Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Γιά τήν χριστιανική συνέπεια καί ἀσυνέπειά μας.α' μέρος


 
«Πατρικές Συμβουλές Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
ἔτους 2010


Γιά τήν χριστιανική συνέπεια καί ἀσυνέπειά μας

  • Οἱ ἄνθρωποι, ἀγαπητέ, ἔχουν δύο ὄψεις, μία ἐξωτερική καί μία ἐσωτερική, οἱ ὁποῖες πολλές φορές δέν εἶναι ὅμοιες, δέν συμφωνοῦν. Τήν ἐξωτερική ὅλοι τήν βλέπομε, τήν ἐσωτερική μόνος Θεός, βλέπων πάντα καί τά ἐξωτερικά καί τά ἐσωτερικά... Θεός νά μᾶς φυλάξη καί ἀπό τούς προβατόσχημους λύκους, ἀλλά καί ἀπό τήν κατάκριση, καί νά μή μᾶς ἀποδώση κατά τίς ἁμαρτίες μας, άλλά ὡς πολυεύσπλαγχνος νά μᾶς ἐλεήση καί σώση.
  • Καλά εἶναι τά λόγια, ἀλλά καλύτερα εἶναι τά καλά ἔργα. Περισσότερο ὠφέλησαν τούς ἀπίστους ἀπό τά λόγια, τά καλά ἔργα τῶν Ἀποστόλων·
    πίστη, ἀγάπη, ταπείνωση, πραότητα, ἐγκράτεια, ὑπομονή, μακροθυμία, σύνεση, φρόνηση κ.λ.π. ἀρετές. Αὐτές τίς ἀρετές βλέποντες οἱ ἄπιστοι εἰδωλολάτρες καί ἀσεβεῖς ἐθαύμαζαν, ἐπίστευαν καί ἐδόξαζαν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Τώρα οἱ διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἔχουν πολλά λόγια καί λίγα φωτεινά ἔργα.
  • Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ πρῶτοι χριστιανοί, ἔκαμαν ἔργα φωτεινά καί καλά, τά ὁποῖα βλέποντες οἱ ἀσεβεῖς εἰδωλολάτρες ἐδόξαζαν τόν Θεό καί γίνονταν χριστιανοί... Ἄραγε ἐμεῖς σήμερα εἴμεθα φῶς, λάμπουν καί σέ μᾶς τά καλά ἔργα;...
Μία αἰτία γιά τήν ὁποία πολλά ἔθνη ἄπιστα δέν γίνονται χριστιανοί, λέγει
ὁ ἅ
γιος Χρυσόστομος εἶναι κακή ζωή τῶν χριστιανῶν.

συνεχίζεται...

Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ