Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2015

«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε». Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 

Ὁμιλία του π. Σάββα στίς 10-10-2015 (Ὁμιλία σέ προσκυνητές)

Ἀκοῦστε τήν ὁμιλία ἐδῶ:https://www.youtube.com/watch?v=Mj5_bDfcYmc

   Πολλές φορές λέει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, παίρνουμε λάθος τήν πνευματική ζωή καί ἀντί νά στοχεύουμε στήν καρδιά, δηλαδή στήν οὐσία, μένουμε στήν περιφέρεια. Κάνουμε σκοπό τά μέσα καί χάνουμε τόν σκοπό.
   Ὁπότε σκέφτηκα σήμερα μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν εὐχή τοῦ πατρός Γεωργίου, νά ποῦμε λίγα λόγια γιά τό ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς πνευματική ζωῆς καί ποιά εἶναι τά μέσα τῆς πνευματική ζωῆς. Τί ἐννοῶ;
   Πολλοί ἔχουνε ὡς κέντρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς τή νηστεία. Μάλιστα ἔρχονται καί ρωτᾶνε «Πάτερ πόσες μέρες χρειάζεται νά νηστέψω γιά νά κοινωνήσω;». Τίποτα ἄλλο. Νομίζει πώς δέν χρειάζεται τίποτα ἄλλο, παρά μόνο νά μάθει πόσες μέρες πρέπει νά νηστέψει καί εἶναι ἔτοιμος νά κοινωνήσει. Ἐπίσης θεωρεῖ κανείς πώς μπορεῖ νά συμμετέχει στή Θεία Κοινωνία ἁπλῶς μέ τή χρήση κάποιων ἄλλων μέσων τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ὅπως : ἡ ἀγρυπνία, οἱ μετάνοιες, οἱ γονυκλισίες, ἡ πνευματική μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τό κήρυγμα,. Ὅμως ὅλα αὐτά εἶναι τά μέσα καί ὄχι ὁ σκοπός τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

   Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς πνευματικῆς ζωῆς;
   Ἔλεγε ἕνας μεγάλος Ρῶσος Ἅγιος ὅτι ὁ σκοπός τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτός εἶναι ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. Μέ ποιά ἔννοια πρέπει νά πάρουμε τή λέξη «ἀπόκτηση»; Δηλαδή δέν τό ἔχουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα; Ἀφοῦ γνωρίζουμε ὅτι βαπτιστήκαμε καί χρισθήκαμε-μυρωθήκαμε.
    Δέν πήραμε τότε τό Ἅγιο Πνεῦμα;
    Γιατί λέει ὁ Ἅγιος «νά ἀποκτήσουμε τό Ἅγιο Πνεῦμα»; Ἐννοεῖ, νά τό κάνουμε ἐνεργό. Πράγματι ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα δωρεάν, χωρίς νά κάνουμε τίποτε, χωρίς νά πληρώσουμε τίποτε, ὅταν ἤμασταν νήπια. Δηλαδή μᾶς ἔδωσε αὐτήν τήν ἄκτιστη Χάρη, ἡ ὁποία κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό, υἱό τοῦ Θεοῦ, ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ναό τοῦ ζῶντος Θεοῦ. Αὐτή ἡ Χάρις μᾶς δίνεται κατά ἀκρίβεια στό Ἅγιο Χρίσμα. Γι’ αὐτό ὅταν μᾶς χρίει ὁ Ἱερέας, λέει «Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου».
    Τί εἶναι τώρα αὐτή ἡ Χάρις ποῦ παίρνουμε μέ τό Ἅγιο Χρίσμα;
    Εἶναι αὐτή ἡ Χάρις πού πῆρε ὁ Ἀδάμ στόν παράδεισο, ὅταν «ἐνεφύσησεν ὁ Θεός καί ἐγένετο ὁ Ἀδάμ εἰς ψυχήν ζῶσαν» (Γενέσ. 2,7). Δηλαδή ὁ Ἀδάμ ἔγινε ζωντανή ψυχή. Ὁ Ἀδάμ εἶχε ψυχή, ἀλλά δέν εἶχε τό ἐμφύσημα αὐτό τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅτι εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέ αὐτήν τή Χάρη ὁ Ἀδάμ θά μποροῦσε νά γίνει Θεός. Μέσα στόν Παράδεισο, ἐάν ἔκανε ὑπακοή στήν ἐντολή πού ἔδωσε ὁ Θεός στούς πρωτόπλαστους, θά μποροῦσε νά βελτιωθεῖ, νά τελειοποιηθεῖ καί νά πάει ἀπό τό ‘λίαν καλῶς’ στό ‘ἄριστα’. Ὑπῆρχε δηλαδή καί στόν Παράδεισο μία ἐργασία πνευματική, πού ἔπρεπε νά κάνουν οἱ πρωτόπλαστοι καί αὐτή ἡ ἐργασία ἤτανε τό νά δώσουνε τό αὐτεξούσιό τους, τήν ἐλευθερία τους δηλαδή, στό Θεό. Γι’ αὐτό ὁ Θεός τούς ἔδωσε αὐτήν τήν ἐντολή, σάν μία «δοκιμασία τοῦ αὐτεξουσίου τους», λέει ὁ Ἅγιος Νικόδημος. Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Θεός δοκίμασε πῶς θά χρησιμοποιήσουνε τήν ἐλευθερία τους.
    Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο τό αὐτεξούσιο. Τό αὐτεξούσιο εἶναι ἡ ἐλευθερία. Ὁ ἄνθρωπος δηλαδή, ἔχει ἐξουσία στόν ἑαυτό του. Μπορεῖ νά πεῖ αὐτό θά τό κάνω καί τό κάνει. Δέν τόν ἐμποδίζει τίποτα. Αὐτό θά τό σκεφτῶ καί τό σκέφτεται. Αὐτό θά τό δῶ καί τό βλέπει. Αὐτό δέν θά τό δῶ καί δέν τό βλέπει. Αὐτό δέν θά τό φάω καί δέν τό τρώει. Εἶναι αὐτεξούσιος ὁ ἄνθρωπος. Ἐπειδή εἶναι αὐτεξούσιος, ἔχει καί εὐθύνη γι’ αὐτά πού κάνει, δηλαδή δίνει λόγο στό Θεό. Δέν εἶναι ἕνα ρομπότ ἀναγκασμένο νά κάνει αὐτά πού τοῦ ἔχει βάλει μέσα του ὡς πρόγραμμα ὁ κατασκευαστής του. Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί ὁ Θεός δέν εἶπε «σᾶς βάζω ἕνα πρόγραμμα καί θά κάνετε ἔτσι, θέλετε δέν θέλετε». Ὄχι. Μᾶς ἔδωσε τή δυνατότητα νά μήν κάνουμε αὐτά πού θέλει Ἐκεῖνος.
    Πῶς φανερώνεται τώρα ἄν ἐμεῖς θέλουμε τό Θεό ἤ ὄχι;
    Ἀναλόγως ἄν ὑπακοῦμε σέ αὐτά πού μᾶς λέει, ἤ ὄχι.
    Ποιά ἐντολή εἶχε δώσει ὁ Θεός στόν Ἀδάμ;
    «Ἀπ’ ὅλα τά δέντρα πού ὑπάρχουν μέσα σέ αὐτόν τόν ὡραιότατο κῆπο μπορεῖς νά τρῶς, ἀπό ἕνα δέ θά φᾶς» (Γεν. 2,16-17). Δύσκολο πρᾶγμα ἦταν; Ὄχι. Κι ὅμως δέν ἔκανε ὑπακοή ὁ Ἀδάμ. Ἀπέτυχε δηλαδή στό νά χρησιμοποιήσει σωστά τήν ἐλευθερία του. Δέν τήν χρησιμοποίησε σωστά καί ἔτσι ἔδειξε στό Θεό ὅτι τελικά «Θεέ μου ἐγώ δέ θέλω νά ἔχω σχέση μαζί σου. Γιατί δέ θέλω; Ἔτσι γιατί δέν θέλω. Θέλω νά εἶμαι μόνος μου. Δέ θά κάνω ὑπακοή σέ αὐτά πού λές ἐσύ. Ἐγώ θά φτάσω στήν τελειότητα μόνος μου, χωρίς Ἐσένα, δέ χρειάζομαι Ἐσένα». Αὐτό ἤτανε τό λάθος τοῦ Ἀδάμ. Οὐσιαστικά ἤτανε ὑπερηφάνεια. Αὐτό πού λέει ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος. Λέει «δέν χρειαζόμαστε τό Θεό, ἔχουμε τήν τεχνολογία, ἔχουμε τήν ἐπιστήμη, τά βιβλία, τά λεφτά μας, ἔχουμε τά σπίτια μας, ἔχουμε τά πάντα. Ὅποτε τί μᾶς χρειάζεται ὁ Θεός; Δέ χρειάζεται ὁ Θεός. Μποροῦμε νά τά κάνουμε ὅλα μόνοι μας». Αὐτή εἶναι ἡ αὐτονόμηση πού οὐσιαστικά εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἁμαρτία καί αὐτή μᾶς ἔβγαλε ἀπ’ τόν παράδεισο. Δηλαδή κάνουμε κακή χρήση τῆς ἐλευθερίας μας.
    Ὁ Θεός λοιπόν τότε, πῆρε τή Χάρη πού μᾶς εἶχε δώσει μέ τό ἐμφύσημα καί ὁ Ἀδάμ ἔγινε ἀπό ψυχή ζωντανή, ψυχή νεκρή. Πέθανε ἡ ψυχή τοῦ Ἀδάμ. Θά πεῖς:
-  Μέ μία ἁμαρτία πέθανε ἡ ψυχή;
   Ναι, μέ μία ἁμαρτία πεθαίνει ἡ ψυχή. Δέ θέλει πολλές ἁμαρτίες. Ὅπως λένε μερικοί ἄς κάνουμε μερικές ἁμαρτιοῦλες, δέν πειράζει. Πειράζει. Ἀκόμα καί μία ἁμαρτία σέ χωρίζει ἀπό τό Θεό. Ἔκαναν λοιπόν παρακοή ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὕα, χωρίστηκαν ἀπό τό Θεό, ἔχασαν τή Χάρη, ἔχασαν καί τή δυνατότητα νά γίνουνε Θεοί. Ὅπως λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς «ἔχασαν τό καθ’ ὁμοίωσιν».
    Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν. Ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ εἶναι δύο πράγματα. Ὁ νοῦς καί ἡ ἐλευθερία -πού εἴπαμε- τό αὐτεξούσιο. Αὐτά τά δύο δέν τά ἔχουν τά ζῶα, μόνο ὁ ἄνθρωπος τά ἔχει καί οἱ ἄγγελοι. Αὐτά μᾶς ξεχωρίζουν ἀπό τά ζῶα. Ἄν βγάλεις ἀπό τόν ἄνθρωπο τόν νοῦ καί τό αὐτεξούσιο, τήν ἐλευθερία, δέν διαφέρει σέ κάτι ἀπό τό ζῶο. Ἔχει κι αὐτό σῶμα, λειτουργίες, ἔνστικτα. Τό ἴδιο καί ὁ ἄνθρωπος. Ἄν ὁ νοῦς του καί ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀφαιρεθοῦν, παύει νά εἶναι ἄνθρωπος, νά ξεχωρίζει ἀπό τά ζῶα.
   Τί ἔγινε λοιπόν μετά; Ἔφυγαν ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὕα. Ὁ Θεός ἀπό φιλανθρωπία τούς ἔβγαλε ἀπό τόν Παράδεισο, ἀλλά δέν τούς ἐγκατέλειψε. Μᾶς ἔστειλε προφῆτες, μᾶς ἔστειλε Ἁγίους, δικαίους, γιά νά μᾶς καλέσει πάλι σέ μετάνοια. Στό τέλος, ἦρθε καί ὁ Ἴδιος. Ἔστειλε τόν Υἱό Τοῦ τό μονογενῆ, πῆρε σάρκα, γιά νά μᾶς ξαναδώσει -προσέξτε- αὐτό τό ἐμφύσημα, αὐτήν τή Χάρη. Γιατί χωρίς αὐτήν τή Χάρη, δέν μποροῦμε νά ἑνωθοῦμε μέ τό Θεό. Γιατί δέν μποροῦμε θά μοῦ πεῖτε; Γιατί ἐμεῖς εἴμαστε κτίσματα, εἴμαστε φτιαχτοί. Ὁ Θεός εἶναι ἄκτιστος, ἀδημιούργητος.
-  Ποιός τόν ἔφτιαξε τό Θεό;
   Κανένας. Ὁ Θεός ὑπῆρχε πάντα.
-  Τό ἄκτιστο ἀπό τό κτιστό πόσο διαφέρει;
   Δέν ξέρουμε. Ἄπειρα. Δέ μπορεῖ νά ἑνωθεῖ τό κτιστό μέ τό ἄκτιστο, ἄν τό ἄκτιστο, ὁ Θεός δηλαδή δέν κάνει τή γεφύρωση, τήν ἕνωση. Τή γεφύρωση αὐτήν τήν κάνει ὁ Θεός διά τῆς Χάριτος, τοῦ ἐμφυσήματος αὐτοῦ, πού τό λέμε καί Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό τό Ἅγιο Πνεῦμα -ὅπως βλέπουμε καί στήν Ἁγία Γραφή- δέν εἶναι τό πρόσωπο. Ξέρουμε ὅτι ὁ Θεός εἶναι Πατήρ, Υἱός καί Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλά εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία εἶναι καί Χάρις τοῦ Υἱοῦ καί Χάρις τοῦ Πατρός. Εἶναι ἡ κοινή Χάρις, ἡ κοινή ἐνέργεια. Αὐτή ἡ Χάρις εἶναι πού μᾶς ἑνώνει μέ τό Θεό.
   Γι’ αὐτό λέμε ὅτι γιά νά σωθοῦμε, χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Τό πρῶτο εἶναι τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, αὐτήν τήν ἐνέργεια πού κάνει τή γεφύρωση τοῦ κτιστοῦ μέ τό ἄκτιστο, τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό, πού μᾶς ἀνεβάζει στό Θεό. Δέν μποροῦμε νά ἀνέβουμε μόνοι μας στό Θεό, ὁ Θεός μᾶς ἀνεβάζει στόν ἑαυτό Του, μᾶς προσελκύει. Τό δεύτερο πού χρειάζεται γιά νά σωθοῦμε εἶναι ἡ δική μας προαίρεση. Τό νά θέλουμε. Ἄν δέ θέλουμε, δέ μᾶς ἀνεβάζει ὁ Θεός κοντά Του, δέ μᾶς παίρνει μέ τή βία ποτέ. Γι’ αὐτό λέει «ὅποιος θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν» πρέπει νά κάνει αὐτά κι αὐτά. Καί εἶπε τί πρέπει νά κάνει : Νά ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό του καί νά ἄρει τόν Σταυρό του (Μάρκ. 8,34).
-  Προσέξτε τί  θά πεῖ ν’ ἀπαρνηθῶ τόν ἑαυτό μου; Ποιός εἶναι ὁ ἐαυτός μας κυρίως;
   Τό εἴπαμε παραπάνω, ὁ νοῦς μας καί τό αὐτεξούσιο, ἡ ἐλευθερία. Μά λέει ὁ Χριστός αὐτά πρέπει νά τά ἀρνηθεῖς. Νά τά ἀρνηθῶ τί θά πεῖ; Θά πεῖ, Θεέ μου νά μήν ἔχω νοῦ, νά μήν ἔχω ἐλευθερία; Ὄχι. Σημαίνει «Νά τά δώσεις σέ Μένα. Νά μήν τά ἔχεις γιά τόν ἑαυτό σου, ἀλλά γιά Μένα. Τόν νοῦ σου τόν θέλω ἐγώ». Πῶς; «Ἐμένα θά σκέφτεσαι, Ἐμένα θ’ ἀγαπᾶς, σέ Μένα θά εἶσαι στραμμένος συνέχεια».
   Νά τό καθῆκον, πού τό λέμε ἀδιάλειπτη προσευχή!
   Τό βλέπετε; Αὐτή εἶναι ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Νά γιατί πρέπει νά κάνουμε ἀδιάλειπτη προσευχή. Γιατί πρέπει νά σωθοῦμε. Ἀφοῦ θέλουμε νά σωθοῦμε, δέ θέλουμε; Λοιπόν, γιά νά σωθεῖς, πρέπει λέει ὁ Χριστός νά ἀρνηθεῖς τόν ἑαυτό σου. Τό νοῦ σου δέν στόν ἔδωσε γιά νά σκέφτεσαι καί νά φαντάζεσαι χίλια δυό ἄχρηστα πράγματα, ἀλλά γιά νά προσεύχεσαι, νά τόν ἔχεις στραμμένο στό Θεό. Τήν ἐλευθερία σου ἐπίσης, τό αὐτεξούσιο, δέ στό ἔδωσε γιά νά κάνεις ἐσύ ὅτι θέλεις, ἀλλά γιά νά τό δώσεις στό Θεό καί νά πεῖς «Θεέ μου οὔχ ὡς ἐγώ θέλω ἀλλ’ ὡς σύ»(Ματθ. 26,39), ὅπως εἶπε ὁ Χριστός μας στή Γεσθημανή καί ὅπως μᾶς λέει στό «Πάτερ ἠμῶν» νά λέμε πάντα «Γεννηθήτω τό θέλημά Σου» καί ὄχι τό θέλημά μου. Καταλήγουμε δηλαδή στό ἑξῆς:
-  Δικαιούμαστε νά θέλουμε;
   Ὄχι δέ δικαιούμαστε.                                                           
-  Δικαιούμαστε νά ἔχουμε ἐμεῖς ἐπιθυμίες;
   Ὄχι. Τότε τί θά ἐπιθυμοῦμε; Αὐτό πού θέλει ὁ Χριστός.
   Ἔχετε σκεφτεῖ γιατί εἴμαστε ὅλοι δυστυχισμένοι, στεναχωριόμαστε, παθαίνουμε κατάθλιψη καί ‘ψυχολογικά’ καί συνεχῶς αὐτά αὐξάνονται; Ἐξαιτίας τοῦ ὅτι τό θέλημά μας, τό αὐτεξούσιό μας δέν τό δίνουμε στό Θεό. Τό κρατᾶμε γιά μας καί λέμε «ἐγώ θέλω αὐτό» καί κάνουμε προγράμματα πενταετῆ, δεκαετῆ γιά νά πετύχουμε αὐτό πού θέλουμε καί ἐπειδή δέν τό πετυχαίνουμε, στεναχωριόμαστε. Γιατί δέν τό πετυχαίνουμε; Ὁ Θεός δέ θέλει νά τό πετύχουμε γιατί δέν εἶναι γιά τό καλό μας. Εὐτυχῶς πού δέ μᾶς τό δίνει ὁ Θεός. Γιατί αὐτά πού θέλουμε 99,99%, εἶναι αὐτοκαταστροφικά. Θέλουμε τήν καταστροφή μας, παρόλο πού δέν τό βλέπουμε. Ὁπότε ὁ Θεός ἀπό ἀγάπη σταματάει τό ἕνα, τό ἄλλο, τό τρίτο θέλημα καί ἐμεῖς ἐπειδή ἔχουμε ἐπενδύσει σ’ αὐτά καί ἔχουμε ἑξαρτήσει τή χαρά μας ἀπό αὐτά, στεναχωριόμαστε καί παθαίνουμε κατάθλιψη. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού γινόμαστε ὅλοι δυστυχισμένοι.
-   Τό μυστικό γιά νά μήν στεναχωριέσαι ποιό εἶναι;
    Νά μή θέλεις τίποτα. Νά λές «Θεέ μου ἐγώ θέλω, ὅ,τι θέλεις ἐσύ. Θέλεις τώρα νά ἀρρωστήσω καί νά πεθάνω; Νά ἀρρωστήσω καί νά πεθάνω. Θέλεις νά ἀρρωστήσει καί νά πεθάνει τό παιδί μου; Νά ’ναι εὐλογημένο. Γιά τό καλό μου θά εἶναι. Δέ θέλω τίποτα γιά μενα. Δέ θέλω τίποτα ὅπως τό σκέφτομαι ἐγώ».
    Στή συνέχεια αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὅσο καί ἄν σᾶς φαίνεται παράξενο, μπαίνει στό σχολεῖο τοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι ἀκόμα Χριστιανός. Αὐτή εἶναι ἡ προϋπόθεση γιά νά μποῦμε στό σχολεῖο τοῦ Χριστοῦ, τό ν’ ἀρνηθοῦμε τό θέλημά μας καί νά ὑποτάξουμε τό νοῦ καί τό θέλημά μας στό Θεό. Νά ἔχουμε στραμμένο τόν ἑαυτό μας στό Θεό μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί μέ τήν κατάθεση τῆς ἐλευθερίας μας στό Θεό.
-   Αὐτό ὅμως πῶς γίνεται πρακτικά;
    Πρακτικά, ὅπως λένε ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες, γίνεται μέ τή συνεχῆ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κύριου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τό « Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον μέ».
    Λέμε ὅτι στήν Ἐκκλησία γιά νά σωθοῦμε πρέπει νά τηρήσουμε τίς ἐντολές, τά προστάγματα τοῦ Κυρίου. Προσπαθοῦμε νά τά τηρήσουμε καί δέν μποροῦμε. Ὄντως δέ μποροῦμε Ξέρετε γιατί δέ μποροῦμε; Διότι δέν ἔχουμε ἐνεργό τή Χάρη. Ὁ Χριστός ἐκτός ἀπό τό «νά τηρήσετε τίς ἐντολές μου» (Ἰω. 14,15), εἶπε καί κάτι ἄλλο. Εἶπε «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. 15,5). Ὅταν λέει «οὐδέν», ἔχει μέσα καί τίς ἐντολές. Ἄρα, λέει ὁ Χριστός «χωρίς ἐμένα δέ μπορεῖτε νά τηρήσετε τίς ἐντολές μου. Ἐγώ ποιός Εἶμαι; Ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός. Καί τί πρέπει νά πάρετε ἀπό Μένα γιά νά τηρήσετε τίς ἐντολές; Τή Χάρη μου, τήν ἐνέργειά μου». Γιατί στήν οὐσία τοῦ Θεοῦ δέ μετέχουμε, στήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ μετέχουμε.
    Αὐτή τή Χάρη λοιπόν πού χάσαμε στόν Παράδεισο, λόγω τῆς παρακοῆς μας, τήν ξαναπαίρνουμε μέσα στήν Ἐκκλησία. Πότε τήν παίρνουμε; Ὅταν βαπτιζόμαστε καί χριόμαστε μέ τό Ἅγιο Χρίσμα.
    Τί γίνεται ὅμως μετά; Λόγω τῆς κακῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν καί κατόπιν λόγω τοῦ ὅτι τά παιδιά δέν ἔχουνε σωστή γνώση, αὐτήν τή Χάρη ὅπως ἔλεγε καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος, «τή μπαζώνουμε». Σάν να ἔχεις μία πηγή πού βγάζει πόσιμο νερό καί ρίχνεις ἀπό πάνω πέτρες καί χώματα. Τότε τί γίνεται ἡ πηγή; Χάνεται ἡ πηγή μέ τό νερό. Ὑπάρχει βέβαια ἀπό κάτω, ἀλλά ἐσύ πλέον δέν μπορεῖς νά πιεῖς. Αὐτό παθαίνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι. Εἴμαστε βαπτισμένοι καί κεχρισμένοι μέν, ἀλλά μπαζωμένοι δέ.  Ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος «χρειάζεται τώρα νά κάνουμε τό ξεμπάζωμα». Νά βγάλουμε δηλαδή ὅλα αὐτά πού ἔχουμε ρίξει στήν πηγή τοῦ Θεοῦ, στή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Τί εἶναι αὐτά ποῦ ἔχουμε ρίξει; Εἶναι οἱ ἁμαρτίες καί τά πάθη. Χρειάζεται λοιπόν ἡ διαδικασία τοῦ ξεμπαζώματος, πού ἀλλιῶς λέγεται μετάνοια.
    Πῶς γίνεται αὐτό; Πρακτικά αὐτό καί πάλι μᾶς εἶπαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, γίνεται, ἐφόσον τηρήσουμε τίς ἐντολές -ἄν καί δέ μποροῦμε, ἀλλά στό μέτρο πού μποροῦμε, ἔστω καί λίγο- κυρίως ὅμως μέ τήν ἀδιάλειπτη ἐπίκληση τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή».
   Δυστυχῶς αὐτά δέν τά λένε ἀπό παλαιότερα μέχρι καί στίς μέρες μας. Πρέπει νά τό λέμε γιατί αὐτή ἡ ἐργασία, ὅπως μᾶς εἶπαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἡ νοερά ἐργασία, εἶναι αὐτήν πού διδάσκεται ἀπό τόν Χριστό. Ἀπό τό Εὐαγγέλιο διδάσκεται. Δέν εἶναι μία ἐφεύρεση τῶν καλογήρων ἤ κάποιων πατέρων. Ἄν ἐμβαθύνετε στό Εὐαγγέλιο, θά δεῖτε ἐκεῖ πού λέει ὁ Χριστός «μείνατε ἐν ἐμοί»(Ιω.15,4), «μείνετε μέσα μου» δηλαδή. Λέει «πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί»(Ματθ.10,32), «καθένας πού θά μέ ὁμολογήσει μέσα μου». Μά τί θά πεῖ «ἐν ἐμοί»; Δέ λέει «καθένας πού θά μέ ὁμολογήσει», ἀλλά λέει ὅτι «πρέπει νά εἶσαι μέσα μου γιά νά μέ ὁμολογήσεις».
-   Πῶς εἴμαστε μέσα στόν Χριστό καί ὁ Χριστός μένει μέσα μας;
    Μέ τό νά εἴμαστε μέσα στήν ἐνέργεια τοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἐνέργεια τοῦ Χριστοῦ μέσα μας.
-  Ποιά εἶναι ἡ ἐνέργεια τοῦ Χριστοῦ;
   Ἡ Χάρις. Ἡ Χάρις λοιπόν, θά πρέπει ν’ ἀνακαλυφθεῖ, γιατί εἴπαμε ὅτι τήν ἔχουμε μπαζώσει. Ὅπως ἔχεις μία πηγή πού τήν ἔχεις χάσει. Θά ἔχετε ἀκούσει ὅτι παλαιότερα οἱ ἄνθρωποι εἴχανε πηγές. Και ’μεῖς στό Ἅγιο Ὅρος ἔχουμε πηγές, μαζί μέ τό σπίτι παίρνεις καί τήν πηγή, γιά νά πίνεις τό νερό σου. Ἐάν ὅμως πέσουνε χώματα καί πέτρες στήν πηγή, χάνεται. Θά πρέπει νά τήν ξανά-ἀνακαλύψεις. Ἔτσι λοιπόν συμβαίνει καί μέ τόν ἄνθρωπο. Πρέπει νά βροῦμε τή χαμένη Χάρη, πού τήν ἔχουμε μέσα μας, ἀλλά μπαζωμένη. Νά κάνουμε αὐτό τό ξεμπάζωμα πού γίνεται μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή. Αὐτό μας εἶπαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες.
    Λέει ὁ Ἅγιος Νικόδημος «Αὐτή τήν ἐργασία δυστυχῶς τήν  ἔχουμε ἐγκαταλείψει οἱ Χριστιανοί καί ὑπάρχουν δύο αἰτίες πού δέν κάνουμε ἀδιάλειπτη προσευχή. Ἡ μία αἰτία εἶναι ὅτι μᾶς λείπουν τά βιβλία». Στήν ἐποχή τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου ἔλειπαν τά βιβλία. Σήμερα ἔχουμε πάρα πολλά βιβλία καί γιά τήν νοερά προσευχή καί πατερικά. Πάρα πολλά. Ὁπότε αὐτό τό αἴτιο δέν ἰσχύει γιά μᾶς σήμερα, ἀλλά στήν ἐποχή του ὑπῆρχε. Γι’ αὐτό ὁ Ἅγιος ἔκανε τιτάνια προσπάθεια καί ἔβγαλε πάρα πολλά βιβλία. Συνέταξε τήν Φιλοκαλία, βιβλίο τό ὁποῖο ἀσχολεῖται ὅλο μέ τή νοερά προσευχή. Πολλά ἀκόμα βιβλία ἔγραψε καί ἐξέδωσε καί βοήθησε τό ἔθνος μας νά ξαναθυμηθεῖ αὐτήν τή νοερά ἐργασία.
    Αὐτή τήν νοερά ἐργασία οἱ πρῶτοι Χριστιανοί τήν ἔκαναν συνέχεια. Ὑπάρχει στό Συναξάρι ἡ ἱστορία ἑνός μάρτυρος στήν Ἀφρική πού ἦταν στρατιώτης, (οὔτε παπάς, οὔτε μοναχός, στρατιώτης). Τόν ἀκούγανε μέρα νύχτα κάτι νά ψιθυρίζει «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον μέ». Μιλᾶμε γιά 2ο καί 3ο αἰώνα, πρίν 1700 χρόνια. Δέν εἶναι τωρινή ἀνακάλυψη ἡ εὐχή. Ἀπό τά πρῶτα χρόνια ὑπῆρχε. Γιατί ὁ Χριστός εἶπε «ὅ,τι ζητήσετε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἀπό τόν Πατέρα, θά σᾶς τό δώσει» (Ιω. 14,13). Αὐτό τό «ἐν τῷ ὀνόματί μου» σημαίνει τήν ἀδιάλειπτη ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.
   Aὐτό τό ὄνομα δέν εἶναι ἕνα ἁπλό ὄνομα. Ἔχει μέσα του κρυμμένη τή Χάρη. Ὅσο λοιπόν ἐμεῖς ἐπικαλούμαστε αὐτό τό ὄνομα, τόσο ἡ Χάρις πού εἶναι μπαζωμένη μέσα μας φανερώνεται, τήν ξανανακαλύπτουμε, τήν ξαναενεργοποιοῦμε. Μέ αὐτή τή Χάρη ἔπειτα μποροῦμε ν’ ἀρχίσουμε νά τηροῦμε τίς ἐντολές. Ὅσο τηροῦμε τίς ἐντολές, καθαριζόμαστε.
    Γιά παράδειγμα, λέει κάποιος «ἀπό σήμερα δέ θά θυμώνω». Καί θυμώνει πιό πολύ τό βράδυ καί τήν ἄλλη μέρα. «Θά κόψω τό τσιγάρο». Καί ἀπό τήν ἑπομένη καπνίζει περισσότερο. Γιατί; Γιατί ἀκριβῶς δέν ὑπάρχει ἡ ἐνέργεια πού λέγεται θεία Χάρις, ἐνεργός μέσα του, πού θά τόν βοηθήσει νά κόψει τό τσιγάρο. Δέν προσεύχεται στόν Χριστό. Λέει «ἐγώ μέ τήν δύναμή μου θά κόψω τόν θυμό, τό ποτό, τό τσιγάρο». Γιά ὅλα τά πάθη. Καί ἀποτυγχάνει.
    Χρειάζεται λοιπόν νά ἐνεργοποιηθεῖ αὐτή ἡ Χάρις, νά τήν ἔχουμε συνέχεια ἐνεργό μέσα μας μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί μέ τή συνδρομή της θά μπορέσουμε νά κόψουμε τά πάθη μας. Νά ξεμπαζώσουμε, νά πετάξουμε ὅλα αὐτά τά σκουπίδια πού ἔχουμε συσσωρεύσει χρόνια στήν ψυχή μας καί ἔχουμε χάσει αὐτήν τή Χάρη.
    Γι’ αὐτό ἔλεγε ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (δέν τό λέγε στούς μοναχούς, ἀλλά στούς χιλιάδες λαϊκούς ἀνθρώπους πού πήγαιναν νά τόν ἀκούσουν) : «νά πάρετε ἕνα κομποσκοίνι στό ἀριστερό σας χέρι καί νά λέτε συνέχεια τήν εὐχή Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον μέ».
    Ὅλοι. Παιδιά καί μεγάλοι, νά μάθουμε νά προσευχόμαστε. Εἶναι ἀπαραίτητο γιά τή σωτηρία μας. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες λένε ἕναν φοβερό λόγο καί τόν διασώζει ὁ Ἅγιος Νικόδημος :
    «Ἡ σωτηρία μας ταυτίζεται μέ τή θέωση».
    Ἔχετε ἀκούσει τή λέξη «θέωση»; Ἡ θέωση εἶναι τό τρίτο σκαλοπάτι. Πρῶτα εἶναι ἡ κάθαρση ἀπό τά πάθη, δεύτερο σκαλοπάτι εἶναι ὁ φωτισμός, νά φωτιστεῖ ὁ νοῦς μας ἀπό τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τρίτο σκαλοπάτι εἶναι ἡ θέωση. Τό πιό ψηλό. Λένε δηλαδή πώς ἄν δέ φτάσουμε σ’ αὐτό τό σκαλοπάτι δέ μποροῦμε νά σωθοῦμε. Ὁ δρόμος γιά νά φτάσουμε σ’ αὐτό, εἶναι ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Ὄχι μόνο αὐτή βέβαια. Ταυτόχρονα ἡ μυστηριακή ζωή, ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν καί ὅλα τά συναφή. Ἄν δέν κάνουμε προσευχή, ὅλα τά ὑπόλοιπα δέν ἀξιοποιοῦνται σωστά, δέ μποροῦμε νά τά κάνουμε σωστά. Ἀκόμα καί στην περίπτωση πού κοινωνᾶμε συνέχεια. Μπορεῖ νά κοινωνᾶς κάθε μέρα καί νά μήν ἔχεις σωστή πνευματική ζωή. Νά ἔχεις κακίες, θυμό, ζήλεια. Νά περιμένεις, λόγου χάρη, νά ἐξομολογηθεῖς καί νά κάνεις ἕνα σωρό λογισμούς γιά τήν κυρία πού ἄργησε μέσα. Ἐνῶ περιμένεις ὑποτίθεται μετανοημένη νά πεῖς τίς ἁμαρτίες σου, ἐσύ ἔχεις κατακρίνει χίλιες φορές αὐτήν πού ἄργησε. Δέ συμβαίνει αὐτό; Νά ἔχεις κακίες γιά τήν πεθερά σου καί νά μή μπορεῖς νά τίς ξεπεράσεις, νά μή μπορεῖς νά εἰρηνεύσεις μέ τόν σύζυγό σου, μέ τό παιδί σου. Γιατί ὅλα αὐτά; Διότι δέν ἔχουμε τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, τήν ἐνεργοποιημένη Χάρη, ὁπότε δέ μποροῦμε νά ξεπεράσουμε καμία κακία. Ἀκόμη καί ἄν ἐξομολογούμαστε καί ἄν κοινωνᾶμε.
   Τά μυστήρια δέ λειτουργοῦν μαγικά. Χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος νά κάνει κι αὐτός κάτι. Αὐτό τό κάτι δέν εἶναι ἄλλο, παρά ν’ ἀναφέρεται συνέχεια στό Χριστό. Νά βλέπει στό Χριστό καί νά ζητάει τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι ἀξιοποιοῦμε καί τά μυστήρια σωστά, αἰσθανόμαστε τή Θεία Κοινωνία καί ἀλλάζουμε πραγματικά, ὀντολογικά.
   «Ἡ θέωση καί ἡ σωτηρία ταυτίζονται», λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Εἶναι φοβερός αὐτός ὁ λόγος. Μερικοί λένε «ἐντάξει ἔκανα μερικά πράγματα, φτάνει. Δέ θέλει καί πολλά. Νά πᾶς μέ μέτρο στό Χριστό. Μή γίνεις καί φανατικός, μή γίνεις καί καλόγερος. Δέν εἴμαστε καλόγεροι, κοσμικοί εἴμαστε».Δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα.
    Ὁ Χριστός δέν ἔκανε διάκριση νά πεῖ ὅτι ἐσεῖς πού εἶστε κοσμικοί ἔχετε ἕνα ἐλαφρύ Εὐαγγέλιο, ἐνῶ οἱ μοναχοί θά πάρετε ἕνα πλῆρες Εὐαγγέλιο. Ὅλοι ἔχουμε τό ἴδιο Εὐαγγέλιο, τίς ἴδιες ἐντολές καί τίς ἴδιες προδιαγραφές σωτηρίας. Ἄς τό προσέξουμε αὐτό, εἶναι πολύ σημαντικό.
    Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει « τί εἶναι αὐτό ποῦ ἔχει ἀνατρέψει ὅλη τήν οἰκουμένη, ἔχει φέρει τά πάνω κάτω; Αὐτή ἡ ἰδέα πού κυκλοφορεῖ ὅτι οἱ κοσμικοί, οἱ λαϊκοί πιό σωστά Χριστιανοί, χρειάζονται λιγότερα γιά νά σωθοῦνε σέ σχέση μέ τούς μοναχούς». Δέ χρειάζονται λιγότερα, τά ἴδια χρειάζονται. Συνεχίζει λέγοντας ὅτι «οἱ λαϊκοί χρειάζονται καί περισσότερη ἄσκηση, γιατί ζοῦν μέσα στόν κόσμο, μέσα στούς πειρασμούς καί δέν ἔχουν τήν ἀσφάλεια τοῦ μοναστηριοῦ».
    Οἱ ἐξωτερικοί πειρασμοί εἶναι μικρότεροι. Γι’ αὐτό ὅσοι ζοῦν μέσα στόν κόσμο θά πρέπει νά κάνουν καί περισσότερη νηστεία, νά προσέχουν περισσότερο τά μάτια τους, τίς αἰσθήσεις τους, τό στόμα τους, τή γλώσσα τους, τίς σκέψεις τους, τούς λογισμούς τους, ἀπ’ ὅτι ἕνας πού βρίσκεται στό μοναστήρι.
    Ἑπομένως, γιά νά σωθοῦμε χρειάζεται πρῶτον ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ πού τήν ἐνεργοποιοῦμε μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἀκολούθως ἡ δική μας θέληση, τό αὐτεξούσιο. Νά καταθέσουμε τήν ἐλευθερία μας δηλαδή στό Θεό καί νά ποῦμε «ὅ,τι θέλεις ἐσύ Θεέ μου, ὄχι ἐγώ». Αὐτό πρέπει νά τό κάνουμε συνέχεια. Ὄχι τό εἴπαμε μία στιγμή καί τελειώσαμε. Κάθε στιγμή. Σάν νά ἔχεις μία ἠλεκτρική συσκευή πολύ καλή, ἄν ὅμως τή βγάζεις καί τή βάζεις στήν πρίζα, θά κάνεις δουλειά; Δέ θά κάνεις. Θά πρέπει συνέχεια νά εἶναι στήν πρίζα γιά νά λειτουργεῖ καί νά κάνει τήν ἐργασία πού εἶναι νά κάνει. Ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος, γιά νά λειτουργήσει χρειάζεται συνέχεια νά παίρνει καί νά ἐνεργοποιεῖ αὐτήν τή Χάρη. Γι’ αὐτό χρειάζεται καί ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή.
     Αὐτό εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας νά τό μάθουμε. Στήν πράξη θά μοῦ πεῖτε πῶς γίνεται αὐτό νά το ἐφαρμόσουμε; Θά ἐπιτευχθεῖ μέ τή βοήθεια τοῦ Πνευματικοῦ μας καί μέ τό νά διαβάζουμε βιβλία. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς λένε πρακτικά νά ξεκινήσουμε μέ μία ὁρισμένη ὥρα τήν ἡμέρα, μπορεῖ νά εἶναι δέκα λεπτά, μπορεῖ ἕνα τέταρτο, ὅπου δέ θά κάνουμε τίποτα ἄλλο, παρά θά λέμε τήν εὐχή τοῦ Χριστοῦ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον μέ», συγκεντρωμένοι, μέ μία διαμόρφωση τοῦ περιβάλλοντος (ν’ ἀνάψουμε θυμίαμα, νά ἔχουμε ἡσυχία, νά κλείσουμε τά τηλέφωνα κλπ), νά ἐξασφαλίσουμε ἡσυχία ἐξωτερική (καί τό σκοτάδι ἐπίσης βοηθάει, ἡ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα, νά διαβάσουμε κάτι προηγουμένως, ὥστε νά φύγουνε, νά καπακωθοῦν κατά κάποιο τρόπο οἱ μνῆμες τῆς ἡμέρας, νά ἠρεμήσει λίγο τό μέσα μας) καί μετά ἤρεμα ν’ ἀρχίσουμε νά ψυθυρίζουμε μέ τό στόμα τίς πέντε λέξεις «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον μέ».
   Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς συμβουλεύουν νά μή φανταζόμαστε καί νά μή φτιάχνουμε εἰκόνες ἐκείνη τήν ὥρα. Ἁπλῶς νά μένουμε στήν ἔννοια τῶν λέξεων «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησον μέ». Τό «Κύριε» θά πεῖ ἐσύ πού εἶσαι ὁ Κυρίαρχος. Τό «Ἰησοῦ» θά πεῖ Σωτήρα, ἐσύ πού μᾶς ἔσωσες. Τό «Χριστέ» θά πεῖ Θεάνθρωπε, τέλειε Θεέ καί τέλειε ἄνθρωπε. Τό «ἐλέησε μέ» θά πεῖ συγχώρησε μέ.
    Στούς πρώτους χρόνους, αὐτήν τήν ἐργασία τήν ἔκαναν ὅλοι οἱ χριστιανοί. Ἄν διαβάσουμε τόν ἀπόστολο Παῦλο στήν πρώτη Πρός Κορινθίους ἐπιστολή μιλάει γιά μέλη τῆς Ἐκκλησίας, γιά ναούς τοῦ Θεοῦ καί γιά ἰδιῶτες. Ποιοί εἶναι οἱ ἰδιῶτες καί ποιοί οἱ ναοί τοῦ Θεοῦ; Τά ἐξηγεῖ πολύ ὡραῖα ἕνας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος, ὁ π. Ἰωάννης ὁ Ρωμανίδης. Λέει ὅτι οἱ ἰδιῶτες ἦταν αὐτοί πού δέν εἶχανε φτάσει ἀκόμα στήν ἀδιάλειπτη, νοερά προσευχή. Ἤτανε λαϊκοί, χωρίς νά εἶναι ἀκόμα μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἤτανε ναοί τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος καί υἱοί τοῦ Θεοῦ, ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι εἴχανε τή νοερά προσευχή, ἐνεργό μέσα τους. Γι’ αὐτό καί τό Ἅγιο Χρίσμα στά λατινικά λέγεται confirmation, δηλαδή ἐπιβεβαίωση. Αὐτό σημαίνει ὅτι εἴχανε τή νοερά προσευχή καί μέ τήν ἔγκριση καί πιστοποίηση τοῦ Πνευματικοῦ τους παίρνανε ἔπειτα τό Χρίσμα ὡς ἐπιβεβαίωση ὅτι ἔχουνε μέσα τους τήν ἀδιάλειπτη προσευχή.
    Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή ἤτανε δηλαδή ἡ προϋπόθεση, γιά νά θεωρηθεῖς μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Ὅποιος δέν τήν εἶχε δέ θεωροῦνταν ἀκόμα μέλος, ζωντανό κύτταρο τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα θεωρούμαστε μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τή στιγμή πού θά βαπτιστοῦμε καί θά Χρισθοῦμε. Αὐτό ὅμως εἶναι τυπικό. Πρέπει νά τό φανερώσουμε, νά τό ἀποδείξουμε ὅτι εἴμαστε μέλη μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή.
    Στό μέτρο πού ἐργαζόμαστε τήν προσευχή καί τηροῦμε τίς ἐντολές, φανερώνουμε τήν χάρη πού ἔχουμε μέσα μας. Αὐτό ἔκαναν οἱ Ἅγιοι, ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὁ Ἅγιος Πορφύριος.. Αὐτά τά δῶρα, τά χαρίσματα πού φανέρωσαν δέν εἶναι κάτι πού τούς  ἔδωσε κατ’ ἐξαίρεση ὁ Θεός. Σέ ὅλους μας ἔχει δώσει ὁ Θεός τά δῶρα του, ἀλλά δέν τά φανερώνουμε γιατί δέ λειτουργοῦμε σωστά. Ἔχουμε τήν χάρη μέσα μας, ἀλλά εἶναι μπαζωμένη.
    Ὁ Θεός ἔχει μοιράσει στόν καθένα ἀπό μᾶς χαρίσματα πνευματικά, ἀλλά δέν τά φανερώνουμε, ὅσο δέν προσευχόμαστε. Οἱ Ἅγιοι αὐτοί ἐπειδή ἐργάστηκαν σωστά πνευματικά, φανέρωσαν τά χαρίσματα πού τούς ἔδωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἔγιναν αὐτοί οἱ μεγάλοι Ἅγιοι πού ξέρουμε.
    Στά παλαιότερα χρόνια, αὐτήν τήν ἐργασία τήν ἔκαναν ἀκόμα καί οἱ βασιλεῖς καί οἱ ὑπουργοί, παρόλο πού εἴχανε πάρα πολλές ὑποθέσεις. Ὅλοι ἔκαναν τήν ἀδιάλειπτη προσευχή. Ὁ πατέρας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, γιά παράδειγμα, ἤτανε ἀνώτατος κρατικός ἀξιωματοῦχος καί ἔπαιρνε μέρος στά ὑπουργικά συμβούλια μέ τόν αὐτοκράτορα. Ὡστόσο εἶχε τήν ἀδιάλειπτη προσευχή. Ἔγγαμος καί ἔκανε θαύματα. Κάποτε πήγαιναν ἐπίσκεψη καί ξέχασαν νά πάρουν δῶρο. Στό καράβι σκέφτηκαν:
-  Τί θά τούς πᾶμε τούς ἀνθρώπους;
-  Ὅ,τι δώσει ὁ Θεός, εἶπε ἐκεῖνος.
   Ἔβαλε τό χέρι του στή βάρκα καί ἕνα ψάρι ἦρθε στό χέρι του καί εἶπε:
-  Αὐτό μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός.
   Ἔπιασε ψάρι μέ τό χέρι του. Πιάνεται ψάρι μέ τό χέρι; Ἄν λές τήν εὐχή, πιάνεται. Εἶχε ἀδιάλειπτη προσευχή.
   Γιά νά μή νομίζουμε ὅτι αὐτό εἶναι κατόρθωμα μόνο τῶν μοναχῶν. Ἔχουμε πολλούς τέτοιους Ἁγίους ἐγγάμους, πού ἔκαναν αὐτήν τήν ἐργασία. Ὅλοι πρέπει νά τήν κάνουμε. Ἐπιμένω σ’ αὐτό. Γιατί «χωρίς αὐτό δέν μποροῦμε νά σωθοῦμε», λέει ὁ Ἅγιος Νικόδημος. «Γι’ αὐτό στίς μέρες μας δέν ἔχουμε πολλούς Ἁγίους». Δυστυχῶς δέν ἔχουμε. Δέν ἔχουμε ἀνθρώπους πού φτάνουν στή θέωση γιατί ἀκριβῶς δέν κάνουν αὐτήν τήν ἐργασία οἱ ἄνθρωποι. Μία αἰτία εἴπαμε εἶναι πού λείπουν τά βιβλία. Ἡ δεύτερη αἰτία, πού ἰσχύει καί γιά ἐμᾶς, εἶναι ἡ ἀμέλεια. Αὐτό εἶναι. Ἐνῶ τό ξέρουμε, ὅμως ἀμελοῦμε. Δέν πρέπει ν’ ἀμελοῦμε ἀδελφοί μου. Πρῶτος ἐγώ πού τό λέω. Πρέπει νά πατάξουμε τήν ἀμέλεια. Νά προσπαθήσουμε νά προσευχόμαστε καί ὄχι ν’ ἀργολογοῦμε, οὔτε νά γαστριμαργοῦμε, οὔτε νά κατακρίνουμε. Αὐτά εἶναι βασικά ἐμπόδια γιά τήν προσευχή : ἡ πολυλογία, ἡ ἀργολογία, ἡ ἀκρασία, ἡ ἔλλειψη ἐγκράτειας στό φαγητό κ.τ.λ., οἱ πολλές συναναστροφές καί ἡ κατάκριση. Αὐτά σκοτώνουν τήν προσευχή. Ὅταν ὅλη μέρα μιλᾶς ἤ ἀκόμα χειρότερα κατακρίνεις -βέβαια ἀπό τήν πολύ ὁμιλία πᾶς καί στήν κατάκριση, εἶναι ἀδύνατο νά μήν πᾶς- δέν μπορεῖς φυσικά μετά νά πεῖς τήν εὐχή.
   Ὅποτε ἄς τά ἔχουμε αὐτά ὑπόψιν μας.
ΑΠΟΡΙΕΣ
-   Ὅποιος δέ φτάσει στήν θέωση δέ θά σωθεῖ;
-  Αὐτό λέει ὁ Ἅγιος Νικόδημος στό προοίμιο στή Φιλοκαλία «χωρίς νά θεωθεῖ ὁ νοῦς -λέει κάποιος- ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι δυνατόν, ὄχι ν’ ἁγιάσει, ἀλλά οὔτε νά σωθεῖ, τό ὁποῖον καί μόνο στήν ἀκοή εἶναι φοβερά φρικτό. Διότι τό ἴδιο εἶναι τό νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος καί τό ἴδιο νά θεωθεῖ, σύμφωνα μέ τήν ἀποκάλυψη τῶν θεοσόφων πατέρων». Εἶναι ξεκάθαρο, πολύ σημαντικό. Λέει ὁ Ἅγιος «στήν γενιά μας δέ σώζονται πολλοί». Γιατί σήμερα σώζονται; Γιατί ἐμεῖς νομίζουμε ὅτι θά σωθοῦμε; Πρέπει νά ἐργαστοῦμε. Νά τό πάρουμε στά σοβαρά.
    Κάποιος Ἅγιος εἶχε πάει σέ ἕνα μοναστήρι καί τοῦ δείξανε μία φωτογραφία μέ παλιότερους μοναχούς. Εἶχε περίπου ἐκατό μοναχούς στή φωτογραφία. Τούς κοίταζε ἕναν ἕναν καί εἶπε ὅτι ἀπό ὅλους αὐτούς μόνο αὐτός σώθηκε. Ἀπό ὅλους αὐτούς τούς μοναχούς μόνο ἕνας! Μοναχοί κιόλας. Καταλάβατε τί γίνεται; Γι’ αὐτό πρέπει νά τό πάρουμε στά σοβαρά. Δέν εἶναι ἁπλό πράγμα. Νά ἐργαστοῦμε μέσα μας.
    Ὁ Χριστός θέλει τήν καρδιά μας. Δέ θέλει τή νηστεία μας καί οἱ Φαρισαῖοι ἔκαναν νηστεῖες. Οὔτε τίς ἐλεημοσύνες μας καί οἱ Φαρισαῖοι ἔκαναν ἐλεημοσύνες γιά ἐπίδειξη. Δέ θέλει τίποτα ἐξωτερικό. Θέλει ἐμᾶς τούς ἴδιους.
   Ὅπως εἴπαμε ὁ ἄνθρωπος εἶναι δύο πράγματα: ὁ νοῦς καί τό αὐτεξούσιο. Αὐτά τά δύο θέλει. Ἄν δέν τοῦ δώσεις αὐτά τά δύο, ὅ,τι ἄλλο καί ἄν τοῦ δώσεις δέν «ἱκανοποιεῖται» ὁ Θεός. Μέ ποιά ἔννοια; Δέ σώζεται ὁ ἄνθρωπος, γιατί ὁ ἄνθρωπος κυρίως εἶναι αὐτά τά δύο. Τί νά τό κάνω ἐγώ νά λιώσεις τό σῶμα σου μέ τή νηστεία; Πολλοί τό κάνουν. Εὔκολο εἶναι αὐτό. Ἤ νά δώσεις τό πορτοφόλι σου σέ ἐλεημοσύνη, ἀλλά νά μή δίνεις τό νοῦ σου στό Χριστό; Ὅλη μέρα τό μυαλό νά περιπλανιέται. Νά μήν δίνεις τήν ἐλευθερία σου στόν Χριστό. Νά λές «ἄς λέει ὁ Χριστός, ἐγώ θέλω αὐτό», «γιατί Θεέ μου μοῦ τό ’δωσες αὐτό; Ἐγώ δέν τό ἤθελα αὐτό. Τί σου ἔκανα;». Αὐτός ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει δώσει τό αὐτεξούσιό του στό Χριστό, δέν ἀρέσει στό Χριστό. Δέν ἔχει μπεῖ καν στήν γραμμή νά γίνει μαθητής τοῦ Χριστοῦ. Ἀφοῦ αὐτά τά δύο, τό δώσιμο τοῦ νοῦ μας καί τῆς ἐλευθερίας μας στό Χριστό, εἶναι προϋπόθεση γιά νά ἀκολουθήσουμε τό Χριστό. Λέει «ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει, πρέπει νά ἀρνηθεῖ τόν ἑαυτό του». Τό νοῦ του καί τό αὐτεξούσιο νά τά δώσει στόν Χριστό. Στή συνέχεια λέει «νά σηκώσει τόν Σταυρό του», δηλαδή νά εἶναι ἀποφασισμένος νά δώσει καί τή ζωή του, τή βιολογική ζωή του καί μέ τόν πιό φρικτό θάνατο, ἀκόμα καί πάνω στόν σταυρό δηλαδή. «Νά πεθάνει γιά χάρη Μου. Τότε μπορεῖ νά γίνει μαθητής Μου». Δηλαδή ἀπόφαση γιά σωματικό θάνατο καί ἀπόφαση γιά αὐταπάρνηση πλήρη τοῦ νοῦ καί τοῦ αὐτεξουσίου. Τότε ὁ ἄνθρωπος μπαίνει στήν γραμμή νά γίνει μαθητής τοῦ Χριστοῦ.
   Σήμερα γιατί ἀποτυγχάνουμε ὡς Χριστιανοί;
   Γιατί δέν ἔχουμε αὐτές τίς δύο προϋποθέσεις. Ἄν δέν τίς ἔχεις πῶς θά γίνεις μαθητής τοῦ Χριστοῦ; Καί νομίζουμε ὅτι θά σωθοῦμε κιόλας! Ἀφοῦ δέν ἔχουμε ἀποκτήσει καν τίς προϋποθέσεις γιά νά γίνουμε μαθητές.
   Ὅποτε ἔχουμε πολλή δουλειά νά κάνουμε. Αὐτό εἶναι τό μήνυμα. Ἄς ἀρχίσουμε ἀπό τώρα. Μπορεῖ νά χάσαμε πολλά χρόνια. Ὁ Θεός μᾶς δέχεται ἀκόμα καί τώρα. Νά ξεκινήσουμε νά Τόν ἐπικαλούμαστε συνέχεια καί νά γεμίσουμε μέ αὐτήν τή Χάρη.
    Σήμερα ὁ κόσμος πάσχει ἀπό κατάθλιψη καί ἡ ἐπιστήμη λέει, ὅτι τό 2020 θά εἶναι ἡ πρώτη ἤ δεύτερη αἰτία θανάτου. Ὁ λόγος εἶναι ἀκριβῶς ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀφήσει τόν Θεό, ἔχει αὐτονομηθεῖ, ὅποτε δέ ζεῖ μέ τόν Θεό, δέν ἔχει τή Χάρη, εἶναι νεκρή ψυχή καί ἡ νεκρή ψυχή φυσικά θά ἔχει καί κατάθλιψη καί ὅλα τά ἄρρωστα.
-  Ὁ ληστής πού σώθηκε, εἶχε πεθάνει πρίν φτάσει στή θέωση. Πῶς σώθηκε δηλαδή; Ἡ μετάνοια δέ μετράει;
-  Ἡ θέωση δέν εἶναι θέμα χρόνου, εἶναι θέμα διάθεσης. Ὁ ληστής -ἄν προσέξουμε τό Εὐαγγέλιο- ἔκανε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ὑπερασπίστηκε τό Χριστό, στή χειρότερη στιγμή τῆς ζωῆς του. Ὅταν πέθαινε. Τήν ὥρα πού ὁ ἴδιος πέθαινε, ξεψυχοῦσε πάνω στόν Σταυρό, ἐκείνη τήν ὥρα εἶπε στόν ἐξ’ ἀριστερόν ληστή «Σταμάτα. Δέν καταλαβαίνεις ὅτι Αὐτός εἶναι ἀθῶος; Ἐμεῖς δικαίως παθαίνουμε ὅ,τι παθαίνουμε. Αὐτός δέν ἔκανε τίποτα».
  Ὑπερασπίζεται τό Χριστό, ξεχνάει τόν πόνο του, ξεχνάει τόν ἐπικείμενο θάνατό του καί ὑπερασπίζεται τό Χριστό. Ἐκείνη τή στιγμή! Καί ὄχι μόνο. Προσέξτε. Λέτε ὅτι δέν ἔχει φτάσει στήν θέωση. Ἕχει φτάσει, γιατί ἀποκαλεῖ τό Χριστό, Κύριο. Λέει «μνήσθητί μου Κύριε». Αὐτό τό «Κύριε» ξέρετε τί σημαίνει; Θεέ. Τόν ἀναγνωρίζει ὡς Θεό, ὡς Μεσσία. Τόν κατάλαβε, πίστεψε ὅτι εἶναι Μεσσίας, ὁ Χριστός.
   Θά μοῦ πεῖτε ὅλα αὐτά ἔγιναν σέ δυό-τρεῖς ὧρες; Ναί. Δέ θέλει πολύ ὁ ἄνθρωπος γιά νά πιστέψει. Γιά τήν πίστη δέν ὑπάρχει κανένα ἐμπόδιο, μόνο νά θέλεις. Αὐτό τό ἔκανε ὁ ληστής πολύ γρήγορα καί τοῦ εἶπε ὁ Χριστός σήμερα θά εἶσαι μαζί μου στόν Παράδεισο.
-   Ἄν εἶσαι δοσμένος στό Χριστό, δίνεσαι καί κάνεις προσπάθειες. Ἐκεῖ τί γίνεται;
- Αὐτό θέλει ὁ Χριστός. Τήν προσπάθεια θέλει. Δέν θέλει ἀποτέλεσμα, τό ἀποτέλεσμα εἶναι δικό Του. Ἀλλά νά ἐξετάζουμε τόν ἑαυτό μας. Τήν κάνουμε σωστά τήν προσπάθεια; Γι’ αὐτό χρειάζεται ὁ Πνευματικός. Δέν τό κάνουμε μόνοι μας. Τό κακό εἶναι ἡ αὐτονόμηση. Βρίσκουμε τόν Πνευματικό ὁδηγό καί τόν ρωτᾶμε «Πάτερ κάνω αὐτό. Εἶναι σωστό; Κάνω τό ἄλλο. Εἶναι σωστό;». Διαβάζουμε τούς Ἅγιους Πατέρες, ἐξομολογούμαστε, κάνουμε ὑπακοή καί προπάντων κάνουμε ἀδιάλειπτη προσευχή, ὅποτε δέν ὑπάρχει περίπτωση, ἡ Χάρις θά ἐνεργοποιηθεῖ καί θά αἰσθανθοῦμε μέσα μας τό Χριστό, τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γιατί λέει ὁ Χριστός  «σ’αὐτόν πού κάνει τίς ἐντολές μου, θά ἔρθω νά μείνω μέσα του καί κεῖνος μέσα Μου. Μαζί μέ τόν Πατέρα θα ἔρθω καί Ἐγῶ καί θά κάνουμε μονή, κατοικητήριο» (Ιω.14,23).
    Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος πού εἶχε τόσο μεγάλη ἀγάπη στό Χριστό, ὅταν τοῦ ἄνοιξαν, μετά τό μαρτύριο, τό στῆθος καί τήν καρδιά, βρῆκαν μέσα στήν καρδιά γραμμένη τή λέξη ‘Ἰησοῦς’ μέ χρυσά γράμματα. Τόσο συχνά δηλαδή ἔλεγε τήν εὐχή, τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, πού εἶχε ἀποτυπωθεῖ μέ χρυσά γράμματα στήν καρδιά του.
   Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει «νά ἐπικαλεῖσαι συνέχεια τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, γιά νά καταπιεῖ ἡ καρδιά σου τόν Ἰησοῦ καί ὁ Ἰησοῦς τήν καρδιά σου». Ἐκεῖ πρέπει νά φτάσουμε. Θέλει συνεχῆ προσπάθεια, ζέση. Ἐμπόδια ὑπάρχουν πάντα, ἀλλά ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ θά τά ξεπερνάει.
-  Μᾶς εἴπατε πώς κανείς ἀπό τό 16 μπορεῖ νά φτάσει στό 20. Ὅταν ὅμως εἶναι κανείς στό 5 ἤ στό 10 καί κάθε μέρα σκέφτεται πῶς θά βρεῖ νά φάει, πῶς θά μπορέσει νά συνεννοηθεῖ μέ τόν συγγενῆ του πού ἔχουν μαλώσει, πῶς θά μπορέσει νά κλείσει τήν τηλεόραση πού δέν τήν κλείνει ποτέ καί θέλει συνέχεια νά μαθαίνει εἰδήσεις ἀπό τό διαδίκτυο μήπως  καί χάσει κάτι ἀπό τίς τρέχουσες ἐξελίξεις, πῶς θά κάνει ἀδιάλειπτη προσευχή;
- Ἀδιάλειπτη προσευχή θά κάνει μαθαίνοντας. Δηλαδή ξεκινάει, ὅσο καί ἄν δέν τήν καταλαβαίνει, νά τήν ψιθυρίζει. Ἀπόφαση θά πάρει. Πῶς κάποιος παίρνει  ὀκτώ ὧρες ἐργασία, νά βιδώνει μία βίδα; Ὀκτώ ὧρες κάνει αὐτήν τή δουλειά. Βλέπετε στίς αὐτοκινητοβιομηχανίες τέτοιες δουλειές εἶναι. Περνάει τό αὐτοκίνητο ἀπό μπροστά του βάζει μία βίδα, τό ἑπόμενο τό ἴδιο, τό ἑπόμενο τό ἴδιο. Ὀκτώ ὧρες λέει κανείς δέ βαριέσαι; Βαριέμαι, δέ βαριέμαι θά τό κάνω. Ἔτσι δέν εἶναι; Ἀλλιῶς δέ θά ἔχω νά φάω.
  Ἔτσι ξεκινᾶς καί λές ἤ θά σωθῶ ἤ δέ θά σωθῶ. Θά πιέσω τόν ἑαυτό μου, ὅσο καί ἄν μου φαίνεται ἀνιαρό καί βαρετό καί θά τό κάνω. Ὁπότε θά δεῖς, ὅτι αὐτό τελικά ὑπερβαίνεται, τό αἴσθημα τῆς βαρεμάρας, τῆς ἀκηδίας. Γιατί αὐτό εἶναι τό ἐμπόδιο στήν προσευχή, ἡ ἀκηδία, ἡ ἀμέλεια. Λέει κάποιος «ἐντάξει βρέ παιδί μου τώρα, τό εἶπα, τό εἶπα.., βαρέθηκα». Τί θά πεῖ βαρέθηκες; Βαριέσαι νά τρῶς; Δέ βαριέσαι. Θά πεῖς «ἅμα δέν τό κάνω αὐτό, δέ θά φάω σήμερα». Νά βάλεις ἕναν τέτοιον ὅρο. «Δέ θά φάω σήμερα ἄν δέν κάνω τόν κανόνα μου. Νά βάλω τόν ἑαυτό μου κάτω νά κάνω τέσσερις ὧρες νοερά προσευχή».
   Ὁ Ἅγιος ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔλεγε ὅτι «ὁ κάθε Χριστιανός τουλάχιστον τέσσερις ὧρες τήν ἡμέρα πρέπει νά προσεύχεται».  Τέσσερις μέ τεσσερισήμισι ὧρες ὁ κάθε Χριστιανός, -ὄχι μόνο ὁ μοναχός- πρέπει νά προσεύχεται. Ὅλοι οἱ Χριστιανοί ὄφειλαν πρωί καί βράδυ νά πηγαίνουν στήν Ἐκκλησία, σύμφωνα μέ τίς Ἀποστολικές Διαταγές, δηλαδή τά πρῶτα βιβλία ἀπό τά ὁποῖα ἔχουμε ὁδηγίες γιά τούς Χριστιανούς. Κάθε μέρα, πρωί-βράδυ ἔπρεπε ὁ Χριστιανός νά πάει στήν Ἐκκλησία, νά κάνει τόν Ὄρθρο καί τόν Ἑσπερινό ὁπωσδήποτε. Σήμερα τό ἔχουμε περιορίσει σέ μία ὥρα, καί ἄν, τήν Κυριακή.
   Ὅλα αὐτά ἔχουν σημασία πού μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι, γιά νά μπορέσουμε νά κάνουμε σωστή ἐργασία. Καί ἡ νηστεία ἔχει σημασία καί ἡ προσευχή καί ἡ Θεία Λειτουργία. Ὅλα, ὅλα, ὅλα. Ἀλλά ἐκεῖνο πού εἶναι ἡ ψυχή θά λέγαμε καί δίνει ζωή σέ ὅλα εἶναι ἡ ἀδιάλειπτη ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος.
   Ὅταν λοιπόν τό κάνεις αὐτό, θά φύγει καί ἡ ἔννοια τοῦ τί θά φάω, θά φύγει καί ἡ ἔννοια τοῦ τί θά γίνει τό παιδί μου, ὅλα θά φύγουνε. Γιατί πλέον ὁ νοῦς σου κολλάει σέ αὐτά.
   Ὁ νοῦς δέν ξεκολλάει ἀπό κάπου, ἄν δέν κολλήσει κάπου ἀλλοῦ. Νομίζουμε ὅτι ἄν πολεμᾶμε τούς λογισμούς μας, θά σωθοῦμε. Ὄχι. Δέν πολεμᾶμε τούς λογισμούς μας, τούς περιφρονοῦμε καί κολλᾶμε τόν νοῦ μας στόν Χριστό. Αὐτή εἶναι ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή.
   Σήμερα ὅλοι οἱ ἄνθρωποι βασανίζονται ἀπό τούς λογισμούς τους, ἀπό τίς λεγόμενες ‘ἔμμονες ἰδέες’. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε ὅτι «ἡ κατάθλιψη οὐσιαστικά εἶναι μία αἰχμαλωσία σέ ἕναν λογισμό». Ὑπάρχει ἕνας λογισμός, σέ αἰχμαλωτίζει καί τόν κάνει τόν ἄνθρωπο ἐρείπιο, σκουπίδι καί δέ θέλει νά κάνει τίποτα. Ἔχει κυριευθεῖ, ἔχει αἰχμαλωτιστεῖ ἀπό ἕναν λογισμό. Οὐσιαστικά εἶναι δαίμονας.
    Πῶς φεύγει ὁ δαίμονας;  
    Τό εἶπε ὁ Χριστός. Μέ νηστεία καί προσευχή. Βλέπετε; Χρειάζεται ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἡ νηστεία φυσικά, ἡ ἐγκράτεια. Μετά φεύγουνε καί οἱ λογισμοί «τί θά γίνει πού δέν ἔχω λεφτά, τί θά γίνει μέ τήν κρίση κ.λ.π.».
    Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή δηλαδή εἶναι δρόμος μετάνοιας. Ὁ Χριστός μας ὅταν ἄρχισε νά μᾶς μιλάει δέ μᾶς εἶπε «ἐλᾶτε νά κάνουμε ἕνα συμβόλαιο νά σᾶς πείσω ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Χριστός. Θά σᾶς ἀποδείξω ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός, γιά νά μέ πιστέψετε». Δέν εἶπε ἔτσι. Τί εἶπε; «Μετανοεῖτε».
    Τί σημαίνει μετάνοια; Οὐσιαστικά σημαίνει ἀδιάλειπτη προσευχή γιατί ἡ λέξη μετάνοια εἶναι μετά + νοῦς. Ἀλλάζω τό νοῦ μου, πού τόν εἶχα σέ λογισμούς τοῦ «τί θά φάω, πῶς θά δουλέψω τί θά κάνω μέ τό παιδί μου, τόν σύζυγο κ.λ.π.», τόν παίρνω ἀπό ὅλα αὐτά καί τόν κολλάω στό Χριστό. Αὐτό εἶναι μετάνοια. Μετακινῶ δηλαδή τόν νοῦ μου στό Χριστό. Ἐκεῖ πού μέχρι τώρα ἔβλεπα ὁριζόντια, τώρα βλέπω κατακόρυφα. Ἔχετε δεῖ τόν καπετάνιο στό καράβι; Ὅταν πηγαίναμε στό Ἅγιο ὅρος καμιά φορά  βλέπαμε τόν καπετάνιο πού καθόταν μπροστά στό μεγάλο τιμόνι καί ἔκανε μικρές κινήσεις δεξιά-ἀριστερά. Καί λέω: «τώρα τί κάνει; Παίζει μέ τό τιμόνι»; Δέν παίζει καθόλου γιατί ἄν δέν κάνει αὐτές τίς ἀνεπαίσθητες, διορθωτικές κινήσεις, τότε θά πέσουμε στά βράχια ἤ θά πᾶμε στήν Ἀφρική.
    Αὐτές οἱ κινήσεις εἶναι διορθωτικές κινήσεις τῆς πορείας, γιά νά μήν χάσεις τόν προορισμό. Ἔτσι καί ἡ μετάνοια εἶναι οἱ διορθωτικές κινήσεις τοῦ νοῦ μας.
    Ὁ νοῦς μας ποῦ πρέπει νά πηγαίνει;
    Στόν Χριστό. Ὁ νοῦς μᾶς εἴμαστε ἐμεῖς, ὁ νοῦς μας ἑνώνεται μέ τό Θεό. Ὅταν λοιπόν ὁ νοῦς μας δέν εἶναι μέ τό Θεό, ἔχεις χάσει τήν πορεία. Ὁ νοῦς εἶναι στήν κυβέρνηση, στήν ἀντιπολίτευση, στά λεφτά, στούς πολιτικούς καί σ’ ὅλα αὐτά; Ἔχασες τήν πορεία. Ἡ τηλεόραση καί ὅλα τά σχετικά μᾶς ἀποπροσανατολίζουν. Νά ἀναρωτηθεῖς «ἐγώ τώρα τί θέλω; Νά πάω ἐκεῖ ποῦ πρέπει ἤ νά πάω ὅπου ἀλλοῦ»; Ὄχι νά πᾶς ἐκεῖ πού πρέπει.
    Συνεπῶς κλείνω ὅλα τά ἄλλα. Θά μοῦ πεῖτε «ποῦ θά βρῶ τή δύναμη ποῦ μέ τραβάει ἡ τηλεόραση, μέ τραβᾶνε ὅλα αὐτά»; Νά ἐκεῖ παίζει ρόλο ἡ Χάρις! Ἀρχίζεις νά παρακαλᾶς τό Χριστό καί σοῦ δίνει τή Χάρη, ὥστε νά πεῖς ὄχι στήν τηλεόραση, ὄχι στό διαδίκτυο, ὄχι στήν ἀπρόσεκτη, ἐμπαθή ματιά, ὄχι στίς συζητήσεις, στίς ἀργολογίες καί στίς πολυλογίες. Λοιπόν, αὐτό μέ τήν ἐπίκληση τοῦ Χριστοῦ πάλι γίνεται. Ὅλα γίνονται «διά τοῦ Χριστοῦ». Γι’ αὐτό εἶπε ὁ Χριστός «μείνατε ἐν ἐμοί» (Ιω. 15,4) «μείνετε μέσα μου». Πῶς μένουμε μέσα Του; Μέ τήν ἀδιάλειπτη μνήμη, ὅταν Τόν θυμόμαστε, προσευχόμαστε δηλαδή.
   Ὅταν ἕνας προσεύχεται, βοηθάει ὅλη τήν Ἐκκλησία. Εἶναι πολύ σημαντικό αὐτό. Βλέπετε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἕνας ἄνθρωπος καί ἔχει ἀναγεννήσει ὅλη τήν Ἑλλάδα μέ τά βιβλία του καί μέ ὅλα αὐτά πού μᾶς ἄφησε καί μέ τήν ἁγιότητά του. Ἕνας πού θεραπεύεται, μετά βοηθάει νά θεραπευτοῦν κι ἄλλοι. Γι’ αὐτό μήν ἀπελπιζόμαστε πού εἴμαστε λίγοι Χριστιανοί, μποροῦμε νά γίνουμε πολλοί, ἀλλά καί οἱ λίγοι ὅταν εἶναι σωστοί, κρατᾶνε ὅλο τόν κόσμο. Βλέπετε δέκα δίκαιοι ἄν ὑπῆρχαν στά Σόδομα καί στά Γόμορρα, δέ θά καταστρεφόντουσαν.
   Ἀλλά εἴμαστε δέκα σήμερα στήν Ἑλλάδα;
   Μακάρι νά εἴμαστε! Πρέπει νά εἴμαστε. Ἀλλά τουλάχιστον ἐμεῖς πού συζητᾶμε  σήμερα ἐδῶ νά προσπαθήσουμε. Νά ξεκινήσουμε ἀπό τόν ἑαυτό μας. Μήν περιμένουμε οὔτε ἀπό κυβερνήσεις, οὔτε ἀπό τό κράτος, οὔτε ἀπό ἄλλους, οὔτε ἀπό τίποτε. Ὁ καθένας προσωπικά νά μετανοήσει καί στή συνέχεια ἀλλάζει καί τό κράτος καί ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα.
   Ἀμήν.

Ἀρχ. Σάββας ἉγιορείτηςΔεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Ετικέτες

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (5854) ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (4278) ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (2415) ΟΜΙΛΙΕΣ (2128) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (2071) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (1907) ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ (1904) ΘΑΥΜΑΤΑ (1657) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1447) ΜΕΤΑΝΟΙΑ (1377) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ (1354) ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1350) ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ (1343) ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1294) ΠΡΟΣΕΥΧΗ (1200) ΚΗΡΥΓΜΑ (1149) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (1028) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (982) ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ (922) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ (899) ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ (877) ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (860) ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ (845) ΑΙΡΕΣΕΙΣ (810) ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ (809) ΔΙΩΓΜΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (799) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (794) π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (788) ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (776) ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (727) ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (694) ΒΙΒΛΙΑ (634) ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ (630) ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (603) ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (599) ΠΙΣΤΗ (593) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (576) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (574) ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (553) ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (551) Π. ΣΑΒΒΑΣ (526) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (522) Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ (517) ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ (516) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ (514) ΑΓΑΠΗ (505) ΑΓΙΟΙ (501) ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (493) ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ (489) ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (488) ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ (483) ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (481) ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (471) ΘΛΙΨΕΙΣ (470) ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (454) ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (449) ΘΑΝΑΤΟΣ (446) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (445) ΟΜΙΛΙΑ (438) ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ (429) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (429) ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (428) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (411) ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (410) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (406) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (404) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ (400) ΑΘΕΪΑ (395) ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ (395) ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (388) ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ (385) ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ (381) ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (374) ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ (367) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (365) ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (365) ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ (363) ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ (362) ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (358) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ (356) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (355) ΠΑΘΗ (354) ΕΥΧΗ (346) ΑΓΓΛΙΚΑ (345) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ (340) ΝΗΣΤΕΙΑ (335) ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ (334) ΠΑΠΙΣΜΟΣ (333) ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ (332) ΛΟΓΙΣΜΟΙ (331) ΔΙΑΒΟΛΟΣ (329) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (329) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ (328) ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (327) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (327) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (325) Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (323) ΥΠΟΜΟΝΗ (321) ΥΠΑΚΟΗ (320) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (318) ΑΓΙΟΤΗΤΑ (314) ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ (313) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (311) ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ (310) ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ (302) ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (299) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ (293) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (285) ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ (284) ΘΑΥΜΑ (283) ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ (282) ΠΑΣΧΑ (281) ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ (280) ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ (279) ΕΠΙΣΤΗΜΗ (278) ΑΜΑΡΤΙΑ (276) ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (274) Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (274) ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (265) 666 (263) ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ (263) ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ (261) ΨΥΧΗ (260) ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (257) ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (257) ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (255) ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΣΕΞ (254) ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (253) ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ (252) ΠΑΙΔΕΙΑ (252) ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (251) ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (249) ΘΕΟΣ (245) ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ (244) π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ (244) ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2016 (243) ΑΜΑΡΤΙΕΣ (240) ΜΑΡΤΥΡΙΟ (240) ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (238) ΓΑΜΟΣ (236) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (236) ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (235) ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (234) ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ (234) ΓΕΡΩΝ ΠΑΙΣΙΟΣ (231) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ (230) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ (228) ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (228) ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑTΩΝ (227) ΙΣΠΑΝΙΚΑ (222) ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (218) En Español (217) ΓΕΡΟΝΤΕΣ (217) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ (217) ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ (216) ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ (215) ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (214) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (214) ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ (213) ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (213) ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΙ (212) ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ (212) ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ (211) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (209) ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ (208) ΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (207) ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (207) ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ (205) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (205) ΜΑΣΩΝΙΑ (204) ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ (201) ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (200) ΔΑΙΜΟΝΕΣ (200) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (196) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (196) γΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (195) ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ (194) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (193) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (192) ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ (191) ΙΕΡΩΣΥΝΗ (189) Π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (189) ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ (187) ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ (186) ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (185) ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (184) ΕΛΛΑΔΑ (183) ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ (182) ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ (182) ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ (180) ΑΠΙΣΤΙΑ (179) ΑΡΧ. ΚΛΕΟΠΑΣ ΗΛΙΕ (175) ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ (175) ΜΑΓΕΙΑ (174) ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (173) Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ (171) ΡΩΣΙΑ (170) ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ (168) ΠΑΠΑΣ (168) ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ (168) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (167) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (166) ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ (166) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (166) ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (165) ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (165) ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (165) ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ (164) ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΟΝΤΖΟΣ (164) ΝΗΨΗ (164) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ (163) ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (162) ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (162) ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (162) ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ (161) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ (161) ΑΒΒΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ (160) ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (160) ΠΛΑΝΕΣ (159) ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (157) ΙΑΤΡΙΚΗ (157) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ (156) ΟΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ (154) ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (153) ΑΓΙΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ (152) ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (152) ΕΜΒΟΛΙΑ (151) ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ (148) ΑΝΑΣΤΑΣΗ (147) ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ (146) ΨΑΛΜΟΙ (146) Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (144) ΔΙΔΑΧΕΣ ΟΣΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ (143) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ (143) ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ (143) Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ (142) ΑΣΚΗΤΙΣΜΟΣ (141) ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ (141) ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ (140) ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (140) ΠΑΙΔΙΑ (139) ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ (138) ΠΟΛΙΤΙΚΗ (138) ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (137) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (136) ΑΣΚΗΣΗ (133) ΔΙΑΚΡΙΣΗ (132) ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (131) ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (130) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (129) ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ (128) Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ (128) ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ (125) Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ (125) ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ (124) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (124) ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΣΤΩΒ (123) ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (123) ΑΦΘΑΡΤΟ ΑΓΙΟ ΛΕΙΨΑΝΟ (123) ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (123) ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (123) ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (122) ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ (122) ΓΕΡΩΝ ΘΑΔΔΑΙΟΣ ΤΗΣ ΒΙΤΟΒΝΙΤΣΑ (121) ΚΡΙΣΗ (121) ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ (121) ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (121) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (120) ΔΙΟΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ (120) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΙΡΙΚΟΠΗΣ (120) ΕΥΡΩΠΗ (120) ΝΕΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (120) ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (119) ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ (119) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (119) ΠΙΣΤΙΣ (119) ΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ (118) ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (118) ΝΕΟΙ (118) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ (117) ΚΟΙΜΗΣΗ (117) ΚΟΛΑΣΗ (117) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ (117) ΠΑΝΔΗΜΙΑ (117) ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ (117) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (117) ΤΡΙΩΔΙΟ (117) ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ (117) ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (116) ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ (115) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΣΚΗΣΗ (115) ΦΟΝΟΣ (115) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (113) ΕΜΒΡΥΟ (112) ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (112) ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ (111) «Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ ΜΟΥ» (110) ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ (110) ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ (110) ΣΩΤΗΡΙΑ (110) Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ (109) Π. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (109) Π.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ (109) ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (108) ΘΕΩΣΗ (108) ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (108) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (108) ΠΟΝΟΣ (108) ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ (108) ΕΓΩΙΣΜΟΣ (107) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ (107) ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ (105) ΓΟΝΕΙΣ (105) ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ (105) ΚΑΘΑΡΣΗ (104) ΑΓΙΟΤΗΣ (103) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (103) Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (103) ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ (103) ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ (102) ΤΟΥΡΚΙΑ (102) ΦΟΒΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (102) ΑΔΙΚΙΑ (101) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (100) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (100) ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (100) ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ (99) ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (99) ΕΙΡΗΝΗ (99) ΙΣΛΑΜ (99) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΥΝΗΤΟΥ (99) ΟΡΑΜΑΤΑ (99) ΣΑΡΚΙΚΑ ΠΑΘΗ (99) ΣΤΑΥΡΟΣ (99) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ (99) ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (98) ΔΙΩΓΜΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (98) ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (98) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ (98) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ (97) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ (97) ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (97) ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (97) ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ (96) ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗΣ (96) ΑΓΝΟΤΗΤΑ (96) ΑΓΧΟΣ (96) ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (96) ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (95) ΑΡΧΙΜ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ (95) ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΑΓΑΠΗ Ή ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ (95) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (94) ΟΥΚΡΑΝΙΑ (94) ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ (94) ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (94) ΠΛΑΝΗ (94) ΦΙΛΑΥΤΙΑ (94) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ (93) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (93) Π.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ (93) ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ (93) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (92) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (92) ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (91) ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ (90) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (90) ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ (90) ΑΠΛΟΤΗΤΑ (89) ΚΛΙΜΑΞ (89) ΝΟΥΣ (89) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (89) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ (88) ΑΡΕΤΕΣ (88) ΑΡΧ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (88) ΑΡΧ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ (87) ΠΛΟΥΤΟΣ (87) ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ (86) ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ (86) ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ (86) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (86) ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ (86) ΓΙΟΓΚΑ (85) Δ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ (85) ΘΥΜΟΣ (85) ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ (85) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ (85) ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ (85) Π. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (85) ΑΓΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ (84) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (84) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ (84) ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ (84) ΛΥΠΗ (83) Π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (83) Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη-Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου)-Νέο βιβλίο (83) ΑΡΧ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (82) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ (82) ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ (81) ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ (81) ΕΓΩΪΣΜΟΣ (81) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (81) ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ (81) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ (81) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (80) ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ (80) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (80) ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (80) Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (80) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (80) ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (80) ΕΥΛΑΒΕΙΑ (79) ΚΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ (79) Π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ (79) ΑΡΧΙΜ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (78) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (78) ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ (78) ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΟΠΤΙΝΑ (77) ΓΕΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΑΔΙΟΥ (77) ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (77) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ (77) ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (76) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (76) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (76) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (76) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (76) ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (75) ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ (75) ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (75) ΚΟΣΜΟΣ (75) ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ (75) ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ (75) ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ (74) ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ (74) ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ (74) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (74) ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (73) ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟΣ (73) ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ (73) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ (73) ΠΟΡΝΕΙΑ (73) ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ (73) ΤΣΙΠ (73) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ (72) ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΔΙΚΑΙΟΣ (72) ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (72) ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (72) ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (72) ΟΡΓΗ (72) ΣΙΩΠΗ (72) ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (72) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (72) ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ (71) ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (71) ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ (71) ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ (71) ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ (71) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ (71) Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (71) ΦΤΩΧΕΙΑ (71) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (70) ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ (70) ΗΣΥΧΙΑ (70) ΚΥΠΡΟΣ (70) ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (70) ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ (69) ΠΕΘ (69) ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (69) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ (69) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ (68) ΑΡΧ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (68) ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (68) Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (68) ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ (68) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (68) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (67) ΠΡΑΟΤΗΤΑ (67) ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (67) ΥΓΕΙΑ (67) ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ (66) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (66) ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (66) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ (65) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ (65) ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ (65) ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ (65) ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (65) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (64) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (64) ΑΝΘΡΩΠΟΣ (64) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (64) Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (64) ΠΟΛΕΜΟΣ (64) ΥΜΝΟΙ (64) ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ (63) ΚΑΡΚΙΝΟΣ (63) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ κ.κ. ΙΩΗΛ (63) Π.Ι.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (63) ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ (63) ΡΟΥΜΑΝΙΑ (63) ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ (63) ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑΣ (63) ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ (63) ΦΩΤΙΣΜΟΣ (63) ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ (62) ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ (62) ΑΚΗΔΙΑ (62) ΑΥΤΟΜΕΜΨΙΑ (62) ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ (62) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ (62) Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ (62) ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ (62) ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ (61) ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (61) Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (61) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (61) ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (61) ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (61) ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (60) ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ (60) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ (60) ΕΟΡΤΕΣ (60) ΣΕΚΤΕΣ (60) ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ (60) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ (60) ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ (59) ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (59) Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (59) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (59) ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (59) ΟΣΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ (59) ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ (59) ΦΟΒΟΣ (59) ΧΑΡΑΓΜΑ (59) 34 ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ (58) ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ (58) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ (58) ΑΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ (58) ΑΡΧ. ΙΩΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ (58) ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ (58) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ (58) ΔΥΣΗ (58) ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (58) ΕΠΑΙΝΟΣ (58) Η ΕΥΧΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (58) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ. ΠΟΡΦΥΡΙΟ (Β΄ ΕΚΔΟΣΗ) (58) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (58) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ (58) ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (58) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (58) ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (58) ΣΧΙΣΜΑ (58) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (57) ΑΦΡΙΚΗ (57) ΔΑΚΡΥΑ (57) ΕΡΓΑΣΙΑ (57) ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (57) ΛΑΥΣΑΪΚΟΝ (57) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟΝ (57) ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (57) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ. ΚΟΣΜΑΣ (57) ΠΑΡΘΕΝΙΑ (57) ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (57) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (56) ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ (56) ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (56) ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (56) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΙΝΑΙΤΗΣ (55) ΑΓΡΥΠΝΙΑ (55) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (55) Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (55) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ (55) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (55) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ (55) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ (55) ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΑΪΔΗΣ (55) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ (55) ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (55) ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ (55) ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ (54) ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (54) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (54) Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ (54) ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (54) ΚΑΡΔΙΑ (54) ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ (54) ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (54) Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ (54) ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (54) ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ (54) 1940 (53) ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (53) ΑΠΟΓΝΩΣΗ (53) ΑΡΧ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (53) ΑΣΕΒΕΙΑ (53) ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (53) ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ (53) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (53) ΦΑΝΤΑΣΙΑ (53) ΦΘΟΝΟΣ (53) ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (52) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (52) ΕΓΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ (52) ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (52) ΜΑΣΚΕΣ (52) ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ (52) ΑΓΙΟ ΦΩΣ (51) ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (51) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (51) ΕΚΛΟΓΕΣ (51) Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (51) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (51) ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ (51) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (51) ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ (51) ΝΕΑΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (51) ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (51) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ (51) ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (50) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ (50) ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (50) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ (50) ΕΘΝΟΣ (50) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ (50) ΗΠΑ (50) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ (50) ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ (50) π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (50) ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (49) ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ (49) ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (49) ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (49) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (49) ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (49) ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑ (49) Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΝΑΣ (49) ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ (49) π.Γεώργιος Μεταλληνός (49) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (48) ΑΡΕΤΗ (48) ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΜΠΟΚΑ (48) ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ (48) ΓΕΡΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ (48) ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (48) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΛΟΥΚΑ (48) ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (48) Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΣΗΣ (48) ΠΟΡΦΥΡΙΤΗΣ (48) ΧΑΡΑ (48) ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (47) ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ (47) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α' ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ (47) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (47) ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ (47) ΡΩΣΟΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (47) ΨΑΛΤΗΡΙΟ (47) ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΖΑΝΤΟΝΣΚ (46) ΑΠΑΤΕΣ (46) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (46) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (46) ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (46) ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ (46) ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (46) ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΓΙΩΝ (46) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (46) ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ (46) ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (46) Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ (46) ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ (46) ΠΕΝΘΟΣ (46) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. (46) ΣΥΡΙΑ (46) ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (46) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Γ'ΕΚΔΟΣΗ) (46) ΑΒΒΑΣ ΗΣΑΪΑΣ (45) ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (45) ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ (45) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ (45) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ (45) ΕΒΡΑΙΟΙ (45) ΖΗΛΕΙΑ (45) ΙΕΡΕΥΣ (45) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (45) ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ (45) ΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ (45) ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ (45) ΠΡΩΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ (45) ΦΙΛΗΔΟΝΙΑ (45) 475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ (44) ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΗΣ ΒΥΡΙΤΣΑ (44) ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (44) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (44) ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ (44) ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ (44) ΟΝΕΙΡΑ (44) ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ (44) ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΑΓΙΟΙ (43) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (43) ΔΟΓΜΑ (43) ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (43) ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ (43) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ (43) ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΛΟΥΚΑ (43) ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ (43) ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ (42) ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (42) ΑΡΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ (42) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (42) ΓΕΡΩΝ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (42) ΕΟΡΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (42) ΚΛΗΡΙΚΟΙ (42) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (42) Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (42) ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (42) Π. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗΣ (42) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (42) ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (42) π. ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΜΠΑΛΑΝ (42) En Français (41) ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΣΥΡΟΣ (41) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ (41) ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ (41) ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΑΣ (41) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ (41) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ (41) ΕΥΤΥΧΙΑ (41) Π. ΕΦΡΑΙΜ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (41) Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (41) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (41) Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης (41) Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ (40) ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ (40) ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΧΙΟΥ (40) ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ (40) ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ (40) ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (40) ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ (40) ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ (40) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (40) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (40) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (40) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (40) ΛΑΥΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ (40) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (40) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (40) ΜΗΤΕΡΑ (40) ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ (40) ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (40) ΧΡΟΝΟΣ (40) ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ (39) ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (39) ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (39) ΕΝΟΤΗΤΑ (39) ΕΥΣΕΒΕΙΑ (39) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (39) ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ (39) Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (39) ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΛΟΥΚΑ (39) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ (39) ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ (39) ΟΜΟΛΟΓΙΑ (39) ΣΧΟΛΕΙΟ (39) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΑΛΗΣ (39) ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ (38) ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (38) ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (38) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ (38) ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (38) ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ (38) ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (38) ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ (38) ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (38) ΣΥΖΥΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ (38) ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (38) ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ Ο ΕΝ ΠΑΤΜΩ (37) ΑΓΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ (37) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ (37) ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (37) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (37) ΓΕΡΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ (37) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (37) ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΕΡΑΚΗΣ (37) ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (37) ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (37) ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ (37) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (37) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (37) ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ-ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ (37) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΑΛΙΚΗ (37) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ (37) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ (37) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ (36) ΔΙΩΓΜΟΙ ΟΡΘΟΔ ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (36) ΘΕΟΛΟΓΙΑ (36) ΚΑΚΟ (36) ΚΑΤΑΝΥΞΗ (36) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ'' ΛΟΥΚΑ (36) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (36) ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (36) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (36) ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ (36) ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΣ (36) ΠΑΠΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (36) ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ (36) ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ (36) ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (36) ΠΣΕ (36) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (36) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ (36) Deutsch (35) ELDER EPHRAIM OF PHILOTHEOU (35) ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (35) ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ (35) ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ (35) ΑΜΕΛΕΙΑ (35) ΑΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ (35) ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ (35) ΑΡΓΟΛΟΓΙΑ (35) ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ (35) ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ (35) ΓΑΛΛΙΚΑ (35) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ (35) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (35) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ (35) Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ (35) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ (35) ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΛΕΟΠΑ (35) ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (35) ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (35) ΛΟΓΙΚΗ (35) ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ (35) ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (35) ΜΜΕ (35) ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (35) ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ (35) .ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ (34) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ (34) ΑΚΕΝΟΔΟΞΙΑ (34) ΑΛΗΘΕΙΑ (34) ΑΦΙΕΡΩΜΑ (34) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (34) ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (34) ΚΛΗΡΟΣ (34) ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΛΟΥΚΑ (34) ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (34) ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (34) ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖΩΗ (34) ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (34) ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ (34) ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΥ (34) ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ (34) ΡΑΘΥΜΙΑ (34) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (34) ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (34) ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ (34) ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ (33) ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ (33) ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ (33) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (33) ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ (33) ΑΠΑΤΗ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (33) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ ΤΑΝΑΣΕ (33) ΓΛΩΣΣΑ (33) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ (33) Ε.Ε. (33) Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (33) ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (33) ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (33) ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ (33) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (33) ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (33) ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΧΕ (33) ΟΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ (33) ΟΥΝΙΑ (33) ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ (33) 1821 (32) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (32) ΑΓΙΟΙ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (32) ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ (32) ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΦΩΤΙΚΗΣ (32) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ (32) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (32) ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (32) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (32) ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (32) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ (32) ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΒΒΑ ΠΟΙΜΕΝΟΣ (32) ΑΡΧ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ (32) ΑΡΧ. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΛΥΡΑΚΗΣ (32) ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΙΚΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (32) ΓΥΝΑΙΚΑ (32) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (32) ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (32) ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ (32) ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ (32) ΙΟΥΔΑΣ (32) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (32) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (32) ΜΙΣΟΣ (32) ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟΝ 20ο ΚΑΙ 21ο ΑΙΩΝΑ (32) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (32) ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ (32) ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΣ (32) ΦΙΛΙΑ (32) ΑΓΓΕΛΟΙ (31) ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (31) ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ (31) ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (31) ΑΡΧ.ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (31) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ (31) ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ. (31) ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟ (31) ΙΕΡΟΚΑΤΑΚΡΙΣΗ (31) ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ (31) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ (31) Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ (31) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (31) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (31) ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (31) ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ (31) ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (31) ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ (31) ΑΒΒΑΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ (30) ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (30) ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ (30) ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ (30) ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ (30) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (30) ΒΑΣΚΑΝΙΑ (30) ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (30) ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (30) ΔΕΙΛΙΑ (30) ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ (30) ΘΕΛΗΜΑΤΑ (30) ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (30) ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ (30) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (30) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (30) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ (30) ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (30) ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (30) Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΚΟΣ (30) Π. ΠΕΤΡΟΣ ΧΙΡΣ (30) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (30) ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (29) ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (29) ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1453 (29) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (29) ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (29) ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ (29) ΒΥΖΑΝΤΙΟ (29) ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (29) ΔΙΑΖΥΓΙΟ (29) ΔΙΑΤΡΟΦΗ (29) ΔΟΞΑ ΘΕΟΥ (29) ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (29) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (29) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (29) Ο ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΑΕΤΟΣ (29) ΟΠΤΑΣΙΑ (29) ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ (29) ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ (29) ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ (29) ΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ (29) ΠΟΝΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ (29) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (29) ΣΑΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (29) ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ (29) ΣΚΑΝΔΑΛΟ (29) ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (29) ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ (29) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (29) ΦΟΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ (29) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (29) ΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ (28) ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (28) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ (28) ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (28) ΑΠΑΘΕΙΑ (28) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (28) ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (28) ΓΕΡΩΝ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (28) ΕΞΕΛΙΞΗ (28) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ» (28) ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (28) ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (28) ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (28) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΟΥΡΟΖ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΟΥΜ (28) ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ (28) ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (28) ΠΑΠΑ-ΤΥΧΩΝ (28) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ (28) ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ (28) Πατερικά Κείμενα (28) ΣΙΝΑ (28) ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (28) ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (28) ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ (28) ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ (28) ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (27) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΚΟΒΑΛΗΣ (27) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΩΝ (27) ΑΡΧ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ (27) ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (27) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (27) ΕΝΟΡΙΑ (27) ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ (27) ΘΕΟΣΟΦΙΑ (27) ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ (27) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (27) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ (27) ΜΥΡΟΒΛΥΣΙΑ (27) ΠΡΟΣΟΧΗ (27) ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (27) ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ (27) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ (26) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ (26) ΑΡΓΙΑ (26) ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (26) ΓΕΡΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΚΟΛΟΒΑΝΣΚΙ (26) ΔΙΩΓΜΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. (26) ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ (26) ΕΥΧΕΣ (26) ΘΕΙΑ ΚΡΙΣΗ (26) ΚΟΡΑΝΙΟ (26) ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (26) ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ (26) ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (26) ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ (26) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ (26) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ (26) ΟΣΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (26) ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Ο ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ (26) Π. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΣ (26) Π.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (26) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (26) ΠΕΙΝΑ (26) ΣΩΜΑ (26) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ (26) gay pride (25) ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (25) ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (25) ΑΠΘ (25) ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (25) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (25) ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (25) Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (25) ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (25) ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (25) ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ (25) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (25) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (25) Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (5 ΜΑΪΟΥ 1426) (25) ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΛΕΠΡΟΣ (25) ΟΥΦΟ (25) ΡΩΣΟΙ ΣΤΑΡΕΤΣ (25) ΣΑΡΚΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ (25) ΦΙΛΟΤΙΜΟ (25) ΨΗΦΙΣΜΑ (25) ΑΓΙΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ (24) ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΕΣ (24) ΒΑΤΙΚΑΝΟ (24) ΓΕΡΩΝ ΙΣΑΑΚ Ο ΛΙΒΑΝΕΖΟΣ (24) ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ (24) ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ (24) ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ (24) ΗΜΕΡΙΔΕΣ (24) ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ (24) ΚΟΣΜΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ (24) ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (24) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (24) ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (24) ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (24) ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (24) ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ (24) ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ (24) ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ. (24) ΤΕΜΕΝΟΣ (24) ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (24) ΨΕΜΑ (24) "ΘΕΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ" (23) FR. PETER HEERS (23) ΑΒΒΑΣ ΑΜΜΩΝΑΣ (23) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (23) ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΙΟΣ (23) ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (23) ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ Ο ΡΩΜΑΙΟΣ (23) ΑΘΗΝΑ (23) ΑΝΔΡΕΙΑ (23) ΑΡΧ. ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (23) ΑΡΧ. ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (23) ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (23) ΓΕΡΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (23) ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (23) ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (23) ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑ (23) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΩΝ (23) ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (23) ΛΑΤΡΕΙΑ (23) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (23) ΛΕΣΧΗ BILDERBERG (23) ΜΑΓΟΙ (23) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ (23) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (23) ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ (23) ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (23) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (23) ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ (23) ΠΟΙΟΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (23) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (23) ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ (23) ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (23) Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα Τριθέκτης (23) ΑΒΒΑΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ (22) ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ (22) ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (22) ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ (22) ΑΠΛΗΣΤΙΑ (22) ΓΕΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΩΚ (22) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (22) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (22) ΕΛΕΓΧΟΣ (22) ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ (22) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (22) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (22) ΘΑΥΜΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (22) ΘΡΗΣΚΕΙΑ (22) ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (22) ΚΕΛΤΙΚΟ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ (22) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (22) ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ (22) ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (22) ΟΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ (22) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ (22) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (22) ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ (22) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (22) ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (22) ΣΥΜΠΑΝ (22) ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ (22) EL EVANGELIO DE SAN JUAN (21) ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ (21) ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (21) ΑΓΙΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ (21) ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (21) ΑΟΡΓΗΣΙΑ (21) ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ (21) ΑΡΧ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι. Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ (21) ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (21) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΩΣΙΑΣ (21) ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (21) ΕΞΟΥΣΙΑ (21) ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ (21) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (21) Εγκεφαλικα νεκρός (21) Η ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ (21) ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ (21) ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ (21) ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (21) ΟΗΕ (21) ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (21) ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ (21) ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ (21) ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ (21) ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (21) ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (21) ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (21) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (21) ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (21) ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ (21) ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ (21) ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ (21) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (21) π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ (21) ΑΓ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ (20) ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (20) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ (20) ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΗΣ. (20) ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ (20) ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΩΫΣΗΣ (20) ΑΓΝΟΙΑ (20) ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ (20) ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΟΞΑ (20) ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (20) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ (20) ΒΙΑ (20) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (20) ΒΙΟΗΘΙΚΗ (20) ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (20) ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (20) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ (20) ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (20) ΕΞΩΓΗΪΝΟΙ (20) Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών (20) ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (20) ΘΛΙΨΗ (20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (20) ΚΑΤΗΧΗΣΗ (20) ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (20) ΚΟΣΜΙΚΗ ΖΩΗ (20) ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ (20) ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕΛΙΝΟΣ (20) ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ (20) ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (20) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (20) ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (20) ΜΕΤΑΝΟΙΕΣ (20) ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΥ (20) ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (20) ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ (20) Π.ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ (20) ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (20) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (20) ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ (20) ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ (20) ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ (20) ΣΤΕ (20) ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ (20) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (20) ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ (20) ΑΒΒΑΣ ΖΩΣΙΜΑΣ (19) ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (19) ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ (19) ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ (19) ΑΝΑΠΗΡΙΑ (19) ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑ (19) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ (19) ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (19) ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (19) ΓΑΛΛΙΑ (19) ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (19) ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (19) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ (19) ΕΠΙΣΚ.ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (19) ΕΣΧΑΤΑ (19) Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ (19) ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ (19) ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ (19) ΚΕΡΚΥΡΑ (19) ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (19) ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (19) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (19) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ (19) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (19) ΜΕΝΤΙΟΥΜ (19) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (19) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (19) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ (19) ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΑΠΟΤΑΓΗ (19) ΜΟΝΑΧΟΣ (19) ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (19) Π. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΑΣΚΑΣ (19) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ (19) ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (19) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ (19) ΠΡΟΣΦΟΡΟ (19) ΣΕΙΣΜΟΣ (19) ΦΟΒΙΕΣ (19) ΧΑΡΟΠΟΙΟ ΠΕΝΘΟΣ (19) ΨΕΜΜΑ (19) π.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΚΟΡΚΟΛΙΑΚΟΣ (19) Facebook (18) Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (18) ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (18) ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (18) ΑΔΗΣ (18) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (18) ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (18) ΑΠΟΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (18) ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ (18) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (18) ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ (18) ΓΟΓΓΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (18) ΔΑΡΒΙΝΟΣ (18) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΥΝ (18) ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (18) ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ (18) Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ (18) ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ (18) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ (18) ΚΡΗΤΗ (18) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (18) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (18) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙ (18) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ (18) ΛΥΠΗ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ (18) ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΟΖΕΒΙΤΗΣ (18) Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (18) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ (18) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (18) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (18) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (18) ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΜΨΩΝ (18) ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ (18) ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ (18) ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (18) ΦΑΓΗΤΟ (18) ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (18) π. Ἰωάννης Ρωμανίδης (18) BASIC DOGMATIC TEACHING (17) «ΜΗΤΕΡΙΚΟΝ» (17) ΑΓΓΛΙΑ (17) ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ (17) ΑΓΙΕΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ (17) ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ (17) ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (17) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ (17) ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (17) ΑΙΡΕΣΗ (17) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (17) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ (17) ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ (17) ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (17) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (17) ΑΡΧΗ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (17) ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (17) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (17) ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ (17) ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ (17) ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (17) ΔΟΞΑ (17) ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ (17) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ (17) ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (17) Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (17) ΖΩΑ (17) ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (17) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (17) ΚΑΠΝΙΣΜΑ (17) ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (17) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (17) ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (17) ΛΟΑΤ (17) ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (17) ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΛΙΣΗ (17) ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ (17) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ (17) ΠΟΝΤΟΣ (17) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (17) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ (17) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (17) ΥΛΙΣΜΟΣ (17) Φιλοκαλία (17) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (16) ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (16) ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (16) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ ΜΟΣΧΑΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ (16) ΑΚΑΚΙΑ (16) ΑΜΕΡΙΚΗ (16) ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ (16) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΤΟΒΙΛΩΦ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ (16) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ (16) ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΡΕΤΣ ΤΟΥ ΓΚΛΙΝΣΚ (16) Β΄ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (16) ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (16) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (16) ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ (16) ΓΕΡΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ (16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ (16) ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΑΠΙΚΟΥΣ (16) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ 1821 (16) Η ΖΩΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (16) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑΣ (16) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΗΣ (16) Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (16) ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ (16) ΚΑΤΑΡΑ (16) ΚΟΠΟΣ (16) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Π. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΔΗ (16) ΜΕΤΕΩΡΑ (16) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ (16) ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΛΗΣΗ (16) ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (16) Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ (16) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (16) ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ (16) Π. ΝΙΚΟΛΑΙ ΡΑΓΚΟΖΙΝ (16) Π. ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ (16) ΠΑΠΑ-ΦΩΤΗΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (16) ΠΕΡΙ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (16) ΠΟΙΗΜΑΤΑ (16) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ (16) ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (16) ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (16) ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ (16) ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ (16) ΤΕΛΩΝΙΑ (16) ΤΙΜΙΑ ΔΩΡΑ (16) ΥΙΟΘΕΣΙΑ (16) ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ (16) ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ (16) ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ (16) ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ (16) ΧΡΗΜΑΤΑ (16) ΨΑΛΤΙΚΗ (16) English (15) ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ (15) ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ (15) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ (15) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (15) ΑΡΧ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.Μ. ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (15) ΑΡΧΙΜ. ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (15) ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ (15) ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (15) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (15) ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ (15) ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ (15) ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ (15) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ (15) ΕΥΓΕΝΕΙΑ (15) Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ (15) ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (15) ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΤΙΝΑΣ (15) ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (15) ΚΕΡΙ (15) ΚΛΟΠΗ (15) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (15) ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (15) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ (15) ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΝ ΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (15) ΜΕΣΣΙΑΣ (15) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (15) ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (15) ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (15) ΟΣΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΣΑΕΦ (15) ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ (15) ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (15) Π. ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (15) ΠΑΝΑΓΙΑ (15) ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (15) ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ (15) ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (15) ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ (15) ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ (15) ΣΥΖΥΓΙΑ (15) ΣΥΝΑΞΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (15) ΤΖΑΜΙ (15) ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ (15) ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ (15) ΨΑΛΜΩΔΙΑ (15) π. ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΑΝΑΣ (15) ΑΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ – 19 Ιουλίου (14) ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ (14) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ (14) ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ (14) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ (14) ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ (14) ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ (14) ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΒΒΑ ΣΙΣΩΗ (14) ΑΡΕΙΟΣ (14) ΑΡΧ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.Μ. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ (14) ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (14) ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΡΑΪΑΝ (14) ΓΕΡΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ (14) ΓΕΡΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ (14) ΓΚΟΥΡΟΥ (14) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (14) ΔΙΑΚΟΝΙΑ (14) ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ (14) ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (14) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (14) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (14) ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (14) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΝΟΣ (14) ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (14) ΕΥΧΗ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ (14) ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ (14) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (14) ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ (14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ (14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΣΗΣ (14) ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (14) ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (14) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (14) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (14) ΛΥΠΗ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ (14) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ (14) ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (14) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (14) ΜΚΟ (14) ΜΟΝΑΞΙΑ (14) ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΣΗΣ (14) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ (14) ΟΜΟΦΟΒΙΑ (14) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ (14) ΟΡΚΟΣ (14) ΟΥΦΟΛΟΓΙΑ (14) Π. ΘΩΜΑΣ ΒΑΜΒΙΝΗΣ (14) ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ (14) ΠΕΡΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (14) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΑ (14) ΠΟΙΗΣΗ (14) ΡΕΪΚΙ (14) ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ (14) ΣΑΝ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ (14) ΣΕΒΑΣΜΟΣ (14) ΣΚΟΠΙΑ (14) ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (14) ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ (14) ΤΑΜΑ (14) ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (14) ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (14) ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (14) ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ (14) ARCHIMANDRITE FR. SAVVAS HAGIOREITES (13) ENGLISH SUBS (13) Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (13) ΑΒΒΑΣ ΠΟΙΜΗΝ (13) ΑΓΙΟΙ ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ (13) ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΡΗΝΗ (13) ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΊΝΩΦ (13) ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΠΤΙΝΑ (13) ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ (13) ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΜΟΣΧΑΣ (13) ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ (13) ΑΘΥΜΙΑ (13) ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (13) ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (13) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (13) ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ (13) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (13) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΧΑΡΙΘΕΑ (13) ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΣΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (13) ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΡΒΟΥ (13) ΓΕΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (13) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (13) ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ (13) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (13) ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ (13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 (13) ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ (13) ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ (13) Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (13) Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ (13) ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ (13) ΗΘΙΚΗ (13) ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (13) ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ (13) ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΟΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ (13) ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ (13) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ (13) ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ (13) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (13) ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΛΗΣ (13) ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ (13) ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (13) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ (13) Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ (13) ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΕΝ ΠΑΡΩ (13) ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝῼ (13) Π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (13) Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ (13) Π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (13) ΠΕΡΙ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ (13) ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (13) ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ (13) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ (13) ΡΟΤΑΡΥ (13) ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ (13) ΣΕΜΝΟΤΗΣ (13) ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ (13) ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (13) ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ (13) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ (13) ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ (13) ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ (13) ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ (13) π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος (13) F. SAVVAS THE ATHONITE (12) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (12) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ (12) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (12) ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ (12) ΑΝΑΙΔΕΙΑ (12) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (12) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (12) ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (12) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ (12) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΕΪΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (12) ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ (12) ΑΡΧ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (12) ΑΡΧ. ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΑΝΑΣ (12) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (12) ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ (12) Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ (12) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΤΗΣ (12) ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ (12) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (12) ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ (12) ΔΙΨΑ ΘΕΟΥ (12) ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΜΟΣ (12) ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ (12) ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ (12) ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΤΕΜΗ (12) ΕΚΔΙΚΗΣΗ (12) ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (12) Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ (12) Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΔΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ (12) Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ (12) ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ (12) ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (12) ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (12) Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (12) Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (12) Ι.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ (12) ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΣΙΣΟΕΒ (12) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΔΕ (12) ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (12) ΚΑΝΤΗΛΙ (12) ΚΑΤΕΡΙΝΗ (12) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ (12) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (12) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (12) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (12) Μ. ΠΕΜΠΤΗ (12) ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (12) ΜΑΝΤΕΙΑ (12) ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ (12) ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (12) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΚΟΠΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ (12) ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ (12) ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ (12) ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΙΖΟΝΑΣ (12) ΜΥΡΟΒΛΥΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ (12) ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (12) ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ «ΝΕΑ» ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (12) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ (12) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (12) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (12) ΟΣΙΟΙ (12) ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (12) Π. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΚΑΣ (12) Π. ΡΑΦΑΗΛ ΝΟΪΚΑ (12) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ (12) ΠΑΤΗΡ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ (12) ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ (12) ΠΕΡΙ ΠΟΝΗΡΙΑΣ (12) ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (12) ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (12) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (12) ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ (12) ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ (12) ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑ (12) ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ (12) ΣΤΑΡΕΤΣ ΙΩΝΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (12) ΣΥΝΗΘΕΙΑ (12) ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ (12) ΤΑΤΟΥΑΖ (12) ΤΙΤΟ ΚΟΛΛΙΑΝΤΕΡ (12) ΤΡΥΦΗ (12) FILOCALIA (11) GAY (11) ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ (11) ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ (11) ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ (11) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (11) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (11) ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ (11) ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ (11) ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΑΝΤ ΧΟΥΝΕΝΤΟΑΡΑΣ (11) ΑΝΥΠΟΜΟΝΗΣΙΑ (11) ΑΠΟΚΡΙΕΣ (11) ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ (11) ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ (11) ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΖΩΗ (11) ΑΤΕΚΝΙΑ (11) Β΄ΠΑΡΟΥΣΙΑ (11) ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ (11) ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ (11) ΒΗΘΛΕΕΜ (11) ΓΕΡΟΝΤΑΣ (11) ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ (11) ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ (11) ΓΕΩΡΓΙΑ (11) ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ (11) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (11) ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ (11) ΕΥΩΔΙΑ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ (11) ΖΗΛΟΣ (11) ΖΩΗ (11) Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (11) ΗΘΟΣ (11) ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (11) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΘ (11) ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (11) ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (11) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ (11) ΘΡΑΚΗ (11) Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (11) ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΑ (11) ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ (11) ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ (11) ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ (11) ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (11) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (11) ΛΑΥΣΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (11) ΜΕΡΙΜΝΑ (11) ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ (11) ΝΑΖΙΣΜΟΣ (11) ΝΕΟ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (11) ΝΟΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (11) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (11) ΟΙΗΣΗ (11) ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ (11) ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ (11) ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (11) Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΔΗΣ (11) Π. Σάββας (11) Π.ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ (11) ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ (11) ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙAΣΜΟΥ (11) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (11) ΣΙΩΝΙΤΗΣ ΥΜΝΩΔΟΣ (11) ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗ ΟΠΤΙΝΑ (11) ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (11) ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (11) ΤΕΚΝΟΠΟΙΪΑ (11) ΤΥΧΗ (11) ΥΠΝΟΣ (11) ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ (11) ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ (11) ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (11) ΑΒΒΑΣ ΗΣΑΐΑΣ (10) ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (10) ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (10) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (10) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (10) ΑΓΙΟΙ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ (10) ΑΓΙΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΑ (10) ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ (10) ΑΘΩΣ (10) ΑΝΑΛΗΨΗ (10) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΗΣ ΙΑΕΙΡΟΥ (10) ΑΝΤΙΔΩΡΟ (10) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ (10) ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (10) ΑΣΦΑΛΕΙΑ (10) ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ (10) ΑΦΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (10) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Μ.ΑΡΤΟΚΩΣΤΑΣ (10) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (10) ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟ (10) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (10) ΓΕΡΩΝ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ (10) ΔΙΑΘΗΚΗ (10) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ (10) ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ (10) ΕΛΛΗΝΑΣ Ἤ ΡΩΜΗΟΣ (10) ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ (10) ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ (10) ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ» (10) ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (10) ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ:ΔΩΡΕΑ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ (10) ΗΣΑΪΑΣ Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ (10) ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (10) ΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ (10) ΘΕΛΗΣΗ (10) ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ (10) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ (10) ΙΑΜΒΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (10) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (10) ΙΛΑΡΙΩΝ ΦΕΛΕΑ (10) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ (10) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ (10) ΚΕΛΙΑ ΜΟΝΑΧΩΝ (10) ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ (10) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (10) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ (10) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (10) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ (10) ΛΕΥΚΗ ΜΑΓΕΙΑ (10) ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ (10) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (10) ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (10) ΜΟΙΧΕΙΑ (10) ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (10) ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (10) ΜΥΣΤΗΡΙΑ (10) ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ (10) ΜΥΤΙΛΗΝΗ (10) ΝΕΟΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ (10) Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΒΑΡΝΑΚΟΒΙΤΗΣ (10) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (10) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΙΩΝ (10) ΟΜΟΡΦΙΑ (10) ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (10) ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ Ο ΛΙΒΥΟΣ (10) ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (10) ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ (10) Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ (10) ΠΑΙΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (10) ΠΑΡΡΗΣΙΑ (10) ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (10) ΠΑΤΜΟΣ (10) ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ (10) ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ (10) ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (10) ΠΡΟΣΩΠΟ (10) ΡΑΣΟ (10) ΡΩΜΑΝΙΑ (10) ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ (10) ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΙΑ (10) ΣΤΑΡΕΤΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (10) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (10) ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (10) ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ (10) ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (10) ΦΡΑΓΚΟΙ (10) ΧΑΛΟΟΥΙΝ (10) κομποσχοίνι (10) ARCHIM. FR. SAVVAS HAGIOREITES (9) ELDER SOPHRONY SAKHAROV OF ESSEX (9) Elder Paisios of Mount Athos (9) ΑΒΒΑΣ ΜΩΥΣΗΣ (9) ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ (9) ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ (9) ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (9) ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΜΑ (9) ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (9) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ (9) ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (9) ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ (9) ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (9) ΑΜΦΙΑ (9) ΑΝΑΒΟΛΗ (9) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ (9) ΑΝΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (9) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (9) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (9) ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ (9) ΑΠΑΤΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (9) ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ (9) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (9) ΑΡΧ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΥΡΟΥ (9) ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ (9) ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ (9) ΓΕΝΕΘΛΙΑ (9) ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ (9) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΥΝΙΩΤΗΣ (9) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ (9) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (9) ΓΕΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ (9) ΓΟΓΓΥΣΜΟΣ (9) ΓΟΛΓΟΘΑΣ (9) ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ (9) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (9) ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ (9) ΕΚΚΟΠΗ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ (9) ΕΝΤΟΛΕΣ (9) ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΙ (9) ΕΞΟΥΔΕΝΩΣΗ (9) ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (9) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ (9) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ (9) ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ (9) ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ (9) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ (9) ΘΗΡΙΟ (9) ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ (9) ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ (9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ (9) ΛΕΠΡΑ (9) ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ (9) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΜΕΝΙΟ ΣΑΡΙΔΑΚΗ (9) ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ (9) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (9) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (9) ΜΟΝΑΧΟΣ Π. ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ (9) ΝΕΟΝΙΚΟΛΑΪΤΙΣΜΟΣ (9) ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ (9) ΟΛΛΑΝΔΙΑ (9) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (9) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (9) ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ (9) ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΤΥΛΙΤΗΣ (9) ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (9) Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΝΙΛΟΑΕ (9) Π.Ο.Υ. (9) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ (9) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ (9) ΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ (9) ΠΙΛΑΤΕΣ (9) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ (9) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (9) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (9) ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΞ ΔΑΥΙΔ (9) ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (9) ΠΡΩΪΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (9) ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (9) ΣΕΡΒΙΑ (9) ΣΤΑΛΙΝ (9) ΣΥΓΧΥΣΗ (9) ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (9) ΣΥΝΕΔΡΙΟ (9) ΣΥΝΕΣΗ (9) ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (9) ΣΥΝΤΑΓΜΑ (9) ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΟΞΩΝ (9) ΤΑ ΜΜΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ (9) ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (9) ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ (9) ΤΡΟΠΑΡΙΑ (9) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΥΡΡΑΝΙΑ (9) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (9) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (9) ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟΣ (9) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (9) ΦΩΤΑ (9) ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (9) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ (9) ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ (9) θΕΑΝΘΡΩΠΟΣ (9) "ΚΑΝΟΝΑΣ" ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (8) AΓΙOΣ ΙΩΑΝΝΗΣ O XΡΥΣOΣΤOΜOΣ (8) ΑΒΒΑΣ ΠΑΜΒΩ (8) ΑΓΑΜΙΑ (8) ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ (8) ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ (8) ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ (8) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ (8) ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (8) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ (8) ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟΔΟΧΟΣ (8) ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (8) ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ (8) ΑΙΔΩΣ (8) ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Μ. (8) ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (8) ΑΛΑΘΗΤΟ (8) ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (8) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (8) ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (8) ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ (8) ΑΝΔΡΑΣ (8) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΩΝ (8) ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΚΝΟΠΟΙΙΑΣ (8) ΑΡΧ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ (8) ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (8) ΑΡΧ. ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (8) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (8) ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (8) Αποδόμηση Ελληνισμού -Ορθοδοξίας (8) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (8) ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ΄ ΒΑΤΑΤΖΗΣ (8) Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (8) ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ (8) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (8) ΔΙΑΝΟΙΑ (8) ΔΙΑΦΘΟΡΑ (8) ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΡΑΜΜΟΣ (8) ΔΙΣ (8) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ (8) ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ (8) ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ (8) ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (8) ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (8) ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (8) ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (8) ΕΠΙΣΚ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (8) ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ (8) ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ (8) ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (8) Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (8) Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ «FILIOQUE» (8) Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ (8) Η ΑΣΚΗΤΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑ (8) Η ΛΥΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΜΑΣ (8) ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (8) ΘΕΟΛΟΓΟΙ (8) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ (8) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (8) ΙΕΡΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (8) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ (8) ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (8) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ (8) ΚΉΡΥΓΜΑ (8) ΚΑΚΙΑ (8) ΚΑΜΠΑΝΑ (8) ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (8) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ (8) ΚΑΤΟΧΗ (8) ΚΙΝΑ (8) ΚΟΠΤΕΣ (8) ΚΡΑΤΟΣ (8) ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ (8) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ (8) Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (8) ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (8) ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (8) ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΗΣ (8) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (8) ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΗΚΑΡΑΣ (8) ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ (8) ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (8) ΝΟΕΡΑ ΑΘΛΗΣΙΣ (8) ΝΤΥΣΙΜΟ (8) Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ (8) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (8) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (8) ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (8) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (8) ΟΡΘΡΟΣ (8) ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ (8) Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ (8) Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΛΙΤΣΟΥΣ (8) Π. ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ (8) ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ (8) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (8) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΑΚΕΛΑΡΙΣΣΑ (8) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΝΕΑΝΙΣΚΟΥ (8) ΠΑΡΑΚΟΗ (8) ΠΑΤΗΡ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΟΝΗΣ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣ (8) ΠΑΤΗΡ ΕΥΕΛΘΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (8) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (8) ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (8) ΠΤΩΣΗ (8) ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ (8) ΡΩΜΑΙΟΣΥΝΗ (8) ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ (8) ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ (8) ΣΤΑΡΕΤΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (8) ΣΤΑΥΡΩΣΗ (8) ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ (8) ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (8) ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΓΩΝ (8) ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ (8) ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (8) ΤΑΠΕΙΝΟΛΟΓΙΑ (8) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ (8) ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (8) ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (8) ΤΡΑΓΟΥΔΙ (8) ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (8) ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ (8) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (8) ΧΟΡΟΙ (8) ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (8) ΩΔΗ (8) π. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ (8) ELDER THADDEUS OF VITOVNICA (7) ΑΒΑΤΟΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (7) ΑΒΒΑΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ (7) ΑΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ (7) ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (7) ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (7) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε' (7) ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ (7) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ (7) ΑΓΙΟΣ ΙΩΒ (7) ΑΓΙΟΣ ΛΗΣΤΗΣ (7) ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ (7) ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (27 ΙΟΥΛΙΟΥ) (7) ΑΓΝΕΙΑ (7) ΑΓΩΝΙΑ (7) ΑΛΒΑΝΟΙ (7) ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ (7) ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (7) ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (7) ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ (7) ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (7) ΑΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (7) ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΤΗΣ (7) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (7) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (7) ΒΙΟΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ (7) ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΙΑ (7) Γ.Η.ΚΡΙΠΠΑΣ (7) ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΜΑΧΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (7) ΓΕΝΕΤΙΚΗ (7) ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (7) ΓΕΡ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ (7) ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΣ (7) ΓΕΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ (7) ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ (7) ΓΕΡΩΝ ΙΛΑΡΙΩΝ (7) ΓΙΑΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ; ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (7) Δ.Ι.Σ. (7) ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑ (7) ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ (7) ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΗΘΟΣ (7) ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (7) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (7) ΕΜΒΡΥΑ (7) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (7) ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (7) ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ (7) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΑΜΑΡΑ (7) ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ (7) ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ (7) ΖΩΔΙΑ (7) ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940 (7) ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΘΥΜΙΑΜΑ (7) ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ (7) ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ (7) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ (7) ΚΑΡΤΕΣ (7) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ (7) ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΙ (7) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΛΟΥΚΑ (7) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ (7) ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ (7) Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ (7) Μ. ΤΡΙΤΗ (7) Μ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (7) ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (7) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (7) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (7) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ (7) ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ (7) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΛΗΡΟΥ (7) ΜΟΛΔΑΒΙΑ (7) ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ (7) ΜΟΝΑΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (7) ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (7) ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ (7) ΜΩΑΜΕΘ (7) ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (7) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΥΝΗΤΟΥ 1ο ΜΕΡΟΣ (7) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΥΝΗΤΟΥ 2ο ΜΕΡΟΣ (7) ΟΠΤΙΝΑ (7) ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ (7) ΟΣΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ (7) ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (7) ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝΙΤΗΣ (7) ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ (7) ΟΧΙ (7) Ομιλίες (7) Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ (7) Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (7) Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (7) Π.Ε.Θ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (7) Π.ΙΛΑΡΙΩΝ ΑΡΓΑΤΟΥ (7) ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ (7) ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (7) ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ (7) ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ (7) ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ (7) ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (7) ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ (7) ΠΕΡΙ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (7) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (7) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (7) ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΩΣΥΝΗ (7) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (7) ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ (7) ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ (7) ΠΡΟΦΗΤΕΣ (7) ΠΡΟΩΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (7) ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ (7) ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (7) ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (7) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ (7) ΣΤΑΡΕΤΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ (7) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (7) ΤΑΡΑΧΗ (7) ΤΑΦΗ (7) ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ (7) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (7) ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (7) ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ (7) ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (7) ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ (7) ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ (7) ΥΠΝΩΣΗ (7) ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ (7) ΦΙΛΟΠΤΩΧΕΙΑ (7) ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ (7) ΦΡΕΑΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ (7) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ (7) ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ (7) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ (7) ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (7) ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ (7) Ἡ ἀγάπη τοῡ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους (7) 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (6) BIG BROTHER (6) CERN (6) CHEMTRAILS (6) CORPUS CHRISTI (6) EGLISE ORTHODOXE (6) ΑΒΒΑΣ ΗΣΥΧΙΟΣ (6) ΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΛΟΒΟΣ (6) ΑΓ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΑΘΩΝΙΤΗΣ (6) ΑΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ (6) ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (6) ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΩΜΑΙΑ (6) ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ (6) ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (6) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (6) ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (6) ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΚΥΡΑΝΝΑ (6) ΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΥΠΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ (6) ΑΓΙΑ ΠΟΛΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (6) ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ (6) ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΓΚΑΦΕΝΚΟΥ (6) ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΡΟΝΤΙΟΝΩΦ (6) ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (6) ΑΓΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (6) ΑΚΑΤΑΚΡΙΣΙΑ (6) ΑΝΑΔΟΧΗ Ή ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ (6) ΑΝΑΡΧΙΑ (6) ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (6) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (6) ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ (6) ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (6) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ (6) ΑΠΟΤΑΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (6) ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (6) ΑΡΧ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (6) ΑΡΧ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ (6) ΑΡΧ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΕ (6) ΑΡΧ. ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΡΟΪΤΣΚΙ (6) ΑΡΧ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (6) ΑΡΧ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (6) ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (6) ΑΥΤΑΡΕΣΚΕΙΑ (6) ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣΗ (6) ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ (6) ΑΦΡΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (6) Αποτομής της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (6) Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (6) ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ (6) ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ (6) ΓΕΡΜΑΝΙΑ (6) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ (6) ΓΕΡΟΝΤΙΣΜΟΣ (6) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΑΡΙΑ (6) ΓΕΡΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (6) ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (6) ΓΕΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ ΤΑΝΑΣΕ (6) ΓΚΡΙΝΙΑ (6) Δ.Ν.Τ. (6) ΔΑΦΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ (6) ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΕΥΞΕΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (6) ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (6) ΔΙΑΙΤΑ (6) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (6) ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (6) ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (6) Διαμαρτυρία για τα καρναβαλια (6) Δωρεά οργάνων (6) Ε.Δ.Δ.Α. (6) ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ (6) ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ (6) ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (6) ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ (6) ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (6) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (6) ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (6) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ (6) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (6) ΕΥΛΟΓΙΑ (6) ΕΥΡΕΣΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ (6) ΕΥΧΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ (6) ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (6) ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ (6) Επίσκοπος π. Αυγουστίνος Καντιώτης (6) ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (6) ΖΩΣΙΜΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ (6) Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (6) ΗΓΕΤΗΣ (6) ΗΔΟΝΗ (6) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (6) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (6) ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ (6) ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ (6) ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ (6) ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΗΣ (6) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (6) Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (6) ΙΑΠΩΝΙΑ (6) ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (6) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Ο ΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ (6) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΟΡΟΥΤΣΑ (6) ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΝΩΛΙΔΕ (6) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ (6) ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ (6) ΚΑΥΧΗΣΗ (6) ΚΟΛΛΥΒΑ (6) ΚΟΝΤΑΚΙΑ (6) ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (6) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ (6) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (6) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (6) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (6) ΛΗΘΗ (6) ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ (6) Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ (6) Μ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ:ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (6) ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ (6) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (6) ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (6) ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ (6) ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (6) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ (6) ΜΟΝ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (6) ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ (6) ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (6) ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (6) Μητρόπολη Γλυφάδας (6) Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (6) Ο ιερεύς Νικόλαος Κογιώνης (1928-2006) (6) ΟΙ 3 ΜΑΓΟΙ (6) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΥΝΗΤΟΥ 3ο ΜΕΡΟΣ (6) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΥΝΗΤΟΥ 4ο ΜΕΡΟΣ (6) ΟΡΘΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (6) ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ (6) ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΛΗΠΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (6) ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ (6) ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ (6) ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΛΑΜΟ (6) ΟΣΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ (6) ΟΣΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΣΟΡΣΚΥ (6) Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΙΓΚΙΖΑΣ (6) Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (6) Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ (6) Π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΡΒΟΥ (6) Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΩΤΗΣ (6) Π. ΚΟΣΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (6) Π. ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (6) Π. ΣΑΒΒΑΣ_ ΟΜΙΛΙΕΣ (6) Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ (6) Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (6) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (6) ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ (6) ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ (6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. κ. ΑΝΘΙΜΟΣ (6) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΣΗ (6) ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (6) ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ (6) ΠΗΔΑΛΙΟ (6) ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (6) ΠΝΕΥΜΑΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (6) ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (6) ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (6) ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (6) ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ (6) ΣΗΜΑΙΑ (6) ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (6) ΣΤΑΡΕΤΣ ΖΩΣΙΜΑΣ (6) ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ (6) ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ (6) ΣΥΖΥΓΟΣ (6) ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (6) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (6) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ (6) ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ (6) ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ (6) ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ (6) ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ (6) ΤΕΧΝΗ (6) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ (6) ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ (6) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ (6) ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ (6) ΥΠΟΤΑΓΗ (6) ΧΟΡΟΣ (6) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ (6) Χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας (6) Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐποποιία 1940-1941 (6) 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) ARCHIMANDRITE EFRAIM FILOTHEITIS OF ARIZONA (5) DEATH (5) DESSERT FATHERS (5) ELDER EPHRAIM OF KATOUNAKIA (5) Ecumenism (5) Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (5) ΑΒΑΠΤΙΣΤΑ ΝΗΠΙΑ (5) ΑΒΒΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ (5) ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (5) ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (5) ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ (5) ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ (5) ΑΓΑΠΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (5) ΑΓΓΕΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (5) ΑΓΙΑ ΓΑΡΦΗ (5) ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ (5) ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ (5) ΑΓΙΟ ΜΑΝΔΗΛΙΟ (5) ΑΓΙΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ (5) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (5) ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΒΙΡ (5) ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ - ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (5) ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΤΡΟΓΚ (5) ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΤΗΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡ (5) ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (5) ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΘΕΟΦΟΡΟΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΕΝ ΥΨΕΝΗ ΡΟΔΟΥ (5) ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (5) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (5) ΑΓΩΓΗ (5) ΑΘΗΝΑ ΣΙΔΕΡΗ (5) ΑΘΩΝΙΚΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (5) ΑΙΓΑΙΟ (5) ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ (5) ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204 (5) ΑΜΚΑ (5) ΑΝΑΔΟΧΟΣ (5) ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (5) ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ (5) ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ (5) ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (5) ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ (5) ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ (5) ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ (5) ΑΠ. ΘΩΜΑΣ (5) ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (5) ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ (5) ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΣΧΑ (5) ΑΠΟΚΡΕΩ (5) ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (5) ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ (5) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (5) ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ (5) ΑΡΜΕΝΙΟΙ (5) ΑΡΝΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ (5) ΑΡΧ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ (5) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ (5) ΑΡΧΙΜ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥ (5) ΑΡΧΙΜ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ (5) ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (5) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ (5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (5) ΒΙΒΛΟΣ (5) ΓΕΝΕΣΙΣ (5) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (5) ΓΕΡΩΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ (5) ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΙΤΗΣ (5) ΓΕΡΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (5) ΓΙΑΤΙ ΘΥΜΙΑΖΟΥΜΕ (5) ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (5) ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (5) ΓΝΩΣΗ (5) ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (5) ΓΝΩΣΙΣ (5) Γέρων Παΐσιος: Περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων οργάνων (5) Δ. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ (5) ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΘΕΟ (5) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (5) ΔΙΑΣΤΗΜΑ (5) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (5) ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (5) ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ (5) ΔΟΥΛΕΙΑ (5) ΔΥΣΤΥΧΙΑ (5) ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΦΥΛΟΥ (5) ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (5) ΕΘΝΗ (5) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ (5) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (5) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (5) ΕΚΤΡΩΘΕΝΤΑ ΕΜΒΡΥΑ (5) ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ (5) ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΩΝ (5) ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (5) ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (5) ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΙΩΝ (5) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ (5) ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ (5) ΕΠΙΤΙΜΙΑ (5) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (5) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΨΑΛΜΩΝ (5) ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ (5) ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (5) Εξομολόγοι ή Ψυχολόγοι (5) Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (5) Η ΑΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΑΚΥΛΙΝΑ ΤΗΣ ΣΙΨΑΣ (5) Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (5) Η ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (5) Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (5) ΗΡΩΔΗΣ (5) Θ΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (5) ΘΑΥΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ (5) ΘΑΥΜΑ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ (5) ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΝΟΥ (5) ΘΕΙΑ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ (5) ΘΕΟΜΗΤΩΡ (5) ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ (5) ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟ (5) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ (5) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (5) ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (5) ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (5) Ι.Ε.Π. (5) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕΪΔΑΝΑΓΙΑΣ (5) ΙΕΡΕΙΣ (5) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) ΙΝΚΑ (5) ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ (5) ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (5) ΚΑΜΙΝΗΣ (5) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΣΙΠΑΚΙΑ (5) ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ (5) ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (5) ΚΟΙΝΟΒΙΟ (5) ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ (5) ΚΥΠΡΟΣ 1974 (5) ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (5) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (5) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (5) ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΙΑΣΟΣ (5) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (5) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (5) Μ. ΜΩΥΣΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (5) Μ.Μ.Ε. (5) ΜΑΓΙΑ (5) ΜΑΚΑΡ. ΑΡΧ. ΕΦΡΑΙΜ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΗΝΟΣ (5) ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ (5) ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΙ (5) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΘΩΝΙΤΗ (5) ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ (5) ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΑΣΤΕ (5) ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ (5) ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ (5) ΜΗΤΡ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ. ΚΟΣΜΑΣ (5) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (5) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (5) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ (5) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΝΤΗΣ (5) ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ (5) ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ (5) ΜΝΗΜΗ (5) ΜΟΔΑ (5) ΜΟΝΑΧΟΙ (5) ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (5) ΜΥΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (5) Μεταμοσχεύσεις (5) Μητρ. Αὐγουστίνος Καντιώτης (5) ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ (5) ΝΕΟ-ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ (5) ΝΕΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (5) ΝΕΟΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ (5) Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (5) Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ (5) ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (5) ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (5) ΟΝΟΜΑΤΑ (5) ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ (5) ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ (5) ΟΣΙΟΙ ΣΙΝΑΪΤΕΣ (5) Π. ΣΑΒΒΑΣ (5) Π. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΗΣ (5) Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΟΣ (5) Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ (5) Π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ (5) Π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ (5) Π. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ (5) Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (5) Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (5) Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ (5) Π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ (5) ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ (5) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ (5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ (5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (5) ΠΑΠΠΟΥΣ ΠΑΝΑΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΗ (5) ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ (5) ΠΑΤΕΡΑΣ (5) ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (5) ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (5) ΠΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (5) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗΣ (5) ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ (5) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (5) ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ (5) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ (5) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ (5) ΠΟΛΥΘΕΪΑ (5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ (5) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ (5) ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ (5) ΠΤΩΣΗ ΑΔΑΜ (5) ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ (5) Προφητείες Αγίου Λαυρεντίου τού Chernigof (+1950) (5) ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ (5) ΡΩΣΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (5) Ρωσικό νεομαρτυρολόγιο (5) ΣΟΡΟΣ (5) ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ (5) ΣΤΑΡΕΤΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ (5) ΣΤΑΡΕΤΣ ΝΙΚΩΝ ΒΟΡΟΜΠΙΩΦ (5) ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (5) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ (5) ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (5) ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ (5) ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΡΑΒΔΙ (5) ΤΟΚΟΣ (5) ΤΡΑΠΕΖΕΣ (5) ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5) ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ (5) ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (5) ΥΠΑΤΙΑ (5) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (5) ΦΙΛΟΝΙΚΙΑ (5) Φιλοκαλία Γ΄ (5) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (5) ΧΡΙΣΤΟΣ (5) π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΟΡΟΦΣΚΥ (5) π. Δανιήλ Σισόγεφ (5) 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΜΑΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 5 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 5 ΜΑΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 5G (4) 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 6 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 9 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) ANGER (4) APOCALIPSIS INTERPRETACIÓN ORTODOXA DETALLADA (4) BIOGRAPHIE (4) DOMINGO DE LA SAMARITANA (4) EL ECUMENISMO (4) ELDER CHARALAMBOS OF DIONYSIOU (4) EVERGETINOS (4) FAITH (4) Father Athanasios Mitilinaios (4) GERONTIKON (4) HAARP - ένα οπλικό σύστημα που επηρεάζει το κλίμα (4) _ΟΜΙΛΙΕΣ (4) Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (4) Όσιος Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης (4) Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (4) Α ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ (4) Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (4) ΑΒΑΤΟΝ (4) ΑΒΒΑΣ ΔΑΝΙΗΛ (4) ΑΒΒΑΣ ΖΗΝΩΝ (4) ΑΒΒΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (4) ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ (4) ΑΓ. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ (4) ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ (4) ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΗΣ (4) ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΙ (4) ΑΓΙΑ ΑΓΑΘΗ (4) ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ (4) ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΕΙΡΗΝΗ (4) ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΓΥΡΗ (4) ΑΓΙΑ ΝΙΝΑ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (4) ΑΓΙΑΣΜΑ (4) ΑΓΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ (4) ΑΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ (4) ΑΓΙΟΙ ΚΙΝΑΣ (4) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ (4) ΑΓΙΟΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ (4) ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ο ΦΙΛΕΩΤΗΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΤΗΡΩΝΟΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΑΠΛΟΥΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ (4) ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΣΕΞ (4) ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (4) ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ (4) ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ (4) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΣΟΛΖΕΝΙΤΣΙΝ (4) ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (4) ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (4) ΑΝΑΞΙΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ (4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ (4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ (4) ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ (4) ΑΝΑΤΟΛΗ (4) ΑΝΕΣΗ (4) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΜΒΡΥΪΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (4) ΑΝΙΑΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (4) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥ (4) ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (4) ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (4) ΑΠΛΟΤΗΣ (4) ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ (4) ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΒΒΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ (4) ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΒΒΑ ΠΑΜΒΩ (4) ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΜΜΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗΣ (4) ΑΡΧ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.Μ. ΟΣΙΟΥ ΔΑΥΙΔ (4) ΑΡΧ. ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗΣ (4) ΑΡΧ. ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (4) ΑΡΧ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (4) ΑΡΧΙΜ ΣΆΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΊΤΗΣ (4) ΑΡΩΜΑΤΑ (4) ΑΣΠΑΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (4) ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΜΑΣΕΙΑΣ (4) ΑΥΤΟΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ (4) ΑΥΤΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (4) ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ (4) Αιτωλίας Ακαρνανίας Κοσμάς (4) Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Μητροπολίτης Σκοπίων Ιωάννης (4) Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (4) ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (4) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ (4) ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (4) ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ (4) ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ (4) ΒΛΑΣΦΗΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ ΣΚΑΪ (4) Γ' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (4) Γ΄ΛΟΥΚΑ (4) ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΣ (4) ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ (4) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΕΓΙΕΒ ΙΩΑΝΝΗΣ (4) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒOΥΝΙΩΤΗΣ (4) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ (4) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΤΥΧΩΝ (4) ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ (4) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΑ (4) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ (4) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΝΙΛΑ (4) ΓΕΡΩΝ ΗΡΩΔΙΩΝ Ο ΚΑΨΑΛΙΩΤΗΣ (4) ΓΕΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΡΓΙΑΝΩΦ (4) ΓΕΡΩΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΑΓΙΟΠΑΥΛΙΤΗΣ (4) ΓΕΡΩΝ ΧΑΤΖΗ-ΓΕΩΡΓΗΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ (4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ (4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΤΣΗΣ (4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (4) ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (4) ΓΛΩΣΣΟΛΑΛΙΑ (4) ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ (4) ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΟΙ (4) Γέροντας Ευμένιος Σαριδάκης (4) Γέροντας Σίμωνας Αρβανίτης (4) Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (4) Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (4) Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (4) ΔΑΝΕΙΑ (4) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ (4) ΔΗΜ.Κ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (4) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ (4) ΔΗΜΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ (4) ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (4) ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (4) ΔΙΧΟΝΟΙΑ (4) ΔΥΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ (4) ΕΑΕΠ (4) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ (4) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (4) ΕΓΚΥΟΣ (4) ΕΓΚΩΜΙΑ (4) ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΝ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ (4) ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ (4) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (4) ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΣΑΛΟΥ (4) ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ (4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (4) ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ (4) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (4) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΒΡΑΧΙΟΛΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (4) ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (4) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4) ΕΠ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (4) ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (4) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (4) ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ (4) ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. Τοῦ ἱεράρχου. 13 Νοεμ. (Ἰω. ι΄ 9-16). (4) ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ (4) ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ (4) Εμφυτεύσιμα μικροτσίπ (verychip+) (4) Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα Ὄρθρου (4) Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (4) Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ (4) Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΙΑ (4) ΗΧΗΤΙΚΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (4) ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ (4) ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (4) ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (4) ΘΕΑΤΡΟ (4) ΘΕΟΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ (4) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΟΥ (4) ΘΕΡΑΠΕΙΑ (4) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (4) Θαύματα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς (4) Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (4) Ι.Μ. Μ. ΛΑΥΡΑΣ (4) Ι.Μ.ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ (4) ΙΑΤΡΟΣ (4) ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (4) ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΗΛΙΑ (4) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (4) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ (4) ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΝΓΚΑ (4) ΙΣΟΤΗΤΑ (4) ΙΣΡΑΗΛ (4) ΙΤΑΛΙΑ (4) ΚΑΖΙΝΟ (4) ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ (4) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (4) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ (4) ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ (4) ΚΑΠΟΕΪΡΑ (4) ΚΑΡΜΑ (4) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΕΣΘΗΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (4) ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ (4) ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΝΩΕ (4) ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟΣ (4) ΚΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ (4) ΚΟΡΑΗΣ (4) ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (4) ΚΥΡΙΑΚΗ (4) ΚΥΡΙΑΚΗ Β ΝΗΣΤΕΙΩΝ (4) ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΛΟΥΚΑ (4)