Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

Ὁ Προφήτης Ἠλίας μέρος β΄


ΟΜΙΛΙΑ 3η

π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου
Λόγοι Ἀφυπνίσεως


Θεός προστατεύει τόν Προφήτη Του.

Ἀλλ᾿μωςΘεός,γαπητοί μου, προστατεύει τόν Προφήτη Του. τόν προστατεύειπό τήν ὀργή τοῦχαάβ. Διότιτανκουσε αὐτά ὁ Ἀχαάβ,μεινεκπληκτος. Καί πρίν προλάβει νά ἀντιδράσει,Προφήτηςξαφανίστηκε. Γι᾿ αὐτό σᾶς εἶπατι σάν ἀστραπή παρουσιάστηκε καί σάν βροντήφυγε. Καίπειδή δέν πρόλαβε ὁ Ἀχαάβ νά ἀντιδράσει, καταδιώκει τόν Προφήτη.Θεόςμως προστατεύει τόν Προφήτη Του,χι μόνοπό τήν ὀργή τοῦ Ἀχαάβ,λλά καί ἀπό τόννσκύψαντα λιμό, τήν πείνα πού ἔπεσε.
«Καί ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρόςλιού», καί δόθηκεντολήπό τόν Κύριο πρός τόνλία. «πορεύουντεῦθεν κατάνατολάς καί κρύβηθι ἐν τῷ χειμάῤῥῳ Χοῤῥάθ- τοῦ ἐπί προσώπουορδάνου. Καί ἔσταικ τοῦ χειμάῤῥου πίεσαιδωρ, καί τοίς κόραξινντελοῦμαι διατρέφειν σε ἐκεῖ.1» Φῦγε, κρύψου. Φῦγε, κρύψου σ᾿ ἐκεῖνον τόν χείμαρρο, τόν Χορράθ, πού βλέπει πρός τά ἀνατολικά καί πού χύνεται στόν Ἰορδάνη. Πήγαινε κρύψου ἐκεῖ· ἐκεῖ θά βρεῖς νερόγιατί νερό δένπήρχε, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνομβρίας.κεί θά βρεῖς νερό. Καί ἐγώ θά στέλνω τά κοράκια μου, πού ἐγώ τά παραγγέλλω νά τό κάνουν αὐτό, νά σέ διατρέφουν.


1 Γ' Βασ. 17, 3-4.


λαός τοῦ Θεοῦ ὀφείλει νά κρυφτεῖ.


Προσέξτε,γαπητοί. Αὐτά τά λόγια τοῦ Θεοῦ εἶναι παμμέγιστης σημασίας. Δέν ἀφοροῦν μόνο στόν προφήτηλία· ἀφοροῦν καί σ᾿ ἐμᾶς θά τό δεῖτε στή συνέχεια.
Τί εἶπεΘεός στόν Προφήτη Του; «καί κρύβηθι», κρύψου! Αὐτό τό «κρύβηθι», κρύψου, εἶναινα σπουδαίο σημεῖο γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ στίς δύσκολεςμέρες.
Αὐτό μᾶς θυμίζει ἐκεῖνο πού λέει στόν προφήτησαΐα. «βάδιζε, λαός μου, λέει ἐκεῖ ὁ Θεός, εἴσελθε εἰς τά ταμιεῖα σου,πόκλεισον τήν θύραν σου,ποκρύβηθι μικρόνσονσον,ωςν παρέλθη ἡ ὀργή Κυρίου»2. Λαέ μου, περπάτα, μπές μέσα στά ἐσώτερα δωμάτια τοῦ σπιτιοῦ σου, κλεῖσε τήν πόρτα σου, κρύψου γιά λίγο, «ὅσονσον»,ωςτου περάσει ἡ ὀργή τοῦ Κυρίου.
Πού νά πάει νά κρυφτεῖ λαός τοῦ Θεοῦ;


Ἔχουμε τή συνείδησητι εἴμαστε λαός τοῦ Θεοῦ;

Κατ᾿ ἀρχάςθελα νά σᾶς ρωτήσω,γαπητοί μου:χετε τήν συνείδησητι εἶστε λαός τοῦ Θεοῦ; Εἶναι μίανάγκη αὐτοσυνειδησίας,τι εἴμαστε λαός τοῦ Θεοῦ. Εἴμαστε λαός τοῦ Θεοῦ;χετε τήν συνείδησητι ξεχωρίζετε ἀπ᾿ αὐτό πού λέγεται κόσμος; γιατίλαός τοῦ Θεοῦ ξεχωρίζει ἀπ᾿ αὐτό πού λέγεται κόσμος.ν δέν τήν ἔχετε τή συνείδηση αὐτήτι εἶστε λαός τοῦ Θεοῦ, κλείστε τ᾿ αὐτιά σας γιά τά παρακάτω πού θά ποῦμε. Δέν σᾶς ἀφοροῦν εἶστε κόσμος, καί πορεύεσθε στήν καταστροφή.νμως εἶστε λαός τοῦ Θεοῦ καί τό συνειδητοποιεῖτε αὐτό, τότε ἀκοῦστε καλά.νοίξτε πιό πολύ τά αὐτιά σας νάκούσετε τί μᾶς λέειΚύριος.
Πρέπει, λέει, νά κρυφτοῦμε.λλά πού νά κρυφτοῦμε;


στορικά προηγούμενα φυγῆς καί διάσωσης.

Γιά νά κατανοήσουμε αὐτή τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὅτι πρέπει νά κρυφτοῦμε, καί γιά νά δοῦμε τί εἴδους εἶναι αὐτή πόκρυψή μας, πρέπει νά δοῦμε τό γεγονός αὐτό τοῦ προφήτουλιοῦ σάννανστορικό τύπο τῶνσχάτων.ταν λέμε στορικό τύπο,ννοοῦμε τό ἑξῆς.να γεγονός,στορικό δηλαδή γεγονός, τό ὁποῖο γίνεται τύποςνόςλλου γεγονότος, πού ἀνήκειστορικά πιό κάτω.
Παράδειγμα. Ἰσραήλ φεύγειπό τήν Αἴγυπτο, περνάει τήνρυθρά θάλασσα καί ἔρχεται στή γῆ Χαναάν. Τό πέρασμά τουπό τήνρυθρά θάλασσαταννα γεγονός. ταυτόχροναμως εἶναι καί ἕναςστορικός τύπος. Τί τύπος;Αἴγυπτος θεωρεῖταιχώρα τοῦ Σατανά. ἤ ἡ γῆ Χαναάν θεωρεῖταιχώρα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Τό πέρασμα λοιπόναὐτό θά πεῖ πάσχα. πέρασμαεἶναι ἡ Ἐρυθρά θάλασσα.κεῖ, στήνρυθρά θάλασσα, καταποντίζειΘεός τὀν Φαραώ καί τούς στρατιώτες του, καί λαός περνάεισφαλής. Εἶναι ἡ Ἐνανθρώπηση τοῦησοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ὁποῖα μᾶς παίρνειπό τήν γῆ τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ Σατανᾶ καί μᾶς φέρνει στή Βασιλεία Του, καί περνάμεπό τό πέρασμα πού λέγεται Βάπτισμα.στε λοιπόν τίταν τό πέρασμα τοῦσραήλπό τήν Αἴγυπτο διά μέσου τῆςρυθράς θαλάσσης στή γῆ Χαναάν;ναςστορικός τύπος. Τίνος πρωτοτύπου; Τοῦ Βαπτίσματος καί τῆς σωτηρίας.
Ἄλλο παράδειγμα εἶναι καί καταστροφή τῆςερουσαλήμ, πού ἔγινε τό 70 μ.Χ..ποτελεῖ ἕνανστορικό τύπο,να γεγονός,λλά ταυτοχρόνωςποτελεῖ κιναν τύπο. Τίνος πρωτοτύπου; Τοῦ τέλους τοῦ κόσμου, τότε πού θά καταστραφεῖ ὁ κόσμος.

προφήτηςλίας παρών καί στά ἔσχατα ὡς ἱστορικόντίτυπο μαζί καί πρωτότυπο!

Ἔτσι κι ἐδῶ· ἐκεῖνο τό γεγονός πού συνέβηνάμεσα στόν Προφήτη καί τόνχαάβ τόν βασιλιάποτελεῖ ὁπωσδήποτενα γεγονός, καί ταυτόχρονανανστορικό τύπο τῶν ἐσχάτων. Διότι ὁ Ἀχαάβ εἶναιντίτυπο τοῦντιχρίστου.λλά τό πιό καταπληκτικό ἀπ᾿ ὅλα ξέρετε ποιό εἶναι; Τό πιό καταπληκτικό πράγμαπού εἶναι καί μοναδική περίπτωση ἐδῶ, ἡ ἐντελῶς μοναδική περίπτωση μέσα στήνστορίαεἶναιτιπροφήτηςλίας, πού ἀποτέλεσεστορικόντίτυπονός πρωτοτύπου τῶν ἐσχάτων, ταυτόχρονα εἶναι καί πρωτότυπο! Ὁ ἴδιος Προφήτης θά εἶναι παρών καί στίς ἡμέρες τοῦντιχρίστου3!
Ὅπως θά ξέρετε,προφήτηςλίας δέν πέθανε. ἀναλήφθηκε κάπου στόν οὐρανό4. Θά ἐπανέλθει! Καίπωςλεγξε τόνχαάβ,τσι θά ἐλέγξει καί τόνντίχριστο. Μέ τόν ἴδιο τρόπο. Καί τό καταπληκτικό: τριάμισι χρόνιανομβρίαπέφερεπροφήτηςλίας στόνχαάβ, τριάμισι χρόνιανομβρία θά ἐπιφέρει καί στόνντίχριστο! Συνεπῶςχουμε τό μοναδικό φαινόμενο, πού ἕνα πρόσωπο,προφήτηςλίας,ποτελεῖ ὄχι μόνοναστορικόντίτυπο σ᾿ ἐκείνη τήν ἐποχή,λλά καί ἕναστορικό πρωτότυπο στό μέλλον, στά ἔσχατα.τσι λοιπόν τό ἴδιο πρόσωπο εἶναι παρόν καί στή μία καί στήν ἄλλη περίπτωση.παναλαμβάνω. μοναδικό φαινόμενο!
Κιν,γαπητοί μου, στίς ἡμέρες τῶν παιδιῶν σαςρθειπροφήτηςλίαςἐπειδή θά ἔχειλθει ὁ Ἀντίχριστοςκιν στίς ἡμέρες μαςλθειὄχι μόνο τῶν παιδιῶν σαςπέστε μου, εἶναι καιρός γιά νά κοιμόμαστε; ἤ εἶναι καιρός γιά νάνησυχοῦμε;...ρωτῶ.


Τί γράφει ἡ Ἀποκάλυψη γιά τόν προφήτηλία.

Ἀκούστε τώρα τί γράφει τό βιβλίο τῆςποκαλύψεως στό 11ο κεφάλαιο, πάνω σ᾿ ἐκεῖνο τό θέμα τοῦ ἐλέγχου τοῦντιχρίστουπό τοῦ Προφήτου, καί τί θά γίνει παρακάτω, «καί δώσω, λέει Θεός, τοῖς δυσί μάρτυσί μου, καί προφητεύσουσινμέρας χιλίας διακοσίαςξήκοντα... οὗτοιχουσινξουσίαν τόν οὐρανόν κλεῖσαι,να μή ὑετός βρέχη τάς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν. καί... τό θηρίον τό ἀναβαῖνονκ τῆς ἀβύσσου...ποκτενεῖ αὐτούς5». Παραλείπω μερικούς στίχους, γιά λόγους συντομίας. Καί θά δώσω στούς δυό μάρτυρές μου, λέειΧριστός, καί θά προφητεύσουν. Λέγονται μάρτυρες, γιατί θα δώσουνε μία μαρτυρία. λέγονταικόμη καί προφήτες, γιατί θά προφητεύσουν.
Πόσο θά προφητεύσουν; Χίλιες διακόσιεςξήνταμέρες,σον τριάμισι χρόνια. Πόσες μέρες εἶχε κρατήσει τήν ἀνομβρία τότεΠροφήτης; Τριάμισι χρόνια. Τόδιο φαινόμενο,πό τό ἴδιο πρόσωπο!
Τ᾿ ἀκοῦτε, παρακαλῶ, πῶς τό λέειΚαινή Διαθήκη αὐτό; «Αὐτοί θά ἔχουνξουσία νά κλείσουν τόν οὐρανό, γιά νά μήν πέσει βροχή κατά τίς ἡμέρες τῆς προφητείας τους.»! Τό κήρυγμα τῆς μετανοίας λοιπόν θά διαρκέσει τριάμισι χρόνια,σο καί περίοδος τῆς ἀνομβρίας.
Ἀλλά τότε, λέει, τό Θηρίον πού θά ἀνεβεῖ ἀπό τήν ἄβυσσο, ὁ Ἀντίχριστος, μήνεχόμενος τήν παρουσία καί τόν ἔλεγχο τῶν δύο Προφητῶν, θά τούς φονεύσει καί θά ἀφήσει τά σώματά τουςταφα στήν πλατεία τῆςερουσαλήμ6.
Ἐρμηνεύει ὁ ἅγιοςωάννηςΔαμασκηνός καί λέει: «Ἀποσταλήσεταινώχ καίλίαςΘεσβίτης ... καί ὑπ᾿ αὐτοῦ ἀναιρεθήσονται7».
Γι᾿ αὐτούς τούς δύο Προφήτες μας λέει το βιβλίο τηςποκαλύψεωςτι θά τούς δεῖ ὅλοςκόσμος, ἀφοῦ θά ᾿χουν φονευθεῖ στήν πλατεῖα τῆς Ἱερουσαλήμ. Βέβαια αὐτό δείχνειτι ἐκεῖ θά κυβερνήσει Ἀντίχριστος, Τόν ὁποῖο θάλέγξουν,λλά καί θά καταδείξουν οἱ δύο Προφήτεςτι αὐτός τελικά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος. Θά τούς φονεύσειμως, λέει, καί τότε θά δοῦν τόν φόνο τους «γλῶσσες, φυλές,θνη, λαοί». Εἶναι μιά συνηθισμένη φράση πού χρησιμοποιεῖται στήνποκάλυψηπό τόν εὐαγγελιστήωάννη8,λλά χρησιμοποιείται καί ἀπό τόν προφήτη Δανιήλ9.
Πῶς θά δοῦν αὐτές οἱ «γλῶσσες, φυλές, έθνη, λαοί» τήνναίρεση, τόν θάνατο τῶν δύο Προφητῶν;σφαλῶς μέ τήν τηλεόραση!
Μποροῦσαν ποτέ νά φανταστοῦν οἱ παλιότεροιτι θά ἐρχόταντηλεόραση;... Θά μπορούσαμε νά φανταστοῦμετιλοι οἱ λαοί θά μποροῦσαντσι νά βλέπουν;... Κιμως σήμερα εἶναι δυνατόν. Μήπως λοιπόνμήπως!εἶναι κοντά τό τέλος, μόνο καί μόνοπειδήκριβῶς καί τό μηχάνημα τῆς τηλεοράσεωςδηχειρθει, δηλαδήχειπινοηθεῖ;... καί μήπωςμήπως!– ἀκριβῶς κι αὐτό θά μπεῖ στήν ὑπηρεσία τοῦ Ἀντιχρίστου;... Τό ὅτι πρό πολλοῦ ἔχει μπεῖ εἶναι γνωστό, διότι,τι προβάλλει σήμερατηλεόραση δέν εἶναι παρά γιά νά προετοιμάσει τούς ἀνθρώπους γιά τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου.


Συνεχίζεται....Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Ἐκδόσεις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἱ. Μ. Κομνηνείου «Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί «Ἁγίου Δημητρίου»
400.07 Στόμιον Λαρίσης.
Τηλ. & Fax.: 24950.91220.

1 Γ' Βασ. 17, 3-4.
2σ. 26, 20.
3 Βλ. Μαλ. 4,4-5.
4 Βλ. Δ' Βασ. 2,1.
5 ποκ. 11,3-7.
6 Βλ.ποκ. 11, 8.

7γ.ωάννηςΔαμασκηνός, Περίντιχρίστου, Δ' 99,44. Πρβλ.γ.ωάννηςΧρυσόστομος, Λόγος εἰς τήνρασιν τοῦ Δανιήλ, 37.32-38.11: «...ἀποστέλλειν συντόμως τούς ἰδίους αὐτοῦ θεράποντας, τόν τενώχ καίλίαν, εἰςλεγχον αὐτοῦ τοῦ ἀντικειμένουνώπιον πάντων ἐθνῶν... ὁρῶν οὖν ὁ ἐχθρόςαυτόν ὑπ᾿ αὐτῶν δεινῶς ἐλεγχόμενον καί ὑπό πάντων καταφρονούμενον, θυμῷ καίργῇ ἀνελεῖ τούς ἁγίους». γ.ππόλυτος Ρώμης, Λόγος περί τῆς συντελείας τοῦ κόσμου, 21.28-30: «...καθώς φησι καί τοῦτο Δανιήλ, προεωρακώςτι τό θηρίον τό ἀναβαίνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾿ αὐτῶν πόλεμον,γουν μετάνώχ καίλία, καί νικήσει αὐτούς καί ἀποκτενεῖ αὐτούς διά τό μή θέλειν αὐτούς δόξαν δοῦναι τῷ διαβόλῳ».

8 Βλ.ποκ. 10, 9. 11.17,15 κ.α.
9 Βλ. Δαν. 3,4. 31. 5,19. 6, 25 κ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ