Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

«Ἡ ἀπαξίωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ ἡ μάσκα» Ἀρχιμανδρίτου Σάββα ἉγιορείτουΚήρυγμα 31/07/20


Πρὶν ποῦμε δι’ εὐχῶν, ἤθελα νὰ πῶ δυὸ λόγια γιὰ τὸ θέμα τῆς μάσκας ποὺ τείνει νὰ ἐπικρατήσει καὶ νὰ ἐπιβληθεῖ καὶ στοὺς ναοὺς μέσα· καὶ ἤθελα νὰ πῶ ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ τὸ δεχτοῦμε αὐτό, διότι εἶναι μία ἀπαξίωση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ πλασμένος καὶ ἡ μάσκα δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μία μουτζούρα, θὰ λέγαμε, στὴν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, καὶ μία σκίασις, μία κάλυψις τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται ποτὲ σὲ καμμία εἰκόνα, ἀλλὰ οὔτε καὶ ζωντανὸ εἴδαμε κάποιον Ἅγιο νὰ φοράει μάσκα. Ἀντίθετα μάλιστα, βλέπουμε τοὺς Ἁγίους μας οἱ ὁποῖοι σὲ καιρὸ ἐπιδημίας, πανδημίας λοιμώδους νόσου, νὰ σπεύδουν στὴν ἐκκλησία καὶ νὰ προσεύχονται ἀκάλυπτοι καὶ ἐκτενῶς, καὶ νὰ τελοῦν τὶς Θεῖες Λειτουργίες, καὶ νὰ κάνουν Λιτανεῖες.

Ποτὲ δὲν μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε τὸν Ἅγιο Πορφύριο, τὸν Ἅγιο Παΐσιο καὶ τὸν Ἅγιο Ἰάκωβο μὲ μάσκα, νὰ μᾶς στήνει στὰ δύο μέτρα καὶ νά ‘χει ἀντισηπτικὰ καὶ νὰ μᾶς λέγει νὰ πάρουμε ὅλα αὐτὰ τὰ μέτρα τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν καμμιὰ θέση μέσα στὸν ναό, γιατὶ μέσα στὸν ναὸ ὑπάρχει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ Πίστις ἡ ὁποία φυλάγει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ κάθε τὶ τὸ κακὸ καὶ τὸ μολυσματικό. Καὶ σὲ καμμιὰ περίπτωση δὲν μποροῦμε νὰ ἐξισώσουμε τὸν ναὸ μὲ μία κοινὴ αἴθουσα ἤ μὲ ἕνα ἁπλὸ δωμάτιο. Ἐδῶ ὑπάρχει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὑπάρχει ἡ Ἄκτιστη Θεία Χάρις καὶ ὅλα εἶναι ἁγιασμένα.

Καὶ ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Γαβριήλ, καὶ ἡ σκόνη ἀκόμα, ἔχει τόση Χάρη ποὺ ἄν μπορούσαμε νὰ τὴν δοῦμε, θὰ τὴν παίρναμε τὴν σκόνη ἀπὸ τὸ πάτωμα καὶ θὰ χριόμαστε. Ὅλο τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου θὰ πρέπει νὰ εἶναι καλυμμένο, ὅπως βλέπουμε στοὺς Ἁγίους μας καὶ στὶς Ἁγίες μας καὶ μάλιστα, στὸν Κύριο καὶ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο· ἀλλὰ τὸ πρόσωπο ποτὲ δὲν πρέπει νὰ καλύπτεται.

Σήμερα ὅμως, βλέπουμε ἀκριβῶς, τὴν ἀντιστροφὴ ποὺ κάνει ὁ διάβολος στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ τείνει νὰ τοὺς ἀφαιρέσει ὅλα τὰ ἐνδύματα, ὅπως καὶ στοὺς δαιμονισμένους τοῦ Εὐαγγελίου, ἀλλὰ νὰ καλύψει τὸ πρόσωπο ποὺ φανερώνει κατ’ ἐξοχὴν τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὸν ἄνθρωπο, μὲ τὴν μάσκα. Καὶ ὅλο αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ τὸ δεχτοῦμε. Καὶ μὲ ὅλη μας τὴν δύναμη νὰ διαμαρτυρηθοῦμε ὥστε νὰ μὴν ἐπιβληθεῖ αὐτὸ τὸ μέτρο τὸ ἀντιπνευματικό, τὸ ἀντίθετο μὲ τὴν Ἁγία Γραφή, τὴν ζωὴ τῶν Ἁγίων μας καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες· γιατὶ ὑπάρχει καὶ νόμος, ὑπάρχει καὶ Ἱερὸς Κανόνας ποὺ ἀπαγορεύει στοὺς Χριστιανοὺς νὰ καλύπτουν τὸ πρόσωπό τους μὲ προσωπίδες, μὲ μάσκες κλπ.

Καὶ ὅπως λέμε καὶ στὶς εὐχὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως λέει καὶ ἡ Ἁγία Γραφή, θὰ πρέπει νὰ μιλοῦμε εἰς τὸν Θεὸ ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ· μὲ φανερὸ τὸ πρόσωπό μας, καὶ ὁ Ἕνας ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ὁμιλεῖ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο. Μέσα στὴν Ἐκκλησία συναντᾶμε ὁ ἕνας τὸ πρόσωπο τοῦ ἄλλου καὶ ὅλοι τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ. Σὲ καμμιὰ περίπτωση, λοιπόν, δὲν πρέπει νὰ καλύπτεται τὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἄν ὑπάρχει φόβος μικροβίων, αὐτὸς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει μέσα εἰς τὸν χῶρο τοῦ ναοῦ, γιατὶ τότε θὰ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ὀλιγοπιστία ἤ καὶ ἀπιστία.

Ἄς ἀγωνιστοῦμε λοιπόν, νὰ μὴν ἐπικρατήσει αὐτὸ τὸ ἀντιπνευματικὸ μέτρο καὶ ἄς εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Θεὸς καὶ ἡ Πίστις εἶναι αὐτὴ ἡ ὁποία θὰ νικήσει.

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.

Ἡ Ἁγια Τριὰς διαφυλάξοι πάντας ἡμᾶς.Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ