Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://bit.ly/Kyrios-Ihsous-Hristos
Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

Τί διδάσκει τό Κοράνιο γιά τό Χριστό μας

 ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Τί διδάσκει τό «ἱερό» Κοράνιο γιά τόν Χριστό μας καί γιά τούς Χριστιανούς;
1)Τ Κοράνιο διδάσκει τι Χριστς δν εναι Θεός.Τ Κοράνιο δν ποδέχεται τν πίστιν ες τν Θεότητα το ησο Χριστο δι τς σούρας ( Τράπεζα 5:19) «πιστοι εσν ο λέγοντες τι Μεσσίας Υἱὸς τς Μαριμ εναι Θεός. Επ ατος, τς δύναται ν ναχαιτίση τν Θεν ἐὰν θελήση ν καταστρέψη τν Μεσσίαν Υἱὸν τς Μαριμ κα τν μητέραν ατο κα πάντα τ π τς γς ντα;»

2)Ἐπίσης τὸ Κοράνιο συνιστᾶ τὸν σφαγιασμὸ τῶν χριστανῶν: θεσπίζει τὸ ἔγκλημα καὶ τὸ φόνο καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς βίας σὰν πρακτικὲς διαδόσεως τῆς δῆθεν ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν σούρα τοῦ Κορανίου (Ἡ μετάνοια 9:5) «Ὅταν παρέλθωσι οἱ ἱεροὶ μῆνες τότε φονεύετε τοὺς πολυθεϊστάς (δηλαδή ἐμᾶς τούς Χριστιανούς πού πιστεύουμε στόν Ἕνα ἀλλά Τριαδικό Θεό) ὅπου ἂν συναντήσητε, ζωγρεῖτε πολιορκοῦντες καὶ ἐνεδρεύοντες αὐτούς», καθὼς καὶ μὲ τὴ σούρα (Ὁ Μωάμεθ 47:4-10) «Ὁπόταν συναντᾶτε τοὺς ἀπίστους (δηλαδή ἐμᾶς τούς Χριστιανούς) φονεύετε καὶ κατασφάζετε, συγκρατοῦντες στερρῶς τὰ δεσμὰ τοῦ αἰχμαλώτου.
Μετὰ δὲ τὴν κατάπαυση τῆς μάχης ἄφετε ἑαυτὸν ἐλεύθερον ἡ ἀνταλλάξατε ἀντὶ λύτρων. Πράττετε οὕτως ἐὰν ἐβούλετο ὁ Θεὸς θὰ ἐθριάμβευε ὁ ἴδιος ἐπ' αὐτῶν ἀλλὰ ὑποβάλλει ὑμᾶς εἰς τὸν πόλεμον διὰ νὰ δοκιμάσει ὑμᾶς διὰ τῶν δὲ ... ὅσοι πιστοὶ ἐὰν συνδράμετε τὸν Θεὸν εἰς τὴν μάχην Αὐτοῦ κατὰ τῶν ἀπίστων καὶ ὁ Θεὸς θὰ συνδράμει ὑμᾶς κατευθύνων τὰ ὑμέτερα διαβήματα»1.
Ἐρώτηση 1η: Πόσο ἱερὸ γιὰ μᾶς μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα βιβλίο ποῦ ἀρνεῖται τὴν πίστη μας;
Τὸ Κοράνιο γιὰ μᾶς δὲν εἶναι ἱερὸ ἀλλὰ ἀνίερο ἀφοῦ βλασφημεῖ τὴν πίστη μας καὶ ἀρνεῖται τὴν Θεότητα τοῦ Κυρίου Μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἐρώτηση 2η:Πῶς μποροῦν κάποιοι νὰ ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουμε τὸν ἴδιο Θεὸ μὲ τοὺς Μουσουλμάνους ὅταν τὸ κατ’ αὐτοὺς «ἱερὸ» Κοράνιο ἀρνεῖται τὴν Θεότητα καί τήν Υἱότητα τοῦ Χριστοῦ μας;
Εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ ὁπαδοὶ τοῦ Μωάμεθ ἐφ’ ὅσον δὲν πιστεύουν στὸν Χριστό, δὲν πιστεύουν οὔτε στὸν Πατέρα Του. Τὸ Κοράνιο πράγματι ἀπορρίπτει ὡσαύτως τὴν πίστιν εἰς τὴν πατρότητα τοῦ Θεοῦ, διότι ἀφελῶς συνδέεται αὐτὴ μὲ τὴν ἀποδοχὴ συζύγου καὶ τέκνων. Ἐπίσης ἀπορρίπτει βεβαίως τὴν πίστιν εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, διὰ τῆς σούρας τοῦ Κορανίου: (Αἱ γυναῖκες 4:169) «Πιστεύετε ὅθεν εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τοὺς ἀποστόλους Αὐτοῦ καὶ μὴ λέγετε ὅτι ὑπάρχει Τριάς. Παύσατε λέγοντες τοῦτο καὶ θὰ ὠφεληθῆτε διότι εἷς εἶναι μόνον ὁ Θεός. Δεδοξασμένον εἴη τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, οὗτος δὲν ἔχει Υἱόν. Τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἄνω καὶ τὰ ἐν τὴ γῆ κάτω εἰς Αὐτὸν ἀνήκουσι μόνον. Ἡ προστασία αὐτοῦ εἶναι ἐπαρκής».
Ἐρώτηση 3η: Πῶς εἶναι δυνατὸν ἕνα τέτοιο βιβλίο (ἤ ἀποσπάσματά του) νὰ δίδεται ὡς δῶρο ἀπὸ «κορυφαίους» ὀρθοδόξους καὶ νὰ ἀποκαλεῖται ἀπὸ αὐτοὺς «ἱερόν»;
Μήπως αὐτὸ ἰσοδυναμεῖ μὲ ἄρνηση τοῦ Κυρίου Μας ἀνάλογη μὲ ἐκείνη τοῦ Πέτρου καί προδοσία τῆς Πίστεως;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι αὐτονόητη.
Ὁ Θεὸς εἴθε νὰ μᾶς δίδει, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς νὰ δεχόμεθα τὴν μετάνοια τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὁ Ὁποῖος μετὰ τὴν τριπλῆ ἄρνηση τοῦ γλυκύτατου διδασκάλου του-μας «ἔκλαυσεν πικρῶς».

 1 Βλ. http://hristospanagia.blogspot.com/2010/03/blog-post_4616.html#more


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ