Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Γιά τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.α' μέρος


«Πατρικές Συμβουλές Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ἔτους 2010

Γιά τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Ἐάν ὁ Πάπας θέλει ἕνωση, νά ἀναγνωρίση καί ὁμολογήση ὅλες τίς πλάνες, αἱρέσεις καί καινοτομίες τίς ὁποῖες ἔκαναν ἀπό τήν ἀρχή οἱ κατά καιρούς Πάπαι, ἀποσχισθέντες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νά μετανοήση, νά κλαύση, νά ταπεινωθῆ καί τότε εἶναι δεκτός... Ὁ Πάπας εἶναι πρῶτος στήν ὑπερηφάνεια. Δέν εἶναι ἀλάθητος, ἀλλά ἁμαρτωλός καί ψευδόχριστος...
Ἡ ὑποδούλωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν Παπισμό θά εἶναι ὑποδούλωση καί τοῦ Ἔθνους.
***
Φοβούμεθα καί ἀπέχουμε ἀπό τούς Καλβίνους, τούς Παπιστάς καί Εὐρωπαίους, καί πρέπει νά ἀπέχωμε, ὄχι μισοῦντες αὐτούς, ἀλλ᾿ ὡς πάσχοντες ἀπό λοιμική ἀσθένεια τῆς αἱρέσεως, γιά νά μή μᾶς μολύνουν...
Ἐμεῖς ἔχομε διδάσκαλο τόν στυλοβάτη τῆς Ὀρθοδοξίας Μᾶρκο τόν Ἐφέσου, ὁ ὁποῖος, παρακινούμενος στήν μετά τῶν Λατίνων ἕνωση, ἔλεγε· ὅσον ἀπομακρυνόμεθα ἀπό τόν Πάπα τόσο πλησιάζομε πρός τόν Πέτρο καί τόν Θεό καί τό ἀντίθετο... Ὡς πρός τήν ἐπιστημονική ἀλήθεια· σέ ἀποκρινόμεθα ὅτι ἡ ἐπιστήμη καί ἡ ἀστρολογία δέν ἐστερέωσαν τήν Ἐκκλησία. Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι οὔτε ἀστρονομία ἐγνώριζαν οὔτε ἐπιστήμονες ἦσαν, ἦσαν οἱ περισσότεροι ἀγράμματοι, ἐν τούτοις ἐπέστρεψαν ὅλα τά ἔθνη στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα (σημείωση ἐπιμελητοῦ· ἡ ἐπιστολή ἐγράφη στίς 6 Αὐγούστου τοῦ 1924 πρός νεωτερίζοντα ἰατρόν) θά εἶσθε στήν Ἑλλάδα κατά συμπερασμό περισσότεροι ἀπό χιλιάδες ἰατροί, δικηγόροι, καθηγηταί, διδάσκαλοι, φιλόσοφοι, μαθηματικοί, ἀστρονόμοι καί θεολόγοι πού σπουδάζουν στήν θαυμαστή σου Εὐρώπη γιά τά πολλά καλά της. Ἀπό τόσους ἐπιστήμονες δέν εἶδα νά ἐπιστρέψατε καί ἐσεῖς οἱ φιλόσοφοι καί πολυμαθέστατοι ἕνα ἔθνος ἄπιστο, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι, στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ᾿ οὔτε καί τό ἰδικό μας ἔθνος τό ἁμαρτωλό δέν ὠφελήσατε, οὔτε μία πόλη, οὔτε ἕνα χωριό. Μάλιστα πολλοί ἀπό ἐσᾶς διδάσκουν φανερά τήν ἀσέβεια καί ἀπιστία καί γίνονται σκάνδαλο καί κακό παράδειγμα στήν κοινωνία. Καί σύ ὁ νομιζόμενος ἄριστος, ὡς φρονῶν τά νέα, μᾶς μέμφεσαι καί μᾶς παρακινῆς νά ἀκολουθήσουμε τά τοῦ Πάπα καί λοιπές καινοτομίες, ἐνῶ ἔπρεπε νά μᾶς ἐπαινῆς, γιατί εἴμαστε ἀκριβεῖς φύλακες τῶν πατερικῶν παραδόσεων...
Ἐμεῖς ἀνθρώπους πού ζητοῦν τήν κατάργηση τῶν πατερικῶν παραδόσεων δέν τούς ἀναγνωρίζομε. Ἡ δέ καταστροφή τῆς πατρίδος σου καί τά λοιπά κακά προῆλθαν πρῶτον ἀπό τίς ἁμαρτίες τῶν οἰκούντων καί δεύτερον οἱ ἀρχηγοί τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶχαν πίστη στόν Θεό στερεά, ἀλλά κατέφυγαν στούς Μεγάλους τῆς Εὐρώπης τούς ὁποίους παρακαλοῦσαν, καί κρέμασαν ἀπό αὐτούς ὅλη τους τήν ἐλπίδα. Δέν ἄκουσαν τόν προφητάνακτα Δαυΐδ πού λέει: Μή πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία...

συνεχίζεται...


Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ