Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018

Τά Ψευτούγεννα, ἦρθαν καί φέτος!


  Ἴσως πολλοί νά παραξενευτοῦν ἀπό τόν τίτλο τοῦ ἄρθρου, ἐκτός φυσικά ἀπό αὐτούς πού ἔχουν μάθει νά βασανίζουν τό μυαλό τους, νά προβληματίζονται συχνά, καί νά «κοσκινίζουν» τά ὅσα ἐντέχνως, μᾶς σερβίρονται. Γι’αὐτό χωρίς εἰσαγωγές καί προλόγους, θά προσπαθήσω νά ἐξηγηθῶ.
  Κατ' ἀρχάς, θά ἤθελα νά διευκρινίσω, γιά νά προλάβω κάποιους πού πιθανόν νά τό διανοηθοῦν, ὅτι τά Ψευτούγεννα δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τά Χριστούγεννα, ἀσχέτως ἐάν ἑορτάζονται καί ἀπό βαπτισμένους ὀρθοδόξους χριστιανούς.
  Τά Ψευτούγεννα ἑορτάζονται ταυτόχρονα μέ τά Χριστούγεννα, μέ τήν τεράστια διαφορά ὅτι ὅσοι τά ἑορτάζουν, δέν χαίρονται τήν γέννηση τοῦ Φωτός, τῆς Ἀληθείας, τοῦ σαρκωμένου Λόγου· χαίρονται ἤ νομίζουν ὅτι χαίρονται μέ τήν, γιά ἄλλη μιά χρονιά, γέννηση τοῦ Ψεύδους (καί τῶν καρπῶν του) στήν ζωή τους καί οὐσιαστικά τήν ἐμμονή στήν ἀμετανοησία! «Χαίρονται» μέ τό Ψεῦδος καί τόν Πατέρα αὐτοῦ!
  Ψευτούγεννα λοιπόν, καί ὅπως εἴπαμε, εἶναι τά ἄκρως ἀντίθετα τῶν Χριστουγέννων. Προσφέρονταν λόγου χάριν, ἡ περίοδος τῆς χριστουγεννιάτικης σαρακοστῆς γιά νηστεία, ἐγκράτεια, πνευματική ἄσκηση, προσευχή, ἐλεημοσύνη, ἀγρυπνία, ἐκκλησιασμό, ἐξομολόγηση καί Θεία Κοινωνία; Ἔ, λογαριάστε τά ἀκριβῶς ἀντίθετα: πολύ φαΐ, κρέατα, γλέντια, πανηγύρια, χοροί, ἀσωτίες, φιληδονίες, ἀσυδοσίες, ὕπνος καί ὅ,τι ἄλλο μπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς. Ὅσο γιά ἐκκλησιασμό, ἀγρυπνίες καί τά σχετικά, ἔ, μιά μέρα ἔχουμε νά κοιμηθοῦμε λίγο παραπάνω, ἐκτός καί ἐάν πρέπει νά ἀγρυπνήσουμε σέ κάποιο ξενυκτάδικο, μέχρι πρωίας! Τότε ἀλλάζει τό θέμα.
  Ἄλλη μιά νέα χρονιά λοιπόν, ἀναμένεται, καί τό ψεῦδος ξαναγεννιέται. Καμμία ἀλλαγή στήν ζωή μας, ὥς πρός τό χριστιανικότερον. Θά συνεχίσουμε νά γιορτάζουμε τά ξενόφερτα γενέθλιά μας (οὔτε μέ τό ὄνομα τοῦ ἁγίου μας θέλουμε νά ἔχουμε σχέση, καί πολλοί τό ἔχουν ἀλλάξει!
Τίποτα πού νά μᾶς θυμίζει τόν Χριστό μας),  νά διασκεδάζουμε μέ τό εἰδωλολατρικό ἔθιμο τῶν καρναβαλιῶν, νά «γυμνάζουμε» τό σῶμα μας κάνοντας γιόγκα καί ὅλες τίς «παράξενες» καί ξενόφερτες τεχνικές (μήν μᾶς ποῦν καί συντηρητικούς), νά πορνεύουμε ἀνερυθριάστως, χωρίς τό μέγα Μυστήριον τοῦ Γάμου (διότι ὅλοι ἔτσι κάνουν), θά συνεχίσουμε νά μήν δεχόμαστε τό σωτήριο Μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης, νά κοινωνοῦμε μιά δυό φορές τόν χρόνο (ἔτσι γιά το καλό, γιά τό ἔθιμο), νά καταλύουμε τίς νηστεῖες, νά μήν μελετοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τήν Ἁγία Γραφή, νά μήν ζοῦμε Μυστηριακή ζωή, νά μήν τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, καί γενικῶς, νά μήν χωρᾶ πουθενά ὁ Χριστός στήν ζωή μας. Οὔτε ἡ χαρμόσυνη εἴδηση δέν ἀκούγεται πλέον: «Χριστός ἐτέχθη»!, «Ἀληθῶς ἐτέχθη»! Μέ ἄλλα λόγια, νά ζοῦμε ἀλλά νά εἴμαστε νεκροί· ζωντανοί νεκροί! Καί τό χειρότερο: νά νομίζουμε ὅτι εἴμαστε Ὀρθόδοξοι!
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα τῆς ἑορταστικῆς περιόδου τῶν Ψευτουγέννων, εἶναι ἡ «τιμή» πού ἀποδίδουμε στόν ἅγιο Βασίλειο. Κατά τό κοινῶς λεγόμενο, τοῦ «ἔχουμε ἀλλάξει τά φῶτα»! Ἔχουμε πλημμυρίσει ἐμεῖς οἱ, ὑποτίθεται, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τίς ἀγορές, τούς δρόμους καί τά σπίτια μας, μέ ἕνα χοντροειδές διαφημιστικό ἀνδρείκελο γνωστοῦ ἀναψυκτικοῦ, τό ὁποῖο ἀποκαλοῦμε «Ἅγιο Βασίλειο» καί πού καμμία σχέση δέν ἔχει μέ τόν πραγματικό Ἅγιο. Τό χειρότερο ἴσως εἶναι, ὅτι μεγαλώνουμε καί τά παιδιά μας μέσα στό πνεῦμα, στήν μαγεία τῶν Ψευτουγέννων, διδάσκοντάς τα, τί ἄλλο παρά ψέματα, ὅτι δηλαδή, ὁ Ἅγιος Βασίλειος εἶναι ἕνας χοντρός γερούλης ἀπό τήν Φινλανδία, εἶναι ἔγγαμος, ταξιδεύει μέ ἱπτάμενο ἕλκηθρο πού ἕλκεται ἀπό ταράνδους, καί μοιράζει δῶρα, τά ὁποία κατασκευάζει μέ ξωτικά (διαβολάκια δηλαδή)! Ἅγιε Βασίλειε, λυπήσου μας καί πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν! Ἐάν κάποιος ἔλεγε γιά μᾶς τό παραμικρό ψέμμα ἤ μᾶς συκοφαντοῦσε, θά εἴχαμε σηκώσει ἐπανάσταση(!), καθώς δέν σηκώνουμε «μύγα στό σπαθί» μας. Μεγάλοι εἴμαστε ἑμεῖς, μικρός καί ἀσήμαντος ὁ Ἅγιος Βασίλειος! Πραγματικά ἀπορῶ μέ αὐτήν μας τήν ἀπάθεια, τήν ἀδιαφορία, τήν ἔλλειψη κριτικῆς σκέψης, καί τελικά τῶν ὀρθῶν ἀποφάσεων. Τόσο πολύ μᾶς ἀρέσει νά ζοῦμε στό ψέμα;
  Εἶναι πράγματι ἀπογοητευτικές οἱ σκέψεις αὐτές πού ἀναφορά ἔχουν στήν σύγχρονη πραγματικότητα τῶν λεγομένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἀλλά ταυτόχρονα καί αἰσιόδοξες. Ἐπιβεβαιώνουν γιά ἄλλη μιά φορά τήν Θεοπνευστία τοῦ Εὐαγγελίου, καθώς αὐτή ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεό (τῆς ὁποίας τά προϊόντα γευόμαστε), εἶναι προφητευμένη ἀπό τόν Κύριό μας, ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ, τόν ἀπόστολο Παῦλο, ἀπό τούς Ἁγίους μας. Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός!
  Ὅσοι πιστοί, ἀδελφοί μου, εἰς πεῖσμα τῶν χαλεπῶν καιρῶν καί τῆς πλάνης πού ἐξαπλώνεται ταχύτατα σάν ἐπιδημία, νά γιορτάζουμε διαρκῶς τήν Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν, τά Χριστούγεννα, δημιουργῶντας στήν καρδιά μας τίς κατάλληλες προϋποθέσεις, χρησιμοποιῶντας τά πνευματικά ὅπλα πού μᾶς χάρισε ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, γιά νά κατοικήσει ὁ Σωτῆρας Χριστός!
Χριστός ἐτέχθη! Ἀληθῶς ἐτέχθη!
Πορφυρίτης

πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...