Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

«Ὅταν ὁ Θεός δέν μᾶς δίνει κάτι πού ἐπίμονα τοῦ ζητοῦμε...»(Διδασκαλία τοῦ Γέροντος Πορφυρίου)

Ἡ ἱκανοποίησητῶν αἰτημάτων τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν Χριστό μας γίνεται ὅταν Ἐκεῖνος κρίνει ὅτι θά εἶναι γιά τό καλό μας. Δέν πρέπει νά ἀπαιτοῦμε οὔτε νά ἀνυπομονοῦμε. Νά ζητοῦμε μέ εὐγένεια καί τέλειο ἄφημα. Θά τό λάβουμε ὅταν πρέπει καί ἄν εἶναι γιά τό ἀληθινό καί αἰώνιο καλό μας.

«Ὅτανὁ Θεός δέν μᾶς δίνει κάτι, πού ἐπίμονα τοῦ ζητοῦμε, τότε δύο πράγματα μπορεῖ νά συμβαίνουν: Ἤ δέν μᾶς τό δίνει γιά τό καλό μας ἤ ἐμεῖς δέν ξέρουμε πῶς καί πότε νά τοῦ τό ζητήσουμε, χωρίς νά ἀποκλείεται νά συμβαίνουν καί τά δύο μαζί.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν πρώτη περίπτωση, κανείς δέν μπορεῖ νά γνωρίζει τό γιατί. Καί τοῦτο, διότι εἶναι ἀνεξερεύνητες οἱ βουλές τοῦ Κυρίου! Γι’ αὐτό σιωπῶ.


Γιά τήν δεύτερη, ὅμως, περίπτωση, θά μποροῦσα νά σοῦ πῶ πάρα πολλά.
Πρῶτα-πρῶτα, ὅταν ζητᾶμε κάτι ἀπό τόν Θεό δέν πρέπει νά στυλώνουμε τά πόδια μας καί νά τοῦ λέμε "Τώρα θέλω αὐτό", διότι κάτι τέτοιο δέν εἶναι μόνον ἀπαράδεκτον ἀλλά ἀποτελεῖ καί μεγάλη ἀσέβεια πρός τόν Δημιουργό μας. Ποιός εἶσαι ἐσύ ἤ, ἄν θέλεις, ποιός εἶμαι ἐγώ, πού μπορῶ νά ζητήσω ἀπαιτητικά κάτι ἀπό τόν Θεό μας καί μάλιστα νά τοῦ προσδιορίσω καί τόν χρόνο χορηγήσεώς του;

-Μά, Παππούλη μου, ἐγώ οὔτε ἀπαιτητικά τό ζήτησα οὔτε χρονικά ὅρια ἔθεσα. Αὐτότό γνωρίζετε πολύ καλά. Γιατί τό θέμα μου χρονίζει;…
-Άκριβῶς αὐτό σοῦ ἐξηγῶ καί ἐγώ. Τήν αίτία πού χρονίζει. Ὅταν ζητᾶμε κάτι ἀπό τόν Θεό, τό ζητᾶμε παρακλητικά καί εὐγενικά, γιά ἕνα ὁρισμένο χρονικό διάστημα. Ἐάν δοῦμε ὅτι ὁ Θεός μᾶς τό ἀρνεῖται, τότε σταματοῦμε και ἐμεῖς νά τόν ἐνοχλοῦμε.Διότι ὅσο ἐπιζητοῦμε κάτι, τόσο ἀπομακρύνεται. Γι’ αὐτό παύουμε νά τό ζητᾶμε. Καί ὅταν πλέον ἐμεῖς θά τό ἔχουμε ξεχάσει, αὐτό θά ἔλθει χωρίς νά τό καταλάβουμε. Γιατί ὁ Θεός δέν ξεχνᾶ. Ἔλαβε τό μήνυμά μας! Τό συγκρατεῖ καί, ὅταν ἐκεῖνος κρίνει ὅτι ἐπέστη ὁ καιρός, μᾶς τό χορηγεῖ!

Γι’αὐτό δέν πρέπει νά ἐπιμένουμε στόν Θεό ντέ καί καλά νά μᾶς κάνει αὐτό πού θέλουμε ἐμεῖς καί μάλιστα ὅποτε ἐμεῖς τό θέλουμε. Ἡ ἐπιμονή σέ αὐτές τίς περιπτώσεις ἀντενδείκνυται. Γιατί κάνει κακό, ἀντί γιά καλό. Καί ὅταν μάλιστα ἡ ἐπιμονή εἶναι ἔντονη καί προέρχεται ἀπό ἄτομο ἀνυποχώρητο, ὅπως λ.χ. εἶσαι ἐσύ, τότε, μόνο καλό δέν φέρνει.

Γενικά, παιδί μου, θέλω νά καταλάβεις ὅτι δέν πρέπει νά ἐπιμένουμε νά ἀλλάξουμε τήν θέληση τοῦ Θεοῦ, γιατί ἔτσι μᾶς ἀρέσει ἐμᾶς καί μάλιστα ὅποτε θέλουμε ἐμεῖς ἀφ’ ἑνός καί ἀφ’ ἑτέρου, ὅταν θέλουμε κάτι νά ἀποκτήσουμε, δένπρέπει νά τό κυνηγᾶμε, ἀλλά νά τό ἀφήνουμε στήν θέληση τοῦ Θεοῦ. Διαφορετικά, ὅσο κυνηγᾶμε κάτι, τόσο ἀπομακρύνεται! Αὐτό τό κάτι νά τό παρομοιάσεις μέ τήν σκιά σου. Ὅσο καί νά τρέξεις, δέν πρόκειται νά τήν πιάσεις ποτέ. Γιατί ὅσο τρέχεις ἐσύ τρέχει καί αὐτή!

Τά κατάλαβες, παιδί μου, αὐτά πού σοῦ εἶπα γιά τήν ἐπιμονή;
-Τά κατάλαβα, Παππούλη, ἀλλά δέν μπορῶ νά συμφωνήσω…
-Ἔ,τότε θά σοῦ πῶ ἕνα ἁπλό παράδειγμα καί θά δεῖς πώς θά συμφωνήσεις μαζί μου.
Ἐάν πάρουμε ἕνα μεγάλο μπουκάλι, τοῦ ὁποίου τό στόμιο νά ἔχει τόσο ἄνοιγμα ὅσο νά χωράει νά μπεῖ μέσα τό χέρι σου (καί ἐπομένως καί νά βγεῖ) καί, ἀφοῦ βάλεις μέσα στό μπουκάλι τό χέρι σου, τό κλείσεις γροθιά καί προσπαθήσεις νά τά βγάλεις, θά διαπιστώσεις ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι ἀδύνατο, ὅσο καί ἐάν ἐπιμένεις. Μπορεῖς νά ἐπιμένεις μέρες, μῆνες, χρόνια, χωρίς κανένα ἀπολύτως ἀποτέλεσμα. Μόλις, ὅμως ἀφήσεις τό χέρι σου ἐλεύθερο, πάψεις δηλαδή νά τό σφίγγεις σέ πηγμή (μπουνιά), αὐτό θά βγεῖ μέ τήν ἴδια εὐκολία πού μπῆκε!

Τό ἴδιο, ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ τό πρόβλημά σου.
Ὅσο ἐπιμένεις νά ἔλθει ἡ λύση του, τόσο αὐτή ἀπομακρύνεται. Καί νά μέ θυμᾶσαι: Ἐάν θέλεις, νά ἐπιτύχεις τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματός σου, σταμάτα νά ἐπιμένεις. Ὁ Θεός γνωρίζει τό πρόβλημά σου. Ἐσύ ἔκανες τήν αἴτησή σου. Ἐκεῖνος θά ἀποφασίσει. Περίμενε τήν ἀπάντησή του μέ ἡρεμία καί πίστη. Ἐάν ἐνεργήσεις ἔτσι, θά ἔχεις θετικό ἀποτέλεσμα. Ἐάν ἐξακολουθεῖς νά ἐπιμένεις μέ τόν τρόπο πού ἐσύ ἐπιμένεις,τότε θά ἔχεις τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα.

Σέ συμβουλεύω, νά πάψεις νά ἀσχολεῖσαι μέ τό πρόβλημά σου, ἐάν θέλεις νά ἀσχοληθεῖ μέ αὐτό ὁ Θεός!

-Καί τό «κρούετε καί ἀνοιγήσεται καί αἰτῆτε καί δοθῆσεται» τί γίνεται Παππούλη; Δέν ἰσχύει γιά τήν περίπτωσή μου; Ἐάν πάψω νά χτυπῶ τήν πόρτα τοῦ Θεοῦ, πῶς θά μοῦ τήν ἀνοίξει; Καί ἐάν, πάλι, πάψω νά τοῦ τό ζητῶ, πῶς θά μοῦ τό δώσει;

-Ἐξαρτᾶται πῶς θά χτυπήσεις μία πόρτα, γιά νά σοῦ ἀνοίξει καί ἐξαρτᾶται, πάλι, πῶς θά ζητήσεις κάτι γιά νά σοῦ δοθεῖ.

Ἐάν π.χ. τολμήσεις νά χτυπήσεις μία πόρτα μέ τρόπο ἀναιδή καί ἀπειλητικό, νά εἶσαι βέβαιος πώς ἡ πόρτα αὐτή δέν θά σοῦ ἀνοίξει ποτέ! Ἀλλά καί ἐάν σοῦ ἀνοίξει, νά μήν περιμένεις νά δεχθεῖς τήν φιλοξενία τοῦ ἰδιοκτήτη, ἀλλά τό ξυλοφόρτωμα! Ἀντιθέτως, ἐάν χτυπήσεις τήν πόρτα εὐγενικά καί παρακλητικά, αὐτή θά σοῦ ἀνοίξει διάπλατα καί ὁ οἰκοδεσπότης θά σοῦ παράσχει κάθε εἴδους φιλοξενία!

Τό ἴδιο ἀκριβῶς, θά συμβεῖ καί στήν περίπτωση πού θά ζητήσεις κάτι ἀπό κάποιον. Ἐάν τό ζητήσεις μέ ἀναίδεια καί ἀπειλή, δέν θά τό λάβεις ποτέ! Ἐνῶ, ἐάν τό ζητήσεις μέ εὐγένεια καί παρακλητικά, θά τό λάβεις ἀμέσως.

Κατά μείζονα λόγο αὐτά ἰσχύουν γιά τόν Θεό, ὁ Ὁποῖος οὔτε πιέσεις οὔτε ἀναίδειες καί πολύ περισσότερο οὔτε ἀπειλές δέχεται ἀπό κανέναν. Ἀλοίμονον, ἐάν συνέβαινε τό ἀντίθετο.

Βλέπεις, λοιπόν, ὅτι δέν φθάνει μόνο νά χτυπᾶμε τήν πόρτα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά νά ξέρουμε καί τόν τρόπο πῶς νά τήν χτυπᾶμε, ἐάν θέλουμε κάποτε νά μᾶς ἀνοίξει.

Τό ἴδιο συμβαίνει και ὅταν ζητᾶμε κάτι ἀπό τόν Θεό. Καί σ’ αὐτή τήν περίπτωση, ἐκεῖνο πού μετράει δέν εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν αἰτήσεων, ἀλλά ὁ τρόπος ὑποβολῆς τους»[1].[1] Ἀναργύρου Καλλιάτσου, Ὁ πατήρ Πορφύριος, ΣΤ΄ἔκδοσις, Ἐκδόσεις: Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου, Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦΣωτῆρος, Ἀθῆναι 2005, σελ. 165-168.


ΣΧΟΛΙΟ:Ἡ μεγάλη σοφία τοῦ Γέροντος φανερώνεται στό ἀνωτέρω περιστατικό. Ὁ π. Πορφύριος μᾶς διδάσκει στή πράξη τί σημαίνει νά μήν ἔχουμε κανένα δικό μας θέλημα καί νά μήν ζητᾶμε τίποτε παρά μόνον τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τότε ἡ ζωή μας γίνεται ἄλυπη καί ἀναπαυτική, ἀφοῦ ὅ,τι γίνεται τό δεχόμαστε μέ χαρά ὡς θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἄς ἔχουμε τήν εὐχή τοῦ πνευματικά σοφοῦ Γέροντα.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

http://HristosPanagia3.blogspot.com

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ:
 1. Θαυμαστή θεραπεία ἰριδοκυκλίτιδας ἀπό τόν Γέροντα Πορφύριο

 2. Τά χαρίσματα τῆς διόρασης καί τῆς προόρασης τοῦ Γέροντος Πορφυρίου

 3. Ψυχίατρος ἤ Πνευματικός;

 4. Τό διορατικό χάρισμα ἡ τέλεια ἀγάπη καί τά μυστικά θαύματα (Γέροντος Πορφυρίου)

 5. Γέρων Πορφύριος: «Θάρθουν δύσκολοι καιροί καί ὁ κόσμος θα χρειασθεί φροντίδα από τα Μοναστήρια»

 6. Ἡ σοφία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τό διορατικό χάρισμα (θαυμαστά περιστατικά)

 7. Ἡ μετάδοση τῆς Θείας Χάρης (Θαυμαστό περιστατικό μέ τόν Γέροντα Πορφύριο)

 8. Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς τοῦ Γέροντος Πορφυρίου (θαυμαστά περιστατικά)

 9. Ἦρθα ... καί σοῦ ἄφησα καί τήν πόρτα ἀνοικτή (Θαυμαστή μετάβαση)

 10. Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο (mp3)

 11. Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο (Β΄ μέρος)(mp3)

 12. Ἐγχείρηση χωρίς ἀναισθητικό (συγκλονιστικό περιστατικό μέ τόν Γ. Πορφύριο)

 13. Ἔστι Θεός! (ἐκπληκτικό περιστατικό)

 14. Περί τῆς νηστείας καί πῶς συμβάλλει στήν θεραπεία τῆς ὕπαρξής μας(mp3)

 15. Πρόσφατο θαύμα του Γέροντος Πορφυρίου

 16. Σταλαγματιές από τον γέροντα Πορφύριο !

 17. «Σας θέλω να χαίρεσθε μαζί μου τη ζωή» (Γέροντος Πορφυρίου)

 18. Ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον (Γέροντος Πορφυρίου)

 19. Ἡ θεραπευτική δύναμη τοῦ καλοῦ λογισμοῦ (mp3)

 20. «Να ζητάτε την ένωσή σας με τον Χριστό ανιδιοτελώς» (Γέρων Πορφύριος)

 21. Πέστε το στην Παναγία

 22. Πνευματική μελέτη καί προσπάθεια γιά βαθειά κατανόηση τῶν ἀναγνωσμάτων.

 23. Παχεία γαστὴρ λεπτὸν οὐ τίκτει νόον (Γέρων Πορφύριος)

 24. Ὁ κόπος στήν προσευχή

 25. Τί σημαίνει ἀγαπῶ τόν Θεό;

 26. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ καί ἡ χριστιανική διδαχή στά παιδιά.

 27. Ἡ φυσιολογική ζωή εἶναι ἡ Χριστιανική ζωή

 28. Ὁ σεβασμός τῆς ἐλευθερίας τῶν παιδιῶν καί ὁ ρόλος της στήν ἀγωγή

 29. ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (Γέροντος Πορφυρίου).

 30. Χάρισε μου έναν Σταυρό ...

 31. Πῶς ἡ ἐξομολόγηση θεραπεύει τήν ψυχή (mp3)

 32. Ταξίδεψε ὄρθιος χάριν τῶν παιδιῶν

 33. Ἡ Βυζαντινή μουσική καί ἡ συνεχής προσπάθεια γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς

 34. Ἡ ὑπομονή, ὁ σωματικός κόπος καί οἱ μετάνοιες

 35. Λόγοι γιά τό Χριστό (Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)

 36. Ἡ πνευματική μελέτη καί ἡ θεραπεία τῆς ψυχῆς.

 37. Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο γιά τόν ἄνθρωπο Ζ΄(κατά τόν Γέροντα Πορφύριο)

 38. Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο γιά τόν ἄνθρωπο Στ΄(κατά τόν Γέροντα Πορφύριο)

 39. Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο γιά τόν ἄνθρωπο Ε΄(κατά τόν Γέροντα Πορφύριο)

 40. Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο γιά τόν ἄνθρωπο Δ΄(κατά τόν Γέροντα Πορφύριο)

 41. Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο γιά τόν ἄνθρωπο Γ΄(κατά τόν Γέροντα Πορφύριο)

 42. Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο γιά τόν ἄνθρωπο Β΄(κατά τόν Γέροντα Πορφύριο)

 43. Ἡ προσευχή ὡς θεραπευτικό μέσο γιά τόν ἄνθρωπο Α΄(κατά τόν Γέροντα Πορφύριο)

 44. Ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀνιδιοτέλεια ὡς θεραπευτικά μέσα γιά τήν ψυχή (Γέροντος Πορφυρίου) (mp3)

 45. Ἡ ἀνιδιοτέλεια στή σχέση μας μέ τό Θεό (mp3)


 46. Ὁ ὀρθόδοξος ἀσκητισμός καί ὁ Γέροντας Πορφύριος

 47. Ὁ καλός λογισμός

 48. Οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς καί ἡ ὀρθή χρήση τους

 49. Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος (κατά τόν Γέροντα Πορφύριο)

 50. Ἐπίδραση τοῦ εὑρύτερου περιβάλλοντος στόν ἄνθρωπο.

 51. Γονεῖς καί παιδιά (Γέροντος Πορφυρίου)

 52. Ἀλληλεπιδράσεις τῆς ψυχῆς μέ τό περιβάλλον

 53. Ἀλληλεπιδράση ψυχῆς καί σώματος

 54. Γάμος ἤ Μοναχισμός;

 55. Μετάνοια καί ἐξομολόγηση κατά τόν Γέροντα Πορφύριο

 56. Ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη πρός τό Θεό

 57. Νέκρωση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου γιά νά γίνουμε ἄξιοι τοῦ Χριστοῦ.

 58. Ταπείνωση

 59. Ἁπλότης καί ἁπαλότης

 60. 'H ὑπερευαισθησία καί τά μέσα θεραπείας (mp3)

 61. Ὁ πνευματικά ἀσθενής ἄνθρωπος καί τά θεραπευτικά μέσα τῆς Ἐκκλησίας(ἀνθρωπολογία Γέροντος Πορφυρίου) (mp3)

 62. Στήν Ἐκκλησία γινόμαστε ἕνα μέ ὅλους τούς τοῦ Χριστοῦ.

 63. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού - π. Πορφύριος

 64. Ἡ ἐκκοπή τοῦ θελήματος καί ἡ κατάθλιψη

 65. Χαρακτηριστικά τοῦ ὑγιοῦς καί τοῦ ἀσθενοῦς πνευματικά ἀνθρώπου (mp3) (Δ΄)(mp3)

 66. ‘Υπακοή: Ἡ ἐφαρμοσμένη ταπείνωση.

 67. Ταπείνωση: Τό μεγάλο θεραπευτικό φάρμακο

 68. Ἡ «προσευχή μέ λαχτάρα» εἶναι τό ἀντιφάρμακο στήν κατάθλιψη.

 69. Ὁ ρόλος τοῦ πονηροῦ καί οἱ «λεγόμενοι ψυχίατροι».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible