Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Θαυμαστά γεγονότα.ια' μέρος

Βίος καί πολιτεία
τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλύβη
(8ο Μέρος)
Ἀπό τό βιβλίο «Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλύβης»


 Δεῖτε ἐδῶ:ι' μέρος


Θαυμαστά γεγονότα
ἱδρυτής τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου (ἤ Ἁγ. Διονυσίου ) ὅσιος Διονύσιος* , μαζί μ᾿ ἕναν ἀσκητικότατο γέροντα, ἐπιχείρησαν κάποτε ν᾿ ἀνέβουν στόν Ἄθωνα. Σκόπευαν νά προσκυνήσουν στό ἐκκλησάκι τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος πού βρίσκεται στήν κορυφή του, καί κατεβαίνοντας νά συναντήσουν τόν ὅσιο Μάξιμο. Ἦταν αὐτό φλογερή ἐπιθυμία τοῦ γέροντα. ἅγιος Διονύσιος τόν συνόδευε ἀπό εὐσπλαχνία. Ἤθελε μάλιστα νά πάρει καί κάποιες προμήθειες μαζί του, ἀλλά γέροντας ἀρνήθηκε. Ξεκίνησαν λοιπόν χωρίς κανένα ἐφόδιο.
Ἔφτασαν μέχρι τήν «Παναγία», πού ἀπέχει ἀπό τήν κορυφή περίπου μιά ὥρα. γέροντας, ἀπό τόν κόπο τῆς ὁδοιπορίας, εἶχε καταβληθεῖ πολύ. Εὐτυχῶς πού βρῆκαν στήν «Παναγία» λίγα παξιμάδια καί νερό καί συνῆλθαν. Τήν νύχτα ξεκουράστηκαν ἐκεῖ. Τήν ἄλλη μέρα κατάφεραν ν᾿ ἀνεβοῦν στήν κορυφή, μέ πολλή δυσκολία ὅμως, γιατί γέροντας λιποθύμησε στό δρόμο.
Ὅταν πιά ἔφτασαν, ἔπεσε καταγῆς καί δέν μποροῦσε νά σηκωθεῖ. ὅσιος Διονύσιος δέν ἤξερε τί νά κάνει. Ἀπό τήν ἀδημονία του, στρεφόταν γύρω ἀπό τό μικρό ἐκκλησάκι τῆς Μεταμορφώσεως, πού βρίσκεται στήν κορυφή. Σέ μιά στιγμή πέρασε πίσω ἀπό τό ἱερό βῆμα, καί τί νά δεῖ: Τέσσερα ὡραῖα μῆλα, ἀκουμπισμένα σέ μιά πέτρα σκασμμένη γιά νά μαζεύει νερό!
Δίστασε νά τά πάρει. Μήπως ἦταν πλάνη δαιμονική; Ἔκανε τήν προσευχή του καί τά σταύρωσε τρεῖς φορές. Τά μῆλα ἔμειναν στή θέση τους. Τά πῆρε καί τά πῆγε στό γέροντα. Ἔκοψε τό ἕνα καί τό ἔβαλε στό στόμα του. Ἐκεῖνος σέ λίγο συνῆλθε, σηκώθηκε καί ἄρχισε νά περπατάει. Κατεβαίνοντας, σ᾿ ἕνα σημεῖο τοῦ δρόμου εἶπε ἀναπάντεχα:
  • Καυσοκαλύβη, ἑτοίμασέ μας χταπόδι καί ψωμί καί κρασί.
Ὁ ὅσιος Μάξιμος ἄκουσε θαυματουργικά τήν παρακλητική φωνή τοῦ γέροντα, πού βρισκόταν ὧρες δρόμο μακριά του. Προσευχήθηκε στό Θεό καί, λίγο ἀργότερα, ἦρθε στήν καλύβα του ἕνας μοναχός, πού τοῦ ἔφερε ψωμί, κρασί κι ἕνα τσουκάλι γεμάτο χταπόδια!
Καθώς οἱ προσκυνητές πλησίαζαν στόν ὅσιο, ἐκεῖνος, προτοῦ νά τούς δεῖ, φώναξε:
  • Ἐλᾶτε πατέρες. Γιά σᾶς ἑτοίμασα τράπεζα καί σᾶς περιμένω.
Ἐκεῖνοι ἔβαλαν μετάνοια, πῆραν τήν εὐλογία του καί κάθησαν στήν τράπεζα. Τοῦ διηγήθηκαν γιά τό φοβερό κίνδυνο πού ἀντιμετώπισαν, καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ μέ τά μῆλα στήν κορυφή τοῦ Ἄθωνα. Βλέποντας καί τή νέα εὐεργεσία τοῦ Κυρίου, οἱ καρδιές ὅλων ξεχείλισαν ἀπό εὐγνωμοσύνη.

* ὅσιος Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς (1316-1388) καταγόταν ἀπό τήν Καστοριά. Στά δεκαεννιά του χρόνια πῆγε στό Ἅγιον Ὄρος καί κοινοβίασε στή μονή Φιλοθέου, ὅπου ἡγούμενος ἦταν μεγαλύτερος ἀδελφός του ἅγιος Θεοδόσιος (1300-1391), κατόπιν μητροπολίτης Τραπεζοῦντος. Ἐκεῖ ἔγινε μοναχός καί ἱερέας. Φεύγοντας τή δόξα, πού τοῦ χάρισε ὁσιακή βιοτή του, κατέφυγε σέ μιά σπηλιά στή νότια πλευρά τοῦ Ἀντιάθωνα, ὅπου σύντομα ἀπέκτησε πολλούς μαθητές. Γύρω στά 1370 ἄρχισε τήν οἰκοδόμηση τῆς μονῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, πού δέν ἄργησε νά ὁλοκληρωθεῖ μέ συνδρομή τοῦ αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Γ΄ Κομνηνοῦ. Πέθανε στήν Τραπεζοῦντα, ὅπου εἶχε πάει γιά ὑποθέσεις τῆς μονῆς, καί τάφηκε στή μητρόπολη ἀπό τόν ἀδελφό του Θεοδόσιο, ποιμενάρχη τῆς πόλεως.


συνεχίζεται…

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...