Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

«Οἱ ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου»

Δημητρίου Παναγόπουλου
ἱεροκήρυκος

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τρεῖς ἐχθρούς, πού μέ σειρά ἐπικινδυνότητας εἶναι: ἡ σάρκα του, ὁ κόσμος καί ὁ διάβολος.
Ὁ Ἅγιος Ἰλαρίων ἀναφέρει, ὅτι τό 95% τῶν κολασμένων, κολάζονται ἐξαιτίας τῆς σάρκας τους καί τοῦ ἐγωισμοῦ τους. Ἑπομένως ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός του, εἶναι ἡ ἴδια ἡ σάρκα του.
Μεγάλο θηρίο εἶναι ὁ κόσμος! Εἶναι ὁ δεύτερος κατά σειρά ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου. Γιά νά προοδεύσει κάποιος χριστιανικά, πρέπει νά πάει ἀντίθετα μέ τό ρεῦμα τοῦ κόσμου, γιατί ὁ κόσμος ἔχει τόσα κακά, πού δυσκολεύει τόν ἄνθρωπο νά πάει στόν Χριστό.
Ὁ κόσμος ὅπως σκέφτεται ὅπως ὑποδεικνύει εἶναι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καί τῆς ψυχῆς μας. Οἱ ἄνθρωποι πού μᾶς σκανδαλίζουν, ἀκόμη καί ἄν εἶναι συγγενεῖς μας, εἶναι καλύτερα νά ἀποκόψουμε μέ αὐτούς τίς σχέσεις, πρός ὄφελος τῆς ψυχῆς μας. Εἶναι προτιμότερο νά ἔχεις μέ κάποιον καλή διχόνοια, παρά κακή ὁμόνοια. Ὁ Θεός βλέποντας ὅτι κινούμαστε ἔτσι, θά μᾶς εὐλογήσει. Γιατί ἀθῶες παρέες δέν ὑπάρχουν. Δέν μᾶς φταίει ὁ κόσμος, γιατί πολλοί λένε, πῶς θά ἀντισταθοῦμε στούς τόσους πειρασμούς του;
Κάποτε μοῦ ἐπιτέθηκε μία φοιτήτρια λέγοντας αὐτό τό πρᾶγμα, ὅτι δηλ. ἔτσι εἶναι ὁ κόσμος μέ τούς πειρασμούς του καί δέν μπορεῖ κάποιος νά ἀνταπεξέλθει. Ἐσένα τά ψάρια θά σέ κρίνουν, τῆς ἀπάντησα. Ἄν βγάλεις ἕνα ψάρι ἀπό τή θάλασσα καί τό τηγανίσεις χωρίς νά τό ἁλατίσεις, θά εἶναι τό πιό ἄνοστο πρᾶγμα. Ἐντούτοις ὅμως τό ψάρι αὐτό ἔμεινε 5-10 χρόνια στή θάλασσα, σέ ἕνα περιβάλλον ἁλμυρό καί ὅμως παρέμεινε ἀνάλατο. Γιατί; Γιά νά διδάξει ἐμᾶς, ὅτι μένοντας μέσα στόν κόσμο, πρέπει καί μποροῦμε νά παραμείνουμε ἀνεπηρέαστοι ἀπό τό περιβάλλον μας, ἀπό τόν κόσμο. Εἶναι βέβαια δύσκολο, ἀλλά ὄχι ἀκατόρθωτο. Ἐμεῖς ἐνδιαφερόμαστε, γιά τό τί θά πεῖ ὁ κόσμος (ἔχασε λέμε τήν ἔξωθεν καλή μαρτυρία) γιά ἐμᾶς καί ὄχι τό τί θά πεῖ ὁ Θεός! Τόν Χριστό νά ὁμολογήσουμε καί νά πράττουμε ὅ,τι Αὐτός δίδαξε καί ἄς παρεξηγηθοῦμε καί ἄς εἰρωνευτοῦμε ἀπό τόν κόσμο. Γιατί ἅμα δέν ὁμολογήσουμε τόν Χριστό, οὔτε Αὐτός θά μᾶς ὁμολογήσει στήν ἄλλη ζωή, στόν Θεό Πατέρα.
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἔλεγε χαρακτηριστικά γιά τό κακό πού μπορεῖ νά μᾶς κάνει ὁ διάβολος: Μήν φορτώνετε ὅλες τίς ἁμαρτίες σας στόν δύσμοιρο διάβολο. Ἐμεῖς μαζεύουμε τά φρύγανα καί αὐτός βάζει τή φωτιά. Ἄν δέν ὑπάρχουν φρύγανα, τί φωτιά μπορεῖ νά βάλει ὁ διάβολος; Ἑπομένως ὁ διάβολος μπορεῖ νά μᾶς κάνει τόση ζημιά, ὅσο ἐμεῖς τοῦ ἐπιτρέπουμε νά μᾶς κάνει. Τοῦ δίνουμε ἐμεῖς τό δικαίωμα. Ἐξάλου ἐμεῖς κάνουμε, πολλές φορές, πολλά περισσότερα ἀπό τόν διάβολο, προχωροῦμε πολύ πιό μπροστά ἀπ᾿ αὐτόν. Πολλά ἁμαρτήματα τά ὁποῖα δέν εἶναι εἰς γνώση τοῦ διαβόλου, τά παίρνει ἀπό ἐμᾶς καί τά διδάσκει μετά στούς ἄλλους ἀνθρώπους.

συνεχίζεται......

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἀπό τό βιβλίο: “ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ “
Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”, γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
 Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ