Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

Θαυμαστά γεγονότα.θ'μέρος

   
  ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΊΟΥ
 
   Δεῖτε ἐδῶ:η' μέρος
Ἐπιδροῦμε ὁ ἕνας στόν ἄλλο. Τά καλά μας αἰσθήματα ἐπιδροῦν καλά στούς ἄλλους καί τό ἀντίστροφο.
«- Ὅταν κάποιος ἐχθρός σου σέ βρίζει, σέ βλαστημάει, ἐσύ νά βλέπεις τήν ψυχούλα του καί νά τή χαϊδεύεις μέ τήν προσευχή καί τήν ἀγάπη, εἶπε.
  • Ὅταν ἡ κόρη σου κάνει ἀταξίες μήν τήν κοιτάζεις, κάνε πώς δέν δίνεις προσοχή καί χάϊδεψε τήν ψυχούλα της μέ ἀγάπη καί προσευχή καί νά δεῖς πῶς θά ἡσυχάσει. Τά καλά σου αἰσθήματα ἐπιδροῦν στούς ἄλλους καλά καί τά κακά σου κακά, εἶπε.
  • Τό ξέρω, ἀντεῖπα. Βλέπω πώς ὅταν δέν αἰσθάνομαι καλά γιά κάποιον εἶναι καί αὐτός κακός μαζί μου κι’ὅταν αἰσθάνομαι ὄμορφα εἶναι μαζί μου καλός κι’ αὐτός»35.
Τόν ἐχθρό τόν ἀντιμετωπίζουμε μέ τό νά ἐντείνουμε τήν προσευχή.
«Καί τώρα, εἶπε, ὤρα 10 μέ 10.15 νά πεῖς τήν εὐχή. Πρῶτα, πρίν τίς 10 νά προσευχηθεῖς γιά τά παιδάκια σου νά πεῖς δι’ εὐχῶν καί ν’ ἀρχίσεις.
«Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» νοερά, κι’ ἄν ἔρθουν σκέψεις ἐσύ νά ἐντείνεις τήν νοερή φωνή γιά νά τήν ἀκοῦς καλύτερα: «Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με» καί νά δεῖς θά φύγει ὁ ἐχθρός. Θά κάνεις ὅπως κάνει μιά χορωδία, πού ὅταν τραγουδᾶ κι’ ἀκούγεται κάποιος θόρυβος ἐντείνει, δυναμώνει τήν φωνή καί ἀκούγεται περισσότερο. Νά μήν σπρώχνεις τόν ἐχθρό, μήν τό ἀπωθεῖς, ἀλλά νά συγκεντρώνεις τόν νοῦ σου, καί νά δυναμώνεις τήν νοερή προσευχή σου κι’ αὐτός θά φεύγει μόνος του36»37.
Μέσα στήν Ἐκκλησία ἐπικοινωνοῦμε νοερῶς μέ τούς ἁγίους μας καί αὐτοί ἐμέσως μᾶς ἀκοῦνε καί μᾶς βοηθοῦνε.
«Θά σᾶς ἀκούω
Κάποια μέρα σᾶς εἶπε :
- Ὅταν μέ θέλετε καί δέν μπορεῖτε νά μέ βρῆτε, φωνάξτε με, πέστε μου τί θέλετε κι’ ἐγώ θά τό ἀκούσω.
Ἅλλη φορά εἶπε:
Ὅταν φύγω ἀπό αὐτή τή ζωή καί μέ χρειάζεστε, φωνάξτε με καί ‘γώ θά εἶμαι δίπλα σας, νά! ἐπαδά (κι’ἔδειξε μέ τό χέρι τή διπλανή θέση μας).»38.
Ὁ ἄλλος εἴμαστε ἐμεῖς. Νά τόν ἀγαποῦμε μυστικά.
«Ν’ ἀγαπᾶτε μέ τήν καρδιά μυστικά. Νά ἀγκαλιάζεις τήν ψυχή τοῦ ἄλλου καί τῶν παιδιῶν σου μέ τή καρδιά σου καί νά προσεύχεσαι: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με». Θά ἔχεις τά μάτια τῆς ψυχῆς σου, προσηλωμένα ἐδῶ στό στέρνο στήν καρδιά τοῦ ἄλλου καί θά λές τήν εὐχή, ὄχι «ἐλέησον τόν δοῦλον σου τάδε», ἀλλά «ἐλέησόν με» νά μήν ἀλλάζουμε τήν εὐχή. ἄλλωστε ὁ ἄλλος εἴμαστε ἐμεῖς.
- Ναί, ναί τοῦ εἶπα, ἡ ἑνότητα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως.»39.
Ὁ θάνατος εἶναι ἡ γέννησίς μας στήν ἄλλη ζωή.
«Δέν ὑπάρχει θάνατος. Δέν εἶναι παρά γέννησίς μας στήν ἄλλη ζωή. Τότε ἦρθε στή μνήμη μου αὐτό πού ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής λέει γιά τόν θάνατο ὅπως τό κυοφορούμενο γιά τά ζήσει ὅταν γεννηθεῖ πρέπει νά τελειοποιήσει μέσα στή μήτρα τῆς μητέρας του ὅλα τά σωματικά ὄργανα, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος γιά νά ζήσει στήν ἄλλη ζωή ὅταν θά γεννηθεῖ σ’ αὐτήν διά τοῦ θανάτου πρέπει νά τελειοποιήσει ὅλα τά πνευματικά του ὄργανα. Ἀλλοιῶς θά πεθάνει κι’ αὐτός εἶναι ὁ πνευματικός θάνατος»40.
Σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι νά ἀποκτήσουμε πνευματικά αἰσθητήρια ὄργανα.
Ἡ ψυχή εἶναι οὐδέτερη οὔτε καλή οὔτε κακή. Ἀνάλογα ποῦ θά τήν στρέψουμε. Εἶναι τό θέατρο ὅπου γίνεται ὁ ἀγώνας τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ.
«Ἡ ψυχή δέν εἶναι οὔτε καλή οὔτε κακή. Εἶναι οὐδέτερη. Ἄν βάλεις τήν πρίζα ἀπ’ ἀριστερά, στό κακό (ἐννοοῦσε τήν προαίρεση) τότε ἔρχονται μέσα στήν ψυχή οἱ κακοί ἄγγελοι, οἱ ἄγγελοι τοῦ σκότους, τήν καταλαμβάνουν, ἡ ψυχή γεμίζει σκοτάδι καί τότε ὁ ἄνθρωπος κάνει τό κακό. ἐάν ὅμως βάλεις τήν πρίζα ἀπό τά δεξιά στό καλό, τότε ὑποχωροῦν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, ἡ ψυχή γεμίζει φῶς, ἔρχεται ὁ Χριστός καί τότε ὁ Χριστός καί οἱ ἄγγελοί Του, ἐνεργοῦν τό καλό καί εἶσαι ἀνίκανος νά κάνεις τό κακό. Μήν μέ παρεξηγήσεις πού θά τό πῶ: Δέν εἶσαι ἐλεύθερος νά κάνεις τό κακό, γιατί ὁ Χριστός ἐνεργεῖ τό καλό. Τώρα ἐάν ψυγεῖ ἡ ἀγάπη καί ὑποχωρήσουν οἱ ἄγγελοι καί ὁ Χριστός, καταλαμβάνει τό μέρος πάλι τό κακό. Ἡ ψυχή εἶναι τό θέατρο ὅπου γίνεται ὁ ἄγώνας τοῦ καλοῦ καί τοῦ κακοῦ.»41.
Εἴμαστε ὅπου εἶναι ὁ νοῦς μας καί βλέπει ὅ ἕνας τόν ἄλλο ἀνάλογα μέ τήν καθαρότητα πού ἔχει.
«Διακόσια-τριακόσια μέτρα πρίν φθάσουμε στό αὐτοκίνητο ὁ Ρ. εἶπε:
- Ὁ Γέροντας! Ἀμέσως «ἔπιασα» τί εἶπε τό παιδί καί σκούντησα τόν ἄνδρα μου. Ρώτησα τόν Ρ.:
- Ποῦ εἶναι ὁ Γέροντας:
- Ἐκεῖ, μπροστά, πάει στά αὐτοκίνητα. Ὁ ἄντρας μου ρώτησε:
- Ποιός Γέροντας, ὁ π. Εἰρηναῖος;42
- Ὄχι, εἶπε ὁ Ρ. Ὁ γέροντας ὁ Παππούλης, ὁ Πορφύριος.
- Μά ποῦ ἤτανε ὁ γέροντας Ρ., ρώτησε ὁ πατέρας του.
- Στήν ἐκκλησία καί τώρα εἶναι ἐδῶ, ἀπάντησε ὁ Ρ.
Μόλις μπήκαμε στό σπίτι ὕστερα ἀπό μισή περίπου ὥρα χτύπησε τό τηλέφωνο. Ἦταν ὁ Γέροντας.
  • Παππούλη, φώναξε ὁ ἄντρας μου, ὁ Ρ. σᾶς εἶδε στά Καλλίσια.
  • Ναί, εὐλογημένε, ἀπάντησε ὁ Γέροντας. Ἐκεῖ ἤμουν. Τό παιδί εἶναι ἀθῶο καί μέ εἶδε43»44.

35 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 103.
36 Ὅπως θυμήθηκα τώρα, μᾶς εἶπε: Νά σᾶς τό περιγράψω αὐτό μέ μιάν εἰκόνα: Εἶναι μία συντροφιά καί συζητᾶ πνευματικά πράγματα; Ὁ ἀντικείμενος ζηλεύει καί θέλει νά τούς τραβήξει ἀπό τά πνευματικά. Γίνεται ἕνας «κροκόδειλος», νά ποῦμε, καί μπροστά σέ καθένα τους ἀνοιγοκλείνει τά σαγόνια του (κι’ ἔκανε μέ τίς παλάμες τήν ἀναπαράσταση τῶν σαγονιῶν πού ἀνοιγοκλείνουν). Ἄν δεῖ ὅτι κανείς δέν τόν προσέχει ἀλλά ἔχουν ὅλοι τό νοῦ τους στά πνευματικά, ἀποσύρεται σιγά ἀνοιγοκλείνοντας μάταια τό σαγόνια του.
37 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 104-105.
38 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 107.
39 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 112.
40 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 117.
41 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 117-118.
42 Πρόκειται γιά τόν π. Εἰρηναῖον Μπούλοβιτς, πού τότε λειτουργοῦσε συνήθως στά Καλλίσια καί τώρα εἶναι ἐπίσκοπος Μπάτσκας καί Νόβισαντ στήν Σερβία.
43 Σημ. τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς ἐκδόσεως. Ὁ Γέροντας Πορφύριος ἀνθρωπίνως εἶχε μείνει βέβαια στό Χολαργό.
44 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 131.

Πηγή: Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible