Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://bit.ly/Kyrios-Ihsous-Hristos
Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2015

«Στόν Πέτρο Σ. , πού ρωτᾶ τί εἶναι ἡ βλασφημία κατά τοῦ ἁγίου Πνεύματος»


Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Διάβασες στό Εὐαγγέλιο τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ: «Πᾶσα ἁμαρτία καί βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δέ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις... οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι»1. Καί ρωτᾶς τί σημαίνει βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;
Εἶναι ἡ βλασφημία κατά τῆς ἀλήθειας καί τῆς ζωῆς, πού προέρχονται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἄπιστος πού μισεῖ καί διώκει τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, βλασφημεῖ κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὁ αὐτόχειρας πού μισεῖ καί ἀφαιρεῖ τή ζωή του, βλασφημεῖ κατά τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
Ἐφόσον τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀποκαλεῖται καί Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας καί τῆς ζωῆς. Στό εὐαγγέλειο τοῦ Ἰωάννη γράφεται ὅτι ὁ Χριστός τρεῖς φορές ἐπικαλέσθηκε τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ τή σημασία τοῦ Πνεύματος τῆς Ἀληθείας: «Ὁ δέ παράκλητος, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ὅ πέμψει ὁ πατήρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καί ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἅ εἶπον ὑμῖν...»2 –«ὅταν δέ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὅν ἐγώ πέμψω ὑμῖν παρά τοῦ πατρός, τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας...»3 –«ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν»4. Ἐκεῖνος, λοιπόν, πού ἀρνεῖται καί χλευάζει τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἀρνεῖται καί χλευάζει τόν Θεό πού εἶναι τό Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας. Ρωτᾶς γιατί αὐτό τό ἁμάρτημα δέν συγχωρεῖται ἐνῶ κάθε ἄλλο ἁμάρτημα συγχωρεῖται. Κοίταξε, στόν Ζακχαῖο συγχωρέθηκε τό ἁμάρτημα τῆς φιλαργυρίας, σέ ἁμαρτωλές γυναῖκες τά σαρκικά ἁμαρτήματα, τοῦ ληστή στό σταυρό οἱ ληστεῖες καί σέ πολλούς ἄλλους πολλά ἄλλα ἁμαρτήματα. Γιατί λοιπόν νά μήν συγχωρεῖται καί ἡ ἄρνηση, ἡ ἀπιστία, ὁ χλευασμός κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Ἐπειδή στά μέν πρῶτα ὑπάρχει ντροπή καί μετάνοια ἐνῶ στό δεύτερο δέν ὑπάρχει. Στά μέν πρῶτα, λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος ἄν καί ἁμαρτάνει διαθέτει ντροπή καί φόβο πού τόν συνδέει μέ τόν Θεό, ἐνῶ στό δεύτερο ἡ σχέση μέ τόν Θεό διακόπτεται καί ὀ ἀσεβής ἄνθρωπος ἀνεπίστρεπτα καί ἐντελῶς ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Θεό. Στά μέν ὑπάρχει ἀδυναμία στό δέ ἐμμονή. Στά μέν ἡ ψυχή ταξιδεύει στό σκοτάδι καί ἀποκαλεῖ τό σκοτάδι φῶς. Στό δέ συμβαίνει ὁ ἄνθρωπος νά μήν ἔχει τήν παραμικρή διάθεση νά σωθεῖ καί εἶναι γνωστό ὅτι ὁ Θεός δέν σώζει μέ τή βία.
Μιά ἄλλη βλασφημία πρός τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ ἔχθρα πρός τή ζωή καί ἡ ἀφαίρεση τῆς ζωῆς ἀπό τόν ἑαυτό σου. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀποκαλεῖται καί χορηγός τῆς ζωῆς, δωρητής τῆς ζωῆς. Ἔτσι ὅταν ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει ζωή ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀλλά ἀγνοεῖ ἀπό ποῦ ἔλαβε τοῦτο τό δῶρο μή εὐχαριστώντας τόν Θεό, μπορεῖ νά τοῦ συγχωρεθεῖ. Ἀκόμα καί κάποιος πού γνωρίζει ἀπό ποῦ ἔλαβε τό πολύτιμο αὐτό δῶρο καί παρόλα αὐτά δέν εὐχαριστεῖ τόν Θεό, μπορεῖ νά τοῦ συγχωρεθεῖ. Ἀλλά ὅταν κάποιος λαμβάνει ζωή ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί μέ περιφρόνηση τήν πετᾶ, αὐτός δέν πρόκειται νά συγχωρεθεῖ. Γιά νά τό καταλάβουμε αὐτό πρέπει πρίν ἀπ᾿ ὅλα νά καταλάβουμε τί σημαίνει συγχώρεση. Συγχώρεση τοῦ ἁμαρτωλοῦ σημαίνει νά τοῦ ἐπιστραφεῖ πλήρως ἡ ζωή. Ἀλλά ὅταν κάποιος δέν θέλει τή ζωή πολύ δέ περισσότερο τή μισεῖ καί τήν ἀρνεῖται, ὁ Θεός δέν ἔχει τί ἄλλο νά τοῦ δώσει. Γι᾿ αὐτό καί τόν διαγράφει ἀπό τό βιβλίο τῆς ζωῆς.

Προσευχήσου στόν Θεό νά φυλᾶ ἐσένα καί τούς οἰκείους σου ἀπό ἀσυγχώρητα ἁμαρτήματα καί νά σταματᾶ τόν ἀνόητο ξεσηκωμό τοῦ δημιουργήματος ἐνάντια στόν Δημιουργό του.

Ἀπό τόν Θεό ὑγεία καί ἔλεος
Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Ἀπό τό βιβλίο:Δρόμος δίχως Θεό δέν ἀντέχεται

Ἐκδόσεις: Ἐν πλῷ

Ἱεραποστολικές ἐπιστολές Α΄

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  Ἐν πλῷγιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
 


1Ματθ. Ιβ΄ : 31-32.
2Ἰωάν. Ιδ΄ : 26.
3Ἰωάν. Ιε΄ : 26.
4Ἰωάν. Ιστ΄ : 13.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ