Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ Π. ΣΑΒΒΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ Π. ΣΑΒΒΑ

https://livestream.com/accounts/25545482

ΚΥΡΗΓΜΑ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι. ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΔΕΣΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης-Πολύ ἀσθενής ἐξομολογεῖ

Μαρ­τυ­ρί­α Σω­τη­ρί­ας Σαλ­τα­γιά­ννη: «Ἦ­ταν Μεγάλη Σα­ρα­κο­στή καί εἶ­χα πά­ει γιά ἐ­ξο­μο­λό­γηση στόν Ὅ­σιο Δαυ­ΐδ. Ὅ­ταν ἔ­φτα­σα στό Μοναστήρι, μέ κα­λω­σό­ρι­σαν οἱ ἄλ­λοι μο­να­χοί καί ἐγώ τούς ζή­τη­σα νά ἐ­ξο­μο­λο­γη­θῶ στόν Πνευ­μα­τι­κό μου π. Ἰ­ά­κω­βο. Καί ἐ­κεῖ­νοι μέ λύ­πη μοῦ ἀ­πάν­τησαν ὅ­τι δέν θά μπο­ρέ­ση νά μέ δε­χθῆ, για­τί ἦ­ταν πο­λύ ἄρ­ρωστος.
»Ἐ­γώ, ἄν καί στε­νο­χω­ρή­θη­κα, τούς εἶ­πα, “δέν πειρά­ζει”, πεῖ­τε του ὅ­μως ὅ­τι εἶ­ναι ἡ Σω­τη­ρί­α ἀ­πό Χαλ­κί­δα.
»Ὅ­ταν πῆ­γαν στό δω­μά­τιό του καί τοῦ τό εἶ­παν, ἐ­κεῖ­νος ἀ­πάν­τη­σε: “Πές της νά μέ πε­ρι­μέ­νη ἔ­ξω ἀ­πό τό ἐκ­κλη­σά­κι τοῦ Ἁ­γί­ου Χα­ρα­λάμ­πους”.
»Καί ὅ­πως πε­ρί­με­να, τόν εἶ­δα μέ μί­α ἅ­για μορ­φή νά ἔρ­χε­ται πο­λύ ἀ­δυ­να­τι­σμέ­νος, νά ἔρ­χε­ται πο­λύ σι­γά καί αὐ­τό ἐ­μέ­να μέ συγ­κλό­νι­σε καί μέ συγ­κί­νη­σε πο­λύ. Μπή­κα­με στό ἐκ­κλη­σά­κι καί ἐ­ξο­μο­λο­γή­θη­κα. Ἐ­κεῖ­νος προ­σπα­θοῦ­σε νά μοῦ δεί­ξη ὅ­τι εἶ­ναι κα­λά.

»Ὅ­ταν τε­λεί­ω­σε ἡ ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση καί μοῦ ἔ­δω­σε τήν εὐ­χή του, χα­μο­γε­λα­στός μέ συ­νό­δε­ψε, ἐ­νῶ ἦ­ταν ἄρ­ρω­στος, μέ­χρι τό “ἁ­γι­ο­νέ­ρι” καί μοῦ εἶ­πε:
— Σω­τη­ρί­α, νά ἔρ­χε­σαι πιό τα­κτι­κά.
— Δέν ἔρ­χο­μαι, για­τί σᾶς κου­ρά­ζω.
— Ναί, ὅ­ταν θά ξα­νάρ­θης, δέν θά μέ βρῆς ἐ­δῶ, θά μέ βρῆς ἐ­κεῖ, καί μοῦ ἔ­δει­ξε τό μέ­ρος πού εἶ­ναι ὁ τά­φος του σή­με­ρα. Καί ὅ­ταν θά ἔρ­χε­σαι, θά μοῦ τά λές ὅ­λα, μοῦ εἶ­πε γε­λών­τας καί ἐ­γώ ἀ­πό ᾽κεῖ πού θά εἶ­μαι θά τά ἀ­κού­ω ὅ­λα.
»Πῆ­ρα τήν εὐ­χή καί ἔ­φυ­γα. Καί ἔ­γι­νε ὅ­πως εἶ­πε. Δέν τόν εἶ­δα ξα­νά ζων­τα­νό».
ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ: Ο ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ

http://www.enromiosini.gr/biografies/%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%83-%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%89%ce%b2%ce%bf%cf%83-%cf%84%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85-%ce%b1%cf%83%ce%b8%ce%b5%ce%bd/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ