Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Ἐξομολόγησις πιστοῦ – Ἁγίου Νεκταρίου

 Θεός εμοί δόξα και πλούτος και καύχημα.
Θεός το γλυκύτατον και ήδιστον υπέρ παν πράγμα.
Θεός το μελέτημα και εντρύφημα.
Θεού πνοής η ψυχή μου δημιούργημα.
Θεού πλάσμα το σώμα μου.
Θεού ειμί όλως εικών.
Θεού θεία χάριτι γένος.
Θεόθεν μοι το είναι, το κινείσθαι· θεόθεν το φθέγγεσθαι έλαβον.
Θεώ καθ’ εκάστην το πνέυμα παρατίθημι.
Θεώ τας ευχάς μου, όσαι ώραι, προσάγω.
Θεώ ζω και δουλεύω και πάρειμι.

Θεόν τον μέγαν και ισχυρόν και ζώντα πάροχον και συλλήπτορα και τελειωτήν των καλών ευμοιρώ.
Θεόν επόπτην, ων και νοώ και λέγω και πράττω και πλουτώ.
Θεόν κριτήν φοβερόν των εν εμοί πεπραγμένων εκδέχομαι.
Θεόν ίλεων και συγγνώμονα έχω.
Θεόν μακρόθυμον και πολυέλεον ομολογώ.
Θεόν σωτήρα και λυτρωτήν μου και Κύριον ανακηρύττω.
Θεόν αρχήν των πάντων γινώσκω.
Θεόν δοτήρα των αγαθών οίδα.
Θεόν προνοητήν και επόπτην επίσταμαι.
Θεόν πάνσοφον και παντογνώστην, τον γινώσκοντα τα μέλλοντα και τα παρόντα  και τα παρελθόντα επιγινώσκω.
Θεόν αγαθόν και άγιον και δίκαιον και αληθινόν υμνώ  και δοξάζω και ευλοyώ και υπερυψώ.
Θεόν φιλάνθρωπον προσκυνώ  και λατρεύω.
Θεώ πιστεύω.
Επί Θεόν ελπίζω και την ελπίδα της σωτηρίας μου ανατίθημι.
Θεόν την πηγήν της αγάπης αγαπώ  και επιποθώ.
Προς τον Θεόν η ψυχή  μου σπένδεται.
Προς τον Θεόν η διάνοιά μου ανυψουμένη  επαναπαύεται.
Tον Θεόν η καρδία μου επιποθεί.
Ένα Θεόν τρισήλιον, την τρισυπόστατον θεότητα, ομολογώ·
μίαν Θεότητα άναρχον, αϊδιον, απλήν, υπερούσιον, αμέριστον κηρύττω·
την αυτήν Μονάδα και Τριάδα· όλην Μονάδα την αυτήν, και όλην Τριάδα την αυτήν·
Μονάδα όλην κατ’ ουσίαν την αυτήν, και Τριάδα όλην κατά τας υποστάσεις την αυτήν πιστεύω και ομολογώ·
διότι μία θεότης ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, μία δύναμις, μία σύνταξις, μία προσκύνησις η  της  ομοουσίου  Τριάδος·
διότι  μία και η αυτή φύσις και ουσία του Πατρός  και του Υιού και του αγίου Πνεύματος.
Ταύτα ομολογώ και πιστεύω και κηρύττω και φθέγγομαι.
http://agathan.wordpress.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ