Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 29 Απριλίου 2012

Ὅταν εἶναι ὅλοι ἑνωμένοι στήν κοινή λατρεία...δημιουργεῖται ἕνας «εἰρηνικός πνευματικός ἀνεμοστρόβιλος»

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
1)Ἡ ζωή στήν Ἐκκλησία.

 

 Γ) Ἡ ζωή στήν Ἐκκλησία εἶναι ζωή « ἐν Χριστῷ ἑνότητος» και ἀληθινῆς «ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας».

 

Ἡ ζωή στήν Ἐκκλησία, εἶναι ζωή ἀληθινῆς ἐλευθερίας, διότι εἶναι ζωή ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί «οὗ τό Πνεῦμα Κυρίου ἐλευθερία»42. Διά τῆς ἔνταξής μας στήν Ἐκκλησία μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρῖσμα, ἀποκτᾶμε τίς ὀντολογικές προϋποθέσεις γιά νά φθάσουμε στήν ἀληθινή ἐλευθερία, πού εἶναι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπό τά πάθη καί τήν δουλεία στήν φθορά, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο43. Ἀποκτᾶμε τήν δυνατότητα «τέκνα Θεοῦ γενέσθαι»44, ἐάν φυλάξουμε τήν Χάρη ἐνεργό διά τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν, ἀσκούμενοι καί ζώντας μυστηριακά. «Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία τοῦ πιστοῦ» σημειώνει ὁ καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, «ἀποτελεῖ ἔκφραση τῆς χαρισματικῆς45 ἐλευθερίας καί μάλιστα στό μέτρο τῆς ὑποταγῆς τῆς κτιστῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας, στήν ἄκτιστη ἐλευθερία τοῦ Θεοῦ»46.

Στήν Ἐκκλησία εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ὑπακοή στούς Ἐπισκόπους, ὅταν «ὀρθοτομοῦν τόν λόγον τῆς ἀληθείας»47. Γιά νά διατηρήσουμε τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητά μας, θά πρέπει νά ὑπακούμε στούς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι εἶναι «εἰς τύπον καί τόπον»48 Χριστοῦ. Ὁ Γέροντας παρατηροῦσε μέ σοφία ὅτι «ὑπακούοντας στήν Ἐκκλησία, ὑπακούομε στόν ἴδιο τόν Χριστό»49, ὁ Ὁποῖος θέλει νά γίνουμε ὅλοι οἱ Χριστιανοί μία ἑνότητα, μία ποίμνη μ’ ἕναν ποιμένα50.

Ἡ λειτουργική ζωή εἶναι ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή μᾶς βοηθεῖ νά ἀποκτήσουμε τήν μεταξύ μας ἑνότητα, διότι μᾶς ἑνώνει μέ τό κοινό κέντρο ὅλων μας, πού εἶναι ἡ Ἁγία Τριάδα. Στήν κοινή λατρεία ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί κατ΄ ἐξοχήν στή Θεία Λειτουργία, δημιουργοῦνται οἱ καλλίτερες προϋποθέσεις γιά νά ἀγαπήσουμε τόν Κύριο, νά ἑνωθοῦμε μαζί Του, ἀλλά καί μεταξύ μας. «Δημιουργεῖται μία ἀτμόσφαιρα πνευματική», ἔλεγε ὁ π. Πορφύριος, «πού ὅλοι μπαίνουν εὔκολα μέσα σ' αὐτή»51. Ὅλοι ἑνώνονται καί παίρνουν μία βαθειά πνευματική ὠφέλεια. Τό Ἅγιο Πνεῦμα «λεπτύνει»52 τίς ψυχές τῶν ἐκκλησιαζομένων, ἀνάβοντας μέσα τους τήν διπλῆ ἀγάπη: πρός τόν Θεό καί πρός τόν ἀδελφό. Συγκροτεῖται ἔτσι ἡ Ἐκκλησία, φανερώνεται τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ53. Ἰδιαίτερα στίς ἀγρυπνίες, δημιουργεῖται αὐτή ἡ ὑπέροχη πνευματική ἑνοποιός ἀτμόσφαιρα.

Ὁ Γέροντας ζοῦσε στή λατρεία τό μυστήριο τῆς ἑνότητας, τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τήν Θεία ἀγάπη. Ἰδιαίτερα τό ζοῦσε στίς σκητιώτικες ἀγρυπνίες τῶν Καυσοκαλυβίων. Παρατηρεῖ ὁ ἀδιαλείπτως προσευχόμενος π. Πορφύριος ὅτι, ὅταν εἶναι ὅλοι ἑνωμένοι στήν κοινή λατρεία, (ὅπως συνέβαινε στίς Καυσοκαλυβιώτικες ἀγρυπνίες, πού εἶχε ζήσει στά ἐφηβικά του χρόνια), τότε ἡ προσευχή γίνεται εὔκολα καί ὁ ἄνθρωπος συναισθάνεται, πόσο τόν ἀγαπάει ὁ Θεός54. Δημιουργεῖται ἕνας «εἰρηνικός πνευματικός ἀνεμοστρόβιλος», πού εὔκολα συμπαρασύρει τούς ἀγρυπνούντας σέ πνευματική ἀνάταση. Τότε ὅλοι γεμίζουν ἀπό ἀγάπη γιά τόν Χριστό.

 

 

 Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

 
  Σχῆμα 14Χ20.5 ,Σελίδες: 192, Τιμή: 5€, Παραγγελίες στό τηλέφωνο 6947612075 ἤ στό e- mail: hristospanagia@yahoo.gr  

42 Β΄Κορ. 3, 17.
43 Πρβλ. Χάρη καί ἐλευθερία, σελ. 70-73 (Ὀντολογική ἀπελευθέρωση καί χαρισματική υἱοθεσία).
44 Α΄’Ιω. 1, 12.
45 Χαρισματική εἶναι ἡ ἐλευθερία πού χαρίζει ἡ Θεία Χάρη δηλ. τό Ἄγιο Πνεῦμα.
46 Χάρη καί ἐλευθερία, σελ. 182.
47 Πρβλ. Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Θεία Λειτουργία.
48 Πρβλ. Ἁγ. Ἱγνατίου Θεοφόρου, TLG, Work #001 3.3.1.1 to Work #001 3.3.1.4 «Ὁμοίως πάντες ἐντρεπέσθωσαν τοὺς διακόνους ὡς Ἰησοῦν Χριστόν͵ ὡς καὶ τὸν ἐπίσκοπον ὄντα τύπον τοῦ πατρός͵ τοὺς δὲ πρεσβυτέρους ὡς συνέδριον Θεοῦ καὶ ὡς σύνδεσμον ἀποστόλων· χωρὶς τούτων ἐκκλησία οὐ καλεῖται».
49 Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 202.
50 Πρβλ. Ἰωαν. 10, 16.
51 Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 77-78.
52 Ὅ.π. σελ. 77.
53 Βλ. Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου, Τί εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία καί πῶς θά τήν ζήσουμε, Ἔκδοση Ἱεροῦ Κελλίου «Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου», Β΄ἔκδοση, Κερασιά, Ἅγιον Ὄρος 2009, σελ. 50-61.
54 Βίος καί Λόγοι, Ζ΄, σελ. 77-78.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible