Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Μνημόνευε Ἰησοῦν διαπαντὸς...!

Παιδί μου, μνημόνευε Ίησούν διαπαντὸς, ίνα είς όλας τάς άδυναμίας εύρης τό κατάλληλον φάρμακον!
Πόνον έχεις;
Διά τής έπικλήσεως τού Ίησού θά εύρης άνακούφισιν καί φώτισιν!
Θλίψιν έχεις;
Ίησούν έπικαλού καί ίδού ή παρηγορία θά άνατείλη είς τήν σφαίραν τής καρδίας σου!
Άπογοήτευσις σέ καταλαμβάνει;
Μήν άμελής νά άκουμβήσης τάς έλπίδας σου είς τόν Ίησούν καί θάρρους καί σθένους πλησθήσεται ή ψυχή σου!
Λογισμοί σαρκικοί σέ άπασχολούν καί σέ έλκουν πρός αίσθησιακάς ήδονάς;
Λάβε τό καταναλίσκον πύρ έν όνόματι Ίησού καί βάλε φωτιά είς τά ζιζάνια!
Ύπόθεσις βιωτική σέ θλίβει;
Είπέ: Φώτισέ με, Ίησού μου, πώς νά διεξαγάγω τήν έπικειμένην μοι ύπόθεσιν καί φέρε την συμφώνως τώ άγίω Σου θελήματι. Καί ίδού θά είρηνεύσης καί μέ έλπίδα θά βαδίσης!
Είς πάντα καί διά πάντων, τό όνομα τού Ίησού θέσε βάσιν, άνάρτησιν, διακόσμησιν καί σκέπην καί μή φοβού έχθρούς. Τότε νά φοβάσαι, όταν τά πάντα διέρχεσαι άνευ Ίησού. Άνευ φαρμάκου μή περιμένης ίατρείαν καί τό άποτέλεσμα σήψις!
Προσπάθησον είς τήν εύχήν, παιδί μου, καί τότε θά γνωρίσης μεγίστην ώφέλειαν καί άνάπαυσιν καί ξεκούρασιν ψυχικήν!


+ Γέροντος Έφραίμ Φιλοθεΐτου,

«Πατρικαί Νουθεσίαι»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ