Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ὁ προδότης Ἰούδας.Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος

http://www.imaik.gr/wp-content/uploads/imagesCA72DDIP.jpg

Ἐπιστολή στόν σιδερὰ αντοσάββα Ι., γιά τὸν προδότη ούδα

ωτς: «Θὰ συγχωρηθεῖ, ραγε, στόν ούδα μαρτία τῆς προδοσίας τοῦ Διδασκάλου καὶ Κυρίου του ησο Χριστοῦ;». Δὲν γνωρίζω γιά ποιό λόγο σὲ νδιαφέρει κάτι τέτοιο. Γιά μᾶς ποτελε τή μεγαλύτερη μέριμνα αὐτό, τὸ νά μὴν προδώσουμε μες τὸν Χριστὸ μὲ τίς νομίες μας. Καὶ κόμα πιὸ σημαντικό• τό πῶς νά σώσουμε τίς ψυχὲς μας. Γιατὶ δές, τὸ ολόι τῆς ζωῆς μας μετράει γοργὰ τὶς μέρες καὶ τὶς ρες πενθυμίζοντάς μας τὴν πικείμενη ξοδο π τοῦτο τὸν κόσμο. λοι μες θὰ βρεθοῦμε νώπιον τοῦ αἰώνιου Κριτή, ποος θὰ κφέρει τὴ δίκαιη Κρίση Του γιά λα κενα πού πράξαμε στή ζωὴ μας, νώπιον λων τῶν οὐρανίων νθρώπων.
ταν οἱ νθρωποι πηγαίνουν σὲ δίκη, σκέφτεται καθένας τὰ δικὰ του μαρτήματα καὶ τὶς δικίες καὶ τὸ πῶς θὰ δικαιολογήσει τὸν αυτ του νώπιον τοῦ δικαστοῦ. Κανεὶς δέν χει τὸ χρόνο καὶ τὴν πιθυμία νά σκεφτεῖ γιά τὶς μαρτίες τῶν λλων, μήτε καὶ νά μπεῖ στά μυστικὰ τοῦ νοῦ τοῦ δικαστή πού θὰ κρίνει. Ποιός γνωρίζει τὸ πῶς θὰ κρίνει αἰώνιος Κριτὴς μένα καὶ σένα; Σίγουρο εἶναι μονάχα να, τι θὰ μᾶς κρίνει κατὰ τὸ δίκαιο καὶ χι δικα, ν μες θὰ θέλαμε περισσότερο νά μᾶς κρίνει χι κατὰ τὸ δίκαιο λλ μὲ λεος. Μάταια μως. κενος ποσχέθηκε νά κρίνει δίκαια.

Γι’ αὐτὸ μᾶς καταλαμβάνει φόβος καὶ τρόμος. Γι’ αὐτὸ καὶ γώ, δέν πιθυμ οὔτε γιά σένα, οὔτε γιά μένα καὶ γιά κανένα στόν κόσμο, νά βρεθεῖ σὲ κείνη τὴν πλευρά πού θὰ βρίσκεται ούδας σκαριώτης. πειδ ούδας, εἶναι προδότης. Εἶναι προδότης καὶ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν νθρώπων καὶ τοῦ δίου τοῦ αυτο του. Πρόδωσε τὸν Χριστό, τοὺς ποστόλους, τὸν αυτ του τὸν διο ς νθρωπο. Πρόδωσε τὸν Χριστὸ καὶ τοὺς ποστόλους στούς ουδαίους καὶ τὸν αυτ του στό διάβολο. Γιατὶ εἶναι γραμμένο: «τότε εἰσῆλθεν εἰς κενον σατανᾶς» (ω. 13, 27). Εἶναι δύσκολο νά μετρήσει κανεὶς λο τὸ βάθος τοῦ κακοῦ πού κατέλαβε τὸν ούδα. ταν πιστος καὶ χόρταγος, κλέφτης καὶ φιλάργυρος, φίλαυτος καὶ προδότης• τέλος, πελπισμένος καὶ αὐτόχειρας.
Υἱὸς τοῦ Θεοῦ πολλὲς φορὲς τὸν προειδοποίησε νά φήσει τὸν κακὸ του δρόμο, λλ κενος μεινε μετανόητος. Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, δειχνε πέναντί του, τὴν δια φροντίδα καὶ γάπη καθὼς καὶ στούς πολοίπους μαθητὲς, λλ κενος στήν γάπη παντοσε μὲ μῖσος. Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, γονάτισε καὶ τοῦ πλυνε τὰ πόδια, λίγο πρὶν τὴν προδοσία καὶ π τὸ χέρι Του, τοῦ πρόσφερε τεμάχιο ρτου βουτηγμένο στο λάτι. Μὲ ψωμὶ καὶ λάτι, μες ποδεχόμαστε τοὺς ψηλος καλεσμένους. πρᾶος καὶ ταπεινὸς Κύριος θέλησε νά νυψώσει τὴν ξιοπρέπεια τοῦ ούδα, γι’ αὐτὸ τοῦ προσέφερε ρτο καὶ λάτι. Τὸν χαιρέτησε μὲ ρτο καὶ λάτι, κριβς πρὶν τὴν προδοσία. ούδας, πῆρε μὲ τὸ χέρι του τὸ ψωμὶ καὶ τὸ λάτι π τὸ χέρι τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τὰ πῆρε μὲ τὸ χέρι μὰ τὰ πέῤῥιψε στήν καρδιά του μὲ περιφρόνηση. θνητὸς νθρωπος, πέῤῥιψε τὴν γάπη τοῦ θανάτου!
Γι’ αὐτὸ Θεὸς τὸν γκατέλειψε πλήρως, καὶ μετὰ τὸ ψωμί, τότε εἰσῆλθε σ’ κενον σατανᾶς (ω. 13, 27). π κείνη τή στιγμή ούδας, πρώην μαθητὴς τοῦ ησο Χριστοῦ καὶ πρώην νθρωπος, διεγράφη π τὸν κατάλογο τῶν νθρώπων καὶ καταγράφηκε στίς τάξεις τῶν πνευμάτων τῆς κολάσεως. σ τώρα, πειράζεις τὸν Θεὸ καὶ ωτς ν Θεὸς θελήσει νά συγχωρήσει τὰ πνεύματα τῆς κολάσεως καὶ νά τὰ σώσει. Δοκιμάζεις τὴν εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ, καθὼς καναν καὶ οἱ βραοι δοκιμάζοντας τή δύναμη τοῦ Θεοῦ στό Γολγοθᾶ, λέγοντας: «εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι π τοῦ Σταυροῦ» (Μτ. 27, 40).
Γιά τὸ πείραγμά τους αὐτὸ οἱ βραοι, λαβαν ξια πληρωμὴ σὲ τοῦτο τὸν κόσμο. Φυλάξου λοιπὸν καὶ σ, γιά νά μὴ λάβης τὴν μοιβ τῶν μοφρονούντων μὲ τὸν ούδα. Δέν εἶναι λήθεια τι ούδας ταν προορισμένος π Θεοῦ, νά γίνει προδότης πως νομίζεις σύ. ν ταν τσι, τότε γιατὶ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ κόπιασε τόσο γιά νά τὸν ποτρέψει π τὴν κακὴ του πράξη; Για ποιό λόγο, πρὶν πλα, τὸν προσέλαβε ς μαθητή Του καὶ τὸν κράτησε δίπλα Του γιά τρία χρόνια; Γιατὶ νά ταπεινωθεῖ μπροστὰ του καὶ νά τοῦ πλύνει τὰ πόδια; Γιατὶ μὲ τὰ δια τὰ για χέρια Του νά τοῦ δώσει τὸ ψωμὶ καὶ τὸ λάτι; Διαβάζοντας μέσα στήν ψυχὴ τοῦ ούδα τίς κακὲς προθέσεις του, Κύριος κανε λα αὐτὰ γιά νά τὸν σώσει π τὴν αἰώνια πώλεια. Καὶ ν χει εἰπωθεῖ τι οἱ σκανδαλοποιοὶ θὰ πρέπει νά ρθουν, χει πάλι εἰπωθεῖ καὶ τοῦτο, σὰν αὐστηρὴ προειδοποίηση: «οὐαὶ τῷ νθρώπ κείν δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ρχεται» (Μτ. 18, 7). Σκανδαλοποιὸς εἶναι διος σατανᾶς καὶ σὰν τέτοιος, πρέπει νά πιτελέσει τὸ ργο του.
Γι’ αὐτό, «νάγκη γάρ στιν λθεν τὰ σκάνδαλα» (Μτ. 18, 7), π κενον καὶ διά μέσου κείνου. λίμονο μως στόν νθρωπο ποὺ θὰ παραδοθεῖ στό σατανᾶ καὶ θὰ γίνει ργανό του. λίμονο σὲ κενον πού ντίθετα στήν γάπη τοῦ Θεοῦ, θὰ δείξει τὴν γάπη του στόν ντίπαλο τοῦ Θεοῦ. Νά προσεύχεσαι στόν Θεό, νά σὲ φυλάγει π τὸν Σκανδαλοποιό πού σκανδάλισε τὸν ούδα καὶ τοὺς ουδαίους καὶ νά μὴ γίνης ποτὲ πηρέτης καὶ ργανο τοῦ σκανδαλισμοῦ του.
(Πηγή: imaik.gr)
http://www.alopsis.gr/alopsis/ioudas2.htm
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...