Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Ὑπομονή - Ἀναθέρμανση τοῦ πνευματικοῦ ζήλου

    
 ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ

18) Ὑπομονή - Ἀναθέρμανση τοῦ πνευματικοῦ ζήλου

Ἡ καταπολέμηση τῆς ἀκηδίας-ψυχικῆς ἀτονίας μέ τήν ὑπομονή, τήν εὕρεση τρόπων ἀναθέρμανσης τοῦ ζήλου καί τήν ἐργασία.
Δέν πρέπει νά μένουμε ἀδρανεῖς, ἀλλά νά καταπολεμοῦμε τήν ἀκηδία καί τήν ψυχική ἀτονία. Γιά τήν καταπολέμησή τους, θά πρέπει νά ἐπινοοῦμε τρόπους ἀναθέρμανσης τοῦ ζήλου μας γιά τά πνευματικά, γιά τόν Θεό. Ἡ ἐργασία καί ἡ ὑπομονή βοηθοῦν. Ἡ προσευχή στήν ‘Υπεραγία Θεοτόκο πρέπει νά μᾶς συνοδεύει πάντα καί ἰδιαίτερα ὅταν πειραζόμαστε ἀπό τήν ἀκηδία-κατάθλιψη. «Σᾶς κυριεύει ἡ ἀκηδία. Τί νὰ κάνετε; Νὰ ἐπινοήσετε», συμβουλεύει ὁ Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος, «τρόπους ἀναθερμάνσεως τοῦ ζήλου καὶ τῆς φιλοπονίας σας. Ποιὸς δὲν ἔχει βασανιστεῖ ἀπ’ αὐτὴ τὴ ψυχικὴ ἀτονία; Τσακιζόμαστε γιὰ νὰ τὴν νικήσουμε. Ἀλλὰ βλέπουμε ὅτι ματαιοπονοῦμε. Ἔτσι, δὲν μᾶς ἀπομένει τίποτ’ ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ τὴν ὑπομείνουμε καρτερικά, περιμένοντας τὴν ἐπέμβαση τοῦ Κυρίου. Ὅταν Ἐκεῖνος εὐδοκήσει, θὰ μᾶς δώσει νέα ζωή, θὰ μᾶς παρηγορήσει καὶ θὰ μᾶς δυναμώσει. Δοκιμάστε, πάντως, καὶ τοῦτον τὸν τρόπο:
Καταπιαστεῖτε μὲ μία δουλειὰ ποὺ ἀπαιτεῖ κόπο καὶ θυσία. Ἴσως ἔτσι νὰ κινητοποιηθεῖ ἡ ψυχή σας. Διαφορετικά, δὲν ἔχετε παρὰ νὰ κάνετε ὑπομονή, ὅπως σᾶς εἶπα. Αὐτὸ τὸ αἴσθημα τῆς ἀκηδίας καὶ τῆς ἀτονίας εἶναι παροδικό. Καμιὰ φορά προέρχεται ἀπὸ σωματικὴ κόπωση ἢ ἀδυναμία. Ἄλλοτε πάλι ὀφείλεται σὲ κάποια κατάσταση ἀναμονῆς.
Ἡ Κυρία Θεοτόκος ἂς μεσιτεύει στὸν Υἱό Της γιὰ τὴν ἐνίσχυσή μας…»1

19) Κλείσιμο τῆς τηλεόρασης καί τῶν βιντεοπαιγνιδιῶν.

Ἐκτός τῶν φοβερῶν ἄλλων κακῶν (ἀνηθικότητα, βία, παθητικότητα, μή ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, πλύση ἐγκεφάλου, καταλαλιά καί κατάκριση) πού φέρνει μαζί της ἡ τηλεόραση –τό «κουτί τοῦ διαβόλου» ὅπως τό ἔλεγε προφητικά ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός– τώρα προστέθηκε καί μία ἐπιπλέον ἐπιστημονική γνώση: Ὅτι ἡ τηλεόραση καί τά βιντεοπαιγνίδια προξενοῦν ἐφηβική κατάθλιψη. Ἡ πολύωρη παρακολούθηση τηλεόρασης ἤ βιντεοπαιχνιδιῶν μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ κατάθλιψη τούς ἐφήβους, σύμφωνα μέ νέα ἐπιστημονική μελέτη, πού κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τίς ἐπιπτώσεις στήν ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν ἀπό τήν συνεχῆ ἐπίδραση τῶν ἡλεκτρονικῶν μέσων.
Ὅπως ἀναφέρει τό Γαλλικό Πρακτορεῖο, ἡ ἔρευνα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πίτσμπεργκ τῶν ΗΠΑ, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Μπράιαν Πρίμακ καί δημοσιεύτηκε στό ἐπιστημονικό ἔντυπο «Archives of General Psychiatry».
Ἐξετάστηκαν χιλιάδες ἔφηβοι πού δέν εἶχαν ἐμφανίσει κατάθλιψη τό 1995, πρίν ἐμφανιστοῦν εὐρέως τό Ἴντερνετ καί τά DVD, ἀλλά ἑπτά χρόνια μετά, ὅταν οἱ συμμετέχοντες ἦταν πιά 22 ἐτῶν κατά μέσο ὅρο, τό 7,4% εἶχε ἐμφανίσει συμπτώματα κατάθλιψης.
Οἱ ἔφηβοι ἀνέφεραν ὅτι κάθε μέρα κατά μέσο ὅρο παρακολουθοῦσαν 2,3 ὧρες τηλεόρασης, 2,34 ὧρες ραδιόφωνο, 0,62 ὧρες βιντεοκασέτες καί 0,4 ὧρες ἔπαιζαν παιχνίδια στόν ὑπολογιστή (ἄλλες ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅτι σήμερα πιά αὐτές οἱ ὧρες ἔχουν αὐξηθεῖ κι ἄλλο).
Οἱ ὧρες αὐτές ἀφαιρέθηκαν ἀπό ἄλλες ὠφέλιμες δραστηριότητες, ὅπως ἡ ἄθληση, οἱ παρέες, τό διάβασμα κ.ἄ., πού προστατεύουν ἀπό τήν κατάθλιψη. Διαπιστώθηκε ὅτι οἱ κοπέλες καί νεαρές γυναῖκες εἶναι λιγότερο πιθανό νά ἀναπτύξουν κατάθλιψη σέ σχέση μέ τούς νεαρούς, ὅταν ἀφιερώνουν τόν ἴδιο χρόνο στά ἡλεκτρονικά μέσα.
Σύμφωνα μέ τήν ἔρευνα, ἡ κατάθλιψη, πού συχνά σχετίζεται μέ τήν τρίτη ἡλικία, στήν πραγματικότητα ἀρχίζει στήν ἐφηβεία ἤ στά πρῶτα χρόνια της ἐνήλικης ζωῆς.
Οἱ ἐρευνητές ἐπισημαίνουν ἐπίσης ὅτι ἡ συχνή ἔκθεση στά ἡλεκτρονικά μέσα μπορεῖ νά ἐνθαρρύνει τήν ἐπιθετικότητα, τό ἄγχος, τίς φοβίες καί νά παρεμποδίσει τήν ἀνάπτυξη τῆς ταυτότητας τοῦ παιδιοῦ, ἐνῶ, ἄν οἱ ὧρες παρακολούθησης εἶναι νυχτερινές, διαταράσσεται καί ἡ ἱκανότητα τοῦ ὕπνου.
Ἡ ἔρευνα προτρέπει τούς γονεῖς νά παρέμβουν καί νά ἐνθαρρύνουν, μεταξύ ἄλλων, τήν κοινωνική δικτύωση τοῦ παιδιοῦ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ»2.
Βέβαια, ἐμεῖς γνωρίζουμε ὅτι ἡ κοινωνική δικτύωση τοῦ παιδιοῦ ὄχι μόνο δέν θά προφυλάξει τό παιδί ἀπό τήν κατάθλιψη καί τά ὅσα προαναφέραμε, ἄλλά θά τό ἐκθέσει καί σε ἀκόμη πιό πολλούς κινδύνους πού ἀνεφύησαν πρόσφατα. Μόνον ἡ «Ἐκκλησιαστική δικτύωση», δηλ. ἡ ἔνταξη τοῦ παιδιοῦ –ὡς ζωντανοῦ μέλους– στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μπορεῖ νά φέρει τά ἐπιθυμητά καί πρό πάντων τά κατά Θεόν ἀποτελέσματα.
Ἡ τακτική Ἐξομολόγηση (ἀπό τήν ἡλικία τῶν 4-5 ἐτῶν τοῦ παιδιοῦ), ἡ μέ μέτρο πνευματική ἄσκηση (μετάνοιες, κομποσχοίνι, νηστεία), ἡ τακτική Θεία Κοινωνία, ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Βίων τῶν Ἁγίων καί τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας (προσαρμοσμένη στήν ἡλικία τοῦ κάθε παιδιοῦ), ἡ διδασκαλία τῆς νοερᾶς ἀδιάλειπτης «εὐχῆς» (τοῦ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με») εἶναι ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιά τήν σωστή ἀγωγή τοῦ παιδιοῦ, ὥστε νά ζεῖ τήν χαρά τοῦ Παραδείσου ἀπό αὐτήν τήν ζωή. Διαφορετικά θά ζεῖ τήν ἀνία, τήν πλήξη, τήν κατάθλιψη καί τήν πρόγευση τῆς Κολάσεως, διά μέσου τῶν ΜΜΕ, τῶν διαφόρων βιντεοπαιγνιδιῶν, τῶν ναρκωτικῶν, τῆς ποικίλης ἁμαρτίας καί τοῦ πνευματικοῦ θανάτου, πού εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐκτός Ἐκκλησίας ζωῆς.
Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο:Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη – Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου) – Νέο βιβλίο  
Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 282, Τιμή: 9€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6944577885 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr

1Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Χειραγωγία στήν Πνευματική ζωή», ἐκδ. Ἱ.Μ.Παρακλήτου, http://hristospanagia3.blogspot.com/2010/12/.

2http://www.paidiatros.gr/index.php?cid=10&id=1192&st=2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...