Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Πειρασμοί.ε' μέρος

 

«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. Ε΄.)
Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»
Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα
(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)
Δεῖτε ἐδῶ:δ' μέρος
4. Πειρασμοί
Ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ λέει πώς ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ταπεινώνεται βαθιά, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ τόν τυλίγει.
Ποθεῖς τήν εἰρήνη τοῦ νοῦ, τήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς, καί δέν μπορεῖς νά τή βρεῖς; Ἀλλά ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας λέει ποῦ καί πῶς πρέπει ν᾿ ἀναζητήσουμε αὐτή τήν εἰρήνη, πού εἶναι πάντα μιά μεγάλη ἀμοιβή κι ἕνα μεγάλο δῶρο Ἐκείνου σέ ὅσους Τόν ἀκολουθοῦν: «Ἄρατε τόν ζυγόν μου ἐφ᾿ ὑμᾶς καί μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (Ματθ. 11. 29).
Ἀλλά κανείς δέν μπορεῖ νά φτάσει στήν κορυφή αὐτή τῆς ψυχικῆς εἰρήνης καί ἀναπαύσεως, παρά μόνο μέσ᾿ ἀπό τήν καρτερική ὑπομονή μεγάλων θλίψεων.
Ὁ Κύριός μας, ἐξάλλου, ἔκανε τό ἴδιο πολύ πρίν πεθάνει πάνω στό σταυρό. Χλευάσθηκε, διασύρθηκε, ταπεινώθηκε, πειράσθηκε. Καί μέ ἰδιαίτερη φροντίδα οἰκοδόμησε γιά μᾶς ἕνα πρότυπο ζωῆς. Φιλοτέχνησε μιάν εἰκόνα τῆς δικῆς Του ζωῆς πάνω στή γῆ, πού ὅλοι μας πρέπει μέ ἀγώνα νά μιμηθοῦμε.
Διάβασε τούς ἀσκητικούς λόγους 48 καί 49 τοῦ ἀββᾶ Ἰσαάκ. Ἀπ᾿ αὐτούς θά μάθεις πόσο ἀναγκαῖοι εἶναι οἱ πειρασμοί, καί ὅτι παραχωροῦνται γιά ν᾿ ἀποκτοῦμε πνευματική πεῖρα καί νά γινόμαστε ἱκανότεροι στόν πόλεμο ἐναντίον τους. Ὁ ἀββᾶς Ἰσαάκ στούς λόγους αὐτούς ἀσχολεῖται περισσότερο μέ τούς πειρασμούς τοῦ πνεύματος, ἀλλά ὅσα λέει μποροῦν νά φανοῦν χρήσιμα καί γιά τούς πειρασμούς τοῦ σώματος.
Ὅπως οἱ πολεμιστές κερδίζουν μετάλλια καί παράσημα, ὅταν ἐπανειλημμένα ἀποδείξουν τήν ἑτοιμότητα καί τήν αὐτοθυσία τους, ἔτσι κι ἐμεῖς, σάν πνευματικοί πολεμιστές, θά κερδίσουμε τούς καρπούς τῶν ἀγώνων μας μετά ἀπό πόλεμο ἡρωϊκό ἀλλά μακροχρόνιο. Τήν πιό λυσσαλέα μάχη θά τή δώσουμε ἐναντίον τῆς ὑπερηφάνειας, μέ ὅλες τίς μορφές καί τά συμπτώματά της – τό θυμό, τή ματαιοδοξία, τή μνησικακία, τό φθόνο. Ὅταν αὐτά τά καταστείλουμε, τότε κερδίζουμε τήν καλύτερη ἀμοιβή μας: τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς.

συνεχίζεται...

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ