ, χωρὶς περιττοὺς ρομαντισμοὺς καὶ θυσίες, ἀπάτες καὶ ἀπιστίες, μιὰ εὐνουχισμένη ζωή, χωρὶς αἰσθήματα, χωρὶς σκοπό, ὑπερσεξουαλικοποίηση σὲ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τους.… Πῶς λοιπὸν νὰ ἀντιδράσουν σὲ δράσεις ἀνεύθυνης σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης τῶν παιδιῶν τους, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι δὲν....
ζοῦν καὶ  δὲν ξέρουν κάτι καλύτερο νὰ ἀντιπροτείνουν;
Κατάπιαν ἀμάσητα τά σκουπίδια τῆς σύγχρονης προπαγάνδας τῆς show biz, ἐπέλεξαν ὡς παιδαγωγὸ τῶν παιδιῶν τους τὴν τηλεόραση. Ἡ ἡδονὴ προβάλλεται πλέον στοὺς ἐφήβους ὡς ὕψιστο δικαίωμα, τὸ ὁποῖο μποροῦν νὰ ἱκανοποιήσουν ὑπερβαίνοντας ὁποιονδήποτε φραγμὸ λογικῆς καὶ ἠθικῆς. Δημιουργεῖται ἔτσι μιὰ γενιὰ σεξουαλικὰ ἀφιονισμένων ἀνθρώπων, δῆθεν ἐπαναστατημένων,  ποὺ δὲν θὰ μποροῦν νὰ σκεφτοῦν καὶ νὰ δράσουν ἐλεύθερα, ἡ πλέον χειραγωγίσιμη μάζα. Γιὰ νὰ γίνουν κοινωνικὰ ἀποδεκτοὶ καὶ ἀναγνωρίσιμοι οἱ νέοι, πρέπει νὰ δεχτοῦν καὶ νὰ μιμηθοῦν τὴν πλέον παράλογη καὶ πρόστυχη συμπεριφορά. Αὐτὸ τοὺς διδάσκουν οἱ σημερινοὶ ἀτάλαντοι πρωταγωνιστὲς τῆς TV καὶ ἐκφραστὲς τῆς τέχνης, οἱ ὁποῖοι ἁπλὰ ἀνταγωνίζονται σὲ ἐφευρετικότατα χυδαιότητας. Ἡ λογικὴ καὶ ἡ τέχνη  ὑφίστανται τὸ χειρότερο bullying.
Οἱ γονεῖς ποὺ μεγαλώνουν τὰ παιδιά τους ὡς νάρκισσους - ἔμμεσος τρόπος ἐπιβεβαίωσης τῶν ἰδίων -  δὲν μποροῦν νὰ διαταράξουν τὰ λιμνάζοντα νερὰ τὶς παιδαγωγίας τους, στὰ ὁποῖα καθρεφτίζεται ὁ ἐαυτός τους, καὶ νὰ διακινδυνεύσουν ἀπὸ τὴν τυχὸν ἀμφισβήτηση ποὺ παραμονεύει.  Χειραγωγημένοι, ἐγκλωβισμένοι στὰ δίχτυα τῆς δικῆς τους πτώσης οἱ ἴδιοι, πὼς θὰ ὁδηγήσουν τὰ παιδιά τους σὲ π-Ἀνάσταση ἐνάντια σὲ μιὰ ἄνομη κατάσταση, γιὰ τὴν  ὁποία εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι ἠθικοὶ συν-ὑπαίτιοι - συναυτουργοί;
Ἀποτυχία ὑπάρχει καὶ σὲ κάποιες λεγόμενες «χριστιανικὲς» οἰκογένειες  οἱ ὁποῖες προσάρμοσαν τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία στὶς δικές τους συμπλεγματικὲς καὶ νοσηρὲς ἰδεοληψίες, ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ τὴν θυσιαστικότητα καὶ τὸ δόσιμο στὸν ἄλλο, γιὰ τὸ ὁποῖο μᾶς νουθετεῖ ἡ ἐκκλησία ἐδῶ καὶ αἰῶνες. Ἄντρες ποὺ εἶδαν τὸν γάμο ὡς τρόπο ἀποφυγῆς τῆς πορνείας καὶ τὴν γυναίκα τους ὡς μιὰ «μηχανὴ τεκνογονίας» καὶ ὄχι σὰν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, σὰν τὴν ἐκκλησία γιὰ τὴν ὁποία πρέπει νὰ θυσιαστοῦν. Γυναῖκες ποὺ ἀπέδρασαν ἀπὸ τὶς εὐθύνες τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς, κατασκευάζοντας καὶ μιὰ παράλληλη ζωὴ πιὸ «κοντὰ» στὸν Θεό. Πῶς αὐτοὶ θὰ δώσουν στὰ παιδιὰ τους τὸ συναισθηματικὸ ἀντίβαρο τῆς οἰκογενειακῆς εὐτυχίας; Μήπως πρέπει νὰ διαβάζουν καθημερινά τά λόγια τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου; «Τὸ Μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστι, ἐγώ δε λέγω εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν».
Ἡ σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγηση εἶναι κατεξοχὴν ὑπόθεση τῶν γονιῶν, ὄχι ὅμως μὲ λόγια. Ἡ βιωματικὴ προσέγγιση τῶν σχέσεων ἀπὸ ἕνα παιδί, εἶναι ἡ ζωὴ σὲ μιὰ οἰκογένεια, στὴν ὁποία τὰ ἀνδρόγυνο προσπαθεῖ καθημερινὰ νὰ πλησιάσει στὸ ἀρχέτυπο τῆς δημιουργίας καὶ ὄχι δράσεις καὶ ἀνόητα δρώμενα στὴν τάξη, τὰ ὁποῖα πολλὲς φορὲς ὑλοποιοῦν ἄνθρωποι μὲ ἀποτυχημένη οἰκογενειακὴ καὶ ἐρωτικὴ ζωή. Ὅσοι γονεῖς παραδίδουν ἄνευ ὅρων αὐτὸ τὸ σπουδαῖο τομέα σὲ «εἰδικοὺς» καὶ μή, καὶ δὲν ἀντιδροῦν σὲ πολιτικὲς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ἀποκαλύπτουν ἄθελά τους τὴν ἀποτυχία τους ὡς σύζυγοι καὶ ὡς γονεῖς.  
Ἡ θεματικὴ ἑβδομάδα εἶναι μιὰ κάλυψη γιὰ τὴν προώθηση τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ὅπως τὴν ὑπαγορεύει ἡ νέα πολιτικὴ ὀρθότητα. Μετὰ τὸν σάλο ποὺ προκλήθηκε, τὸ Ὑπουργεῖο ἀναδιπλώθηκε. Διαρρηγνύοντας τὰ ἱμάτιά του δήλωσε ὅτι, σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν εἶχε πρόθεση νὰ μιλήσει στὰ παιδιὰ γιὰ «ἔκφυλες καταστάσεις». Ἀφήνοντας ὅμως τὴν ἑνότητα «Βιολογικὸ καὶ κοινωνικὸ φύλο» στὴν προτεινόμενη θεματολογία γιὰ τὰ παιδιά, χτίζει τὸ ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο γιὰ τὴν νομιμοποίηση ἔκφυλων καταστάσεων, δηλ. τῆς ὁμοφυλοφιλίας καὶ τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ. Γενικὰ δημιουργεῖται μιὰ νεφελώδης κατάσταση  γύρω ἀπὸ τὸ τί θὰ εἰπωθεῖ σὲ κάθε σχολεῖο, ἀφήνοντας σκοπίμως διάτρητη τὴν ὅλη παρέμβαση σὲ κάθε λογὴς «περίεργες» πρωτοβουλίες καθηγητῶν καὶ συλλόγων, χωρὶς οἱ γονεῖς νὰ μποροῦν νὰ βασιστοῦν σὲ συγκεκριμένα δεδομένα γιὰ νὰ ἀντιδράσουν καταλλήλως. 
Θέλοντας νὰ χαμηλώσει ἀκόμα πιὸ πολύ τούς τόνους τὸ τμῆμα Παιδείας τοῦ Σύριζα, ἀπέδωσε στὴν θεματικὴ ἑβδομάδα τὸν «πιασάρικο» τίτλο: πενθήμερη ἐκδρομή. Οἱ ἐκδρομὲς κ. Ὑπουργὲ ὅμως, δὲν ἔχουν τὸν χαρακτήρα τῆς ἐπιβολῆς. Ἐσεῖς μὲ σοκαριστικὴ δήλωσή σας ἀναφέρατε: «Δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα κανένας γονέας νὰ πάρει τὸ παιδί του ἀπὸ τὸ σχολείο γι τὰ θέματα ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὴ διάρκεια τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας. …δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παίρνει τὰ παιδιὰ του ἀπὸ τὸ σχολείο επειδή δὲν συμφωνεῖ μὲ κάτι ποὺ ἡ πολιτεία συντεταγμένα ἔχει προτείνει νὰ γίνεται». Κάτι τέτοιες δηλώσεις μᾶς ξυπνοῦν στὴ μνήμη τὴν χιτλερικὴ νεολαία (Hitler Jugend) καὶ τὰ κομμουνιστικὰ παιδομαζώματα, ποὺ ἤθελαν τοὺς νέους δοσμένους ψυχὴ τε καὶ σώματι στὰ κελεύσματα τῆς δικιᾶς τους «συντεταγμένης πολιτείας»! Ὁ γονιὸς ἔχει κάθε δικαίωμα ὄχι μόνο στὴν πλήρη καὶ ἀναλυτικὴ γνώση τῶν πληροφοριῶν ποὺ παρέχονται ἀπὸ τὸ σχολεῖο ἀλλὰ καὶ τὸν πρῶτο λόγο στὴν διαμόρφωση αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν.
Ἡ ὑπερσεξουαλικοποίηση μὲ ὅλες τὶς διαστροφικὲς προεκτάσεις της, ἔχει γίνει τὸ ΣΥΓΡΟΝΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ. Ἂν οἱ προηγούμενες γενιὲς δέχτηκαν τὴν σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση ὡς ἐπανάσταση καὶ ἀπόδραση ἀπὸ τὴν ἐλλειμματικὴ ζωὴ μιᾶς ἀποστειρωμένης, ξενέρωτης ζωῆς, ἡ σημερινὴ γενιὰ πρέπει νὰ ἐπαναστατήσει στὸ ἀδιέξοδο το βούρκου, τῆς ἀσχήμιας,  τῆς ἠθικῆς παράλυσης καὶ διαστροφῆς, ποὺ ὁδήγησε ἡ ἀνερμάτιστη ζωὴ τῶν γονιῶν τους. Οἱ γονεῖς πρέπει, ὄχι μόνο νὰ ἀνοίξουν  αὐτὸν τὸν δρόμο στὰ παιδιὰ ἀλλάζοντας νοῦ, μετὰ-νοώντας γιὰ ὅτι δὲν ἔκαναν ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναπληρώσουν τὸ διαφυγὸν κέρδος ποὺ προκάλεσε ἡ -νόητη παιδαγωγία τους μὲ ἕναν παραπάνω ἀγώνα. Ἀλλιῶς θὰ εἶναι ὑπόλογοι καὶ ὑπεύθυνοι γιὰ τὴν ἐπικείμενη καταστροφή.
 
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2017/02/blog-post_91.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...