Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Θαυμαστά γεγονότα.γ' μέρος

 

  ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΊΟΥ
Δεῖτε ἐδῶ:β' μέρος 

 Γιά νά εἴμαστε στήν Ἐκκλησία πρέπει νά εἴμαστε ἑνωμένοι μέ τόν ἀρχιερέα μας.
««Ὁ γέρων Πορφύριος ἔλεγε, μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους, ὅτι ὁ πιστός πρέπει νά εἶναι μέσα στήν Ἐκκλησία. Αὐτό σημαίνει ἑνωμένος μέ τό Χριστό καί μέ ὅλους τοῦ Χριστοῦ καί προπαντός μέ τόν ἀρχιερέα του πού ἐπέχει τόπο καί τύπο Χριστοῦ»9. 
Ἡ εἴσοδος στήν Ἐκκλησία εἶναι δῶρο τοῦ Χριστοῦ σ’ αὐτούς που τηροῦν τίς ἐντολές Του.
«Ὁ γέροντας Πορφύριος εἶχε ἀγαπήσει πολύ τό Χριστό καί γι’αὐτό φαίνεται ὅτι τόν ἀξίωσε ὁ Θεός νά μπεῖ στήν ἐπίγειο ἄκτιστη Ἐκκλησία Του ἀπ’ αὐτήν ἐδῶ τή ζωή, ὅπως εὔχεται νά συμβεῖ μέ ὅλους μας στήν πνευματική του διαθήκη. Δηλαδή ἡ εἴσοδος αὐτή δέν εἶναι κατόρθωμα δικό μας, ἀλλά δῶρο τοῦ Θεοῦ σ’ αὐτούς πού Τόν ἀγαποῦν καί πού δείχνουν ἔμπρακτα τήν ἀγάπη τους τηρώντας τίς ἐντολές Του.»10. 
Σωζόμαστε ὅταν ἑνωθοῦμε μέ ὅλους, σάν σῶμα Χριστοῦ διά τῆς ἀγάπης πρός ὅλους.
«Ὁ Γέροντας, ζώντας βαθειά μέσα στήν Ἐκκλησία, εἶχε δεῖ στήν πράξη ὅτι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ μέσα στήν Ἐκκλησία, ὅτι οἱ πιστοί πρέπει νά εἶναι μεταξύ τους ἑνωμένοι σάν ἕνα σῶμα, τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὅτι κανείς δέν μπορεῖ νά σωθεῖ ὅταν ζητᾶ μόνο τήν ἀτομική του σωτηρία, ὅτι ἡ ἑνότητα σάν αἴτημα, πόθος καί βίωμα τοῦ πιστοῦ εἶναι βασικό στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησίας καί προϋπόθεσις τῆς σωτηρίας καί ὅτι ἡ ἀγάπη, πού ὠθεῖ τήν ψυχή στήν ἑνότητα, εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά μπεῖ κανείς στήν κοινότητα πού συνιστᾶ τήν ἐπίγειο ἄκτιση Ἐκκλησία καί νά σωθεῖ ἐκεῖ ἀπό τήν ἀπόλυτη ἀπομόνωση καί τό θάνατο πού ὑφίστανται ἐκεῖνοι πού θεωροῦν κόλαση τούς ἄλλους.»11.
Ἡ Ἐκκλησία εἶναι «καθολική», σχεδιασμένη νά συμπεριλάβει τά πάντα. Ἐντασσόμασθε σ’ αὐτήν ὅταν νιώθουμε ἕνα μέ ὅλους καί ὅλα.
«Τό νά εἶναι λοιπόν κανείς μέσα στήν ἐπίγειο ἄκτιστη Ἐκκλησία σημαίνει καί ἄλλα πολλά καί ὅτι αἰσθάνεται ἑνωμένος μέ τό Χριστό, μέ τούς ἁγίους, μέ ὅλους τούς χριστιανούς, μέ ὅλους τούς ἁμαρτωλούς (ὄχι μέ τίς ἁμαρτίες τους), μέ ὅλους τούς ἀπίστους (ὄχι μέ τήν ἀπιστία τους), μέ ὅλο τόν κόσμο πού ὁ Χριστός θέλει νά σώσει καί ὄχι μόνο μέ μιά κάστα ἐκλεκτῶν. Σημαίνει ὅτι νιώθει ὅτι τά πάντα ἀνακεφαλαιώνονται στό Χριστό, πού εἶναι τό πᾶν, ὄχι σάν σχῆμα λόγου, ἀλλά σάν πραγματική πηγή τῆς ζωῆς, τῆς χαρᾶς τοῦ παντός. Σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχει ἀποστροφή καί ἀντιπάθεια γιά κανέναν καί ὅτι αἰσθάνεται καί βιώνει μέσα του ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι «καθολική», δηλαδή σχεδιασμένη νά χωρέσει ὅλους καί ὅλα»12.

 συνεχίζεται...

9 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 28.
10 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 29.
11 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 29-30.
12 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 30.

 Πηγή: Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible