Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

"Ἡ ὑγιής καί ἡ νόθος πνευματικότης" - Μέρος Β΄ - Συνέντευξη μέ τόν Ἀρχιμ. Ἀρσένιο Κατερέλο

Η ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ Η ΝΟΘΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΥΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Β
Π. ΙΩΗΛ - ΤΡΙΤΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Π. ρσένιε, εσθε πί σειράν τν, πλήν τν λλων, καί πνευματικός-ξομολόγος. πό τήν πολύχρονη μπειρία σας, σέ ποιά σημεα σες διαβλέπετε τι κινδυνεύει κάποιος νά διολισθήση καί νά ξεφύγη σέ περίεργα ως καί κρως πικίνδυνα μονοπάτια σον φορ στήν πνευματική ζωή καί τήν ρθόδοξη πνευματικότητα;
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Μις καί ναφέρατε, π. ωήλ, τήν λέξι ''ξομολόγος'', ς πισημάνωμε κάποιες ποκλίνουσες πνευματικές συμπεριφορές στήν σχέσι πνευματικο καί πνευματικο τέκνου πού διασαλεύουν τήν γι πνευματικότητα.
Δυστυχς, κάποιες φορές πεισέρχεται τό συναίσθημα, πού τό κμεταλλεύεται κ δεξιν ξ ριστερν Διάβολος καί ργά γρήγορα μέ τόν α β τρόπο κάνει τήν λέθρια δουλειά του.
ταν γιά παράδειγμα πνευματικός ποκαθιστ τόν πατέρα, τήν μητέρα, τόν νδρα τήν γυνακα καί γενικς επεν κάποιο μέλος τς οκογενείας, ατό δέν εναι κατά Θεόν. λλο πργμα εναι νά στηρίζη, νά παρηγορ καί νά συντελ πνευματικός στήν διόρθωσι κάποιας διατεταραγμένης οκογενειακς σχέσεως, καί λλο νά ποκαθιστ να πρόσωπο τς οκογενείας. Ατό δέ διότι ταν διος τό ''ναπληρώνη'', στήν οσία χι πλς διαιωνίζει τό ποιοδήποτε ργμα, λλά κατά κάποιον τρόπο δείχνει σάν νά χη συμβιβασθ καί τσι τό παγιώνει καί τό διευρύνει.
Π. ΙΩΗΛ: Πολύ σημαντικό ατό πού μς λέτε.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Μακάρι νά μήν ταν... πίσης, να λλο θλιβερό φαινόμενο εναι ταν θέλουν τόν πνευματικό κυρίως μόνο γιά ψυχολογική στήριξι, κατά τρόπο δηλαδή ντορθόδοξο, ποος, ντί νά θεραπεύη τά πάθη, τά κοιμίζει καί τά πωθε στε νά μή διακρίνωνται. Ατά μως πειδή κριβς πάρχουν, νεργον καί ''τρνε'' τελικά τόν νθρωπο. τσι ο νθρωποι δέν προσανατολίζονται στήν ρθόδοξη χριστιανική καί μόνη θεραπεύουσα ντίληψι καί πνευματικότητα. Δέν δείχνουν τήν παιτουμένη πομονή, νεξικακία, στοργή, ταπείνωσι καί τά τοιατα, στε Θεός νά τούς νισχύση, νά τούς φωτίση, νά τούς γλυκάνη καί νά τούς χαριτώση μέσα πό τήν κούσια ποδοχή τν κουσίων θλίψεων.
λεγε π. Παΐσιος: « νθρωπος, σο πιό πνευματικός εναι, τόσο λιγώτερα δικαιώματα χει». ς σχολιάσωμε λίγο τό βαθύτερο νόημα τν λόγων ατν το Γέροντα σέ συνδυασμό καί μέ λλες σοφές ρήσεις του. σο λιγώτερα δικαιώματα τελικά ρέσκεται νά χη νθρωπος, καί ταν ατό γίνεται θεοπρεπς, τότε μέ τόν καιρό βγάζει πνευματικά φτερά. Συνέπεια ατο εναι τι ποκτ τέτοια χαρά καί ερήνη στήν καρδιά του πού οτε καλύτερος καρδιολόγος δέν μπορε νά το τήν δώση. ν τοποθετηθ σωστά γωνιστής στό ποιοδήποτε πρόβλημα, τότε ατό καθίσταται γιά τόν διο πνευματικό μέλι καί νεργοποιεται πνευματικός του ζλος. ν ταν λείπη ατό τό μέλι, πέφτει σέ -μέλεια στά πνευματικά, δηλαδή το λείπουν ''μέλια''.
λλο τώρα πρόβλημα εναι δικαιολογία, ξειδανίκευσις τν παραπτωμάτων μας καί τό νά κατηγορομε τούς λλους, ετε μεσα, ετε μμεσα - πλαγίως μετ πιστήμης. λεγε π ατο π. Παΐσιος τι ταν ρίχνωμε τό βάρος στόν λλο, τελικά μες ο διοι μόνο ''βαραίνομε''.
Στήν πνευματική ζωή, αστηρς επεν, δέν πάρχει ''δίκιο'' καί ''σωστό''. Πραγματικά σωστό εναι μόνον κενο τό ποο συντελε στήν πίτευξι το θεαρέστου σκοπο μας. ,τιδήποτε βοηθε καί συντελε στήν πνευματική πρόοδο το αυτο μας καί το πλησίον εναι ρετή. Βέβαια, πειδή πολλές φορές δέν πάρχουν συνταγές, χι σπάνια λληλοσυγκρούονται τά σύν μέ τά πλήν κάποιων νεργειν καί συμπεριφορν μας. Σέ ατές τίς περιπτώσεις παιτεται μεσα πέμβασις διακριτικο πνευματικο.
Κάποιες φορές, κόμη καί τό παράλογο εναι καί τό πλέον σωστό, πότε στήν πραγματικότητα ατό εναι πέρλογο καί σωτήριο. ταν δέν δεχώμεθα πί παραδείγματι ναν δηκτικό λόγο το λλου, τότε ποδεικνυόμεθα ''ννοι'' καί νήπια καί ατομάτως δείχνομε τό πνευματικό μας ''ψος''-νάστημα, δηλαδή τό πόσο νήπιοι πνευματικά τελικά εμεθα.
λλο θλιβερό φαινόμενο εναι προσωπολατρία κάποιων πιστν στό πρόσωπο το πνευματικο τους, ετε καί γενικώτερα στά πρόσωπα κάποιων λλων. δ χρειάζεται μεγάλη προσοχή καί κ μέρους τν Γεροντάδων, στε νά δηγον τά πνευματικά τους τέκνα μόνον στόν Χριστό καί χι σέ λλα ποκατάστατα.
Γιά περιπτώσεις βέβαια ''Γεροντισμο'', πού κάποιοι ρέσκονται σ ατόν καί τόν προωθον στω καί καμουφλαρισμένα, λλά καθώς καί γιά λλες μεγαλύτερες παρεκτροπές, δέν θά θέλαμε νά μιλήσωμε ναλυτικά.
πιβάλλεται μως νά ναφέρωμε κάποια χαρακτηριστικά πλά παραδείγματα. πό ατά στήν συνέχεια μπορε κάποιος νά ντιληφθ, ταν καί άν χρειασθ, καί τά πιό σοβαρά καί σύνθετα.
Δέν πρέπει ξομολόγος νά πεμβαίνη στίς προσωπικές πιλογές τν πνευματικν του τέκνων, ταν ατές δέν χουν καμμία πνευματική καί γενικώτερα λλη πίπτωσι.
Γιά παράδειγμα, τό νά ρωτομε συνεχς μέ ποιόν θά κάνωμε παρέα, δέν χει νόημα, ρκε νά μή φθειρώμεθα, νά μή μαρτάνωμε, κατά τό δυνατόν νά μή κουραζώμεθα λλά τοναντίον νά ναπαυώμεθα καί τέλος νά φελούμεθα πό τήν συναναστροφή το λλου. ταν δέν πάρχη κάποιος εδικός λόγος καί παρ λα ατά μες πικοινωνομε μέ κάποιον συχνά, μέ τόν ποον μάλιστα δέν ταιριάζομε, ατό οτε ρετή εναι, οτε βγαίνει κάτι καλό.
Π. ΙΩΗΛ: Τό ντίθετο, χι μόνον δέν βγαίνει κάτι καλό, λλά μς βλάπτει κι λας.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: σφαλς καί μς βλάπτει καί προκύπτουν να σωρό παρενέργειες.
Στό σημεο ατό, ς προχωρήσωμε καί πιό πολύ.άν δεχώμεθα κάποιος νά μς κμεταλλεύεται, ατό, χι μόνο δέν εναι καλό, λλά μμεσα χομε καί μες μερίδιο εθύνης, διότι μέ τήν λη στάσι μας ποβοηθομε καί τρέφομε μία ρρωστημένη κατάστασι. Δηλαδή, πρέπει νά γνωρίζωμε πο θά κάνωμε πομονή, πόσο θά βοηθήσωμε, άν πρέπη νά μπλακομε σέ κάποια κατάστασι, σέ να γεγονός, κλπ. Δέν πακούομε στόν καθένα, δέν κάνομε τά χατήρια τν λλων, διακρίτως.
πίσης, πρέπει σέ κάποια θέματα ο τελικές ποφάσεις νά εναι κραιφνς δικές μας. Νά παίρνωμε μες τήν εθύνη τς προσωπικς μας πιλογς. Π.χ. μες ο διοι πρέπει νά ποφασίσωμε ποιόν/ποιάν θά παντρευθομε, ν θά γίνωμε κληρικοί, μοναχοί, τί πάγγελμα θά κολουθήσωμε, κλπ. Φυσικά, πρέπει νά ζητήσωμε καί νά πάρωμε πρτα τίς κατάλληλες συμβουλές πό τούς παΐοντες, λλά παρά τατα ατό δέν μς παλλάσσει, τό ξανατονίζομε, πό τήν εθύνη κείνου πού θά πιλέξωμε. εθύνη καί πόφασις θά εναι καί θά πρέπη νά εναι δικές μας.
Διότι, κτός τν λλων, ,τι καί νά πιλέξωμε σέ ποιοδήποτε θέμα, τίς πιό πολλές φορές, ργά γρήγορα, θά λθουν καί ο μπόρες καί ο δυσκολίες. ν τελική πόφασις εναι δική μας, τότε πιό εκολα, δυναμικά καί νώδυνα θά τίς ξεπερνμε. ν δέν εναι, τότε μοιραα θά πιρρίπτωμε καί θά μεταθέτωμε τήν εθύνη στούς λλους πού μς πηρέασαν, πού πεφάσισαν γιά μς, πού μς τό πέβαλαν μέ τόν α β τρόπο, πείθοντάς μας π.χ. τι δθεν ατό ταν τό θέλημα το Θεο γιά μς, κλπ.
Ες τό σημεο ατό πρέπει νά πισημάνωμε τι δέν πρέπει νά ψάχνωμε ρρωστημένα γιά προορατικούς Γεροντάδες, , τό κόμη χειρότερο, κάποιες φράσεις Γερόντων, ερέων, μοναχν, κλπ., κάποιες συμπτώσεις διάφορες συγκυρίες νά τίς ρμηνεύωμε κατά τό δοκον. ν χωμε τέτοια ρρωστημένη καί πεπλανημένη νοοτροπία, ργά γρήγορα θά πέσωμε σέ πολλές παγίδες. Τά παρατράγουδα-πλανοτράγουδα σέ τέτοιες περιπτώσεις εναι πάρα πολλά καί τά ν λόγ φανόμενα καταλήγουν νά εναι κωμικοτραγικά.
Νά ψάχνωμε γιά τούς καταλλήλους νθρώπους πού μπορον νά μς συμβουλεύσουν σωστά καί νά μς βοηθήσουν στήν πέκδυσι το παλαιο νθρώπου πρωτίστως καί πί πλέον νά ζητομε πό τόν Θεό νά μς θεραπεύη πό τά φανερά καί κρυφά πνευματικά μας τραύματα, καί τίποτε λλο. Καί ν γίνωνται ατά, τότε θά λθουν καί ο κατά Θεόν γιες πνευματικές χαρές καί μέσ κάποιων συγκυριν θά νοίγωνται σέ μς νέοι πνευματικοί ρίζοντες, καί χι μόνον.
Πρέπει πνευματικός μας γνας νά εναι παθοκτόνος καί χι γνας ναζητήσεως μπειριν. ποιος κυνηγάει μπειρίες, εωδίες, κτιστα φτα, κλπ., καί γωνίζεται μέ τέτοιον σκοπό, ερίσκεται δη σέ λάθος δρόμο, στήν ρχή πλάνης. Πολλοί πό σους κατά καιρούς πλανήθησαν καί Διάβολος τούς κανε κόμη καί ''προφτες'', δέν εχαν ρχίσει τόν πνευματικό τους γνα μέ ταπείνωσι, μετάνοια, συντριβή, πακοή σέ πνευματικό δηγό, παρακολούθησι το αυτο τους καί τν πιό λεπτν λογισμν τους, ατογνωσία, κλπ. Ατοί, πως τόνιζε Γέροντας Παΐσιος, ναζητοσαν νά γιάσουν χωρίς προηγουμένως νά θεραπευθον πό τά πάθη τους καί καναν νηστεες, μετάνοιες, γρυπνίες, χαμαικοιτίες, κλπ., μόνο καί μόνο γιά ν γιάσουν. λλά, ταν γωνιζώμεθα τσι καί μέσα μας μφωλεύη νοητός φις, Διάβολος, τότε δέν μς φέρει μπόδια, γιατί τόν συμφέρει νά μς ρίξη σέ πλνες καί σέ λλες πτώσεις δι ατο το τρόπου, μέσα δηλαδή πό ναν σκητικό γνα πού δέν χει θεμέλιο τήν ατογνωσία καί τήν ταπείνωσι.
Π. ΙΩΗΛ: Θέλει πολλή προσοχή δ.
Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ: Βεβαίως. λλες φορές, εναι λυπηρό, ταν γιά σοβαρά θέματα γείας, γχειρήσεων, κλπ., ντί νά πευθυνθομε σέ καλούς καί ντίμους ατρούς, καταφεύγομε καί βασιζόμεθα σέ ερες καί πνευματικούς, ο ποοι π οδενί πρέπει νά πεμβαίνουν σέ ξένα πρός τήν ρμοδιότητά τους ''χωράφια''. Φυσικά, δ δέν ννοομε τίς περιπτώσεις κενες που χει σχυρό, καταλυτικό λόγο γιής ρθόδοξη νθρωπολογία καί Βιοηθική (μεταμοσχεύσεις, εθανασία, μβλώσεις, ξωσωματική γονιμοποίησις, βλαστικά κύτταρα, κλπ.).
πί πλέον, πρέπει γώνας καί σκησίς μας νά γίνωνται μέ διάκρισι, σύμφωνα μέ τήν ντοχή μας καί τά πνευματικά μας κυβικά. ν ξαντλούμεθα πέρμετρα, ν δέν χωμε, κείνην τήν χρονική περίοδο, τήν νάλογη πνευματική καί σωματική κατάστασι, ατό ναπόφευκτα θά μς δηγήση σέ παντός εδους φθορές καί βλάβες. Πρέπει νά ποφεύγεται, πομένως, ο κατ πίγνωσιν ζλος.
Γιά λα ατά χρειάζεται σέ κάθε γωνιζόμενο νας μπειρος πνευματικός δηγός. Δέν γίνονται λα ατά χωρίς δηγό, οτε πότομα. Τό σημαντικώτερο στό ν λόγ θέμα μας εναι τι πρέπει στόν γωνιζόμενο νά πάρχη μία διαρκής πνευματική σορροπία. χι τήν μία μέρα νά φιερώνωμε λον μας τόν χρόνο στά πνευματικά καί τήν λλη καθόλου. παιτεται ρμονικό κτίσιμο τν ρετν καί μεθοδική καί ξυπνη καταπολέμησι τν παθν. Μάλιστα, πρέπει νά δίνωμε διαίτερη σημασία κε πού κυρίως χωλαίνομε. Νά στιάζωμε τήν προσοχή μας στά δύνατά μας σημεα.
δ, πολλά κρούσματα παρατηρονται. Συνηθίζει Διάβολος, ποια ρετή μς ρέσει καί κ φύσεως τήν χομε πάρει ''μέ καλό μάτι'', κείνην μόνον νά ργαζώμεθα, νά καλλιεργομε καί νά αξάνωμε. Ατό τό κάνη μως γιά νά μς παραπλανήση καί, ε δυνατόν, νά μς ποτρέψη ντελς πό το νά σχολούμεθα νά ντοπίσωμε καί νά γωνιζώμεθα νά παλλαγομε πό τά λέθρια πνευματικά μας καρκινώματα, τά ποα εναι κανά νά μς ταλαιπωρήσουν καί νά μς θανατώσουν αωνίως.
λλη πνευματική πόκλισις εναι τι κάποιοι Χριστιανοί σέ ρισμένα θέματα περιμένουν νά πέμβη θεος παράγων χωρίς πρτα νά ξαντλον σωστά καί πλήρως τόν νθρώπινο παράγοντα. Ατή εναι μία ντελς λανθασμένη, ξένη καί κτός τς ρθοδόξου Παραδόσεως ντίληψις, ποία δηγε σέ δυνηρές καταστάσεις.
λλες περιπτώσεις, κραες καί ποφευκταες, εναι ταν ο πιστοί δολεσχον καί γωνίζονται γιά κάποια καυτά σως θέματα, χι μως θεοπρεπς, λλά διοεμπαθς, σύμφωνα δηλαδή μέ τό περιεχόμενο καί τίς ''συχνότητες'' τν διαφόρων παθν τους καί τν ρρωστημένων μμονν τους. Τέτοια κρούσματα συμβαίνουν, πί παραδείγματι, σέ θέματα σχατολογικά, ρμηνείας ληθινν προφητειν, προβολς ληθοφανν καί ψευδν προφητειν, σέ θέματα περί το ντιχρίστου, σέ θέματα οκουμενιστικά, ζηλωτικά, σέ θέματα σχέσιν χοντα μέ σχισματικές ποκλίσεις, κλπ.
Σέ ατές τίς περιπτώσεις, κόμη καί σωστά νά φρονον ο πιστοί, συμβαίνει νά προκύπτουν ατομάτως καί νεξελέγκτως πλεστες σες τραγικές παρενέργειες, λόγ τς διακρίτου στάσεως καί τακτικς τους, λλά καί τς ν γένει χωλαινούσης προσωπικς τους πνευματικς συγκροτήσεως.
Γιά νά ποφεύγωμε λοιπόν λες ατές, λλά καί πολλές λλες πνευματικές κκεντρότητες, στε νά ποφευχθον γιά λογαριασμό μας ο διορροπές νατροπς μας, θά πρέπη νά κρατομε καλά τίς πνευματικές μας σορροπίες, νά χωμε σον τό δυνατόν χαμηλώτερο κέντρο βάρους. Δηλαδή σο γίνεται περισσότερο ταπεινό φρόνημα. πίσης, παιτεται καλή, γιής καί νηφάλια νησυχία καί γρήγορσις, μήπως σέ κάτι σφάλλωμε, καί συνεχής ξέτασις μόνον το αυτο μας. λεγε π. Παΐσιος τι σήμερα ζομε στήν ποχή τς παρακολουθήσεως τν λλων καί χι το αυτο μας. Πέραν δέ πό τήν ξέτασι το αυτο μας, καθώς καί τν λογισμν καί τν βαθυτέρων κινήτρων μας, πιβάλλεται καί σωστή τοποθέτησις το αυτο μας σέ λα ατά τά θέματα καί γενικς νά χρησιμοποιομε λα τά διατειθέμενα πλα πό τό πλούσιο πλοστάσιο τς κκλησίας μας, στε νά προκόπτωμε κατά Χριστόν.
Νομίζω, π. ωήλ, τι ρκετά επαμε σάν πάντησι σέ ατήν τήν καυτή καί ραία ρώτησί σας, πού γιά νά μς τήν θέσετε σημαίνει τι κι σες, μέ τήν σειρά σας, χετε κάνει νάλογες διαπιστώσεις.
Π. ΙΩΗΛ: σφαλς χω κάνει, π. ρσένιε, καί δυστυχς κατά διαστήματα διαπιστώνομε τέτοια νάλογα φαινόμενα, πργμα τό ποο σημαίνει τι ατά τά φαινόμενα δέν εναι τοπικο χαρακτρα, λλά πάρχουν, ναδύονται καί μφανίζονται σέ λόκληρο τό πανορθόδοξο πλήρωμα.

λλά, ς περάσωμε τώρα στήν τετάρτη ρώτησι.  
http://thriskeftika.blogspot.gr/2014/09/blog-post_69.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ