Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

Αὔρα-Αὐροθεραπεία καί πόσο συμβατά εἶναι μέ τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη

ΑΥΡΑ-ΑΥΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ.

Δυστυχώς και η χώρα μας έχει γεμίσει με ομάδες ασυμβίβαστες με την Ορθόδοξη Πίστη, όπου δραστηριοποιούνται σε επίπεδο ημερίδων, σεμιναρίων, ομιλιών κλπ. Προς ενημέρωση των πιστών παρουσιάζουμε μέθοδο "εναλλακτικής θεραπείας" με αποκρυφιστικές πρακτικές ενταγμένες στην κίνηση της "Νέας Εποχής".
Του Θεοφιλεστάτου επισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου Τσιάκκα
πηγή:http://www.dailygreece.com


Αύρα

Η αύρα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ανατολικές θρησκείες και πρακτικές και τον αποκρυφισμό. «Η Αύρα είναι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, η οποία περιβάλλει κάθε ζωντανό οργανισμό» (The hidden secrets of the Aura). «Το ανθρώπινον ενεργειακόν πεδίον είναι η εξωτερί­κευση της συμπαντικής ενέργειας που ενυπάρχει στην ανθρώπινη ζωή. Μπο­ρεί να χαρακτηρισθεί ως ένα φωτεινό σώμα το οποίον περιβάλλει και διαπέρ­να το φυσικό σώμα, εκπέμποντας την δική του χαρακτηριστικήν ακτινοβολίαν που συνήθως καλείται αύρα» (The human energy field).

Στις ανατολικές θρησκείες και πρα­κτικές δίνεται πάντοτε μεγάλη έμφαση στην αύρα, στα χρώματά της, στην έκτασή της κ.τ.λ. Η αύρα, κατά τους Ινδουιστές, δεν είναι κάτι το στατικό, αλλά μεταλλάσσεται ανάλογα με τον χα­ρακτήρα, τα συναισθήματα, την ψυχο­λογική, την σωματική και διανοητική κατάσταση του ατόμου. Το ίδιο μεταβάλλονται και τα χρώματα της αύρας, όπως επίσης και το σχήμα της. Όπως υποστηρίζουν οι οπαδοί της Αύρας μέ­σα από τα χρώματα και την μορφή της αύρας, μπορεί κάποιος να καταλάβει τον χαρακτήρα, την διάθεση, την κατά­σταση ενός ατόμου και πολλά άλλα. Η αύρα παρουσιάζει διάφορα επίπεδα. «Πέραν των χρωμάτων που μεταβάλλο­νται στην αύρα ενός ατόμου, η δεσμίδα που βρίσκεται κοντύτερα στο φυσικό σώμα κάποιου, συνήθως δεν αλλάζει. Αυτή αποκαλείται ως το «χρώμα της ζωής». Το «χρώμα της ζωής» δείχνει τι το άτομο διάλεξε να κάνει σ' αυτή τη ζωή...» (The Hidden Secrets of the Aura).

Όπως ισχυρίζονται οι οπαδοί της αύρας «υπήρξαν εποχές στην ιστορία όπου ένα συγκεκριμένο χρώμα στην αύρα κυριάρχησε σε μια εποχή. Για πα­ράδειγμα, ...η «μπλε» εποχή ήταν στο αποκορύφωμά της μεταξύ 1950-1960... η «βιολετί» εποχή άρχισε την δεκαετία του 60 και 70 και θα συνεχίσει έτσι μέ­χρι το 2000-2014, οπόταν και θα έρθει η εποχή «indigo» (λουλακί) κατά την οποία θα ζήσουμε μέσα σε ειρήνη και αρμονία σ' αυτόν τον πλανήτη» (The Hidden Secrets of the Aura). Εδώ φαίνεται ότι η θεωρία περί της αύρας πέρασε και στην κίνηση της Νέας Εποχής.

Οι εκφραστές της θεωρίας, που κι­νείται μέσα στα αποκρυφιστικά και εσωτερικά πλαίσια, προσπαθούν να βρουν ερείσματα ακόμα και μέσα στην Αγία Γραφή για να στηρίξουν τις θέ­σεις τους.
Για παράδειγμα υποστηρί­ζουν ότι τα θαύματα του Χριστού πραγματοποιούνταν μέσω της αύρας, την οποία εξέπεμπε με τα χέρια του. Αυτό είναι βλασφημία και διαστρέβλω­ση της Ευαγγελικής αλήθειας, αφού ο Χριστός ως Θεάνθρωπος, δηλαδή τέ­λειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ήταν και είναι ο Κύριος και εξουσιαστής της ζωής και του θανάτου ή καλύτερα αυτός είναι η Ζωή.
Ως Θεός αληθινός δεν είχε ανάγκη να εκπέμψη μία ενδοκοσμική ενέργεια για να θεραπεύση κάποιον, αλλά και μόνο με τον λόγο Του θεράπευε τους ανθρώπους και ας βρι­σκόταν σε πολύ μακρινή απόσταση από τον ασθενή. Η δε περίπτωση της αιμορροούσας γυναίκας που θεραπεύθηκε επειδή απλώς άγγιξε τα ρούχα Του, δεί­χνει ότι δεν επρόκειτο περί της ενέργει­ας της αύρας, αλλά περί της άκτιστης θεϊκής ενέργειάς Του.
Ο Θεάνθρωπος Ιησούς δεν είχε αποκτήσει μέσω διαλογισμών, αυτοσυγκεντρώσεων και άλλων τεχνικών κάποιου είδους «ηλε­κτρομαγνητική ενέργεια», αλλά ο ίδιος ως Θεός ήταν η πηγή της ενέργειας που όχι απλώς θεραπεύει τις σωματικές ασθένειες, αλλά θεραπεύει τις εσωτερικές πνευματικές ασθένειες και οδηγεί τον άνθρωπο στην κατά Χάρη θέωση.Αυροθεραπεία


Η Αυροθεραπεία εντάσσεται στις λεγόμενες εφαρμογές της βιοενεργειακής θεραπείας, όπως είναι επίσης το Ρέϊκι, το θεραπευτικό άγγιγμα (Therapeutic touch) κ. ά.  Σύμφωνα με τους διδασκάλους της Θεοσοφικής αυτής μεθόδου «ο οργανι­σμός εκπέμπει ένα ενεργειακό βιομαγνητικό πεδίο, που αλλάζει ανάλογα με τις διακυμάνσεις της υγείας.
Είναι δια­φορετικό όταν κάποιος είναι υγιής, όταν πρόκειται να αρρωστήσει ή όταν είναι ήδη άρρωστος. Το ενεργειακό αυτό πεδίο φωτογραφίζεται τέλεια με τις ειδικές συσκευές Κίρλιαν και το αποτέλεσμα μας οδηγεί στη θεραπεία. Τί είναι αυτή η θεραπεία; Στηρίζεται στο νόμο της φυσικής, που λέει πως, όταν πλησιάσουν δύο πηγές ενέργειας, η ενέργεια μεταφέρεται από την περιο­χή με το μεγαλύτερο δυναμικό προς την περιοχή με το χαμηλότερο, ώστε να επέλθει ισορροπία.
Άρα όταν ο θεραπευτής, που είναι πηγή ισχυρής ενέργει­ας, πλησιάζει κάποιον που πάσχει, ο τελευταίος θα απορροφήσει ενέργεια, ώστε να ενισχυθεί το ανοσοποιητικό του σύστημα. Θέλετε και ένα απλό πα­ράδειγμα «θεραπείας» που όλοι γνωρί­ζουμε; Τί κάνει μια μητέρα, όταν το παιδί της πονάει σε κάποιο σημείο; Δεν το παίρνει αγκαλιά κι εκείνο κάπως ηρεμεί; Αυτό σημαίνει ότι χαλαρώνει από την ένταση του πόνου».

Με βάση, λοιπόν, αυτή την διδασκα­λία θεοποιούνται και απολυτοποιούνται οι «δυνάμεις» του ανθρώπου, αφού πιστεύει ότι κρύβει μέσα του ενδοκοσμικές ενέργειες, που όταν τις χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις μεθό­δους και τεχνικές του αποκρυφισμού και πιστεύοντας ότι είναι μέρος της Πανσυμπαντικής απρόσωπης θεότητας «μπορεί κάποιος να πάρει τη δύναμη αυτή (αιθερικότητα) και να τη χρησιμο­ποιήσει για να αποθεραπευθεί».
Φθά­νουν δε μέχρι του σημείου της βλασφη­μίας να ισχυρίζονται ότι και ο Ιησούς Χριστός εθεράπευε με την ενέργεια της αύρας, η οποία «είναι η ύλη, η οποία κατερχόταν από τους κόσμους της ουσίας, για να δώσει το φαινόμενο της ζωής»!
 
http://orthodox-world.pblogs.gr/2010/04/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible